03_konstrukcije od tankostijenih profila 15_16

Author: ivan-markov

Post on 05-Jul-2018

335 views

Category:

Documents


24 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  1/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  1

  6. KONSTRUKCIJE OD TANKOSTIJENIHPROFILA I LIMOVA

  SADRŽAJ 

  6.  KONSTRUKCIJE OD TANKOSTIJENIH PROFILA I LIMOVA ................................................ 1 

  6.1.  POSEBNOSTI HLADNOOBLIKOVANIH TANKOSTIJENIH PROFILA ................................................................ 2 

  6.2.  POSEBNOSTI KOD DIMENZIONIRANJA ...................................................................................................... 8 

  6.2.1.   Koncept sudjelujuće širine ........................................................ .............................................................. 8  

  6.2.2.  Globalni i lokalni instabilitet hrpta ...................................................................................................... 11 

  6.2.3.   Bočno izvijanje ..................................................................................................................................... 11 

  6.2.4.   Interakcija lokalnog i globalnog izbočavanja ...................................................................................... 12 

  6.3.  DIMENZIONIRANJE CENTR IČNO OPTEREĆENIH TLAČNIH ELEMENATA .................................................... 14 

  6.3.1. 

   Priprema za dimenzioniranje .................................................................................... ........................... 14 6.3.2.   Dimenzioniranje centrički opterećenog tlačnog elementa.................................................................... 20 

  6.4.  DIMENZIONIRANJE POKROVA (PLOČA) .................................................................................................. 22 

  6.4.1.  Tipovi tankih č elič nih ploč a ................................................................................................................. 22 6.4.2.   Nač ini ispitivanja ............................................................ .............................................................. ........ 23 

  6.4.3.   Dimenzioniranje trapezno oblikovanih limova .......................................................... ........................... 24 6.4.3.1.  Računski postupak kod savijanja ............................................................................................................................ 24 6.4.3.2.  Računski postupak kod posmika  ............................................................................................................................ 27 6.4.3.3.  Računski postupak kod cripplinga hrpta ................................................................................................................. 27 6.4.3.4.  Računski postupak kod interakcije M i V (na ležaju) ............................................................................................. 28 6.4.3.5.  Računski postupak kod moguće preraspodjele momenta ....................................................................................... 28 6.4.3.6.  Računski postupak za procjenu krutosti kod savijanja ........................................................................................... 29 6.5.  DIMENZIONIRANJE POSMIČNIH DIJAFRAGMI .......................................................................................... 29 

  6.5.1.  Uvod ..................................................................................................................................................... 29 

  6.6. 

  SPOJEVI KOD TANKOSTIJENIH ELEMENATA ................................................................ ............................ 30 

  6.6.1.  Općenito ............................................................................................................................................... 30 

  6.6.2.  Tipovi spojnih sredstava ............................................................ ........................................................... 31 6.6.2.1.  Mehanička spojna sredstva ..................................................................................................................................... 31 6.6.2.2.  Zavareni spojevi ..................................................................................................................................................... 34 

  6.6.3.   Projektiranje (dimenzioniranje) spojeva ........................................................ ...................................... 34 

  6.7.  PRIMJENA TANKOSTIJENIH ELEMENATA ........................................................................................ ........ 36 

  6.8.   NUMERIČKI PRIMJER : POKROV IZVEDEN POMOĆU TRAPEZNOG LIMA ..................................................... 39 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  2/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  2

  6.1. POSEBNOSTI HLADNOOBLIKOVANIH TANKOSTIJENIH PROFILA

  Ukratko će se navesti neke posebnosti hladnooblikovanih čeličnih tankostijenih profila, čiji su sastavnidijelovi tanke ploče. 

    Primjer tanke čelične ploče sa izvedenim žlijebom 

  PEd  PEd PEd 

  Žlijeb djeluje kao

  ojačanje Žlijeb nije niti

  ojačanje nitioslabljenje

  Žlijeb djeluje kaooslabljenje

  Slika 6.1. Pojam ukrućenja lima 

    Treba poznavati i paziti na izvedbu žlijeba obzirom na smjer opterećenja, jer žlijeb može ojačati čeličnilim, ali ga može i oslabiti. Uobičajeno je takav žlijeb, koji djeluje kao ojačanje lima, zvati ukrućenjem. 

    Povećanje nosivosti bez dodatnog utroška materijala (slika 6.2.)

  Ma maxM=1,2Ma maxM=1,4Ma 

  Slika 6.2. Povećanje nosivosti presjeka bez utroška materijala 

  Odnos širine b  i debljine lima t   tlačnog pojasa kod savijanja vrlo je važan i što je b/t veći povećava se inejednolikost raspodjele normalnih napona (Slika 6.3).

  50

  t

  b  

  50

  t

  b

   

  70

  t

  b  

  90

  t

  b  

  MEd 

  b

  Slika 6.3. Utjecaj širine pojasa na raspodjelu tlačnih napona 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  3/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  3

    Tlačni elementi (Slika 6.4.)

  Slika 6.4. Lokalno izbočavanje kod tankostijenih profila 

    Elementi podložni savijanju (Slika 6.5.)

  Slika 6.5. Lokalno izbočavanje tlačnog pojasa 

  Slika 6.6. Crippling hrpta 

    Oprez kod direktnog unosa koncentriranih sila radi pojave lokalnog instabiliteta hrpta zvanog "crippling "

  (Slika 6.6.)

    Moguće lokalno izbočavanje uslijed posmika koje je slično kao i kod profila koji nisu tankostijeni ( Slika6.7.).

  Slika 6.7. Lokalno izbočavanje uslijed posmika 

  Slika 6.8. Izvijanje izraženo savijanjem itorzijom 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  4/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  4

    Osobito je moguća pojava izvijanja izraženog savijanjem i torzijom (Slika 6.8.)

    Javljaju se popratni efekti kao posljedica hladnog oblikovanja (strukturalne imperfekcije, Slika 6.9.).

  Slika 6.9. Strukturalne imperfekcije u materijalu(povećanje f y  u zoni hladnog oblikovanja)

    Različitost u spajanju obzirom na toplovaljane profile (Slika 6.10.)

  Slika 6.10. Posebna spojna sredstva kod tankostijenih elemenata

  Načini spajanja, tipovi spojnih sredstava i načini otkazivanja prikazani su na tablici 6.1.

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  5/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  5

  Tablica 6.1. Načini spajanja, tipovi spojnih sredstava i načini otkazivanja 

  Vrstaopterećenja 

  Tip spojaVrsta spojnog

  sredstva

  Način otkazivanja Tanko

  natanko

  Tankona

  debeloPrihvatljiv Neprihvatljiv

  Posmičnoopterećenje 

    Zakovice

   Samobušećivijci

     Samonareznivijci

      Zavari

    Čavli () Vijci

  () () Tarni vijci

  () () Ljepila

  Vlačnoopterećenje 

    Zakovice

  ()Samobušećivijci

     Samonareznivijci

    Čavli () () Vijci

  () () Tarni vijci

    Način izrade hladnooblikovanih profila (Slika 6.11.)

  Slika 6.11. Načini izrade hladnovaljanih profila 

    Osnovni materijal treba biti podoban za hladno oblikovanje

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  6/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  6

  Tablica 6.2. Konstrukcijski čelici za hladno oblikovane tankostijene  konstrukcijske elemente i limove

  Vrsta čelika  StandardKvaliteta

  čelika f y 

  N/mm2f u 

  N/mm2 

  Vruće valjanikonstrukcijski čelik 

  EN 10025S 235S 275S 355

  235275355

  360430510

  Vruće valjanikonstrukcijski čelikvisoke čvrstoće 

  EN 10113: Dio 2

  S 275 NS 355 NS 420 NS 460 N

  275355420460

  370470520550

  EN 10113: Dio 3

  S 275 MS 355 MS 420 MS 460 M

  275355420460

  360450500530

  Hladno oblikovani

  konstukcijski čelični lim  ISO 4997

  CR 220

  CR 250CR 320

  220

  250320

  300

  330400

  Ugljični konstrukcijskičelik zaštićen toplimpocinčavanjem 

  EN 10147

  FeE 220 GFeE 250 GFeE 280 GFeE 320 GFeE 350 G

  220250280320350

  300330360390420

  Čelici visoke čvrstoće

  za hladno oblikovanje

  prEN 10149: Dio 2

  S 315 MCS 355 MCS 420 MCS 460 MCS 500 MCS 550 MC

  315355420460500550

  390430480520550600

  prEN 10149: Dio 3

  S 260 NCS 315 NCS 355 NCS 420 NC

  260315355420

  370430470530

    Norme

  Norma koja propisuje pravila proračuna za tankostijene elemente je EN 1993-1-3 Opća pravila – Dodatna pravila za hladnooblikovane tankostijene profile i limove.

  Izvadak iz norme vezan uz granicu popuštanja: (1)P Prosječna granica popuštanja f ya poprečnog presjeka, uslijed utjecaja hladnog oblikovanja određuje

  se iz rezultata ispitivanja.

  (2)P  Alternativno, povećana prosječna granica popuštanja f ya može se odrediti proračunom, koristeći: 

    g  ybu yb ya   At nk  f   f   f   f  

    2   ali 2 ybu ya   f   f   f      

  gdje su:

  f u  - čvrstoća materijala (čelika), 

  f yb - osnovna granica popuštanja, 

   Ag - brutto površina poprečnog presjeka, 

  k - numerički koeficijent koji zavisi o načinu oblikovanja prema sljedećem: 

  k = 7 za hladno valjanje

  k = 5 za druge načine oblikovanja 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  7/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  7

  n - broj savijanja pod kutem od 90° u poprečnom presjeku sa unutarnjim polumjerom t5r     (dijelove savijanja od 90° brojati kao dijelove n)  

  t - nominalna debljina čeličnog materijala tcor  prije hladnog oblikovanja, izuzevši obloge od cinka iliorganskih materijala

  (3)P Povećana prosječna granica popuštanja uslijed utjecaja hladnog oblikovanja uzima se u obzir samo:

  - kod aksijalno opterećenih elemenata, ako je efektivni poprečni presjek jednak ukupnom poprečnompresjeku i

  - u ostalim slučajevima, ako se može dokazati da hladno oblikovanje utječe na povećanje nosivosti.  

  (4) Pri određivanju Aeff  granicu popuštanja f y treba uzeti kao f yb.

  (5) Prosječna granica popuštanja f ya može se koristiti za određivanje:

  - otpornosti poprečnog presjeka aksijalno opterećenog vlačnog elementa, 

  - otpornosti poprečnog presjeka i otpornosti na izvijanje aksijalno opterećenog tlačnog elementa kodkojeg je čitav poprečni presjek djelotvoran, 

  - momenta otpornosti poprečnog presjeka sa potpuno djelotvornim pojasnicama.

    Primjeri tankostijenih hladnooblikovanih poprečnih presjeka (Slika 6.12.)

  Slika 6.12. Tankostijeni hladnooblikovani poprečni presjeci  

    Specifičnost tankostijenih profila je postojanje ’postkritičnog’ područja izbočavan ja (Post buckling).

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  8/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  8

  6.2. POSEBNOSTI KOD DIMENZIONIRANJA

  6.2.1. KONCEPT SUDJELUJUĆE ŠIRINE 

  Lokalni instabilitet u tlačnim dijelovima poprečnih presjeka tankostijenih profila utječu na   nosivost(otpornost) tankih presjeka, a time i na nosivost (otpornost) elemenata.

  Slika 6.13. Izbočavanje pravokutne ploče 

   E cr   k            

  2

  0

  2

  2

  112 

   

    

   

  b

  t  E k 

  cr 

   

      - općenito 

  Gdje su:

  2

  0

  2

  0

  2

  2

  000190112  

   

    

   

   

    

   

  b

  b

  t  E  E 

   

    

      (N/mm2) – za čelik 

  k -koeficijent izbočavanja koji ovisi od: 

  - broja izbočina, - mjestima oslanjanja ploče - načinu naprezanja ploče 

  E - Eulerov kritični napon izvijanja u elastičnom području za traku ploče debljine t , širine 1 i dužine b0 .

  - Za napon  E  koji se odnosi na tanke ploče vrijedi analogija sa tlačnim štapom, ali treba uzeti u obzir

  da traku stabilizira ’vlačna’ traka kako se vidi na slici 6.13.

  2022

  112   t b

   E k cr 

   

    

    (6.-1.)

  U ovisnosti o rubnim uvjetima ploče kritični napon izbočavanja može  se prekoračiti, a da ploča zadržistabilno stanje ravnoteže. Za pojašnjenje ovog odnosa neophodno je razmotriti fizikalnu pojavuizbočavanja ploče. Vrlo jednostavan model za objašnjenje ovog mehanizma dao je Winter (Slika 6.14.).Pretpostavljen je model koji se sastoji iz uzdužnih i poprečnih štapova u koje se koncentrira materijaltanke ploče. 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  9/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  9

  nn   NP    

  Slika 6.14. Model mehanizma izbočavanja ploče 

  Ploča je po rubu opterećena na tlak ravnomjerno raspoređenim opterećenjem  p. Budući je ukupno

  opterećenje ploče xn   lpP   , na svaki od n uzdužnih štapova otpada sila intenziteta nlpP xn   . Kako

  se sile u uzdužnim štapovima postupno povećavaju, tlačni napon u svakom štapu dosiže kritičnuvrijednost kod ko je dolazi do izvijanja. Pod pretpostavkom da su štapovi zglobno pridržani na krajevima,dosizanjem kritične sile izvijanja, svih n štapova se istovremeno izvija. To znači da bi svi otkazaliistovremeno. Međutim, čim se počnu uzdužni štapovi izvijati, aktiviraju se poprečni štapovi, kao vlačnivezači, jer su čvrsto spojeni s uzdužnim štapovima. Vlačne sile, koje se javljaju u poprečnim štapovimaod pridržavanja uzdužnih štapova, odgovaraju membranskom naponu u stvarnoj ploči, koji stabilizirajuploču, odnosno, odupiru se daljnjem izbočavanju prilikom povećanja tlačne sile u uzdužnom smjeru.

  Iz ponašanja modela proizlazi da ne nastaje otkazivanje nosivosti istovremenim izvijanjem svih štapovakod iste kritične sile, kao u slučaju štapova zglobno pridržanih na oba kraja, te da se štapovi izvijaju srazličitom amplitudom, u ovisnosti o udaljenosti od pridržanog ruba. Štap modela u sredini je najvišedeformiran, a samim time mu je smanjeno sudjelovanje u prenošenju daljnjeg tereta. Zbog ovog se višeaktiviraju susjedni štapovi, tj. najviše tereta mogu preuzeti štapovi uz uzdužne pridržane rubove. Dakle,evidentno je iz ponašanja modela da nakon izbočavanja ovakve ploče egzistira novo ravnotežno stanje,koje dozvoljava daljnje povećanje opterećenja, praćeno rastom  amplitude izbočavanja. Ovo ponašanje jepoznato kao prekokritična rezerva nosivosti. 

  Ukoliko se promatra jedna tanka ploča koja je slobodno oslonjena, na primjer to može biti tlačni pojastrapeznog lima raspodjela naprezanja u fazi " post-buckling " (prekoritičnoj) vidi se na slici 6.15a.

  eff ef    bb     nn   NP    

  Slika 6.15. Raspodjela napona u tankoj slobodno oslonjenoj ploči  

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  10/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  10

  Krajnje opterećenje (ultimate load ) ploče može se odrediti pomoću računskog modela sudjelujuće širine(effective width design model ), kao se vidi na slici 6.15b.

  Sudjelujuća širina beff  ovisi od Eulerovog kritičnog napona σcr  i granice popuštanja f y. Izraz za beff  prvi jepostavio Karman za ploču bez imperfekcije. Na temelju pokusa, dakle uključujući imperfekcije, Karmanov

  izraz modificirao je Winter. U literaturi taj izraz za sudjelujuću širinu poznat pod izrazom Winterovaformula, glasi:

   

   

   

   

   y

  cr 

   y

  cr 

   p

  eff  

   f   f  b

  b          22,01   (6.-2.)

  Ukoliko je Eulerov kritični napon dosegao granicu tečenja može se napisati da je σcr  = f y. U tom je slučaju

   peff     bb     78,0 .

  Relativna vitkost ploče glasi: 

  cr 

   y p  f  

         (6.-3.)

  Ukoliko se u izraz (6.1.) za σcr  uvrsti izraz (6.3.), dobiva se:

   E 

   f  

  b

   y p

   p  

   

     052,1

    (6.-4.)

  Ukoliko se u izraz (6.-2.) uvrsti izraz (6.-3), dobiva se:

   

   

   

   

   p p p

  eff  

  b

  b

    

      22,0

  11

    (6.-5.)

  Ukoliko je čitav poprečni presjek djelotvoran, znači da je ρ = 1. Vrijedi za: 

  673,0 p  , 1     (6.-6.)

  673,0 p

    ,

   

   

   

   

   p p    

      22,01

  1  (6.-7.)

  Prema EN 1993-1-5

  σ

   p

   pk 4,28

  t

   b

       (6.-8.)

  673,0 p     , 1    

  673,0 p     , 0,1)3(055,0

  2 p

   p

   

         (6.-9.)

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  11/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  11

  Kada se utvrdi sudjelujuća širina ona definira sudjelujući dio poprečnog presjeka, tako da se moguodrediti geometrijske i statičke veličine Aeff , Weff  i Ieff  kako se vidi na slici 6.16.

  Slika 6.16. Sudjelujuća širina presjeka kod a )savijanja i u b) tlaku 

  Faktor izbočavanja ovisi od  uvjeta oslanjanja ploče i načina naprezanja. Sada se može odreditisudjelujuća širina beff  :

   peff     bb        (6.-10.)

  U izrazu (6.-10.),   je koeficijent redukcije i ovisi od svedene vitkosti ploče p

  λ  .

  Ukoliko se dogodi da je unutar poprečnog presjeka dosegnuta granica popuštanja  f y  u vlačnoj zoni, teplastične rezerve usporavaju dosizanje granice popuštanja  u tlačnoj zoni. Na taj način određivanjedjelotvornog poprečnog presjeka svodi se na iterativni postupak.

  6.2.2. GLOBALNI I LOKALNI INSTABILITET HRPTA

  Globalni instabilitet hrpta (izbočavanje hrpta, web buckling ) može se dogoditi uslijed tlačnog napona odsavijanja ili uslijed posmičnog napona. Lokalni instabilitet (crippling ) je fenomen lokalnog karaktera vezanobično uz mjesta ispod unosa koncentrirane sile ili iznad srednjih ležaja kontinuiranih nosača. Obje vrste

  instabiliteta pokazane su na slici 6.17.

  Slika 6.17. Globalni instabilitet uslijed posmika i cripplinga hrpta 

  6.2.3. BOČNO IZVIJANJE 

  Otkazivanje uslijed bočnog izvijanja (lateral - torsional buckling ) naročito je izraženo kod elemenata čiji supoprečni presjeci izloženi torziji uslijed nagiba glavnih osi obzirom na smjer opterećivanja ili ukoliko centarposmika presjeka nije u osi opter ećenja. Da se takvi efekti svedu na minimumu razvijeni su posebni tipoviC i Z profila kako se vidi na slici 6.18.

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  12/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  12

  Slika 6.18. Poprečni presjeci manje osjetljivi na bočno izvijan je

  U slučaju primjene podrožnice od Z profila, donji pojas se slobodno rotira dok je gornji pojas pričvršćen zapokrov (trapezni lim). Krutost u ravnini pokrova spriječava bočne pomake gornjeg pojasa podrožnice takoda se može pokazati da gornji pojas pridržava rotacijska krutost opruge Cv koja glasi:

  rad  Nm K  K  K  K 

  C  B A

  1111   (6.-11.)

  gdje je:

   A K    - krutost spoja između pokrova i podrožnice (određuje se eksperimentalno)

   B K    - iskrivljenje poprečog presjeka podrožnice 

  C  K    - krutost pokrova na savijanje

  6.2.4. INTERAKCIJA LOKALNOG I GLOBALNOG IZBOČAVANJA 

  Kod elementa u tlaku uslijed uzdužne sile NEd  uslijed lokalnog izbočavanja dolazi do smanjenjaotpornosti poprečnog presjeka Nc,Rd. Ukoliko se primjeni metoda sudjelujuće širine kod proračuna vitkosti  mor a se uzeti u obzir djelotvorna (reducirana) površina poprečnog presjeka Aeff  tako da Nb.Rd glasi:

  1

  .

   M 

   yeff  

   Rd b

   f   A N 

         (6.-12.)

  faktor redukcije  uzima se za izračunatu svedenu vitkost  iz odgovarajuće krivulje izvijanja a, b, c i d,

  tablica6.3.

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  13/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  13

  Tablica 6.3. Krivulje izvijanja za različite vrste poprečnih presjeka 

  Vrsta poprečnog presjeka Izvijanjeoko osi

  Krivuljaizvijanja

  f yb  y – y

  z – zb

  f ya

  (ako je Aeff = Ag)

  y - y

  z – zc

  y - y

  z - z

  a

  b

  y - y

  z - zb

  y - y

  z - zc

  Na taj je način uzeta u obzir interakcija lokalnog (lokalna vitkost b/t) i globalnog (ovisi o vitkosti elementa)

  izbočavanja kod uzdužno centrički opterećenog tlačnog elementa. 

  Interakcija globalnog i lokalnog izbočavanja također je prisutna i kod tankostijenog elementa izloženogsavijanju, kako se vidi na slici 6.19.

  Slika 6.19. Interakcija lokalnog i globalnog izbočavanja 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  14/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  14

  6.3. DIMENZIONIRANJE CENTRIČNO OPTEREĆENIH TLAČNIH ELEMENATA

  6.3.1. PRIPREMA ZA DIMENZIONIRANJE

  Prije dimenzioniranja tlačnih elemenata tankostijenih profila potrebno je obaviti neke osnovne proračune

  vezane uz djelotvornu površinu, vitkost elementa za odgovarajuće geometrijske karakteristike kao što suodnos bp/t, radijusa zakrivljenja, ukrućenja i rubova. 

    Ograničenja za odnos bp/t

  Pravila dimenzioniranja postavljaju granične odnose bp/t koji su uglavnom dobiveni propisima iliiskustvom u radionici čeličnih konstrukcija. Ovi su odnosi prikazani na tablici 6.4.

  Tablica 6.4. Maksimalni odnosi širine b p i debljine t  

  Element poprečnog presjeka  Maksimalna vrijednost

  50tbp    

  60tbp    

  90tbp    

  500tbp    

  50th

  9045

   

    Sudjelujuća širina (effective width) beff  za tlačne elemente oslonjene na dva ležaja glasi: 

   peff     bb        (6.-13.)

  gdje je:

       - faktor redukcije,

   pb   - ukupna širina elementa. 

  Kod krajnjeg graničnog stanja vrijedi: 

  122,0

  11

   

   

   

   

   p p          (6.-5)

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  15/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  15

  673,0Ek 

  t

   b052,1=λ 

  σ

  yb p

   p  

    (6.-14.)

  Izraz (6.-14.). može se napisati i općenito, dakle, za slučajeve kada nije dosegnuto granično stanje: 

  1

  ,

  ,

   M  yb

   Ed com

   pred  p f      

          (6.-15.)

  Gdje je ovisnost i p  prikazana je na slici 6.20.

  Slika 6.20. Sudjelujuća širina beff  u ovisnosti od ρ 

  Prema EN 1993-1-5

  σ

   p

   pk 4,28

  t

   b

       (6.8.)

  673,0 p     , 1    

  673,0 p     , 0,1

  )3(055,02

   p

   p

   

         (6.9.)

  Na tablici 6.5. prikazane su sudjelujuće širine u ovisnosti napona. 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  16/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  16

  Tablica 6.5.Ovisnost sudjelujuće širine beff  od napona 

  Raspodjela napona(tlak pozitivan)

  Sudjelujuća širina beff  

  1  

  eff 2e

  eff 1e

  peff 

  b5,0b

  b5,0b

  bb

   

  01    

  1eeff 2e

  eff 1e

  peff 

  bbb

  5

  b2b

  bb

   

  10    

  eff 2e

  eff 1e

  peff 

  b6,0b

  b4,0b

  bb

   

  1  

  eff 2e

  eff 1e

  peff 

  b6,0b

  b4,0b

  bb

   

  1

  2

    1   01     0 10     1   31    

  Koeficijentizbočavanja

  k  

  4,005,1

  2,8  7.81 278,929,681,7     23,9 2198,5    

  Potrebno je uočiti sljedeće: 

    za 673,0p    izraz (6.5). daje 1 , što znači da je čitava širina elementa djelotvorna tj. beff  = bp.

    sudjelujuća širina smještena na obje strane širine elementa sa oznakama b e1  i be2, a koje ovise od

  odnosa naprezanja 12    

    za krajnje granično stanje tlačno naprezanje Ed,com  odgovara granici tečenja (   ybEd,com   f  ), dok za

  granično stanje uporabivosti 5,1f ybser ,Ed,com    

    sudjelujuća širina beff  za tlačne elemente s jednim ležajem (Tablica 6.6.)

    prednost metode sudjelujuće širine 

  Ovom se metodom može vidjeti koji je djelotvoran dio presjeka, tako da onda vrijede dalje metode kaoza kompaktni (puni) poprečni presjek. Djelotvornost presjeka u pogledu povećanja otpornosti može sepostići bez "dodavanja" materijala, samo izvedbom ukrućenja, međuukrućenja ili rubnih ukrućenja,kako je prikazano na slici 6.21.

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  17/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  17

  Slika 6.21. Ukrućenja 

  Tablica 6.6. Sudjelujuća širina beff  za tlačne elemente s jednim ležajem  

  Raspodjela napona(tlak pozitivan)

  Sudjelujuća širina beff  

  01    

  peff    bb    

  0  

  peff    bb    

  12     1   0 -1 31    

  Koeficijent izbočavanja

  k   0,43 0,57 0,852

  07,021,057,0        

  01    

  peff    bb    

  0  

  eff 2e

  eff 1e

  peff 

  b6,0b

  b4,0b

  bb

   

  12     1   01     0 10     1  

  Koeficijentizbočavanja

  k  

  0,4334,0

  578,0  1,70 21,17570,1     23,8

    tretman (obrada) ukrućenja i rubova 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  18/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  18

  Ukrućenja i rubovi trebaju imati dovoljnu krutost da budu djelotvorni. Ukoliko je krutost, na   primjer,ukrućenja na rubu dovoljno velike, takvo ukrućenje može se sm atrati ležajem elementa. Promatrajućielement koji na jednoj strani ima ležaj, a na drugoj ukrućeni rub, mogu se predvidjeti tri načinainstabiliteta kako je prikazano na slici 6.22.

  Slika 6.22. Fizikalno ponašanje tlačnog elementa koji je poduprt na jednoj strani, a na drugoj strani ima ojačani rub 

  Slučaj a)  Element sa  jednim ležajem kod kojeg se može očekivati velika dužina vala i slobodanrazvoj amplitude instabiliteta (izvijanja).

  Slučaj b)  Ovaj slučaj predstavlja način lokalnog instabiliteta (izbočavanja) obostrano oslonjenogelementa gdje spoj elementa i ruba ostaje ravan, ali rub slijedi način instabiliteta.  

  Slučaj c)  Tu dolazi do interakcije izbočavanja elementa i izvijaja ruba, koja proizlazi iz bočnogizvijanja ruba i dijela koji graniči uz element do dužine vala. Ova dužina ovisi od krutostiruba, odnosa b/t i odgovora elementa (trake).

  Ponašanje na slici 6.22. mogu se simulirati modelom nosača na elastičnoj podlozi. Kod toga je nosačreprezentiran dijelovima ruba i elementa (trake), a elastična podloga predstavljena je krutošću oprugekoja predstavlja odgovor elementa.

    pojednostavljen postupak proračuna ukrućenja 

  Na temelju opisanog fizikalnog ponašanja elementa sa rubnim ukrućenjem, računski model zahtjevaodređivanje djelotvornog presjeka i krutosti opruge od podloge (odgovora elementa).  

  Dakle, može se izračunati kritična sila presjeka Ncr  i reducirana krajnja sila (ultimate load ) Nu koja ovisiod relativne vitkosti. Krutost opruge međuukrućenja uglavnom ovisi od odnosa bp/t, a potom o rubnomukrućenju na drugoj strani elementa. Određivanje krutosti opruge pokazano je na slici 6.23.

  Slika 6.23. Određivanje krutosti opruge 

  Postupak određivanja otpornosti tlačnog pojasa Z - presjeka prikazano je na slici 6.24.

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  19/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  19

  a) Brutto poprečni presjek i rubni uvjeti. 

  b) Djelotvorni poprečni presjek za K  za 1MybEd,com   f     

  c) Elastično kritično naprezanjes,cr 

   za

  djelotvornu površinu ukrućenja As. 

  d) Reducirana granica popuštanja

  1Mybf     za djelotvornu površinu

  ukrućenja As, sa faktorom redukcije  

  temeljenom nas,cr 

  e) Reducirana debljina tred za djelotvornu

  širinu ukrućenja, sa faktorom redukcije  temeljenom na

  s,cr .

  f) Ponoviti postupak od c) do e) koristećidjelotvornu površinu ukrućenja As,red iz prethodne iteracije, nastavljajući svedok 1nn   , ali 1nn   .

  g) Usvojiti djelotvorni poprečni presjek uzbe2, ceff , i reduciranu debljinu stijenke

  tred koja odgovara   n  

  Slika 6.24. Određivanje otpornosti tlačnog pojasa Z – presjeka

  Korak 1  Odredi se krutost opruge   1 K    tako da se uzme u obzir rotacijska krutost na ležaju

  uzrokovana priključenim hrptom Z - presjeka.

  Korak 2  Odredi se djelotvorna širina elementa i ruba uz pretpostavku zglobnog oslanjanja u čvoru(mjesta spoja elementa i ruba).

   se seeff     At b A A A     11  

  t cb A eff  e s   2   (6.-16.)

  Korak 3  Izračuna se moment tromosti IR za poprečni presjek površine AR (obzirom na težišnu os a-a od

  površine AR). Idealno naprezanje izbočavanja R.cr   iznosi:

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  20/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  20

   s

   s

   scr    I  E  K  A

  2,

      (6.-17.)

  gdje je:

   scr ,     - idealno naprezanje izbočavanja  s

   A   - površina poprečnog presjeka 

   K    - krutost opruge

   s I    - moment tromosti

  Korak 4  Odredi se relativna vitkost:

   scr 

   yb f  

  ,

         (6.-18.)

  Dalje se za vitkost   i liniju izvijanja a0 izračuna otpornost "nosača": 

   s ybred u   A f   N      , . (6.-19.)

  Korak 5  Sada se može napisati  s ybred u   A f   N      , , što znači da je površina As reducirana na vrijednost

   sred  s  A A     

  ,

   što je podloga za pojam "ekvivalentnog presjeka", dakle, vrijedi: 

   s yb sk red u   A f   A N        , . (6.-20.)

  Ukoliko je   osjetno manji od 1.0, iterativni postupak u sljedećim koracima 6 i 7  može poboljšati

  otpornost nosivog dijela presjeka, tako da je na kraju iteracije 0,1     i*

  ,

  *

  ,   red  s ybred u   A f   N    . Ukupna

  otpornost u tom slučaju je: 

    red  se ybu   A A f   N  ,1 . (6.-21.)

  Sličan se postupak provodi i za međuukrućenja. 

    u postupku dimenzioniranja može se uzeti u obzir povećanje granice popuštanja yaf   uslijed hladnog

  oblikovanja

  6.3.2. DIMENZIONIRANJE CENTRIČKI OPTEREĆENOG TLAČNOG ELEMENTA 

  Postupak dimenzioniranja tankostijenog centrički opterećenog elementa sličan je postupku elementa sakompaktnijim (potpuno djelotvornim) poprečnim presjekom. Računska otpornost izvijanju elementa

  razlikuje se obzirom na simetrični ili nesimetrični porečni presjek tlačnog elementa. 

  Za simetrični poprečni presjek (Slika 6.25.) treba zadovoljiti uvjet:

  Rd b,Ed   N N     (6.-22.)

  gdje je:

  Ed N   - računska tlačna sila u smjeru uzdužne osi poprečnog presjeka, 

  Rd b, N   - računska otpornost elementa obzirom na izvijanje.

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  21/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  21

  Slika 6.25. Simetrični poprečni presjek  

  Vrijednost Rd.bN  može se dobiti iz izraza: 

  M1

  ygA

  M1

  yeff 

  Rd b,

  f Aβχ 

  f Aχ  N

      

    (6.-23.)

  gdje je:

  eff A   - površina djelotvornog poprečnog presjeka profila, 

  gA   - brutto površina poprečnog presjeka profila, 

       - faktor redukcije za globalno izvijanje,

  Aβ   - faktor redukcije brutto površine poprečnog presjeka profila.

  Postupak je sljedeći: 

    Izračunaju se potrebne geometrijske i statičke veličine poprečnog presjeka

  g

  A ,eff 

  A ,g

  eff 

  A A

  A=β ,

  ef f I ,

  eff 

  eff 

  eff 

  A

  I=i   (6.-24.)

    Izračunaju se odgovarajuće vitkosti 

  Vitkost elementa:eff i

  L=λ    (6.-25.)

  gdje je:

  L   - sistemska dužina βL=li

    ,

     - odnosi se na odgovarajuće osi (y ili z). 

  Svedena vitkost:y

  1f 

  E       (6.-26.)

  Relativna vitkost1

   

         (6.-27.)

    Odabere se linija izvijanja u ovisnosti tipa poprečnog presjeka a0, a, b ili c prema tablici 6.3. Faktorimperfekcije α se odabere prema tablici 6.7.

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  22/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  22

  Tablica 6.7. Faktor imperfekcije α  

  Krivulja izvijanja a0  a b c

  α  0,13 0,21 0,34 0,49

    Izračuna se faktor redukcije  za otpornost pri izvijanju elementa iz izraza:

    5,0221

     

  , ali 0,1   (6.-28.)

    22,015,0           (6.-29.)

    Izračuna se Nb,Rd prema izrazu (6.-23.) i treba zadovoljavati uvjet (6.-22.).

  6.4. DIMENZIONIRANJE POKROVA (PLOČA) 

  6.4.1. TIPOVI TANKIH ČELIČNIH PLOČA

  Hladnooblikovane čelične ploče razvijaju se radi odgovarajuće nosivosti, ali i radi funkcijskih zahtjevačelične konstrukcije. Primijenjuje se kod:

    pokrova građevina: hladni (cold roof ) ili topli (warm roof ) krovovi

    stijena (wall structures)

    međukatnih konstrukcija. 

  Navedeni tipovi hladnooblikovanih tankih čeličnih ploča prikazani su na slici 6.27.

  )

  a) hladni pokrov (coldroof )

  b) topli pokrov(warm roof  

  c) stijene d) međukatna konstrukcija 

  Slika 6.27. Hladnooblikovane tanke čelične ploče 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  23/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  23

  Razvoj tankih oblikovanih čeličnih ploča započeo je principom dimenzioniranja na temelju pokusa ( designby testing ), dok se u kasnijoj fazi razvoja dimenzioniranje provodilo interakcijom analitičkih metodaproračuna i vrednovanja rezultata pokusa. 

  6.4.2. NAČINI ISPITIVANJA

  Ispitivanje limova provodi se u svrhu optimalizacije ili nedostatka odgovarajućih analitičkih metodaproračuna. Ispitivanje se provodi radi toga da se, na primjer, utvrdi:

    otpornost na savijanje i krutost obzirom na savijanje (Slika 6.28a.)

    otpornost obzirom na kombinaciju savijanja i cripplinga (Slika 6.28b.)

    posmična otpornost na krajnjim ležajevima (Slika 6.28c.)

    otpornost na koncentriranu silu za vrijeme i nakon montaže (walkability ) (Slika 6.28d.)

  a) otpornost na savijanje i krutostobzirom na savijanje

  b) otpornost obzirom nakombinaciju savijanja i cripplinga

  c) posmična otpornost na krajnjimležajevima 

  d) otpornost na koncentriranu siluza vrijeme i nakon montaže 

  Slika 6.28. Ispitivanja na hladnooblikovanim čeličnim limovima 

  Korigirana vrijednost Radj i-tog ispitivanja treba se odrediti iz izmjerenog rezultata ispitivanja Robs,i:

   R

  iobs

  iadj

   R R

   

  ,

  ,    (6.-35.)

  gdje jeR

   koeficijent prilagodbe otpornosti:

     

       

    

   

   

   

   

   

   f  

   f  obs

   yb

  obs yb

   R

  ,  (6.-36.)

  Eksponent α u izrazu (6.-36.) može se odrediti prema uvjetima: 

  -  ybobs yb   f   f     ,   0   

  -  ybobs yb   f   f     ,   - ako je otkazivanje lokalno izbočavanje 0,5   

  - u svim ostalim slučajevima 1,0α .

  Eksponent β u izrazu (6.-36.) može se odrediti prema uvjetima: 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  24/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  24

  - t t obs

      1    

  - t t obs

      - za ispitivanje profiliranog lima 2    

  - za ispitivanje elementa, konstrukcije ili dijela konstrukcije

  - ako jelim

  t bt b  p p     1    

  - ako je lim1,5   t bt b  p p     2    - ako je

  limlim1,5   t bt bt b  p p p     linearna interpolacija.

  Granični odnos širine i debljine dan je sljedećim izrazom: 

   Ed com

   M  yb

   Ed com

   M  yb

   yb

   p

   f  k 

   f  

   f  

  k  E t b

  ,

  1

  ,

  1

  lim19,164,0

   

     

   

    

   

   

   

  gdje je:

   pb   - ravna širina elementa, 

    k    - koeficijent izbočavanja prema tablici 6.6.,

   Ed com,     - najveće proračunato tlačno naprezanje u elementu pri dosizanju otpornosti poprečnog

  presjeka.

  6.4.3. DIMENZIONIRANJE TRAPEZNO OBLIKOVANIH LIMOVA

  U slučaju dimenzioniranja trapezno oblikovanih limova potrebno je dokazati sljedeće: 

    Otpornost na savijanje (bending resistance),

    Otpornost ne posmik (shear resistance),

    Otpornost na koncentrirane sile (crippling resistance),

    Interakcija savijanja, posmika i/ili cripplinga, 

    Krutost lima.

  Oznake su prikazane na slici 6.29.

  Slika 6.29. Oznake kod trapeznog lima 

  6.4.3.1. Računski postupak kod savijanja 

  Korak 1: Provjeriti ako geometrija presjeka udovoljava odgovarajućim ograničenjima, na primjer,500t b , 500t  s

  w. U suprotnom, vrši se proračun prema rezultatima ispitivanja. 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  25/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  25

  Korak 2: Provjeriti da li se zaobljenja rubova mogu zanemariti, na primjer, 5t r  , 10,0 pbr  . Ukoliko

  se ne smiju zanemariti, koristiti karakteristike presjeka sa slike 6.30.

  Korak 3: Provjeriti efekt izvijanja pojasa (flange curling ).

  Korak 4: Provjeriti efekt shear laga.

  Korak 5: Proračunati karakteristike brutto poprečnog presjeka (Ag, Wg, Ig).

  Korak 6: Proračunati utjecaj međuukrućenja u pojasima i hrptovima. 

  Korak 7: Proračunati karakteristike djelotvornog poprečnog presjeka (Aeff , Weff , Ieff ) za krajnjegranično stanje (za f y) i za granično stanje uporabivosti (za σc < f y).

  Korak 8: Odrediti otpornost na savijanje eff   y   W  f   M    Rdc, . U vlačnoj se zoni može uzeti u obzir

  plastifikacija presjeka. Odrediti krutost obzirom na savijanje (EIeff ) za granično stanjeuporabivosti.

  Slika 6.30. Zaobljenje rubova 

  Djelotvorni dio hrpta

  Proračun otpornosti na savijanje (Mc,Rd) pri krajnjem graničnom stanju temeljen je na pretpostavcinaprezanja u tlačnoj zoni presjeka veličine granice popuštanja (f y). Djelotvorna širina u tlačnom pojasuproračunava se na uobičajeni način. Uz reducirani tlačni pojas i uz potpuno djelotvorni hrbat, određuje seaproksimativna dubina neutralne osi (ec). Efektivni dijelovi hrpta u tlačnoj zoni tada se određuju prema

  izrazu (6.-37.). i slici 6.29.

   Ed com M 

  eff  

   E t  s

  ,1

  0,  76,0

         (6.-37.)

  0,1,   eff  eff     s s    

  0,2,   5,1 eff  eff     s s    

  gdje je Ed,com   tlačno naprezanje na razini pojasa. Moment otpornosti na savijanje tada se može

  proračunati iz dvostruko reduciranog poprečnog presjeka sa ec  i et  (vidi sliku 6.29.), vezanim uzaproksimirani položaj neutralne osi. 

  Utjecaj kovrčanja pojasa (curling)

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  26/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  26

  Uslijed zaobljenosti pokrova, pojasevi trepeznih limova sa visokim b/t odnosom skloni su deformacijiusmjerenoj prema neutralnoj ravnini, uzrokovanoj radijalnom komponentom vlačnih ili tlačnih naprezanja(vidi sliku 6.31). Efekt se razmatra ukoliko je odnos pwp   bs250/t >b   , gdje je sw širina hrpta i bp širinapojasa.

  Slika 6.31. Kovrčanje pojasa 

  Utjecaj shear lag-a  

  Shear lag je pojava vezana uz limove širokih pojasnica i relativno kratkih raspona (   50/0   e

   Lb   ). Uslijed

  posmične deformacije u ravnini pojasa, dolazi do većih uzdužnih pomaka u središnjem dijelu pojasa u

  odnosu na dijelove bliže hrptu. Raspodjela naprezanja uslijed shear laga slična je raspodjeli naprezanjakod lokalnog izbočavanja pa se također primijenjuje metoda sa sudjelujućim širinama. 

  Utjecaj međuukrućenja kod pojasa i hrpta 

  Međuukrućenja, prikazana na slici 6.32., mogu značajno povećati povećati nosivost na savijanje, posmik icrippling, kao i krutost. Osnovna ideja je smanjiti širinu pojasa i visinu hrpta međuukrućenjima   kojepromatramo kao oslonce na oprugama okomite na ravnine pojasa, odnosno, hrpta. Krutost opruge ovisi opopustljivosti elementa i rubnim uvjetima (vidi sliku 6.32). Interakcija svih elemenata zahtjeva iterativnipostupak proračuna, rezultirajući povećanim vrijednostima karakteristika djelotvornog poprečnog presjekau odnosu na djelotvorni poprečni presjek bez ukrućenja. 

  Slika 6.32. Međ uukruć enja 

  Utjecaj plastičnosti u vlačnoj zoni 

  Postoje dva položaja neutralne osi koji se razmatraju. Ako je neutralna  os locirana bliže tlačnom pojasu,tada se prije dosiže vlačna granica popuštanja i plastičnost se u vlačnoj zoni može iskoristiti. 

  U skladu sa slikom Slika 6.33b., plastična otpornost izražava se pomoću izraza (6.-38).

   

   f   A   M 

  i Rd  p   dA

   z  M 

  1

     (6.-38.)

  a pozicija neutralne osi izvodi se iz jednadžbe:  

  0 f   A

  dA     (6.-39.)

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  27/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  27

   Ako je neutralna os locirana bliže vlačnom pojasu, tada se prije dosiže tlačna granica popuštanja. Nijedopušteno iskorištavanje plastičnih svojstava. U tom se slučaju jednadžba (6.-38.). može napisati (Slika6.33a.):

  1

  .

   M 

  eff  c Rd c W  M 

    

    

    (6.-40.)

  gdje je Weff  moment otpora djelotvornog poprečnog presjeka. 

  Ukoliko se pojavi plastičnost u tlačnoj zoni, neutralna se os određuje iterativnim putem. 

  Slika 6.33. Utjecaj plastičnosti u vlačnoj zoni  

  6.4.3.2. Računski postupak kod posmika 

  Najveće posmično naprezanje u hrptu trapeznog lima određuje se kako slijedi: 

    za kompaktne presjeke 3 ybv   f   f    ,

    za hrptove sklone izbočavanju, naprezanje izbočavanja bvf   u funkciji je svedene vitkosti hrpta w  koja

  se dobiva pomoću izraza (6.-41.).

   E 

   f  

   s   ybww     346.0    (6.-41.)

  Može se pretpostaviti da su posmična naprezanja jednoliko raspodijeljena po hrptu, tako da se računskaotpornost na posmik može izraziti: 

  Mw bvRdw,  tsf V        (6.-42.)

  gdje je:

  bv f     - vrijednost očitana sa krivulje izbočavanja za slučaj 8,0w    ili jednaka yf 85.0    za 8.0w   ,

  w s   - udaljenost točaka križanja sistemskih linija pojasa i hrpta,  

  t    - debljina lima.

  Računska otpornost je povećana ukoliko postoje međuukrućenja. 

  6.4.3.3. Računski postupak kod cripplinga hrpta 

  Fenomen cripplinga hrpta vezan je uz stabilnost hrpta ispod koncentriranog opterećenja. Pojavukarakterizira brzo iscrpljivanje prekokritične nosivosti lima zbog pojave izbočavanja. To je osobitoizraženo, kad je koncentrirano opterećenje popraćeno posmičnim i naprezanjima uslijed savijanja, što jeuobičajeno u ovakvim slučajevima. Izrazi za računsku otpornost temelje se na rezultatima ispitivanja. 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  28/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  28

  Jedan od načina spriječavanja ove pojave je ugradnja posebnih priključaka na osloncima, tako da seležajna reakcija na potkonstrukciju prenosi vlačnim silama umjesto tlačnim. 

  6.4.3.4. Računski postupak kod interakcije M i V (na ležaju) 

  Otpornost na savijanje kontinuiranog lima uvelike ovisi o njegovom ponašanju u području unutarnjihležajeva, gdje se ostvaruje maksimalni moment savijanja. Interakcijski izrazi izvedeni iz velikog brojaispitivanja (vidi sliku 6.34.), pokazuju da se utjecaj posmične sile može zanemriti ukoliko je  koncentriranasila ili reakcija 25% manja od računske otpornosti ili prikazano izrazom (6.-43.).:

  25,1V

  V

  M

  M

  Rd

  Ed

  Rd

  Ed   (6.-43.)

  1,0V

  V0,25

  Rd

  Ed   (6.-44.)

  Slika 6.34. Interakcija M i V

  6.4.3.5. Računski postupak kod moguće preraspodjele momenta 

  Kontinuirani nosači kompaktnog presjeka (debelih stijenki) mogu se proračunavati sa redistribucijommomenata uzrokovanom rotacijom plastičnih zglobova. Slična se metoda može primijeniti kodtankostijenih presjeka, kod kojih je plastični kapacitet ograničen  pojavom izbočavanja i samo se diocjelokupnog plastičnog momenta može iskoristiti za redistribuciju. S druge strane, rotacijski kapacitetosiguran “zglobovima uslijed izbočavanja” može biti dovoljan za novo ravnotežno stanje kontinuiranognosača nakon pojave izbočavanja na ležajevima (slika). Redistribucija momenta se određuje ispitivanjimau kojima se rotacijski kapacitet može kvantificirati pomoću geometrijskih karakteristika. 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  29/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  29

  Slika 6.35. Redistribucija momenata kod tankostijenih presjeka

  6.4.3.6. Računski postupak za procjenu krutosti kod savijanja

  Krutost pri savijanju je važan parametar kod proračuna progiba pri graničnom stanju uporabivosti. Budućida karakteristike presjeka ovise o djelotvornoj površini koja je opet u funkciji stvarnih naprezanja,neophodno je povezati moment tromosti s odgovarajućom razinom naprezanja (

  yc   f  ).

  6.5. DIMENZIONIRANJE POSMIČNIH DIJAFRAGMI 

  6.5.1. UVOD

  Ukoliko se, na primjer u ravnini krovne konstrukcije uklone dijagonale vjetrovnog veza, prijenoshorizontalnih sila u toj ravnini mogu preuzeti “posmična polja” koja se ponekad nazivaju i “posmičnedijafragme”. Metoda proračuna koja uzima u obzir efekt takvih polja nazi va se dimenzioniranje dijafragme(USA: diaphragm design, Europa: stressed skin design).

  Princip i ideja konstrukcijskog sustava posmičnog polja prikazan je na slici 6.36., za ravne i skošenekrovove.

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  30/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  30

  a) Princip posmičnih polja 

  Slika 6.36. Princip posmičnih polja 

  6.6. SPOJEVI KOD TANKOSTIJENIH ELEMENATA

  6.6.1. OPĆENITO 

  Projektiranje spojeva ima vrlo važan utjecaj kod izvedbe konstrukcija općenito, a naročito ukoliko jekonstrukcija sastavljena iz tankostijenih profila ili limova. Taj se utjecaj očituje u ponašanju montiranekonstrukcije kao i na njenu ekonomičnost. Ove su činjenice uzete u obzir u Eurocode 3, Part 1-3, gdje seuvode realni modeli spojeva i daju upute za projektiranje spojeva. Spojevi između tankih pločevina ihladnooblikovanih profila vrlo su bitni kod izvedbe konstrukcijskih sustava, kao što su posmična polja.Primjeri takvih spojeva prikazani su na slici 6.37.

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  31/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  31

  Slika 6.37. Spojevi između hladnooblikovanih profila i pločevina 

  Važni aspekti spojeva između hladnooblikovanih profila i pločevina jesu: 

    smanjenje nosivosti u osnovnom tankostijenom čeličnom materijalu, 

    izbjegavanje lokalnog izbočavanja. 

    spojevi se često izvode s “jedne” strane (kod pokrova, na primjer). 

  6.6.2. TIPOVI SPOJNIH SREDSTAVA

  Spojna se sredstva mogu podijeliti na dvije osnovne kategorije, a to su

    mehanička spojna sredstva, 

    zavari.

  6.6.2.1. Mehanička spojna sredstva 

  Tipični mehanička spojna sredstva i područje primjene pokazani su u tablici 6.8.

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  32/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  32

  Tablica 6.8. Područje primjene pojedinih spojnih sredstava 

  Tanki nadebeličelik 

  Čelik nadrvo

  Tanki natankičelik 

  Spojno sredstvo i napomena

  ●  ●  Vijci M5-M16 promjera

  ● Vijak promjera 6.3 mm, za prethodno izbušenurupu, sa podložnom pločicom   16 mmpromjera, debljine 1 mm sa elastomerom

  ●  ● Vijak sa šesterokutnom glavom, promjera 6.3ili 6.5 mm, sa podložnom pločicom   16 mmpromjera, debljine 1 mm sa elastomerom

  ●  ● Samobušeći vijci promjera 4.22 ili 4.8 mm, 5.5mm, 6.3 mm

  ● 

  Vijak promjera 8 mm, za prethodno izbušenu

  rupu, sa podložnom pločicom  16 mmpromjera, debljine 1 mm sa ili bez elastomera

  ●  Zakovice promjera 4.0, 4.8, 6.4 mm

  ●  Čavli za tankostijene profile 

  ●  Seam locking

  a) vijci koji u prethodno izbušenoj rupi formiraju navoj 

  Slika 6.38. Primjeri vijaka koji u prethodno izbušenoj rupi formiraju navoj  

  b) vijci koji u prethodno izbušenoj rupi narezuju navoj 

  Slika 6.39. Primjeri vijaka koji u prethodno izbušenoj rupi narezuju navoj

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  33/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  33

  c) samobušeći vijci 

  Slika 6.40. Primjeri samobušećih vijaka 

  d) zakovice

  Slika 6.41. Tipovi zakovica

  e) “čavli” za tankostijene profili 

  Slika 6.42. Primjeri čavala za tankostijene profile 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  34/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  34

  6.6.2.2. Zavareni spojevi

  Slika 6.43. Tehnike zavarivanja

  6.6.3. PROJEKTIRANJE (DIMENZIONIRANJE) SPOJEVA

  Za projektiranje spojeva potrebno je voditi računa o konstrukcijskim, ali ne-konstrukcijskim zahtjevimaprikazanih na tablici 6.9.

  Tablica 6.9. Zahtjevi na spojeve u konstrukcijama izvedenim iztankostijenih čeličnih limova 

  Konstrukcijski zahtjevi:

  1. Čvrstoća 2. Krutost3. Deformacijski kapacitet

  Ne-konstrukcijski zahtjevi 

  1. Ekonomski aspekti poput:a. Ukupni broj spajanja koja se trebaju izvestib. Potrebna vještina c. Mogućnost demontaže 

  d. Projektno trajanjee. Instalirani troškovi spajanja. Faktori troška su:   Cijena pojedinog spojnog sredstva

    Izravan trošak rada   Neizravan trošak rada   Trošak na primijenjene alate   Troškovi održavanja 

  2. Trajnosta. Kemijska agresivnost okolineb. Moguća galvanska korozija c. Naponska korozija (značajna kod povišenih temperatura i

  kemijski agresivnih okruženja) 3. Vodonepropusnost

  4. Estetika

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  35/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  35

  Načini otkazivanja kod spojeva opterećenih na posmik prikazani su na slici 6.44.

  Otkazivanje na posmik spojnog sredstva

  Crushing spojnog sredstva

  Tilting i pull-off spojnog sredstva

  Popuštanje po obodu osnovnogmaterijala

  Otkazivanje na rubu

  Slika 6.44. Načini otkazivanja spojeva opterećenih na posmik  

  Načini otkazivanja spojeva otpornih na vlak prikazani su na slici 6.45.

  Otkazivanje na vlak spojnog sredstva

  Pull out

  Pull over

  Pull through

  Deformacija pokrovnog lima

  Slika 6.45. Načini otkazivanja spojeva otpornih na vlak  

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  36/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  36

  6.7. PRIMJENA TANKOSTIJENIH ELEMENATA

  Tankostijeni profili i pločevine imaju u određenim uvjetima velike prednosti. Te prednosti ovise od

  specifičnosti trenutne situacije, ali i o konstrukciji koju treba projektirati. S vremenom, projektanti čeličnihkonstrukcija mogu steći iskustvo na temelju kojeg postavljaju kriterije i prednosti primjene tankostijenihprofila. Može se reći da su glavne prednosti sljedeće: 

  a. Dobavljivost široke lepeze proizvoda uslijed fleksibilnosti proizvodnog i procesa oblikovanja. 

  b. Dobra otpornost na koroziju zbog primjene ranije zaštićenih materijala. 

  c. Kvalitetna završna površinska obrada, moguća na više različitih načina. 

  d. Mogućnost ostvarenja visoke razine toplinske i zvučne izolacije u primjeni s odgovarajućim izolacijskimmaterijalima.

  e. Mogućnost primjene relativno jednostavnih postupaka spajanja, od kojih se nekoliko može izvoditi nagradilištu. 

  f. Visok odnos otprornosti prema težini konstrukcije. g. Mogućnost primjene prefabriciranih elemenata. 

  Primijenjuju se kao:

  a. Pločevine – limovi:

    Ravni pokrovi (Slika 6.46.)

    Fasade (Slika 6.46.)

    Međukatne konstraukcije (Slika 6.46.)

  b. Tankostijeni profili (Slika 6.47.)

  Slika 6.46. Primjena tankostijenih limova i pločevina 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  37/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  37

  a) primjena hladnooblikovanih profila za stupove, glavne nosače i podrožnice 

  b) primjena hladnooblikovanih profila za podrožnice 

  Header detalj Detalj zavara Detalj zavara

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  38/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  38

  Wiring ili plumbing Čavlanje pluta  Zidna potkonstrukcija

  Ukrućivanje hrpta  Oblaganje zidova

  Joist bridging Stud bridging Mansardni krov

  c) primjena hladnooblikovanih profila u kućanstvu, trgovinama i skladištima 

  d) primjena hladnooblikovanih profila kao nosivih sustava u skladištima 

  Slika 6.47. Primjena tankostijenih profila

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  39/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  39

  6.8. NUMERIČKI PRIMJER: POKROV IZVEDEN POMOĆU TRAPEZNOGLIMA

  Sustav i djelovanja

  Zadan je trapezni lim kao kontinuirani nosač preko više polja sa statičkim djelovanjima premaslici 6.48.

  Podaci:

  Granica popuštanja:  2y   mm N280=f   

  Raspon: m L   40,2  

  Djelovanja su sljedeća: 

  Stalno: 2/15,0   mkN  g k     

  Snijeg: 2/55,0   mkN  sk     

  Vjetar odižući:  2/25,0   mkN wk 

     

  gk, sk 

  wk 

  L L L

   A B C1 2

  Slika 6.48. Statički sustav i opterećenja 

  Razmatrane kombinacije djelovanja su:

    Gravi taci jsko:  stalno + snijeg

  2/03,155,050,115,035,150,135,1   mkN  s g q k k d     

  Reakcije:

  mkN0,98940,21,030,4Lq4,0R  dEdA,    

  mkN2,7240,21,031,1Lq1,1R  dEdB,    

  Poprečna sila: 

  mkN48,140,203,16,0Lq60V dEdB,   ,    

  Momenti:

  mkNm0,47540,21,030,08Lq0,08M   22dEd1,    

    mkNm0,59340,21,030,1Lq0,1M   22dEdB,    

    Odižuće: stalno + vjetar

    2

  k k d   mkN0,230,251,500,151,00w1,50g1,00q    

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  40/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  40

  Poprečna sila: 

  mkN040,20,236,0Lq60V   331,dEdB,   ,    

  Momenti:

    mkNm0,10640,20,230,08Lq0,08M  22

  dEd1,    

  mkNm0,13240,200,10,1M  22

  EdB,  23,     Lqd   

  Karakteristike poprečnog presjeka 

  Odabrani profil je trapezni lim karakteristika danih na slici 6.49. Debljina stijenke profila je 0,7mm.

  br =150

   

  bu=25

  30

  bp=80 70

  r = 3 t = 0,7

  Slika 6.49. Dimenzije trapeznog lima

  Proračun otpornosti na savijanje i krutosti 

  Proračun karakteristika vezanih uz savijanje može se provesti kroz osam koraka. Oznake suna slici 6-50.

  bp 

   

  sw 

  h = hw 

  bp/2

  bu/2

   A

  B

  C Dec 

  Slika 6.50. Oznake na poprečnom presjeku 

  Korak 1: Provjera ulaznih geometrijskih karakteristika

    nagib hrpta

  9053,1345

  53,138025150

  302arctan

   

    

    dužina hrpta 

  01653,13sin200sin20042,860,7

  30

  t

  hw

       

    širina pojasa  .

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  41/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  41

  5003,1147,0

  80

  b p 

  Korak 2: Provjera zaobljenja rubova

  mm3,50,75t5mm3r     

  mm= 8,0800,10 b0,10mm3r   p    

  Zanemaruje se utjecaj zaobljenja rubova.

  Korak 3: Provjera kovrčanja pojasa (curling )

  11753,13sin80

  30250

  sin b

  h250114,3

  0,7

  80

  t

   b

   p

  w p

    

  Zanemaruje se efekt izvijanja pojasa.

  Korak 4: Provjera shear laga 

  8,4050

  40020,85

  50

  L0,85

  50

  L04

  2

  80

  2

   be p

  0  

  b  

  Utjecaj shear laga se zanemaruje.

  Korak 5: Proračun karakteristika brutto poprečnog presjeka 

  .

  l

  [mm]

  z

  [mm]

  l·z [mm2]

  l·z2 [mm3]

  h

  [mm]

  l·h2/12[mm3]

   A-B 12,5 30,0 375,0 11250,0 0,0 0,0

  B-C 37,5 15,0 562,5 8437,5 30,0 2812,5C-D 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Σ  90,0 937,5 19687,5 2812,5

  Položaj težišne osi:  mm10,490,0

  937,5ec    

  Moment površine drugog reda: 

    32g mm25531,20910,45,81225,968712t

  I  

  4

  g

    mm17871,825531,20,7I    

  Površina poprečnog presjeka: 2g   mm126,090,00,72A    

  Korak 6: Utjecaj međuukrućenja u pojasnicama i hrptovima (nije relevantno u ovomslučaju) 

  Korak 7: Proračun efektivnog poprečnog presjeka pri krajnjem i graničnom stanjuuporabivosti

  Korak 8: Određivanje otpornosti i krutosti na savijanje (u točkama a) do c))

  a) pozitivni moment savijanja

  Pretpostavlja se da je maksimalno tlačno naprezanje dosegnuto u gornjoj pojasnici trapeznog

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  42/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  42

  lima i jednako je granici popuštanja 2280   mm N  f   y   .

    Djelotvorna širina tlačnog pojasa 

  bp 

   

  sw 

  h = hw 

  beff /2

  bu/2

   A B

  C D' ec 

  beff /2

  Slika 6.51. Djelotvorni dio hrpta 

  0,4  

  k   

  673,0196,2

  4280

  2354,28

  7,0

  80

  k 4,28

  t

   b

  σ

   p

   p  

      

  0,141,0196,2

  )13(055,0196,2

  0,1)3(055,0

  2

  2 p

   p

    

   

      

   

  mm32,8800,41 bρ b  peff     

  mm16,432,80,5 b5,0 b b eff e2e1    

    Položaj težišne osi 

  l

  [mm]

  z

  [mm]

  l·z [mm2]

   A-B 12,5 30,0 375,0

  B-C 37,5 15,0 562,5

  C-D 16,4 0,0 0,0

  Σ  66,4 937,5

  mm14,1266,4

  937,5

  ce  

  Budući je 2wc

    he   , naprezanje granice popuštanja prvo se pojavljuje u vlačnom dijelu

  presjeka pa se može iskoristiti efekt plastifikacije vlačnog ruba. 

    Nova pozicija težišne osi 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  43/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  43

  Prema 0dAσ

  eff A

  , izvodi se:

  ec 

  f y f y 

  f y f y 

  +

   – 

   – 

  +

   

  seff,1 

  ec seff,2 

  Slika 6.52. Raspored normalnihnaprezanja

  Slika 6.53. Djelotvorni dio hrpta

  02

   b

  sin

  e2h

  2

   btf    ucweff y  

     

  mm13,44

  4

  53,13sin2532,8302

  4

  sin b bh2e   ueff wc

     

   

  Budući da je 2wc

    he    može se uzeti granica popuštanja u vlačnom dijelu. 

    Djelotvorna širina tlačnog dijela hrpta

  mm14,57280

  102,10,70,76

  σ

  Et0,76s

  5

  Edcom,

  eff,0  

   

  mm14,57sseff,0eff,1   

  mm21,85mm14,571,5s1,5seff,0eff,2  

   

  mm16,8053,13sin

  13,44

  sin

  emm36,4221,8514,57ss   ceff,2eff,1  

    

  Na hrptu nema redukcije.

    Otpornost na savijanje uz dosizanje granice popuštanja u vlačnoj zoni 

   

    

     

   

   

   

   

  2

  13,443025

  53,13sin

  3,1215,0

  53,13sin3

  213,44

  2

  13,4432,8

  1,0

  0,7280

  1dAzzσM

  2

  M0A

  RdP,

  eff   

   

   Nmm124743M RdP,    za polovicu vala

  mkNm1,6610150

  2124743M

    3

  RdP, 

   

   

  b) Negativni moment savijanja

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  44/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  44

  Pretpostavlja se da je maksimalno tlačno naprezanje dosegnuto u donjoj pojasnici trapeznog

  lima i jednako je granici popuštanja 2280   mm N  f   y   .

    Djelotvorna širina tlačnog pojasa 

  beff /2beff /2

  bu= bp 

  Slika 6.54. Djelotvorni dio donje pojasnice 

  0,4k σ   

  673,0686,0

  4280

  2354,28

  7,025

  k 4,28

  t b

  u

   p  

      

  0,199,0686,0

  )13(055,0686,0

  0,1)3(055,0

  2

  2 p

   p

    

   

      

   

  mm24,75250,99 bρ b ueff     

  mm38,2175,420,5 b5,0 b b eff e2e1    

    Položaj težišne osi 

   

  sw 

  bo/2

  beff /2

   A'

  B

  C D

  ec 

  Slika 6.55. Oznake djelotvornog presjeka

  l

  [mm]

  z

  [mm]

  l·z [mm2]

   A’-B 12,38 0,0 0,0

  B-C 37,50 15,0 562,5

  C-D 40 30,0 1200,0

  Σ  89,9 1762,5

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  45/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  45

  mm19,6189,9

  1762,5ec    

  Budući je 2wc

    he   , naprezanje granice popuštanja prvo se pojavljuje u tlačnom dijelu

  presjeka pa se ne može iskoristiti efekt plastifikacije vlačnog ruba. 

    Djelotvorna širina tlačnog dijela hrpta

   

  seff,1 

  ec  seff,2 

  Slika 6.56. Djelotvorni dio hrpta

  mm14,57280

  102,10,70,76

  σ

  Et0,76s

  5

  Edcom,

  eff,0  

   

  mm14,57sseff,0eff,1   

  mm21,85mm14,571,5s1,5seff,0eff,2

     

  mm5,4253,13sin

  19,61

  sin

  emm36,4221,8514,57s+s   c

  eff,2eff,1  

   

   

  Na hrptu nema redukcije.

  l

  [mm]

  z

  [mm]

  l·z [mm2]

  l·z2 [mm3]

  h

  [mm]

  l·h2/12[mm3]

   A’-B 12,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  B-C 37,50 15,0 562,5 8437,5 30,0 2812,5

  C-D 40,00 30,0 1200,0 36000,0 0,0 0,0

  Σ  89,9 1762,5 44437,5 2812,5Moment tromosti:

    32eff  mm25357,589,919,612812,544437,52t

  I  

  4

  eff   mm17750,325372,70,7I    

  Moment otpora po m’: mcm034,615061,19

  17750,3W   3comy,eff,  

   

  Površina poprečnog presjeka: 2eff 

    mm125,889,90,72A    

    Otpornost na savijanje

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  46/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  46

  mkNm1,69101,0

  6,034280Wf M   3

  M0

  comy,eff,yb

  Rdc,  

    

  c) Djelotvorna krutost za granično stanje uporabivosti 

  Pretpostavlja se da je maksimalno tlačno naprezanje dosegnuto u gornjoj pojasnici trapeznoglima. Radi pojednostavljenja može se pretpostaviti tlačno naprezanje jednako

  1,50f yser Ed,com,     .

    Tlačno naprezanje 

  2

  ser Ed,com,   mm N7,1861,50280      

    Djelotvorna širina i položaj neutralne osi 

  0,4k σ   

  673,0794,1

  47,186

  2354,28

  7,0

  80

  k 4,28

  t

   b

  σ

   p

   p  

      

  0,1489,0794,1

  )13(055,0794,1

  0,1)3(055,0

  2

  2 p

   p

    

   

      

   

  mm13,93800,489 bρ b  peff     

  mm57,9113,930,5 b5,0 b b eff e2e1    

    Položaj težišne osi 

  l

  [mm]

  z

  [mm]

  l·z [mm2]

   A-B 12,50 30,0 375,0

  B-C 37,50 15,0 562,5

  C-D 19,57 0,0 0,0

  Σ  69,6 937,5

  mm13,486,69

  5,937ec

    , 2wc

    he    

    Vlačno naprezanje 

  22

  c

  c

  ser Ed,com,ser Ed,ten,   mm N280mm N22913,48

  13,4830187

  e

  eh

      

  Vlačna zona ostaje elastična. 

  Djelotvorna širina se povećava smanjenjem tlačnog naprezanja i širine tlačne zone. Hrbat

  mora biti bez redukcije tako je približni položaj neutralne linije jednak konačnom položaju.Moment tromosti jednak je:

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  47/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  47

  l

  [mm]

  z

  [mm]

  l·z [mm2]

  l·z2 [mm3]

  h

  [mm]

  l·h2/12[mm3]

   A-B 12,50 30,0 375,0 11250,0 0,0 0,0

  B-C 37,50 15,0 562,5 8437,5 30,0 2812,5

  C-D 19,57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Σ  69,6 937,5 19687,0 2812,5

  Moment tromosti po m’: 

    32ser eff, mm19704,96,6948,315,81220,196872t

  I  

  mcm19,91015019704,90,7I   41ser eff,      

  Posmična otpornost 

  mjerodavno je min ( Rd pl,V , Rd b,V ).

    Plastična otpornost na posmik 

  0,66280

  23572726,53

  7,0

  5,37

  t

  sw

       

  hrptukN4,243101,0

  1

  3

  8020,753,13sin

  301

  3

  f tsin

  hV   3

  M0

  ywRd pl,  

   

      

    Djelotvorna vitkost hrpta

  0,830,677210000

  280

  0,7

  37,50,346

  E

  t

  s346,0

    yww      

    Krivulja izvijanja za hrptove bez vertikalnih priključaka na ležajevima 

  Čvrstoća na posmično izbočavanje   bv f    

  w   

  hrbat bez ukrućenjana ležaju  hrbat sa ukrućenjem naležaju 

  83,0λ w    ybf 0,58   ybf 0,58  

  1,40

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  48/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  48

  hrptukN263,4101,0

  1162,40,7

  13,53sin

  301f t

  sin

  hV

    3

  M1

   bvw

  Rd b,  

   

     

  Posmična otpornostRdw,

  V  je manja vrijednost odRd b,

  V  i Rd pl,V .

  hrptukN4,234V Rdw,    

    Posmična otpornost po m' 

  Vw,Rd 

  VRd/2

  Vw,Rd 

  VRd/2

   

  VRd/2 Vw,Rd 

  Slika 6.57. Definicije komponenti posmične otrpornosti  

  mkN45,162150

  100013,53sin234,42

   b

  1000sinVV

  m' pohrptova broj

  Rdw,Rd  

     

  Otpornost na Crippl ing  hrpta

  Rd/2 Rd/2

  r

  Slika 6.58. Definicija komponenti otpornosti na crippling hrpta 

      M12ayb2Rdw,   904,2tl02,05,0tr 1,01f tαR          E       - koeficijent vezan uz relevantnu kategoriju,

  al    - duljina oslonca z arelevantnu kategoriju,

  Odabrana je kategorija 1. Biranje kategorije se temelji na vrijednosti razmaka e između točkeunosa lokalne sile i najbližeg ležaja i na udaljenosti c od točke ležaja do slobodnog kraja. 

  mm10la   

  075,0    za trapezne limove u kategoriji 1 (krajnji ležajevi)  15,0    za trapezne limove u kategoriji 2 (unutarnji ležaj) 

   

   

   

   

  0,7

  30,11102,12800,7R 

    52

  Rdw,   

  hrptukN47,81,0

  110

  90

  53,132,4

  0,7

  100,020,5  3

  2

   

   

   

    

    

     

       

    Otpornost na crippling hrpta po m'

  Krajnji ležaj: 

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_ahttp://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a

 • 8/16/2019 03_Konstrukcije Od Tankostijenih Profila 15_16

  49/50

   

  Zavod za konstrukcijeKatedra za metalne konstrukcije

  http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)

  Separat 3: Konstrukcije od tankostijenih profila i limova 

  49

  mkN47,82150

  100047,8075,0R A Rdw,   .

  Unutarnji ležaj: 

  mkN16,92150

  100047,815,0R B

  Rdw,   .

  Dokaz pouzdanosti za krajnje granično stanje

  a) Gravitacijsko djelovanje: kombinacija stalno + snijeg

  a)-1. Otpornost na moment savijanja

  Polje: 10,2861,66

  0,475

  M

  M

  RdP,

  Ed1,  

  Unutarnji ležaj:  10,3511,69

  0,593

  M

  MB

  Rdc,

  EdB,  

  a)-2. Otpornost na poprečnu silu

  1033,045,16

  1,48

  V

  V

  Rd

  EdB,  

  a)-3. Otpornost na crippling hrpta

  Krajnji ležaj:  112,047,8

  0,989

  R A

  Rdw,

  EdA,  

  Unutarnji ležaj:  116,016,9

  2,72

  R B

  Rdw,

  EdB,  

  a)-4. Interakcija momenta i ležajne