03 Zvijezda Trokut Motorski Pokretaci

Download 03 Zvijezda Trokut Motorski Pokretaci

Post on 31-Dec-2014

67 views

Category:

Documents

7 download

TRANSCRIPT

 • Schneider Electric 3/13 - TeSys motorski pokretai

  Zvijezda - trokut pokretai Model D - 7.5 do 132 kW ............................................. 3/3Zvijezda - trokut pokretai Model F - 90 do 375 kW............................................... 3/9

 • 3/2

  12a

  0Schneider Electric

  c 1aKM2

  KM2

  KM2

  KM1

  KM31c

  1b

  a

  a

  a

  a

  1d

  1b

 • Schneider Electric

  TeSys motorski pokretai 0

  (4) Za D115 i D15050/60 AC

  Reference3/3

  , slika i komponente nalaze se na slijedeoj stranici.B7 D7 E7 F7 M7 P7 Q7 V7 N7 R7Zvijezda-trokut motorski pokretai7.5 do 132 kW (1), bez mehanike blokade,korisniko sastavljanje (na montanu plou ili DIN inu) (2)

  Maksimalan broj uklopa : 30 uklopa/sat. Maksimalno vrijeme pokretanja : 30 sekundi

  Dodatni pribor

  Maksimalan broj uklopa : 30 ukopa/sat. Maksimalno vrijeme pokretanja : 30 sekundi

  (1) Za termiku zatitu potrebno je koristiti termiki relej (naruuje se zasebno). Odaberite termiki relej za 0.58 nazivnestruje motora, vidi termiki releji model D.(2) Upute za spajanje i ugradnju nalaze se u pakiranju elemenata.(3) Upravljaki napon svitka.

  Pokretai za direktnu ugradnju sa prekidaimaStandardna snaga Motorski Sklopnik (osnovnu referencu treba nadopuniti samotora prekida oznakom napona svitka) (3)Napon - trokut400/415 V 440 V linijski trokut zvijezdakW kW KM2 KM3 KM1

  7.5 7.5 GV2-ME20 LC1-D09 LC1-D09 LC1-D09 9 GV2-ME20 LC1-D12 LC1-D12 LC1-D099 11 GV2-ME21 LC1-D12 LC1-D12 LC1-D0911 GV2-ME22 LC1-D18 LC1-D18 LC1-D0915 15 GV2-ME32 LC1-D18 LC1-D18 LC1-D09

  Opis Oznaka na Referenca Teinaslici kg

  Kit za ugradnju sadri: energetske prikljuke a LAD-912GV 0.130i 1 vremenski kontaktni blok LAD-S2

  Pokretai za ugradnju bez dovodne zatite

  Standardna snaga Sklopnik (osnovnu referencu treba nadopuniti sa Odvojeni dijelovimotora oznakom napona svitka) (3) (vidi dolje)Napon - trokut220/ 380/230 V 400 V 415 V 440 V linijski trokut zvijezdakW kW kW kW KM2 KM3 KM1 Tip komponente

  4 7.5 7.5 7.5 LC1-D09 LC1-D09 LC1-D09 D095.5 11 11 11 LC1-D12 LC1-D12 LC1-D09 D1211 18.5 22 22 LC1-D18 LC1-D18 LC1-D09 D1815 25 30 30 LC1-D32 LC1-D32 LC1-D18 D3218.5 37 37 37 LC1-D40 LC1-D40 LC1-D40 D4030 55 59 59 LC1-D50 LC1-D50 LC1-D40 D5037 75 75 75 LC1-D80 LC1-D80 LC1-D50 D8063 110 110 110 LC1-D115 LC1-D115 LC1-D80 D115 (5)75 132 132 147 LC1-D150 LC1-D150 LC1-D115 D150 (5)

  Dodatni priborOpis Oznaka na Za koritenje Referenca Teina

  slici sa (4) kgKomplet za ugradnju sadri : D09D18 LAD-91217 0.180- 1 vremenski kontaktni blok LAD-S2 1 a(D09...D80) D32 LAD-93217 0.310- energetske prikljuke 1 b(D09...D80) D40 LA9-D4017 0.380- vijke i ploice za ugradnju 1 csklopnika na plou (D40...D80) D50 LA9-D5017 0.480- kabelski prikljuni blok (D09...D32) 1 d

  D80 LA9-D8017 0.680

  Montana ploa 2 D09, D12, D18 LA9-D12974 0.150D32 LA9-D32974 0.180D40 i D50 LA9-D40973 0.300D80 LA9-D80973 0.300

  LC1DNapon (V) 24 42 48 110 220 230 380 400 415 440

 • 3/4

  4Schneider Electric

  8513 7 129 11 10 3

  6

  14

  8

  8

 • Schneider Electric

  TeSys motorski pokretai 0

  (3) Vidi pomoni sk

  Reference3/5

  lopnik CAD.Zvijezda-trokut motorski pokretai,7.5 do 132 kW (1), bez mehanike blokade,korisniko sastavljanje (na motanu plou ili DIN inu) (2)

  (1) Za termiku zatitu potrebno je koristiti termiki relej (naruuje se zasebno). Odaberite termiki relej za 0.58 nazivnestruje motora, vidi termiki releji model D.(2) Upute za spajanje i ugradnju nalaze se u pakiranju elemenata.

  Dodatni pribor (nastavak)Opis Oznaka Za koritenje Kol Pakiranje Jedinina Teina

  na slici sa referenca kg

  Pomoni kontaktni 1 D115 1 1 LAD-N10 0.020blok (zvijezda)1N/O

  Pomoni sklopnik 3 D115, D150 1 1 CAD-N32(3) 0.320

  Vremenski 4 D115, D150 1 1 LAD-T2 0.060kontaktni blok

  Pribor za zakljuavanje 5 D115, D150 1 1 LA9-D901 0.005vremenskog kontaktnogbloka

  Termomagnetski 6 D115, D150 2 6 GB2-CB05 0.060prekida za upravljakikrug (200...415 V)Komplet 3 prikljuka za 7 D115, D150 1 1 LA9-FG980 0.200proireno spajanje (opcija)

  Komplet energetskih 8 D115 1 1 LA9-D11517 0.800prikljuaka sapriborom za spajanje

  D150 1 1 LA9-D15017 1.050

  Dodatni prikljuak 9 D115, D150 1 10 DZ3-HA3 0.007

  2 10 DZ3-GA3 0.006

  Stezaljka sa stopicom 10 D115, D150 1 10 AB1-BC9535 0.236

  Krajnja ploica 11 D115, D150 3 100 AB1-AB8M35 0.005

  Montana ina DIN 35 mm 12 D115, D150 1 10 AM1-ED021 0.210

  Mreasta ploa 13 D115, D150 1 1 AM3-PA65 1.950

  Vijak sa ploicom 14 D115, D150 12 100 AF1-VA618 0.006

  2 100 AF1-VA410 0.002

 • 3/6

  Dimenzije TeSys motorski pokretai 0

  a bLC3-D115 ili 3 x LC1-D (sklopnici D115) 450 5LC3-D150 ili 3 x LC1-D (sklopnici D150) 450 5Schneider Electric

  a

  c G H55 205 425 52655 205 425 52694

  110

  175150

  175 (1)

  4514

  3

  263281

  ==

  60=

  100/

  110

  ==

  =

  G

  H

  c

  b

  c 4

  124

  b

  90= =a

  110KM2 KM3 KM1

  110

  183 (1)

  4714

  3

  293311

  ==

  60=

  100/

  110

  ==

  =

  Zvijezda-trokut motorski pokretai

  Zvijezda-trokut pokretai

  Pokreta : LC3-D115, D150Za korisniko sastavljanje: 3 x LC1-D (sklopnici D115 do D150)

  Ugradnja na plou, pokreta Pokreta: LC3-K LC3-D09A ... D32A

  Za korisniko sastavljanje: 3 x LC1-D (sklopnici D09 do D32)

  LC3- D09A D12A D18A D32Aa 143 143 144 165b 26.5 26.5 26.5 32.5c sa LAD-S 139 139 139 145

  sa LAD-S i zatitnim poklopcem 143 143 143 149Pokreta : LC3-D40, D50 Pokreta:: LC3-D80Za korisniko sastavljanje: 3 x LC1-D sklopnici (D40 do D50) Za korisniko sastavljanje: 3 x LC1-D (sklopnici D80)

  (1) + 4 mm sa zatitnim poklopcem (1) + 4 mm sa zatitnim poklopcem

  Na pokretaima LC3-DO9A do D18A, prikljuni blok postavljen na gornju dio sklopnika KM2, poveava visinu pokretaa za 6.5 mm.

 • Schneider Electric

  (1) Preporueno spajanje za promjenu smjera vrtnje motora(standardan motor, obzirom na osovinu motora).

  Dimenzije, sheme TeSys motorski pokretai 03/7

  A1A2

  KM1

  16 154

  A1A2

  KA1

  A1A2

  KM2 F2

  14A1

  A2

  KM3

  Y Lc

  b

  160175

  KM2KM3 KM1

  U1 V1 W1

  U2 V2 W2

  2 4 6

  KM2

  12

  34

  56

  KM3

  12

  34

  56

  KM1

  12

  34

  56

  U1 V1 W1

  U2 V2 W2

  1 3 5

  2 4 6

  L1 L2 L3

  (1)

  KM2 : 1 (N)

  O

  T

  T

  I

  Y L

  KM3 : 5

  KM3 KM2 KM1

  KM154 53

  A1A2

  A1A2

  A1A2

  A1A2

  KM1 KM3

  2122

  2221

  1516

  9596

  KM2

  1413

  A1A2

  KM1

  1314

  2122

  2221

  KM3

  5556

  KM2

  5354

  KM1

  9596

  KM3/5

  O

  l

  6867

  KM2

  A1A2

  KM3

  2221

  KM1

  A1A2

  KM213

  14

  KM2

  (13)

  (14)

  KM3/1

  N

  Daljinskoupr.

  U1 V1 W1

  U2 V2 W2

  2 4 6 KM2

  12

  34

  56

  KM3

  12

  34

  56

  KM1

  12

  34

  56

  U1 V1 W1

  U2 V2 W2

  1 3 5

  2 4 6

  L 1 L2 L3

  (1)

  1314

  2122

  216

  1

  KM3

  5556

  KM2

  184

  183

  KM1

  9596

  F1

  F1

  O

  l

  153

  KM2

  153

  154

  KM1

  171

  6768

  KM2

  172

  KM1

  13

  KA1

  Daljinskoupr.

  Zvijezda-trokut pokretaiZa ugradnju na inu AM1-DP, pokretaLC3-D090A do D320A

  Sheme

  LC3-D09A do D18A

  LC3-D115 i D150

  LC3- D090A do D180A D320b 153 137c sa LAD-S 139 145

  sa LAD-S i zatitnim poklopcem 143 149

  LC3-K, LC3-D09A do D80 LC3-D090A do D320A

  LC3-K LC3-D

  mehanika blokadaizmeu KM3 i KM1(1) Preporueno spajanjeza promjenu smjera vrtnje motora(standardan motor, obzirom na osovinu motora).

  ( ) Za LC3-D50, D80

  Zvijezda-trokut motorski pokretai

 • 3/8

  0Schneider Electric

  * vidi slijedeu stranicuKM2KM3

  KM1

  1

  1

  1 3 4

  7

  7

  7

  8

  *

  *

  * *

  *

  *

  6 5 2* * * *

  1

 • Schneider Electric

  TeSys motorski pokretai 0

  (1) Za zatitu potre rujemotora, vidi termik(2) Dobavljivi 2 m d

  Reference3/11

  bno je koristiti termiki relej (naruuje se zasebno). Odaberite termiki relej za 0.58 nazivne sti relej model LR9F.uine. Zvijezda-trokut motorski pokretai, 90 do 375 kW, (1), korisniko sastavljanje (na nosae)

  Dodatni pribor (nastavak)Opis Oznaka Za koritenje Kol. Pakiranje Jedinina Teina

  na slici. sa referenca

  Dodatni prikljuak 9 F185 3 10 DZ3-GA3 0.006F225F400 3 10 DZ3-HA3 0.007

  Neutralni prikljuak 10 F185 1 10 AB1-BC9535 0.236sa slobodnim prikljukom(za upravljai krug) 2 100 AB1-AB8P35 0.006

  1 10 DZ3-HA3 0.007

  F225 i F265 1 10 AB1-BC15035 0.277

  2 100 AB1-AB8M35 0.007

  1 10 DZ3-JA3 0.010

  F330 i F400 1 10 AB1-BC24035 0.287

  2 100 AB1-AB8M35 0.007

  1 10 DZ3-JA3 0.010

  Vertikalni nosa 11 F400 2 1 LA9-F100 0.100

  Montana ina (2) 12 F185F400 1 10 AM1-DE200 0.90013 F185F400 1 4 AM1-EC200 2.980

  Vertikalna ina (2) 14 F115F400 2 4 AM1-EC200 2.980

  1/4 okreta 15 F185F400 2 10 AF1-CD061 0.020matica i vijakza ugradnju na inu AM1-DE

  100 AF1-VA618 0.006

  1/4 okreta 16 F185F400 8 10 AF1-CD081 0.020matica i vijakza ugradnju na inu AM1-EC

  10 AF1-VC820 0.024

  1/4 okreta 17 F185F330 15 10 AF1-CD061 0.020matica i vijakza ugradnju opreme 100 AF1-VA618 0.006

  F400 8 10 AF1-CD061 0.020

  10 AF1-CD081 0.020

  100 AF1-VA618 0.006

  10 AF1-VC820 0.024

  4 25 x H6 vijci sa podlokomKuite: metalno, F185F225 1 1 ACM-GV763 19.090sivo RAL 7032

  F265 1 1 ACM-GV973 33.310

  F330 & F400 1 1 ACM-GV1084 54.000

  Podesive uice 4 4 AE3-FX122 0.080za kuite ACM

 • 3/12

  TeSys motorski pokretai 0Dimenzije, Schneider Electricc

  H

  KM3KM2 KM1

  b

  a

  G

  KK1

  K2K3

  K4

  F1F2

  Zvijezda-trokut pokretai

  Za korisniko sastavljanje: 2 x LC1-F i 1 x LC1-D150 ili 3 x LC1-F

  Montaa na plou

  a b c G H K K1 K2 K3 K4

  2 x LC1-F + 1 x LC1-D sa sklopnicima F185 565 675 235 525 625 160 110 80 110 80

  3 x LC1-F sa sklopnicima F225 565 675 235 525 625 160 110 80 110 80

  3 x LC1-F sa sklopnicima F265 665 775 266 625 725 165 110 100 110 110

  3 x LC1-F sa sklopnicima F330 765 975 276 725 825 195 140 100 110 180

  3 x LC1-F sa sklopnicima F400 765 975 276 725 925 195 140 100 180 110

  sheme

 • Schneider Electric

  TeSys motorski pokretai 0Sheme3/13 KM2

  12

  34

  56

  KM3

  12

  34

  56

  KM1

  12

  34

  56

  U1 V1 W1

  U2 V2 W2

  1 3 5

  2 4 6

  L1 L2 L3

  U1 V1 W1

  U2 V2 W2

  2 4 6

  A1A2

  KM1

  1314

  2122

  6261

  KM3

  5556

  KM2

  184

  183

  KM1

  9596

  F1

  F1

  O

  l

  A1A2

  KA1

  A1A2

  KM2

  153

  154

  KM1

  F2

  171

  6768

  KM2

  172

  KM1

  1314

  A1A2

  KM3

  KA1

  5354

  KM2

  Zvijezda-trokut pokretai

  Zvijezda-trokut pokretaiLC3-F185 to F400

  Preporueno spajanje za promjenu smjera vrtnje motora(standardan motor, obzirom na osovinu motora)

  Daljinskoupr.

  Tesys motorski pokretaiZvijezda trokut pokretai LC1D - 7,5 do 132 kWZvijezda trokut pokretai LC1F - 90 do 375 kW