1 2 3 velİ kontrol İmzasi fasİkÜl gÜven ciliz · bulmaca ÇÖzelİm ÇaliŞma yapraĞi ....

of 20/20
1 SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ. MĐKĐ. MĐKĐ. MĐKĐ. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini yapacaksın. Erken ya da geç yapmak yok tamam mı? Haydi beraber MĐSKA MOSKA MĐKĐ FAREEEEEEEEE Selam bende MĐNĐ. Bu hafta sana bazı sayfalarda ŞĐFRELER vereceğim. Kitabını yaptıkça beni gördüğün yerlerde bulacaksın bunları. Bu şifreleri aşağıdaki kutulara yaz .Bulduğun şifreleri önce aşağıya yaz. Sonra tüm şifreleri kitabının sonunda birleştirmeyi unutma. 1. 1. 1. 1. Hafta Şifreleri Hafta Şifreleri Hafta Şifreleri Hafta Şifreleri 1 2 3

Post on 26-May-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  SELAM Beni tanıdın mı? Ben MĐKĐ.MĐKĐ.MĐKĐ.MĐKĐ.

  Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini yapacaksın. Erken ya da geç yapmak yok tamam mı? Haydi beraber MĐSKA MOSKA MĐKĐ FAREEEEEEEEE

  Selam bende MĐNĐ.

  Bu hafta sana bazı sayfalarda ŞĐFRELER vereceğim. Kitabını yaptıkça beni gördüğün yerlerde bulacaksın bunları. Bu şifreleri aşağıdaki kutulara yaz .Bulduğun şifreleri önce aşağıya yaz. Sonra tüm şifreleri kitabının sonunda birleştirmeyi unutma.

  1.1.1.1. Hafta ŞifreleriHafta ŞifreleriHafta ŞifreleriHafta Şifreleri

  1 2 3

  gügüRectangle

  gügüTypewritten textVELİ KONTROL İMZASI

  gügüText BoxFASİKÜL

  gügüTypewritten text GÜVEN CILIZ

 • 2

  ……………………………....

  Hikâyenin Yazarı

  ………………………………………................

  Hikâyenin Adı

  HĐKÂYE HARĐTASI

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  Hikâyedeki Olaylar

  Hikâyenin Resmini Çiz

  Bu hafta okuduğun hikayenin haritasını çıkar

 • 3

  Bu Evde Ne Oluyor?

  Anahtar kelimeleri kullanarak kısa bir hikaye yaz.

  Anahtar Kelimeler balonlar

  Ev

  Pencereler

  Kapı

  Eğlenmek

  Gülmek

  doğum günü

  mutlu

 • 4

  Yazdığın hikaye ile ilgili aşağıya bir resim yap ne boya.

 • 5

  D

  E

  K I

  R N

  R K S

  E L

  L

  İ K T

  K

  M

  G İ

  İ S N

  O B

  Ğ I

  1. Treninin üzerinde hareket ettiği yol.

  2. Dur anlamındaki trafik ışığı.

  3. Şehirler arası yolcu indirilip, bindirilen yer.

  4. Karayolunda trafiği denetleyen görevli kişi.

  5. Geç anlamındaki trafik ışığı.

  6. Hava taşıtlarını kullanan kişi.

  7. İnsan gücüyle çalışan bir taşıt.

  8. Bir hava taşıtı.

  9. Deniz taşıtlarının yolcu ve yük taşımak için yanaştığı yer.

  10. Bir deniz yolu taşıtı.

  11. Trenlerin hareket ettiği yer.

  12. Kara yolunda yolcu taşımakta kullanılan bir araç.

  13. Eskiden kullanılan, hayvan gücüyle hareket eden bir taşıt.

  9

  10

  8

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  7

  11

  12

  13

  1.Şifren:1.Şifren:1.Şifren:1.Şifren:

  8. sorunun cevabının 2. 8. sorunun cevabının 2. 8. sorunun cevabının 2. 8. sorunun cevabının 2.

  Harfi.Harfi.Harfi.Harfi. Hadi çabuk ol

 • 6

  Beni tanıdın mı? Ben Pinokyo. Hadi bakalım beni en güzel şekilde boya. Dikkatli ol ve kenarlara taşırmadan boya ki öğretmeninden AFERĐN al ☺

 • 7

  gügüTypewritten textVARLIKLARIN SAYISINI YAZ.

 • 8

 • 9

  1.) İnsan ve bir çok canlının parmak uçlarının

  dış bölümündeki tabaka

  2.) Milli marşımız

  3.) Yemek saatleri

  4.) Dengeli ve düzenli beslenmek için

  canlıların besinlerle almaları gereken madde

  5.) Vücudun bütününde veya bu bütünün bir

  bölümünde boyutların artması

  6.) Yenmeye elverişli olan her şey

  7.) Organizmanın etkin gücü, canlıların

  hareket etmesini sağlayan güç

  8.) Bir milletin , belli bir topluluğun simgesi

  olarak kullanılan , renk ve biçimle

  özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen

  biçiminde kumaş

  9.) Bir yerin ölçü aleti kullanılmadan kaba

  taslak çizimi

  10.) Kişisel temizlik yaparken su ile birlikte

  kullanılan ve köpüren cisim

  11.) Okullarda derslerden önce ve sonra ,

  okula girerken çalan müzik

  12.) Bir topluluğun yaşadığı yerde düzeni

  sağlamak için uyulması gereken ilke

  13.) Yenilebilir , beslenmeye elverişli her

  türlü madde, gıda

  14.) Yön bulmaya yarayan alet

  15.) Bayrağımızın rengi

  16.) Yapılacak işleri belli bir sıraya dizme

  17.) Isınmamızı sağlayan gaz haldeki enerji

  kaynağı

  K R O K İ S D T F H M İ U N Ğ A Z İ I N R E S R T Z A B A Y R A K K T A İ N P Ü E N O P Ş İ L R Z L Y Z S A B U N K P Y O Ç Ü M U K U S R L V İ T A M İ N Ü E U M A N Y R İ E N E U N L Ü L E E K I R M I Z I A O M N C O B N V Z D Z R T A Y E N E R J İ H Z Ç R Z K Y S Ü İ L E Z M İ Ş İ Z S İ T P L A N O N I Ö Ğ Ü N E N İ Y Z U E N

  2222.Şifren:.Şifren:.Şifren:.Şifren:

  O HARFĐ O HARFĐ O HARFĐ O HARFĐ .... Kolay gelsin.

  gügüTypewritten textCEVAPLARA

  gügüTypewritten text GÖRE ARA BUL.

 • 10

  BULMACA ÇÖZELİM ÇALIŞMA YAPRAĞI

  Aşağıda verilen kelimeleri bulmaca içerisinde bularak işaretleyiniz.

  Şimdi bulduğumuz kelimelerin ne anlama geldiğini öğrenelim.

  Cumhuriyet : Ülkemizin yönetim şekline denir.

  Türkiye : Ülkemizin adı.

  Bayrak : Özgürlüğün sembolü bayraktır.

  Ankara : Ülkemizin başkenti.

  Atatürk : Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.

  E G E B A Y R A K M E

  A N K A R A N L İ K A

  U C U M H U R İ Y E T

  L U S A T A T Ü R K Ü

  N D T Ü R K İ Y E Ü R

  Cumhuriyet Türkiye

  Bayrak

  Ankara

  Atatürk

 • 11

  1. Atatürk, 1. Atatürk, 1. Atatürk, 1. Atatürk, yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için hangi savaşı yaptı?yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için hangi savaşı yaptı?yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için hangi savaşı yaptı?yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için hangi savaşı yaptı?

  A) Birinci Dünya Savaşı B) Kurtuluş Savaşı C) Çanakkale Savaşı

  2.Atatürk’ün annesinin adı nedir?2.Atatürk’ün annesinin adı nedir?2.Atatürk’ün annesinin adı nedir?2.Atatürk’ün annesinin adı nedir?

  A. Makbule Hanım B. Latife Hanım C. Zübeyde Hanım

  3. Atatürk’ün babasının adı nedir?3. Atatürk’ün babasının adı nedir?3. Atatürk’ün babasının adı nedir?3. Atatürk’ün babasının adı nedir?

  A. Đsmet Đnönü B. Ali Rıza Bey C. Şerif Bey

  4. Atatürk’ün kız kardeşinin adı nedir?4. Atatürk’ün kız kardeşinin adı nedir?4. Atatürk’ün kız kardeşinin adı nedir?4. Atatürk’ün kız kardeşinin adı nedir?

  A. Makbule Hanım B. Latife Hanım C. Zübeyde Hanım

  5. Aşağıdaki okullardan5. Aşağıdaki okullardan5. Aşağıdaki okullardan5. Aşağıdaki okullardan hangisi Mustafa Kemal’in bitirmediği bir okuldur?hangisi Mustafa Kemal’in bitirmediği bir okuldur?hangisi Mustafa Kemal’in bitirmediği bir okuldur?hangisi Mustafa Kemal’in bitirmediği bir okuldur? A)Mahalle Mektebi B)Şemsi Efendi Đlkokulu C)Askeri Lise

  6. Atatürk nerede ve ne zaman doğmuştur?6. Atatürk nerede ve ne zaman doğmuştur?6. Atatürk nerede ve ne zaman doğmuştur?6. Atatürk nerede ve ne zaman doğmuştur? A) Ankara’da bin sekiz yüz seksen bir yılında doğdu.

  B) Selânik’te bin sekiz yüz seksen bir yılında doğdu.

  C) Đstanbul’da bin sekiz yüz seksen bir yılında doğdu.

  7. 7. 7. 7. Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmiştir?Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmiştir?Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmiştir?Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmiştir?

  A) Kurtuluş Savaşı B) 1. Dünya Savaşı C) Sakarya Savaşı

  8. Atatürk kaç yılında ölmüştür?8. Atatürk kaç yılında ölmüştür?8. Atatürk kaç yılında ölmüştür?8. Atatürk kaç yılında ölmüştür?

  A. 1881 B. 1938 C. 1923

  9. A9. A9. A9. Atatürk nerede ölmüştür?tatürk nerede ölmüştür?tatürk nerede ölmüştür?tatürk nerede ölmüştür?

  A. Dolmabahçe Sarayı B. Anıtkabir C .Ankara

  10. Atatürk’ün mezarı şimdi nerededir?10. Atatürk’ün mezarı şimdi nerededir?10. Atatürk’ün mezarı şimdi nerededir?10. Atatürk’ün mezarı şimdi nerededir?

  A. Anıtkabir’de B. Đstanbul’da C. Dolmabahçe Sarayı’nda

  11 . Atatürk Samsun’a hangi tarihte gitmiştir?11 . Atatürk Samsun’a hangi tarihte gitmiştir?11 . Atatürk Samsun’a hangi tarihte gitmiştir?11 . Atatürk Samsun’a hangi tarihte gitmiştir?

  A) 19 Mayıs 1919 B) 23 Nisan 1920 C) 29 Ekim 1923

  Bu sayfa yap sonra oyuna devam ☺

 • 12

  12. TBMM ne zaman açılmıştır?12. TBMM ne zaman açılmıştır?12. TBMM ne zaman açılmıştır?12. TBMM ne zaman açılmıştır?

  A) 29 Ekim 1923 B) 19 Mayıs 1919 C) 23 Nisan 1920

  13. Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangisinde toplantı 13. Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangisinde toplantı 13. Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangisinde toplantı 13. Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerin hangisinde toplantı yapmamıştır?yapmamıştır?yapmamıştır?yapmamıştır?

  A. Erzurum B. Sivas C. Ankara

  14. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?14. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?14. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?14. Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?

  A) 29 Ekim 1923 B) 19 Mayıs 1919 C) 23 Nisan 1920

  15. 29 Ekim’ de hangi bayramı kutlarız?15. 29 Ekim’ de hangi bayramı kutlarız?15. 29 Ekim’ de hangi bayramı kutlarız?15. 29 Ekim’ de hangi bayramı kutlarız?

  A. Zafer Bayramı B. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

  C. Cumhuriyet Bayramı

  16. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi ilimizde açıldı?16. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi ilimizde açıldı?16. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi ilimizde açıldı?16. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi ilimizde açıldı? A) Samsun B) Ankara C) Đstanbul

  17. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarihtir?17. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarihtir?17. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarihtir?17. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarihtir? A) 19 Mayıs 1919 B) 23 Nisan 1920 C) 29 Ekim 1923

  18. Cumhuriyetten önce devletimizin adı neydi? 18. Cumhuriyetten önce devletimizin adı neydi? 18. Cumhuriyetten önce devletimizin adı neydi? 18. Cumhuriyetten önce devletimizin adı neydi?

  A) Osmanlı Devleti B) Türkiye Cumhuriyeti C) Padişah Devleti

  19. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden 19. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden 19. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden 19. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin getirdiği yeniliklerden değildir?değildir?değildir?değildir?

  A) Soyadı kanunu B) Kıllık kıyafette değişiklik C) Savaş yapmak

  20. 20. 20. 20. Aşağıdaki boşluğu doldurunuz?Aşağıdaki boşluğu doldurunuz?Aşağıdaki boşluğu doldurunuz?Aşağıdaki boşluğu doldurunuz?

  AtatürAtatürAtatürAtatürk’e “Kemal” adını k’e “Kemal” adını k’e “Kemal” adını k’e “Kemal” adını ………………… öğretmeni vermiştir.öğretmeni vermiştir.öğretmeni vermiştir.öğretmeni vermiştir.

  3333.Şifren:.Şifren:.Şifren:.Şifren:

  Son sorunun cevabının son Harfi.Son sorunun cevabının son Harfi.Son sorunun cevabının son Harfi.Son sorunun cevabının son Harfi. Bu haftalık bu kadar. Gelecek

  haftalarda başka arkadaşlarım

  sana yardım edecek.

 • 13

 • 14

  Beni Miki’den daha güzel boyayabilecek misin bakalım?

 • 15

  CCCC

  EŞ ANLAMLI KELİMELER

  CCCCemil emil emil emil mektebemektebemektebemektebe gitti. Cemil gitti. Cemil gitti. Cemil gitti. Cemil okulaokulaokulaokula gitti. Tümcelerinde altı çizili kelimelerin gitti. Tümcelerinde altı çizili kelimelerin gitti. Tümcelerinde altı çizili kelimelerin gitti. Tümcelerinde altı çizili kelimelerin anlamlarını sözlükten bulalım.Anlamları aynı mı?anlamlarını sözlükten bulalım.Anlamları aynı mı?anlamlarını sözlükten bulalım.Anlamları aynı mı?anlamlarını sözlükten bulalım.Anlamları aynı mı?

  Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere EŞ ANLAMLI EŞ ANLAMLI EŞ ANLAMLI EŞ ANLAMLI KELĐMELER(ANLAMDAŞ) KELĐMELER(ANLAMDAŞ) KELĐMELER(ANLAMDAŞ) KELĐMELER(ANLAMDAŞ) denir.Örneğin; GÜZ yaprakların döküldüğü kış dan önceki denir.Örneğin; GÜZ yaprakların döküldüğü kış dan önceki denir.Örneğin; GÜZ yaprakların döküldüğü kış dan önceki denir.Örneğin; GÜZ yaprakların döküldüğü kış dan önceki mevsimdir.SONBAHAR da ayı anlamı ifade eder.O halde güz ve sonbahar sözcükleri eş anlamlı mevsimdir.SONBAHAR da ayı anlamı ifade eder.O halde güz ve sonbahar sözcükleri eş anlamlı mevsimdir.SONBAHAR da ayı anlamı ifade eder.O halde güz ve sonbahar sözcükleri eş anlamlı mevsimdir.SONBAHAR da ayı anlamı ifade eder.O halde güz ve sonbahar sözcükleri eş anlamlı kelimelerdir.kelimelerdir.kelimelerdir.kelimelerdir.

  Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştiriniz.Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştiriniz.Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştiriniz.Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştiriniz.

  siyahsiyahsiyahsiyah 1111 öyküöyküöyküöykü tutsaktutsaktutsaktutsak ırmakırmakırmakırmak yoksulyoksulyoksulyoksul yaşlıyaşlıyaşlıyaşlı karakarakarakara 1111 yurtyurtyurtyurt hikayehikayehikayehikaye teklifteklifteklifteklif hekimhekimhekimhekim yolculukyolculukyolculukyolculuk doktor doktor doktor doktor özgürlüközgürlüközgürlüközgürlük öğrenciöğrenciöğrenciöğrenci dizedizedizedize ihtiyarihtiyarihtiyarihtiyar seyahatseyahatseyahatseyahat vatanvatanvatanvatan vilayetvilayetvilayetvilayet misafirmisafirmisafirmisafir konukkonukkonukkonuk tabiattabiattabiattabiat akakakak OkulOkulOkulOkul mektepmektepmektepmektep mısramısramısramısra talebetalebetalebetalebe EsirEsirEsirEsir hediyehediyehediyehediye nehirnehirnehirnehir öneriöneriöneriöneri ÖdevÖdevÖdevÖdev armağanarmağanarmağanarmağan ilililil beyazbeyazbeyazbeyaz hürriyethürriyethürriyethürriyet vazifevazifevazifevazife doğadoğadoğadoğa fakirfakirfakirfakir

  ZITANLAMLI (KARŞIT) KELĐMELERZITANLAMLI (KARŞIT) KELĐMELERZITANLAMLI (KARŞIT) KELĐMELERZITANLAMLI (KARŞIT) KELĐMELER

  “Ayşegül “Ayşegül “Ayşegül “Ayşegül büyükbüyükbüyükbüyük bir ekmek aldı. Mustafa bir ekmek aldı. Mustafa bir ekmek aldı. Mustafa bir ekmek aldı. Mustafa küçükküçükküçükküçük bir ekmek aldı.” tümcelerinde kırmızı yazılı bir ekmek aldı.” tümcelerinde kırmızı yazılı bir ekmek aldı.” tümcelerinde kırmızı yazılı bir ekmek aldı.” tümcelerinde kırmızı yazılı sözcükler anlamca birbirinin karşıtıdır.sözcükler anlamca birbirinin karşıtıdır.sözcükler anlamca birbirinin karşıtıdır.sözcükler anlamca birbirinin karşıtıdır.

  Yazılışları farklı, anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere Yazılışları farklı, anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere Yazılışları farklı, anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere Yazılışları farklı, anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere ZIT ANLAMLIZIT ANLAMLIZIT ANLAMLIZIT ANLAMLI (KARŞIT) (KARŞIT) (KARŞIT) (KARŞIT) SÖZCÜKLER SÖZCÜKLER SÖZCÜKLER SÖZCÜKLER denir.denir.denir.denir.

  Zürafa çok uzunuzunuzunuzun bir hayvandır.

  Fare kısakısakısakısa boylu bir hayvandır.

  Aşağıdaki kelimelerden zıt anlamlı olanları eşleştiriniz.

  açıkaçıkaçıkaçık….... yaşyaşyaşyaş… hafifhafifhafifhafif…… önönönön……... ... ... ...

  arkaarkaarkaarka… ağırağırağırağır… kapalıkapalıkapalıkapalı…. . . . kurukurukurukuru…........

  sıcaksıcaksıcaksıcak… evetevetevetevet…. . . . hayırhayırhayırhayır…. . . . soğuksoğuksoğuksoğuk…........

 • 16

  Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını karşılarına yazınız.Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını karşılarına yazınız.Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını karşılarına yazınız.Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını karşılarına yazınız.

  büyükbüyükbüyükbüyük küçükküçükküçükküçük tazetazetazetaze ………….. ………….. ucuzucuzucuzucuz uzunuzunuzunuzun ………….. ………… sıvısıvısıvısıvı neşelineşelineşelineşeli …………. …………… dardardardar kurukurukurukuru …………… ………….. kötükötükötükötü yaşlıyaşlıyaşlıyaşlı ………….. …………. alçakalçakalçakalçak aydınlıkaydınlıkaydınlıkaydınlık …………… ………….. inceinceinceince sertsertsertsert ………… …………… olgunolgunolgunolgun eskieskieskieski …………. …………. çirkinçirkinçirkinçirkin beyazbeyazbeyazbeyaz ………….. …………. zayıfzayıfzayıfzayıf zenginzenginzenginzengin ………….. …………… eksieksieksieksi kabakabakabakaba ………….. …………. karanlıkkaranlıkkaranlıkkaranlık zorzorzorzor …………..

  EŞSESLĐ (SESTEŞ) SÖZCÜKLEREŞSESLĐ (SESTEŞ) SÖZCÜKLEREŞSESLĐ (SESTEŞ) SÖZCÜKLEREŞSESLĐ (SESTEŞ) SÖZCÜKLER

  “Ahmet “Ahmet “Ahmet “Ahmet çayçayçayçayda balık tuttu. Mehmet sıcak da balık tuttu. Mehmet sıcak da balık tuttu. Mehmet sıcak da balık tuttu. Mehmet sıcak çayçayçayçay içti.” tümcelerindeiçti.” tümcelerindeiçti.” tümcelerindeiçti.” tümcelerinde

  çay sözcüğünün anlamının farklı olduğunu fark ettiniz mi? Yazılışları aynı mı? çay sözcüğünün anlamının farklı olduğunu fark ettiniz mi? Yazılışları aynı mı? çay sözcüğünün anlamının farklı olduğunu fark ettiniz mi? Yazılışları aynı mı? çay sözcüğünün anlamının farklı olduğunu fark ettiniz mi? Yazılışları aynı mı?

  Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklere Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklere Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklere Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklere EŞSESLĐ(SESTEŞ) SÖZCÜKEŞSESLĐ(SESTEŞ) SÖZCÜKEŞSESLĐ(SESTEŞ) SÖZCÜKEŞSESLĐ(SESTEŞ) SÖZCÜK denir. O halde çay denir. O halde çay denir. O halde çay denir. O halde çay sözcüğü sesteş bir sözcüktür diyebilir miyiz?sözcüğü sesteş bir sözcüktür diyebilir miyiz?sözcüğü sesteş bir sözcüktür diyebilir miyiz?sözcüğü sesteş bir sözcüktür diyebilir miyiz?

  ************Aşağıdaki eşsesli sözcükleri farklıAşağıdaki eşsesli sözcükleri farklıAşağıdaki eşsesli sözcükleri farklıAşağıdaki eşsesli sözcükleri farklı anlamlarda cümle içerisinde kullanınız.anlamlarda cümle içerisinde kullanınız.anlamlarda cümle içerisinde kullanınız.anlamlarda cümle içerisinde kullanınız.

  kazkazkazkaz

  yüzyüzyüzyüz

  karakarakarakara

  kırkırkırkır

  ekekekek

  Aşağıdaki sözcüklerden eşsesli olanlara x işareti koyunuz.Aşağıdaki sözcüklerden eşsesli olanlara x işareti koyunuz.Aşağıdaki sözcüklerden eşsesli olanlara x işareti koyunuz.Aşağıdaki sözcüklerden eşsesli olanlara x işareti koyunuz.

  yazyazyazyaz ayayayay benbenbenben dizdizdizdiz akakakak doludoludoludolu belbelbelbel ocakocakocakocak dildildildil daldaldaldal beşbeşbeşbeş gülgülgülgül ekmekekmekekmekekmek hecehecehecehece yolyolyolyol harfharfharfharf sazsazsazsaz başbaşbaşbaş sıcaksıcaksıcaksıcak elmaelmaelmaelma

 • 17

  Bu Çocuklar Nerede Eğleniyor?

  Anahtar kelimeleri kullanarak kısa bir hikaye yaz.

  Anahtar Kelimeler

  lunapark

  bilet

  eğlenmek

  çocuklar

  kalabalık

  bağırmak

  Bu sayfa yap. Kolay gelsin…

 • 18

  Yazdığın hikaye ile ilgili aşağıya bir resim yap ne boya.

 • 19

  Bu sayfa yap. 1-kırmızı, 2-mavi, 3-yeşil, , 7-pembe olacak.

 • 20