1. adı soyadı - okan Üniversitesi...6.1.2. 2012, tugba olcay Özdemir Şerbet “okul...

of 17/17
ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali İlker Gümüşeli 2. Doğum Tarihi: 10.02.1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri- Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bölümü Ankara Üniversitesi 1981 Y. Lisans 1 Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ankara Üniversitesi 1986 Y. Lisans 2 Kamu Yönetimi TODAİE 1986 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara Üniversitesi 1994 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1995 Doçentlik Tarihi : 1996 Profesörlük Tarihi : 2003 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.2. Yüksek Lisans Tezleri 6.1.1. 2013, Esra Çakmak, Sosyo-Ekonomik Açıdan Farklı Bölgelerdeki İlkokul Müdürlerinin Öfkeli Velilerle Çatışma Durumlarının İncelenmesi. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü. 6.1.2. 2012, Tugba Olcay Özdemir Şerbet. “Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Öğretmen Adaylarının Etkili Öğretmen Niteliklerine İlişkin Algıları”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü. 6.1.3. 2012, Özlem Bilgiç. “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Düzeyine İlişkin Algıları (Küçükçekmece Örneği). Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü. 6.1.4. 2011, Betül Kanık. “Okul Zorbalığını Önleme: Öğretmenlerin Algıları ve Uygulamaları”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü. 6.1.5. 2010. Şehkar Fayda Kınık. “Öğretmenlerin Yabancılaşma Algıları”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Post on 28-May-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ÖZGEÇMİŞ

  1. Adı Soyadı: Ali İlker Gümüşeli

  2. Doğum Tarihi: 10.02.1958

  3. Unvanı: Prof. Dr.

  4. Öğrenim Durumu: Doktora

  Derece Alan Üniversite Yıl

  Lisans Eğitim Bilimleri-

  Eğitim Yönetimi ve

  Teftişi Bölümü

  Ankara Üniversitesi 1981

  Y. Lisans 1 Eğitim Yönetimi ve

  Denetimi

  Ankara Üniversitesi 1986

  Y. Lisans 2 Kamu Yönetimi TODAİE 1986

  Doktora Sosyal Bilimler

  Enstitüsü

  Ankara Üniversitesi 1994

  5. Akademik Unvanlar:

  Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1995

  Doçentlik Tarihi : 1996

  Profesörlük Tarihi : 2003

  6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

  6.2. Yüksek Lisans Tezleri

  6.1.1. 2013, Esra Çakmak, “Sosyo-Ekonomik Açıdan Farklı Bölgelerdeki İlkokul

  Müdürlerinin Öfkeli Velilerle Çatışma Durumlarının İncelenmesi. Y.T.Ü

  Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.2. 2012, Tugba Olcay Özdemir Şerbet. “Okul Müdürleri, Öğretmenler ve

  Öğretmen Adaylarının Etkili Öğretmen Niteliklerine İlişkin Algıları”. Y.T.Ü

  Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.3. 2012, Özlem Bilgiç. “İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Güven

  Düzeyine İlişkin Algıları (Küçükçekmece Örneği). Y.T.Ü Sosyal Bilimler

  Enstitüsü.

  6.1.4. 2011, Betül Kanık. “Okul Zorbalığını Önleme: Öğretmenlerin Algıları ve

  Uygulamaları”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.5. 2010. Şehkar Fayda Kınık. “Öğretmenlerin Yabancılaşma Algıları”. Y.T.Ü

  Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • 6.1.6. 2010, Aylin Kirişçi. “Öğretmenlerin Kültürel Değerleri ve Çatışma

  Yaklaşımları”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.7. 2009, Şükran Dağ. “İstanbul İli Resmi İlköğretim Okullarının Okul Gelişim

  İhtiyaçlarının Belirlenmesi” Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.8. 2008, Meral Pehlivan. “İstanbul İli Kadıköy İlçesi Liselerindeki Okul İçi

  Şiddet Algısı ve Şiddete Karşı Alınan Önlemler. Arasındaki İlişki” Y.T.Ü

  Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.9. 2008, Aslı Bilgin. “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretim Programını

  Yönetme Görevlerini Yerine Getirme Düzeyinin Belirlenmesi” Y.T.Ü Sosyal

  Bilimler Enstitüsü.

  6.1.10. 2008, Serpil Zaman Kılıç. “ İstanbul İli Vakıf Üniversitelerine Bağlı Meslek

  Yüksek Okullarında Görevli Öğretim Elemanlarının İş Doyum Düzeyleri”

  Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.11. 2008, Gülşah Nazmiye Keleş. “Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi ve İnsan

  Hakları Eğitimi Programının Değerlendirilmesi”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler

  Enstitüsü.

  6.1.12. 2007, Metin Kuş. “Çatışma Çözümü Eğitimi Programının Anadolu Lisesi

  Düzeyindeki Bir Grup Öğrencinin Çatışma Çözme Davranışlarına Etkisinin

  İncelenmesi”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.13. 2007, Selminaz Adıgüzel. “İstanbul İli Resmi İlköğretim Okulu Müdürlerinin

  Kriz Yönetiminde Planlama, Örgütleme, Koordinasyon ve İletişim

  Yeterliklerinin İncelenmesi”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.14. 2007, Muhammet Erbaş. “Endüstri Meslek Lisesi ve Genel Lise Öğrencilerinin

  Okul Seçimi Tercihlerinin Bireysel, Sosyal Değişkenler ve Algılar Bakımından

  Karşılaştırılması” . Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.15. 2006, Songül Kılıç “Özel Okul Öğretmenlerinin Çatışma Yaklaşımları İle

  Çatışmayı Yönetme Stilleri” . Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.16. 2006 Veli Doğan. “ Bakırköy İlçesindeki İlköğretim Okulu Müdürlerinin

  Toplumsal Liderlik Yeterliklerinin Belirlenmesi”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler

  Enstitüsü.

  6.1.17. 2006 Birgül Kasap. “Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin

  Çatışma Yaklaşımları, Yaşadıkları Çatışmalar ve Çatışma Yönetimi Stilleri”.

  Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.18. 2005 Neriman Öztürk. “Bulgaristan ve Türkiye’deki Okul Müdürlerinin

  Yöneticilik ve Liderlik Davranışları: Sofya ve İstanbul İlleri Örneği”. Y.T.Ü

  Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.19. 2005 Onur Arazsu. “İstanbul İli Kağıthane İlçesinde Çalışan İlköğretim Okulu

  Müdürlerinin Görev Tanımı Kapsamında Yer Alan Görevlere Ayırdıkları

  Zamanın Belirlenmesi”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.20. 2005 Faruk Levent. "Sınıf Öğretmenlerinin Velilerle Yaşadıkları Bireylerarası

  Çatışmaları Yönetme Stilleri". Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü

  6.1.21. 2005 Mürüvvet Abacıoğlu. "Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle

  Okul Kültürleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Y.T.Ü Sosyal Bilimler

  Enstitüsü.

 • 6.1.22. 2005 A. Zuhal Zeybekoğlu. "Özel Okullarda Pazarlama Karması Unsurlarına

  İlişkin Stratejilerin İncelenmesi" Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.23. 2005 Esma Kırılmaz. “Yöneticilik Eğitimi Faktörüne Göre İlköğretim Okulu

  Müdürlerinin Öğretim Liderliği Yeterliklerinin Karşılaştırılması". Y.T.Ü

  Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.24. 2004 M.Giray İnce. ” Özel İlköğretim Okulu Müdürleri ile Resmi İlköğretim

  Okulu Müdürlerinin Teknolojiye İlişkin Tutumları”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler

  Enstitüsü. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.25. 2004 Sevgi Hilton.“Öğrenci Algılarına Göre Lise Müdürlerinin Öğretim

  Liderliği GörevleriniYerine Getirme Dereceleri”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler

  Enstitüsü.

  6.1.26. 2003 Ergün Çamur. “ Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Okul Yöneticisi

  Yetiştirme Politikalarının İncelenmesi”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.27. 2002 Abdurrahman İlgan. “ Resmi İlköğretim Okullarında Toplam Kalite

  Yönetimi”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.28. 2002 Didem Sözen; “ Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetim Stillerinin

  Öğretmenlerin Stres Düzeyine Etkisi”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.29. 2002 Deniz Erguvan. “Yetişkin Eğitimi Yöneticilerinin Yeterliklerinin

  Belirlenmesi”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.30. 2002 Özlem Kurnaz. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin

  İlköğretim Müfettişlerinin Yöneticilik, Liderlik, Rehberlik ve Öğreticilik

  Yeterlikleri Konusundaki Görüşleri” Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.31. 2002 Bilge Kılıç. “Özel ve Devlet Üniversitelerinde Çalışan Araştırma

  Görevlilerinin İş Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması”. Y.T.Ü Sosyal

  Bilimler Enstitüsü.

  6.1.32. 2001 Ferhat Güngör; İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Yeterlik

  Standartlarına İlişkin Eğitimcilerin Görüşleri” . Y.T.Ü Sosyal Bilimler

  Enstitüsü.

  6.1.33. 2001 Banu Ergin. İş verimliliği, Etkililik ve İş doyumu Bakımından Eğitimin

  İş Ortamına Transferinde Yöneticilerin Etkisi”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler

  Enstitüsü.

  6.1.34. 2001 Yüksel Yeşilbağ, “Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat

  Fakültesindeki Bölümlerin Takım Çalışması Yeterliği”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler

  Enstitüsü.

  6.1.35. 2001 Selami Yıldız. “ Hava Harp Okulunun Etkili Okul Özelliklerine Göre

  Değerlendirilmesi”. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.36. 2001 Abdullah Uysal. “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yöneticilik ve Liderlik

  Davranışları” Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.37. 2001 Murat Erkan Eren. İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM. ŞB. MD.

  Personelinin Stres Kaynakları, belirtileri ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri”.

  Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.38. 1999, Mehmet Emin Yenitepe. Türk Eğitim Sistemi İçindeki Yabancı

  Okulların Tarihsel Gelişim Süreçlerinin İncelenmesi: İstanbul İlindeki

  Amerikan Okulları Örneği” Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  http://www.sbe.yildiz.edu.tr/akadcal/zuhalzeybekoglu.htmlhttp://www.sbe.yildiz.edu.tr/akadcal/zuhalzeybekoglu.html

 • 6.1.39. 1999, Gonca Çalhan. “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretim Liderliği”

  Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  6.1.40. 1996, “Berna Kalkay. “Katılımcıların Bilgisayar Kurslarını Tercih Nedenleri

  ve Bu Kurslara İlişkin Görüşleri” Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  7. Yayınlar

  7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and

  Humanities)

  7.1.1 Gümuseli, Ali İlker, Özge Hacıfazlıoğlu ve Esra Çakmak (2014). Student

  Teachers’ Perceptions of Bullying in Schools. Kamla-Raj: Anthropologist,

  18(3): 941-948

  http://www.krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-18-0-000-14-Web/Anth-

  18-3-000-14-Abst-PDF/T-ANTH-18-3-941-14-1132-Cakmak-E/T-ANTH-

  18-3-941-14-1132-Cakmak-E-Tx[32].pdf

  7.2. Uluslararası diğer hakemli alan indeksli dergilerde yayınlanan makaleler

  7.2.1. Korkmaz, H. Eylem ve Ali İlker Gümüşeli (2013). “Development of the

  Democratic Education Environment Scale.” International Journal of Educational

  Sciences 5 (1): 82–98.

  7.2.2. Gümüşeli, A. İ., Hacıfazlıoğlu, Ö. & Zagudillin , M. (2012).

  L'internationalisation de l'enseignement supérieur en Turquie : motivations des

  enseignants, obstacles et résistances aux changements [Implementation of

  Change at The Local Level: Motivations For Internationalization of Higher

  Education Among University Lecturers in Istanbul, Turkey].Carrefours de

  l’éducation. (Basım Sürecinde)

  7.2.3. Bilgiç, özlem ve Gümüşeli, Ali İlker (2012) “Research on Teacher’s Level of

  Trust to The Collegues, the Students and Parents. ELSEVIER : Procedia-Social

  and Behavioral Sciences 46 (2012) 5470-5474

  7.2.4. Gümüşeli Ali İlker ve Arzu Eryılmaz (2011). “The Measurement of Collaborative School Culture (CSC) on Turkish Schools” NEW HORIZONS

  IN EDUCATION. Vol.59,No:2.

  7.2.5. Gümüşeli Ali İlker, Hacıfazlıoğlu, Özge ve Dalgıç, Gülay (2010).La Transıcıon Hacıa Un Nuevo Escanario Acedemico: Historias Narrativas De Academicos

  Extranjeros Que Trabajan En Universidades Turcas (Transition to a New

  Academic setting: Narrative Storiesof Foreign Academics Working at Turkish

  Universities) “ PROFESORADO : REVISTA DE JURRICULUM Y

  FORMACION DEL PROFESORADO (Vol.14,N:3).

  7.2.6. Gumuseli Ali Ilker ve Hacifazlioglu Ozge (2009), “Globalization and Conflict Management in School” CYPROIT JOURNAL OF EDUCATIONAL

  SCIENCES, Vol 4, No. 3

  http://www.krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-18-0-000-14-Web/Anth-18-3-000-14-Abst-PDF/T-ANTH-18-3-941-14-1132-Cakmak-E/T-ANTH-18-3-941-14-1132-Cakmak-E-Tx%5b32%5d.pdfhttp://www.krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-18-0-000-14-Web/Anth-18-3-000-14-Abst-PDF/T-ANTH-18-3-941-14-1132-Cakmak-E/T-ANTH-18-3-941-14-1132-Cakmak-E-Tx%5b32%5d.pdfhttp://www.krepublishers.com/02-Journals/T-Anth/Anth-18-0-000-14-Web/Anth-18-3-000-14-Abst-PDF/T-ANTH-18-3-941-14-1132-Cakmak-E/T-ANTH-18-3-941-14-1132-Cakmak-E-Tx%5b32%5d.pdf

 • 7.2.7. Gumuseli Ali Ilker (2009). "Primary School Principals in Turkey: Their Working Conditions and Professional Profiles" INTERNATIONAL

  JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES V 4, N 4 2009.

  7.2.8. Gumuseli Ali Ilker (2002). “The Manager’s Role in Enhancing the Transfer of Training: A Turkish Case Study” INTERNATIONAL JOURNAL OF

  TRAINING AND DEVELOPMENT V 6, N 2,June 2002.

  7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

  7.3.1. Gümuseli, Ali İlker; Hacıfazlıoğlu, Özge ve Çakmak, Esra (2014). “Conflıct

  Management Styles of Student Teachers”. World Conference on Learning,

  Teaching and Educational Leadership 29-30 October 2014, Prague - Czech

  Republic.

  7.3.2. Gümuseli, Ali İlker ve Al, Özlem. (2014) “A Study on Parent-School

  Cooperation in the Province of Istanbul’s Official Schools”. Preparing Students

  and Researchers for the 21st Century: 21st Century Academic Forum Conference

  Martin Conference center, Harvard University, March 17-18, 2014

  7.3.3. Gumuseli, Ali İlker; Hacıfazlıoğlu, Özge ve Çakmak, Esra (2012). Student

  Teachers’ Perceptions of Bullying in Schools. International Congress of

  Educational Research. 4-7 Mayıs 2012 Tarihinde İstanbul-Y.T.Ü de düzenlenen

  konferansta sunulan sözlü bildiri.

  7.3.4. Şerbet, Özdemir T ve Gümüşeli,Ali İlker (2012). “Teacher Perceptions Related

  to Effective Teacher Qualities”. International Congress of Educational Research.

  4-7 Mayıs 2012 Tarihinde İstanbul-Y.T.Ü de düzenlenen konferansta sunulan

  sözlü bildiri.

  7.3.5. Bilgiç, özlem ve Gümüşeli Ali İlker. (2012). “Research on Teachers’ Level of Trust to the Collegues, The Students and Parents”. 02-05 şubat 2012 tarihleri

  arasında Barselona Üniversitesinde düzenlenen 4. World Conference on

  Educational Sciences. Başlıklı kongrede sunulan sözlü bildiri.

  7.3.6. Dağ, Şükran, Gümüşeli, Ali İlker. (2011). “School Improvement needs analysis of the public schools in İstanbul. WICES Procedia Social and Behavioral

  Sciences 15 (2011) 2716-2721.

  7.3.7. Kirişçi, Aylin ve Ali İlker Gümüşeli (2010). “ Teachers Cultural Values and Conflict Approaches”. 29 Eylül-1 Ekim 2010 tarihleri arasında ABD San

  Francisco’da AEPP (The Association On Employment Practices) tarafından

  düzenlenen Eighteenth Annual International Conference ye sunulan sözlü bildiri.

  (CD olarak yayımlandı).

  7.3.8. Kirişçi, Aylin ve Ali İlker Gümüşeli (2010) . “ Teachers Value Preferences”. 14- 18 Eylül 2010 tarihleri arasında Boğaziçi- İstanbul Üniversitesinde WCCES

 • (World Congress of Comparative Education Societies) tarafından düzenlenen 14.

  Dünya Kongresine sunulan sözlü bildiri (Özeti Yayımlandı)

  7.3.9. Gümüşeli, Ali İlker ve Arzu Eryılmaz. (2010) “ An Investigation of Collaborative School Culture in Terms of School Principals’ Perceptions” 24-27

  Mayıs 2010 tarihlerinde Yunanistan-Atina’da düzenlenen “12.th Annual

  International Conference on Education” da sunulan sözlü bildiri. (Özeti

  Yayımlandı)

  7.3.10. Gümüşeli, Ali İlker. (2001) “The Relation Between The Conflict Management Techniques Used By School Principals And The Job Satisfactıon Of Teachers”.

  İspanya, Madrit, 9-15 Eylül 2001 Tarihleri arasında düzenlenen uluslararası

  WCCI Tenth Triennial World Conference on Pedegogy of

  Diversity:Creating a Culture of Peace” konferansında sunulan Tebliğ (Tam

  Metin makale olarak bildiri kitapçığında yayımlandı.)

  7.3.11. Gümüşeli, Ali İlker, Erkan Tabancalı, Yüksel Yeşilbağ. (2001). “Sources of Stress in Teachers”. 11–15 Eylül 2001 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen

  uluslar arası XXXI Annual Congress Of European Association For

  Behavıoural & Cocnıtıve Therapıes (EABCT) kongresinde sunulan teblig.

  (Özeti Yayımlandı)

  7.3.12. Gümüşeli Ali İlker, Erkan Tabancalı ve Yüksel Yeşilbağ (2001) “The Job Satısfaction Level of Lecturers Working for Y.T.Ü At The Faculty of Arts And

  Science”. 11-15 Eylül 2001 tarihleri arasında stanbul’da düzenlenen uluslar arası

  XXXI Annual Congress Of European Association For Behavıoural &

  Cocnıtıve Therapıes (EABCT) kongresinde sunulan sözlü bildiri. (Özeti

  yayımlandı)

  7.3.13. Gümüşeli Ali İlker. (1994). “The Styles In Wıch The Secondary School Principals Manage Conflicts Between Themselves And The Teachers”. İstanbul

  da 18–22 Temmuz 1994 Tarihleri arasında düzenlenen uluslar arası 41.ICET

  WORLD ASSEBLY kongresinde sunulan sözlü bildiri. (Özeti Yayımlandı)

  7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  7.4.1. Zaman, Serpil Kılıç ve Gümüşeli, Ali İlker (2010). “İstanbul İli Vakıf Üniversitelerine Bağlı Meslek Yüksekokullarında Görevli Öğretim

  Elemanlarının İş Doyum Düzeyleri” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

  Dergisi İstanbul University Journal of the School of Business Administration,

  Cilt/Vol:40, Sayı/No:2.

  7.4.2. Gumuseli, Ali Ilker (2004). “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Öğretmenlerin İş Doyumları Arasındaki İlişki”. Akdeniz

  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Bahar Cilt 1, Sayı: 1.

  7.4.3. Gumuseli, Ali Ilker (2001). “Çağdaş Okul Müdürü’nün Liderlik Alanları” Eğitim Yönetimi Dergisi, 7,(28) Güz.

  7.4.4. Gumuseli, Ali Ilker (1997). “Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerinin Değerlendirilmesi”. Bankacılık Dergisi, sayı:17,

  7.4.5. Gumuseli, Ali Ilker (1995). “İsviçre Eğitim Sisteminin Yapısı”. Öğretmen Dünyası Dergisi, sayı:188, Ağustos

 • 7.4.6. Gumuseli, Ali Ilker (1996). “Türkiye’de Yaygın Eğitim ve Sisteme İlişkin Politika Önerileri”. Öğretmen Dünyası Dergisi, sayı:195, Mart 1996.

  7.4.7. Gumuseli, Ali Ilker (1996). “Öğretim Liderliği”. MPM Verimlilik Dergisi, sayı:4

  7.4.8. Gumuseli , Ali Ilker (1996). “Öğretim Liderliği ve Etkili Okul”. Yaşadıkça Eğitim Dergisi , sayı:46, Mayıs/Haziran.

  7.4.9. Gumuseli, Ali Ilker (1996). “Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği’ni Sınırlayan Etkenler, Eğitim Yönetimi Dergisi, sayı:2, Bahar.

  7.4.10. Gumuseli, Ali Ilker (1992). “Pakistan Eğitim Sisteminin Yapısı”.Eğitim ve Bilim Dergisi, sayı:84, Nisan.

  7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  7.5.1. "Avrupa Birliği Ülkeleri Eğitim Sisteminde Denetleme Ve Değerlendirme Yapısı Işığında Türk Eğitim Sisteminde Denetim Sisteminin Yeniden

  Düzenlenmesine İlişkin Öneriler". TEM-SEN İstanbul Şubesi tarafından 8 Mayıs

  2004 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı’nda Yeniden

  Yapılanma ve Eğitim Denetiminde Yeni Yaklaşımlar konulu panelde sunulan

  bildiri

  7.5.2. “Çağdaş Okul Müdürlerinin Liderlik Yeterlikleri Ve Türk Eğitimcilerinin Bu Konudaki Görüşleri”. Özel Okullar Derneği tarafından 25–27 Ocak 2004

  Tarihinde Antalya’da düzenlenen Özel Okullar ve Eğitim Yönetimi

  Sempozyumu’nda sunulan bildiri.

  7.5.3. “Eğitim Yöneticilerini Yetiştirmede Liderlik Standartları ve Bir Model Önerisi” . Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 14 Haziran 2003

  tarihinde düzenlenen 21. YY’DA Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve

  Karşılaşılan Güçlükler konulu Sempozyumda sunulan bildiri.

  7.5.4. “İlköğretim Okulu Müdürleri’nin Öğretim Liderliği Davranışları”. Bursa: Uludağ Üniversitesi Tarafından 5–7 Eylül 1996 Tarihleri arasında düzenlenen

  III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulan bildiri.

  7.5.5. “Hizmet içi Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar”. Ankara: A.Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından 22–23 Mart 1989 Tarihleri arasında düzenlenen “Hizmet İçi

  Eğitimde Sorunlar ve Öneriler Paneli”e sunulan bildiri.

  7.6. Diğer yayınlar

  7.6.1. “Farklılıklara Tahammül Edebilmek” artı@eğitim Gazetesi, Mayıs 2006, sayı:16.

  7.6.2. “Şiddeti Eğitimle Önlemeliyiz” artı@eğitim Gazetesi, Nisan 2006, sayı:15.

  7.6.3. “Okul Kültürü ve Liderlik” artı@eğitim Gazetesi, Mart 2006, sayı:14.

  7.6.4. “Etkili Karar Verme Bilimsel Yaklaşımı Gerektirir Ama..” artı@eğitim Gazetesi, Şubat 2006, sayı:13.

  7.6.5. "Geçici Öğreticilikte Israr Etmek Doğru mu?"artı@eğitim Gazetesi, Ocak 2006, sayı:12.

 • 7.6.6. "Eğitimde Kalite Kaliteli Yönetici Yetiştirme ile Sağlanır" artı@eğitim Gazetesi, Aralık 2005, sayı:11.

  7.6.7. " Sözleşme ile Veli Okul İşbirliğini Sağlamak Kolay mı?" artı@eğitim Gazetesi, Kasım 2005, sayı:10.

  7.6.8. "Öğretmenlikte Kariyer Sistemine Yapılan Eleştiriler" artı@eğitim Gazetesi, Ekim 2005, sayı:9.

  7.6.9. " Eğitimdeki Değişimi Yönetmede Öğretim Liderliği Yaklaşımından Yararlanma". artı@eğitim Gazetesi, Eylül 2005, sayı:7.

  7.6.10. "ÖSS’deki Değişiklik Dershane Bağımlılığını Azaltır mı?" artı@eğitim Gazetesi, Ağustos 2005, sayı:6.

  7.6.11. "Dört Yıllık Lise Projesi Hemen Uygulanabilir mi?" artı@eğitim Gazetesi, Haziran 2005, sayı:5.

  7.6.12. " Asıl Suçlu OKS ve ÖSS mi?" artı@eğitim Gazetesi, Mayıs 2005, sayı:4

  7.6.13. "Küçükleri Korumak, Büyükleri Saymak" artı@eğitim Gazetesi, Nisan 2005, Sayı: 3

  7.6.14. "Artık Affetmeyelim" artı@eğitim Gazetesi, Mart 2005, Sayı: 2

  7.6.15. "Beş Yıllık Bir Sürenin Sonunda Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Neresindeyiz?" artı@eğitim Gazetesi, Şubat 2005, sayı: 1

  7.6.16. “Aile Katılım ve Desteğinin Öğrenci Başarısına Etkisi”. Özel okullar Birliği Bülteni, Eylül 2004.

  7.6.17. “Örgütün Davranışsal Sorunlarını Çözmeye Yönelik Bir Yaklaşım: Yönetim Gözeneği”. MPM Anahtar Gazetesi, Nisan 1996.

  7.7. Uluslararası atıflar

  7.7.1 Atıf Yapan Eser: Korkmaz, H. Eylem, and Ali İlker Gümüşeli. 2013.

  “Development of the Democratic Education Environment Scale.” International Journal

  of Educational Sciences 5 (1): 82–98.

  “Mitigating the political participation gap from the school: the roles of civic knowledge

  and classroom climate”. Juan Carlos Castilloa , Daniel Mirandab , Macarena

  Bonhommeb Cristián Coxc & Martín Bascopé c a Mide UC/ Institute of Sociology,

  Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile b Mide UC, School of

  Psychology, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile c CEPPE,

  Faculty of Education, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

  Published online: 07 Jul 2014.

  Atıf Yapan Eser: Banoglu, K., School Principals' Technology Leadership Competency

  and Technolog Coordinatorship, Kuram Ve Uygulamada Egıtım Bılımlerı.

 • Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI A.İ., 2002, Ilkogretım okulu müdürleri: çalışma ortam

  ve koşulları, sorunları, bireysel ve mesleki özellikleri. Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı.

  7.7.2 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI A.I., 1996, KURAM VE UYGULAMADA

  EGITIM YÖNETİMİ, V2, P414. Atıf Yapan Eser: Sahin, S. The Relationship between

  Instructional Leadership Style and School Culture (Izmir Case). Kuram Ve Uygulamada

  Egıtım Bılımlerı.

  7.7.3 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2002, INTERNATIONAL JOURNAL OF

  TRAINING DEV, V6, P80. Atıf Yapan Eser: Tuleja, E. A.& Roberts, E. An Analysis

  of a Communication Training Program for Chinese Managers. IEEE TRANSACTIONS

  ON PROFESSIONAL COMMUNICATION

  7.7.4 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI A, 2009, CYPRIOT J ED SCI, V4. Atıf Yapan

  Eser: Yilirim, E.G.,Karahoca, A. & Ucar, T., Dosage planning for diabetes patients

  using data mining methods. WORLD CONFERENCE ON INFORMATION

  TECHNOLOGY (WCIT-2010) Procedia Computer Science. 1st World Conference on

  Information Technology (WCIT. OCT 06-10, 2010. Istanbul, TURKEY. Bahcesehir

  Univ

  7.7.5 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI A, 2009, CYPRIOT J ED SCI, V4, P183. Atıf

  Yapan Eser: Hin, L.C. & Brian. Effect of incentivized online activities on e-learning.

  WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCHES-

  2011. Procedia Social and Behavioral Sciences. World Conference on Educational

  Technology Researches (WCETR). JUL 05-09, 2011. Nicosia, CYPRUS. East Univ

  7.7.6 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI A, 2009, CYPRIOT J ED SCI, V4. Atıf Yapan

  Eser: Keser, H. & Ozcan, D., Current trends in educational technologies studies

  presented in World Conferences on Educational Sciences. 3RD WORLD

  CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (2011). Procedia Social and

  Behavioral Sciences. 3rd World Conference on Educational Sciences (WCES). FEB 03-

  07, 2011. Istanbul, TURKEY. Bahcesehir Univ

  7.7.7 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI A, 2009, CYPRIOT J ED SCI, V4, P183.Atıf

  Yapan Eser: Konti, F. Teachers and Students Perceptions towards teachers classroom

  management applications in primary schools. 3RD WORLD CONFERENCE ON

  EDUCATIONAL SCIENCES (2011). Procedia Social and Behavioral Sciences. 3rd

  World Conference on Educational Sciences (WCES).FEB 03-07, 2011. Istanbul,

  TURKEY. Bahcesehir Univ

 • 7.7.8 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2002, 2001 YILINDA ILKOGRETİM

  MÜDÜRLERİ. Atıf Yapan Eser: Gul, H. Evaluation of Lecturer Performance

  Depending on Student Perception in Higher Education. EGITIM VE BILIM-

  EDUCATION AND SCIENCE

  7.7.9 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2001, ÇAĞDAŞ OKUL MUDURLERI

  ICIN LİDERLİK ALANLARI. Atıf Yapan Eser: Altinkurt, Y. Attitudes of Employees

  of Provincial Directorates of National Education and School Administrators towards

  Strategic Planning. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI.

  7.7.10 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 1996, ISTANBUL ILINDEKI

  IKÖĞRETİM MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARI.Atıf

  Yapan Eser: Hacifazlioglu, O. Entry and Transition to Academic Leadership:

  Experiences of Women Leaders from Turkey and the US. KURAM VE

  UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI

  7.7.11. Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI A, 2009, CYPRIOT J ED SCI, V4, P183. Atıf

  Yapan Eser: Akyuz, H.I.& Kurt, M.Effect of teacher's coaching in online discussion

  forums on students' perceived self-efficacy for the educational software development.

  WORLD CONFERENCE ON LEARNING, TEACHING AND ADMINISTRATION

  PAPERS. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1st World Conference on Learning,

  Teaching and Administration (WCLTA).OCT 29-31, 2010 . Cairo, EGYPT. Amer Univ

  7.7.12 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2001, ED ADM THEORY PRACTI, V7,

  P531. Atıf Yapan Eser: Hacifazlioglu, O., Ozdemir, N. & Uzunboylu, H. Student

  Teachers' Reflections of a Community Service Learning Experience. JOURNAL OF

  PSYCHOLOGY IN AFRICA

  7.7.13 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2001, KURAM UYGULAMA EGI, V28,

  P531.Atıf Yapan Eser: Sagnak, M. The Relationship Between Transformational School

  Leadership and Ethical Climate. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI

  7.7.14 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2001, EGITIM YONETIMI, V28,

  P531.Atıf Yapan Eser: Hacifazlioglu, O. & Ozdemir, N. Undergraduate Students'

  Expectations of Foundation Universities and Student Profile: Suggestions for University

  Administrators. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE

  7.7.15. Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2006, LEADERSHIP STANDARDS

  Atıf Yapan Eser: Karakose, T. & Kocabas, I. An investigation of ethical culture in

  educational organizations. AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT

 • 7.7.16 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2002, INT J TRAINING DEV, V6,

  P80.Atıf Yapan Eser: Hartel, C.E.J. , Bozer, G.& Levin, L. Family business leadership

  transition: How an adaptation of executive coaching may help. JOURNAL OF

  MANAGEMENT & ORGANIZATION.

  7.7.17 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 1994, IZMIR OGRETIM

  OKULLALARINDAKİ MÜDÜRLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ Atıf

  Yapan Eser: Argon, T. The Development and Implementation of a Scale to Assess the

  Causes of Conflict in the Classroom for University Students. KURAM VE

  UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI

  7.7.18 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2001, KURAM UYGULAMA EGI, V28,

  P531. Atıf Yapan Eser: Buluc, B. The Relationship between Bureaucratic School

  Structure and Leadership Styles of School Principals in Primary Schools. EGITIM VE

  BILIM-EDUCATION AND SCIENCE

  7.7.19 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2004, J FACULTY ED, V1, P30. Atıf

  Yapan Eser: Kantek, F. & Gezer, N. Conflict in schools: Student nurses' conflict

  management styles. NURSE EDUCATION TODAY

  7.7.20 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2002, ILKOGRETIM OKULU MUD Atıf

  Yapan Eser: Deryakulu, D. & Olkun, S. Technology leadership and supervision: an

  analysis based on Turkish computer teachers' professional memories. TECHNOLOGY

  PEDAGOGY AND EDUCATION

  7.7.21 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2002, INT J TRAINING DEV, V6,

  P80.Atıf Yapan Eser: Knyphausen-Aufsess, D.Z., Smukalla, M. & Abt, M. Towards a

  New Training Transfer Portfolio: A Review of Training-related Studies in the Last

  Decade. ZEITSCHRIFT FUR PERSONALFORSCHUNG

  7.7.22 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2002, INT J TRAINING DEV, V6,

  P80.Atıf Yapan Eser: Lai, L. & Kapstad, J.C. Perceived competence mobilization: an

  explorative study of predictors and impact on turnover intentions. INTERNATIONAL

  JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

  7.7.23 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2002, INT J TRAINING DEV, V6, P80.

  Atıf Yapan Eser: Kuoppala, J., Lamminpaa, A., Liira, J. & Vainio, H. Leadership, job

  well-being, and health effects - A systematic review and a meta-analysis. JOURNAL OF

  OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE.

  7.7.24 Atıf Yapılan Eser: GUMUSELI AI, 2004, J PRIVATE SCH, V2, P14. Atıf

  Yapan Eser: Ozdemir, N. & Hacifazlioglu, O. Influence of family and environment on

 • students' occupational choices and expectations of their prospective universities.

  SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY

  8. Ulusal & Uluslararası Projeler

  8.1.Sokrates programı kapsamında yer alan “Comenius 2.1” Projesi. İstanbul İl Milli Eğitim

  müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülecek olan proje “okullarda çatışma yönetimi konusunda

  eğiticilerin eğitimi” ni konu almaktadır (Katılımcı).

  8.2.TÜBİTAK 2221 Konuk Bilim Adamı Yetiştirme Programı: Öğretmen Eğitiminde Avrupa

  Birliği Standartlarına Ulaşmak İçin Elektronik Portfolyo Kullanımı projesi

  Koordinatörlüğü

  9. Davetli Konuşmacı olarak katıldığı Uluslar arası konferanslar

  9.1 “Struggles between Secularists and Fundamentalists and Its Impact on Turkey's

  Educational System Today”. Wisconsin Madison’da, 16 – 17 Mart 2009 Tarihleri

  arasında Wisconsin Council For The Social Studies and International Education

  Conference tarafından düzenlenen uluslararası "Global Challenges and Changes"

  konferansında davetli konuşmacı olarak sunulan tebliğ.

  http://www.education.wisc.edu/elpa/conferences/iec/index.shtm.

  9.2 “Globalization and Conflict Management In Schools”. Wisconsin Madison Üniversitesi’nde 12 Mart 2009 tarihinde konuk öğretim üyesi olarak mezun öğrencilere ve

  öğretim üyelerine verilen seminer

  http://internationalstudies.wordpress.com/2009/03/09/globalization-and-conflict-

  management-in-schools/

  10. Yurt Dışı Üniversite Deneyimi

  10.1 YÖK bursu ile 2011 Yılı’nda New York Instıtute of Technology (NYIT) School of

  Education’de misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

  11. Yayın Faaliyetlerine Katkı

  11.1. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde Hakemlik

  11.2. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde Hakemlik

  11.3. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi’nde Hakemlik

  11.4. Eğitim Bilim Toplum (Eğitimsen) Dergisi’nde Hakemlik

  11.4. Milli Eğitim (Milli Eğitim Bakanlığı) Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği

  11.5. Artı Eğitim Dergisi Yayın Kurulu üyeliği ve köşe yazarlığı

  12. Panel, Kongre, Konferans, Sempozyum Ve Benzeri Etkinliklerde Aldığı Görevler

  http://www.education.wisc.edu/elpa/conferences/iec/index.shtmhttp://internationalstudies.wordpress.com/2009/03/09/globalization-and-conflict-management-in-schools/http://internationalstudies.wordpress.com/2009/03/09/globalization-and-conflict-management-in-schools/

 • 12.2. XVIII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği”, Ege Üniversitesi 1–3 Ekim

  2009

  12.2. TEMSEN Ulusal Eğitim denetimi Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği TEMSEN 22–23

  Haziran 2009

  12.3 Ulusal eğitim Yönetimi Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, Pamukkale Üniversitesi 14–15

  May 2009

  12.4 “II. International Congress of European Turks.: Education and Integration. ICET : 14-16

  May 2009, Antwerp-Belgium

  12.5 “III Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi”, Bilim Kurulu üyeliği Adana: Milli Eğitim

  Bakanlığı ve Çukurova Üniversitesi 18–20 Haziran 2007

  12.6 “XV. Eğitim Bilimleri Kongresi”, Bilim Kurulu Üyeliği Muğla Üniversitesi 13–15

  Eylül 2006

  12.7 “21. YY’DA Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Karşılaşılan Güçlükler” konulu

  sempozyumda düzenleme komitesi üyeliği. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  14 Haziran 2004

  12.8. “Türkçe’nin Zenginleştirilmesi Kurultayı” düzenleme Komitesi üyeliği Y.T.Ü 23

  Temmuz 1999

  13. Kurs ve Benzeri Etkinliklerde Aldığı Görevlerden Bazıları

  13.1 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetici Seminerleri Kapsamında 18 Nisan 2012 tarihinde Tuzla ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından okul yöneticilerine yönelik

  düzenlenen seminerde “Etkili İletişim” konulu konferans verme.

  13.2 31.Ocak 2011 Yılı’nda Kadıköy ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen “Eğitim Yönetiminde Başarılı Yöneticilik 5” temalı Seminerde, Etkili Liderlik

  Konusunda Seminer Verme

  13.3 18 -20 Nisan 2010 Tarihlerinde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları tarafından KKTC Magosa’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Okul Müdürleri ve rehber öğretmenleri için

  düzenlenen “Etkili Okul Yönetimi ve İletişim” konulu seminerde konuşmacı.

  13.4 . Nisan 2010 tarihinde Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hatay’da okul müdürleri için düzenlenen Okul Yönetiminde Liderlik Konulu Konferansta konuşmacı.

  13.5 . Eylül 2009 Kültür Üniversitesi Şiddeti Önleme Projesi Kapsamında İzmir İlindeki okul müdürü ve öğretmenlerine çatışma yönetimi konusunda seminer verme

  13.6 . 2009 Bahar yarıyılı Bahçeşehir BÜSEM Eğitim ve Okul Yönetimi Sertifika programı koordinatörlüğü ve öğretim üyeliği

  13.7 . 2009 Güz yarıyılı Bahçeşehir BÜSEM Liderlik sertifika programında Çağdaş liderlik semineri

 • 13.8 . 2008 Güz yarıyılı Bahçeşehir Okul yönetimi Sertifika programı koordinatörlüğü ve Çatışma Yönetimi, Stratejik planlama, Liderlik konularında seminer.

  13.9 . 06-21 Ocak 2007. Bakırköy ilçesi Okul Müdür ve Müdür Yardımcıları Geliştirme Seminerinde, Okul yönetim süreçleri, Stratejik planlama, Okul yönetiminde liderlik,

  Okul kültürü, okullarda çatışma yönetimi konularında konferans verme.

  13.8. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yalova Esenköy’ de 23–27 Ocak 2006 tarihleri

  arasında Bağımsız Anaokulu Müdür ve Müdür Yardımcılarına yönelik olarak düzenlenen

  Yönetim ve Liderlik Seminerinde "Etkili Okul Yönetimi ve Liderliği" konulu ders

  verme.

  13.9. 21–25 Kasım 2005 Tarihleri Arasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlköğretim

  Müfettişleri Kurul Başkanlığı tarafından müfettişler için düzenlenen seminerde, "Zaman

  Yönetimi", Stres Yönetimi" ve "Çatışma Yönetimi" konularında konferans verme.

  13.10.Kdz. Ereğli Utku Koleji tarafından 14 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen "Aile Günü

  Etkinlikleri" kapsamında Ailenin Çocuğun Okul Başarısındaki Rolü konulu konferans

  verme.

  13.11.Özel Okullar Derneği Tarafından 2003–2004–2005 Yıllarında Düzenlenen Eğitim

  Yönetimi Sertifika Programlarında “Okul Geliştirme”, Öğretim Liderliği”, “Karar

  verme ve Sorun Çözme”, “Çatışma Yönetimi” Konularında konferans verme

  13.12. İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi okul müdür yardımcılarına 13 Mart 2004 tarihinde

  yönetim süreçleri ve etkili yönetim konulu seminer verme.

  13.13.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 28–29–30 Ocak 2004 tarihlerinde

  düzenlenen İstanbul İlinde görev yapan İl-İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri

  ve okul müdürlerini bilgilendirme seminerlerinde “Liderlik ve İletişim” konulu

  konferans verme.

  13.14.İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi okul müdürlerine 5 Eylül 2003 tarihinde okul

  yöneticiliği ve öğretim liderliği konulu konferans verme.

  13.15. Aralık 2003 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı Hava Savunma Okulu komuta heyeti ve

  personeline “Yaratıcı Problem Çözme” Konulu konferans verme.

  13.16. Eylül 2003 tarihinde Amerikan Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Çağdaş

  Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Seminerinde “Standart Belirleme ve Eğitim Yöneticisi

  Yetiştirmede” konulu konferans verme.

  13.17. 1999 ve 2000 Yıllarında birer kez Kuleli Askeri Lisesi öğretmen ve yöneticilerine

  Liderlik ve Çatışma Yönetimi Konusunda Seminer verme.

  13.18. Beşiktaş Kaymakamlığı Personeli için hazırlanan programlarda eğitici olarak görev

  alma.

 • 13.19. Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen HİE programlarında Liderlik,

  Çatışma Yönetimi, İletişim, Halkla İlişkiler, Motivasyon vb konularda ders verme.

  13.20. Y.T.Ü Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve YILDIZSEM tarafından

  düzenlenmiş olan öğretmenlik sertifika programlarında eğitici (18 kez) ve koordinatör

  (15 kez) olarak görev alma.

  14.Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Yürüttüğü İdari Görevler

  14.1Y.T.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanlığı (18 Şubat 2004 – 24 Şubat

  2012

  14.2.Y.T.Ü Senato Üyeliği (18.Şubat 2004 -24 Şubat 2012)

  14.3. Y.T.Ü Eğitim Fakültesi Kurulu Üyeliği (12 Şubat 2004 - 24 Şubat 2012)

  14.4. Y.T.Ü Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (12 Şubat 2004 - 24 Şubat 2012)

  14.5. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyeliği (12 Şubat 2004 – 24 Şubat 2012)

  14.6. YTÜ Uygulama Araştırma Merkezleri (UYGAR) Üst Kurulu Üyeliği 24.04 2009- 24

  Şubat 2012)

  14.7. Y.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyeliği (12 Şubat 2004 – 12 Şubat 2007 )

  14.8. Y.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi ABD

  Başkanlığı ( 12 Şubat 2004 – 24 Şubat 2012 )

  14.9. Y.T.Ü Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD Başkanlığı (14 Eylül

  2000-24 Şubat 2012)

  14.10. 15 Ağustos 1997 Y.T.Ü İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (1999–2006)

  14.11. Y.T.Ü Fen Edebiyat Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler ABD Başkanlığı (25 Aralık1998- 10 Mart 1999).

  14.12. Y.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı ( 15 Şubat 1997- 15 Şubat 2000). 14.13. Y.T.Ü İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Kurucu Başkanlığı (15 Ağustos 1997–

  14 Ağustos 1998).

  14.14. Eğitim Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcısı (1Eylül 1996–15 Şubat 1997). 14.15. Y.T.Ü İnceleme ve Soruşturma Kurulu Üyesi (1999) 14.16. YTÜ Döner Sermaye Yönetmeliği Hazırlama Komisyonu Üyesi. ( 26.01.1999). 14.17. YTÜ SBE Tez Hazırlama Kılavuzu oluşturma Komisyonu Başkanı ( 6 Kasım 1998 ve

  21 Mart 2006)

  14.18. Y.T.Ü İdari Personel Alım Komisyonu Üyeliği. (1997 ).

  15. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Yürütmüş Olduğu Görevler

  15.1 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği (06.06.2006 - 25. 09. 2007)

  15.2. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu-Projeler ve İnceleme Dairesinden

  Sorumlu - Başkan Yardımcılığı (24.11.2006 - 25. 09. 2007 )

  16. Uluslar arası Kuruluşlarda Üstlendiği Görevler

 • 16.1 . Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Türkiye Koordinatörü (01. 11. 2006 – 25. 09. 2007 )

  16.2. Argosy Üniversitesi (Washington DC-ABD) Doktora tezi komite üyeliği. (2008-2012)

  17. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

  Akademik

  Yıl Dönem Dersin Adı

  Haftalık Saati Öğrenci

  Sayısı Teorik Uygulama

  2011-2012 Güz

  Eğitim Örgütlerinde Çatışma

  Yönetimi

  3

  0

  10

  Eğitim Yönetimi Semineri 2 2 10

  Eğitim ve Okul Yönetimi 3 0 18

  İlkbahar Eğitim Örgütlerinde Liderlik 3 0 20

  2012-2013

  Güz

  Eğitim Örgütlerinde Çatışma

  Yönetimi

  3 0 8

  Eğitim Yönetimi Semineri 2 2 10

  Eğitim ve Okul Yönetimi 3 0 15

  İlkbahar Eğitim Örgütlerinde Liderlik 3 0 9

  18. Diğer Vakıf Üniversitelerinde Aldığı Görevler

  18.1. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Eğitim Yönetimi ve Denetimi

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın açılmasına katkıda bulunma.

  18.2.2004–2005 Öğretim Yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü

  Bünyesinde “Okul Yöneticiliği Sertifika Programı”nın başlatılmasına katkıda

  bulunma.

  18.3.2005–2006 Öğretim Yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

  Bünyesinde “Okul Yöneticiliği Sertifika Programı”nın başlatılmasına katkıda

  bulunma.

 • 18.4.2007–2008 Öğretim Yılında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler

  Enstitüsü Bünyesinde Yürütülen Eğitin Yönetimi Programının revizyonu yapma ve

  2012 yılına kadar program koordinatörlüğü yürütme.

  19. Üniversite Öncesinde Yürüttüğü Görevler

  19.1. 1982- 1995 T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü Eğitim Birimi’nde Uzman, Baş

  Uzman, Müdür Yardımcılısı görevleri ile; bankanın hizmet içi, eğitim plan ve

  programlarını hazırlama; banka yöneticileri ile personeline verilen eğitimlerde

  ”yönetim, liderlik, halkla ilişkiler,müşteri ilişkileri, eğiticilerin eğitimi vb” konularda

  eğiticilik görevlerinde bulunmuştur.

  19.2. 1976–1981 İmar ve İskân Bakanlığı İl İmar Müdürlüğü’nde Memur, Şef olarak

  görev yapmıştır.