0902185899 (*-*)Thông Tắc CỐNG NGẦM Bồn Cầu giá rẻ Tại Hà Nội Chuyên P/v hút bể phốt tại hà nội Rẻ,nhiệt tình chu đáo

Download 0902185899 (*-*)Thông Tắc CỐNG NGẦM Bồn Cầu  giá rẻ Tại Hà Nội  Chuyên P/v hút bể phốt tại hà nội Rẻ,nhiệt tình chu đáo

Post on 05-Jul-2015

132 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CNG TY V SINH MI TRNG H NI MY THNG TC _XE HT B PHT ** KHNG C PH ** G R -Uy tn bo hnh min ph LH:ANH QUYT: 0942 50 60 70*** 0902 185 899 -0943 631 977 http://thongtachanoi.com VN PHNG 18A CAO B QUT 04 3934 5369 Vi i ng k thut tay ngh cao , nhiu nm kinh nghim :, =>Thng tc:Toilt,Thot sn,Chu ra,B pht,Cng ngm,B tiu,H ga... =>Xe ht b pht:Ht b pht , Ht bn , Cng rnh , H ga , No vt cng ngm Bng xe chuyn dng: =>X l mi hi, Ngn mi trit cc khu Wc,nh ... :lp t ng ng cng, sa cha thay th thit b v sinh ..Bng Cng Ngh Bch Khoa. Thau Ra B Nc Sch, ng Nc Sch,ng Thot Nc Ma * *Nhanh Sch - Gn gng - Khng mt v sinh. * * C T VN QU KHCH LIN H VI ANH QUYT:0942 50 6070 Hoc LH :Th K Thut :0902 185 899 TVP :043.9345369 C S 1 : 25 LNG H __ C S 6 : 79 CU GIY C S 2 : 110 TRN DUY HNG___ ______C S 7 : 173 HONG HOA THM C S 3 : 94D HNG TRNG_______ ____C S 8 : 125 KIM M C S 4 : 118 NGUYN VN C _____ ___C S 9 : 298 TRNG NH C S 5 : 110C TRN KHT TRN ___ _____C S 10 : 95 CHA BC C S 11 : 435 NGUYN TRI______ ____ C S 12 : 126 GII PHNG C S 13 : 162 TN C THNG ___ C S 14 : 172 U C C S 15: 106 HONG QUC VIT ____ C S 16 : 191 KHM THIN C S 17 : S 08 QUANG TRUNG H NG GI HP L NHT:=>Nhanh R Nht Vi i ng k thut vin gii , nhiu nm kinh nghim , nhit tnh , chu o chc chn s lm hi lng qu khch. VI TIU TR: NHANH CHNG - GN GNG - SCH S Gi thnh hp l - Bo hnh di hn - phc v qu khch hng 24/24. Mi lc mi ni. - Chng ti m bo cho khch hng mt khng gian sch).Cng ty chng ti c y ho n chng t cho khch hng tin thanh ton... RT HN HNH C PHC V ! MI TRNG TH H NI [http://thongtacconghanoi.com

TRANSCRIPT

  • 1. CNG TY V SINH MI TRNG H NIMY THNG TC _XE HT B PHT** KHNG C PH **G R -Uy tn bo hnh min phLH:ANH QUYT: 0942 50 60 70*** 0902 185 899-0943 631 977http://thongtachanoi.comVN PHNG 18A CAO B QUT 04 3934 5369Vi i ng k thut tay ngh cao , nhiu nmkinh nghim :,=>Thng tc:Toilt,Thot sn,Chu ra,Bpht,Cng ngm,B tiu,H ga...=>Xe ht b pht:Ht b pht , Ht bn , Cngrnh , H ga , No vt cng ngm Bng xe chuyndng:=>X l mi hi, Ngn mi trit cc khuWc,nh ...:lp t ng ng cng, sa cha thay th thitb v sinh ..Bng Cng Ngh Bch Khoa.Thau Ra B Nc Sch, ng NcSch,ng Thot Nc Ma* *Nhanh Sch - Gn gng - Khng mt v sinh. * * C T VN QU KHCH LIN H VI

2. ANH QUYT:0942 50 6070Hoc LH :Th K Thut :0902 185 899TVP :043.9345369C S 1 : 25 LNG H __ C S 6 : 79 CUGIYC S 2 : 110 TRN DUY HNG___ ______CS 7 : 173 HONG HOA THMC S 3 : 94D HNG TRNG_______ ____C S8 : 125 KIM MC S 4 : 118 NGUYN VN C _____ ___C S9 : 298 TRNG NHC S 5 : 110C TRN KHT TRN ___ _____CS 10 : 95 CHA BCC S 11 : 435 NGUYN TRI______ ____ CS 12 : 126 GII PHNGC S 13 : 162 TN C THNG ___ C S 14 :172 U CC S 15: 106 HONG QUC VIT ____ C S16 : 191 KHM THINC S 17 : S 08 QUANG TRUNG H NGGI HP L NHT:=>Nhanh R Nht Vi i ng k thut vin gii , nhiu nm kinhnghim , nhit tnh , chu o chc chn s lm hilng qu khch. 3. VI TIU TR:NHANH CHNG - GN GNG - SCH SGi thnh hp l - Bo hnh di hn - phc v qukhch hng 24/24. Mi lc mi ni.- Chng ti m bo cho khch hng mt khnggian sch).Cng ty chng ti c y ho nchng t cho khch hng tin thanh ton...RT HN HNH C PHC V ! 4. MI TRNG TH H NI[http://thongtacconghanoi.com