06 - slovenija

Click here to load reader

Post on 03-Apr-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/28/2019 06 - Slovenija

  1/17

  GEOGRAFIJE

  Tema:

  S L O V E N I J A

 • 7/28/2019 06 - Slovenija

  2/17

  S A D R A J:

  Istorija...................................................................................................................................................................................................3Politika .................................................................................................................................................................................................4Demografija..........................................................................................................................................................................................5Popis stanovnitva 2002. godine .........................................................................................................................................................5Lingvistika struktura 2002. godine po popisu stanovnitva ..............................................................................................................5Religijska struktura ..............................................................................................................................................................................6Kultura .................................................................................................................................................................................................6PRIVREDA..........................................................................................................................................................................................7a.Poljoprivreda......................................................................................................................................................................................7b.Ribarstvo.................................................................. ...................................... ..................................... ...................................... .........8c.umarstvo..........................................................................................................................................................................................8d.Rudarstvo i energetika.......................................................................................................................................................................8e.Industriia............................................................................................................................................................................................8

  f.Turizam............................................................................................................................................................................................10g.Saobraaj.........................................................................................................................................................................................10Geografija ..........................................................................................................................................................................................11a.Optine.............................................................................................................................................................................................11b.SUNANI ALPI ........................................................ ...................................... ..................................... ......................... ....... ....... ..13c.ZELENI MEDITERAN ..................................................................................................................................................................14d.TAJANSTVENI KRAS .................................. ..................................... ...................................... ...................................... .............14e.DINAMINA LJUBLJANA ..........................................................................................................................................................15f.NASMEJANO POHORJE...............................................................................................................................................................15Slovenake pokrajine..........................................................................................................................................................................16a.Istorijske pokrajine .........................................................................................................................................................................16LITERATURA...................................................................................................................................................................................17

  2

  http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Slovenia.svghttp://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Coat_of_Arms_of_Slovenia.svg
 • 7/28/2019 06 - Slovenija

  3/17

  UVOD

  Republika Slovenija jeprimorska i podalpska drava na jugu SrednjeEvrope,

  koja se na zapadu granii sa Italijom, na severu s Austrijom, na severoistoku s

  Maarskom, na istoku i jugu s Hrvatskom, a na jugozapadu, u Piranskom zalivu, ima

  izlaz na Jadransko more.

  U razliitim periodima istorije Slovenije, drava je bila deo Rimskog carstva,

  Karantanije (samo moderni deo severne Slovenije), Svetog rimskog carstva, Austo-

  Ugarske,Drave Slovenaca, Hrvata i Srba, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1929.

  preimenovana u Kraljevina Jugoslavija) izmeu dva svetska rata, i SFR Jugoslavije od

  1945. do sticanja nezavisnosti 1991. godine.

  Slovenija je lanica Ujedinjenih nacija,Evropske unije iNATO saveza.

  Istorija

  Slovenski preci dananjih Slovenaca verovatno su se doselili na podruje

  Slovenije u 6. veku. U 7. veku je nastala Karantanija, prva drava Slovenaca i jedna od

  prvih slovenskih drava. 745. godine Karantanija gubi nezavisnost i pada pod vlast

  Bavarske, koja opet postaje deo franake drave. Stanovnitvo se pokrtava.

  Sloveni u istonim Alpama bili su, kao i Sloveni u Panoniji, pod vlau

  avarskih kagana. Slabljenjem avarske vlasti, na prostoru june Koruke, poetkom 7.veka formira se prilino samostalna krajina Slovena (marca Vinedorum), sa svojim

  knezom na elu. Godine 623. se verovatno pridruila alpskim Slovenima pod vostvom

  kneza Sama. Po propasti Samovog plemenskog saveza 658. godine, krajina

  Slovena sa sreditem u Krnskom gradu, severno od dananjeg Celovca, poela se

  nazivati Karantanijom. Oko stotinjak godina ona je bila samostalna kneevina. Kada su

  Karantanci oko 743. godine zamolili Bavarce za pomo u odbrani od Avara, oni su

  morali priznati njihovu vrhovnu vlast, te je otada Karantanija vazalna kneevina u

  okviru Franake drave. Uz priznanje vazalstva kao zamenu za pomo, Karantanci sumorali Bavarcima dati kao taoca sina kneza Boruta, Gorazda, i kneevog neaka

  Hotimira. Njih su Bavarci za vreme talatva pokrstili. Godine 751, za vreme vladavine

  kneza Hotimira, poinje pokrtavanje Karantanaca. Pokrtavanje nije ilo glatko, dolo

  je ak do tri neuspela ustanka. Porazom bavarskog kneza Tasila III 788. godine, zajedno

  s Bavarskom i Karantanija ulazi u sastav Franake draveKarla Velikog. Kada je knez

  donjopanonskih Slovena Ljudevit Posavski 819. godine, zbog nasilja franakog

  markgrofa Kadolaha, podigao ustanak, njemu su se prikljuili i Karantanci. Posle

  guenja ustanka 828. godine Franci reorganizuju upravu u Karantaniji i domae

  slovenske kneeve zamenjuju franaki grofovi. Tragovi nekadanje karantanske

  3

  http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B8http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%88%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BEhttp://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BEhttp://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B0,_%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1