01 farmacodinamia

of 25 /25
1. Farmacodinamia generală Farmacodinamia este o parte a farmacologiei care studiază acţiunile şi mecanismele de acţiune ale medicamentelor. 1.1. Bazele experimentale ale mecanismului de acţiune a medicamentelor În esenţă se poate afirma că orice medicament administrat într-un sistem biologic produce un efect sau o acţiune. Cu cât sistemul biologic este mai simplu şi implică mai puţine variabile, cu atât studiul efectului respectiv este mai comod de realizat. De regulă este mult mai comod să se studieze efectele medicamentelor asupra unor sisteme biologice izolate (organe izolate sau chiar celule în culturi) decât asupra unui organism întreg. În sistemele biologice izolate intervin însă alte dificultăţi cum ar fi menţinerea viabilităţii şi funcţionalităţii sistemului respectiv sau lipsa unor variabile, în general de reglare, care acţionează numai la nivel de organism întreg. Este elementar de intuit, spre exemplu, că asupra unui organ scos din întreg nu intervine în nici un fel controlul nervos

Upload: roxana-climescu

Post on 01-Dec-2015

28 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 01 Farmacodinamia

1. Farmacodinamia generală

Farmacodinamia este o parte a farmacologiei care studiază acţiunile şi mecanismele de acţiune ale medicamentelor.

1.1. Bazele experimentale ale mecanismului de acţiune a medicamentelor

În esenţă se poate afirma că orice medicament administrat într-un sistem biologic produce un efect sau o acţiune. Cu cât sistemul biologic este mai simplu şi implică mai puţine variabile, cu atât studiul efectului respectiv este mai comod de realizat. De regulă este mult mai comod să se studieze efectele medicamentelor asupra unor sisteme biologice izolate (organe izolate sau chiar celule în culturi) decât asupra unui organism întreg. În sistemele biologice izolate intervin însă alte dificultăţi cum ar fi menţinerea viabilităţii şi funcţionalităţii sistemului respectiv sau lipsa unor variabile, în general de reglare, care acţionează numai la nivel de organism întreg. Este elementar de intuit, spre exemplu, că asupra unui organ scos din întreg nu intervine în nici un fel controlul nervos realizat de creier sau controlul endocrin realizat de oricare din glandele cu secreţie internă.

În general, când se administrează o substanţă într-un sistem biologic, ceea ce frapează la un prim abord este că efectul este dependent de doză. Cu cât doza este mai mare, cu atât efectul este mai intens, până când se obţine un efect maxim care nu mai poate fi depăşit (fig. 1.1.). Această curbă corespunde unei anume relaţii matematice conform căreia:

Page 2: 01 Farmacodinamia

unde E reprezintă efectul, C reprezintă concentraţia sau doza substanţei, Emax reprezintă efectul maxim care se poate obţine în sistemul respectiv, iar DE50 reprezintă doza care produce jumătate (50%) din efectul maxim ce se poate obţine în acel sistem.

Această relaţie este bine cunoscută în chimie sub numele de legea acţiunii maselor. Ea descrie cantitatea de enzimă (E) care a fixat substratul specific, în funcţie de cantitatea totală de enzimă capabilă să fixeze substratul (Emax), şi de concentraţia în substrat (C).

Fig. Nr. 1.1. Evoluţia efectului unui medicament asupra unui sistem biologic, în funcţie de doza administrată (relaţia doză/efect)

Desigur fixarea enzimei de substrat se face în mod specific datorită unei anume afinităţi chimice pe care o au moleculele substratului faţă de moleculele de enzimă şi invers, legarea făcându-se stoichiometric. Aceasta presupune că şi în cazul medicamentelor, în sistemele biologice există anume molecule care au anume afinitate specifică faţă de moleculele de medicament formând cu acestea complexe specifice. Aceste molecule endogene cu afinitate specifică faţă de medicamente se numesc molecule receptoare sau receptori farmacologici. Dacă se notează medicamentul cu A şi receptorul farmacologic cu R se poate presupune că în cazul acţiunii medicamentelor asupra sistemelor biologice are loc o reacţie chimică reversibilă de formare de complexe medicament-receptor (AR) la fel cum se formează complexe enzimă-substrat. Se poate deci scrie:

K1

A + R AR E K2

Page 3: 01 Farmacodinamia

Conform acestei relaţii efectul E al unui medicament A asupra unui sistem biologic este cu atât mai intens cu cât se formează mai multe complexe medicament-receptor AR prin unirea reversibila a moleculelor de medicament A cu molecule de receptor R. Capacitatea de a se forma complexe medicament-receptor (AR) este cu atât mai mare cu cât raportul între viteza de formare a complexelor, notată K1, şi viteza de desfacere a acestora, notată K2, este mai mare. Acest raport se numeşte în mod obişnuit constantă de afinitate, notată Ka:

Ka = K1/K2Corespunzător, raportul invers poartă numele de constantă de disociere, notată Kd:

Kd=K2/K1

Pe de altă parte curba doză-efect poate fi considerată o curbă cumulată a unei curbe Gauss-Laplace (o integrală a unei curbe Gauss-Laplace sau aria de sub o curbă Gauss-Laplace) ca în fig. nr. 1.2.

Fig.nr.1.2. Reprezentarea unei relaţii doză-efect ca o curbă cumulată a unei curbe Gauss-Laplace. Se poate constata că cele două curbe (curba Gauss şi curba cumulată debutează în acelaşi punct şi se termină în acelaşi punct pe axa orizontală astfel încât se poate spune că efectul maxim se corelează cu numărul total de receptori farmacologici din sistem

Page 4: 01 Farmacodinamia

O astfel de curbă Gauss nu poate fi datorată decât distribuţiei particularităţilor funcţionale ale receptorilor farmacologici. În acest context minimul curbei doză-efect se corelează cu sensibilitatea maximă a receptorilor farmacologici, maximul acestei curbe se corelează cu numărul total de receptori, panta acestei curbe se corelează cu forma curbei Gauss din care provine. Din astfel de considerente cercetarea relaţiei doză-efect oferă importante relaţii despre receptorii farmacologici. În mod obişnuit, se preferă îndreptarea acestei curbei doză-efect prin logaritmare, adică se reprezintă efectul procentual în funcţie de logaritmul dozei utilizate. Aceasta modifică forma curbei care dobândeşte astfel aspectul unei curbe sigmoide (fig. 3) având o porţiune mijlocie (între 20% şi 80% din efectul maximal) dreaptă (rectilinie). Întrucât în majoritatea cazurilor se utilizează logaritmul în baza 2, această reprezentare grafică mai este cunoscută şi sub numele de reprezentare semilogaritmică (fig. nr. 1.3).

Fig. nr. 1.3. Reprezentarea logaritmică a relaţiei doză-efect pentru două medicamente notate a şi b.

În asemenea condiţii se poate aprecia că două medicamente care realizează curbe doză-efect cu acelaşi minim, acelaşi maxim şi aceeaşi pantă acţionează pe aceeaşi populaţie de receptori farmacologici, bineînţeles numai dacă este vorba şi de acelaşi efect. Aceasta deoarece este greu de presupus că pot exista două populaţii diferite de receptori farmacologici care să aibă aceeaşi afinitate maximă, aceeaşi distribuţie Gaussiana a afinităţii şi acelaşi număr în sistemul biologic respectiv. In fig. nr. 1.3. medicamentele a şi b sunt două medicamente care acţionează pe aceeaşi populaţie de receptori.

Deşi acţionează pe aceeaşi populaţie de receptori, se poate constata că pentru a obţine o aceeaşi intensitate a efectului, de fiecare dată este nevoie de doze mai mici din substanţa a decât din substanţa b. Curba doză-efect a substanţei a este situată la stânga

Page 5: 01 Farmacodinamia

curbei doză-efect a substanţei b. În legătură cu acest aspect, se descrie un parametru care poartă numele de potenţă. Potenţa unui medicament este cu atât mai mare cu cât, pentru a obţine un anume efect, sunt necesare doze mai mici. În practica farmacologică aprecierea potenţei unui medicament se face ţinând seama de valoarea dozei care produce jumătate din efectul maximal, doză notată obişnuit cu DE50. Cu cât DE50 este mai mică cu atât potenţa este mai mare. În exemplul din fig. nr. 1.3. medicamentul a are potenţă mai mare decât medicamentul b. Potenţa depinde în primul rând de afinitatea receptorilor farmacologici pentru medicamentul respectiv. Când afinitatea este mică este nevoie de o concentraţie mare de medicament pentru a se forma un anume număr de cupluri medicament-receptor şi deci potenţa este mică.

Fig. nr. 1.4. Efectul administrării diverselor tipuri de substanţe în prezenţa unei substanţe agoniste notate cu a. Substanţa b deplasează curba doză-efect a substanţei a la dreapta; substanţa d deplasează curba doză-efect a substanţei a la stânga; substanţa c pentru dozele mici deplasează cuba doză-efect a substanţei a la stânga iar pentru dozele mari la dreapta; substanţa c deplasează curba doză-efect a substanţei a la dreapta dar are alt maxim al efectului.

Cu toate că au potenţă diferită, dacă se cresc dozele suficient de mult, cu oricare din cele două medicamentele a şi b din fig. nr. 1.3. se poate obţine oricare din intensităţile efectului de la 0 până la maxim. Intensitatea maximă de acţiune a celor două medicamente este aceeaşi chiar dacă potenţa lor este diferită. Intensitatea de acţiune este un alt parametru farmacodinamic decât potenţa şi se poate afirma că nu depinde de afinitatea medicament-receptor. Existenţa de medicamente cu aceeaşi intensitate maximă de acţiune si cu potenţă diferită, ca în fig. nr. 1.3., este practic o regulă şi ne putem imagina şi medicamente cu aceeaşi potenţă dar cu intensitate de acţiune diferită.

Page 6: 01 Farmacodinamia

O practică curentă şi de foarte mare interes în farmacologie o reprezintă studiul asocierii de substanţe medicamentoase. În esenţă se studiază efectul unei substanţe în prezenţa unei alte susbstante. În fig. nr. 1.4. este prezentat efectul a diverse substanţe, notate cu b, c, d, şi e, în prezenţa substanţei a.

Se poate constata că substanţa d deplasează curba doză-efect a substanţei a la stânga. Curba a+d are acelaşi minim, acelaşi maxim şi aceeaşi pantă. Deci se poate aprecia că asociaţia a+d acţionează pe aceeaşi populaţie de receptori ca şi substanţa a singură. Totuşi, în prezenţa substanţei d, sunt necesare doze mai mici de substanţa a pentru a produce acelaşi efect comparativ cu substanţa a administrată singură. Se poate aprecia astfel că substanţele a şi d acţionează în acelaşi fel asupra aceleiaşi populaţii de receptori. Două substanţe care prezintă acelaşi efect şi acţioneză asupra aceleiaşi populaţii de receptori se numesc substanţe agoniste. Substanţele a şi d sunt agoniste.

În ceea ce priveşte substanţa b, se poate constanta, că în prezenţa substanţei b, curba doză-efect a substanţei a (curba doză-efect a+b) este deplasată la dreapta. Curba a+b are acelaşi minim, acelaşi maxim şi aceeaşi pantă. Deci se poate aprecia că, chiar în prezenţa substanţei b, substanţa a acţionează pe aceeaşi receptori. Totuşi, în prezenţa substanţei b, de fiecare dată, sunt necesare doze mai mari de substanţă a pentru a produce aceeaşi intensitate a efectului comparativ cu administrarea substanţei a singure. Deci substanţa b practic a scăzut potenţa substanţei a. Este ca şi cum i-ar fi scăzut afinitatea pentru receptorii respectivi.

O explicaţie comodă a fenomenului este posibilă dacă acceptăm că, o anume substanţă, pentru a produce un anume efect asupra unui sistem biologic, trebuie sa aibă două proprietăţi. Una din aceste proprietati poartă numele de afinitate şi reprezintă capacitatea substanţei respective de a se cupla cu receptorii farmacologici. O a doua proprietate se numeşte activitate intrinsecă şi reprezintă capacitatea substanţei de a activa acei receptori, astfel încât să producă un anume efect. Toate substanţele care au afinitate şi activitate intrinsecă faţă de anumiţi receptori farmacologici se numesc substanţe agoniste ale acelor receptori. Substanţele a şi b din fig. nr.1.3. sunt agonişti ai aceloraşi receptori. La fel sunt şi substanţele a şi d din fig. nr. 1.4.

În ceea ce priveşte substanţa b din fig. nr. 1.4., trebuie să acceptam că ea are afinitate faţă de receptorii pe care se fixează şi îi acţionează substanţa a, dar nu are activitate intrinsecă. Ea se fixează de receptorii farmacologici ai substanţei a, nu îi influenţează în nici un fel, dar nu permite substanţei a să se fixeze de receptorii respectivi. Substanţa b nu are efect asupra receptorilor substanţei a, dar nu permite substanţei a sa se cupleze cu receptorii respectivi deoarece s-a fixat ea de ei. Substanţele de tipul substanţei b se numesc antagonişti sau blocanţi ai receptorilor substanţei a.

Totuşi, se poate remarca din fig. nr. 1.4., că dacă se administrează doze suficient de mari se poate obţine efectul maximal al substanţei a, chiar în prezenţa substanţei b. Deci la doze mari, substanţa a este capabilă să deplaseze substanţa b de pe receptorii farmacologici şi să se fixeze ea pe ei şi să acţioneze astfel asupra întregii populaţii de receptori farmacologici. Aceasta înseamnă că, pentru fixarea de receptorii farmacologici, agoniştii şi antagoniştii intră în competiţie. Fixarea medicamentelor de receptori se face competitiv. Din această competiţie învinge substanţa care realizează produsul concentraţie x afinitate cu cea mai mare valoare. Deci la doze (concentraţii) suficient de mari orice agonist reuşeşte să deplaseze un antagonist de pe receptorii farmacologici, să îi ia locul şi să îşi manifeste efectul. Este valabilă şi reciproca. Din aceste considerente,

Page 7: 01 Farmacodinamia

blocantele receptorilor farmacologici de tipul substanţei b se mai numesc şi antagonişti competitivi. Fenomenul de competitivitate este deosebit de important în antagonizarea efectului unui medicament şi în antidotism. Practic efectul oricărei substanţe care acţionează asupra unor receptori farmacologici poate fi antagonizat de substanţe care acţionează pe aceiaşi receptori. Efectul agoniştilor poate fi antagonizat de antagonişti competitivi sau blocanţi dacă sunt administraţi în doze suficient de mari, şi reciproc, efectul blocanţilor sau antagoniştilor competitivi poate fi antagonizat prin administrarea de agonişti ai receptorilor respectivi.

În concluzie, din demersul logic de până acum putem aprecia că, dacă o substanţă are afinitate şi activitate intrinsecă asupra unor receptori farmacologici ea poartă numele de agonist al acelor receptori, pe când dacă are afinitate, dar nu are activitate intrinsecă ea se numeşte antagonist competitiv sau blocant al acelor receptori farmacologici.

S-a putut constata că afinitatea nu este un parametru de tip tot sau nimic. Cu cât afinitatea este mai mare cu atât potenţa medicamentului respectiv este mai mare. Se pune în mod firesc întrebarea dacă activitatea intrinsecă este un parametru de tip tot sau nimic. Răspunsul la această întrebare îl obţinem dacă analizăm cu atenţie efectul substanţei a în prezenţa substanţei c în fig. nr. 1.4. Se poate uşor constata că substanţa c deplasează curba doză-efect a substanţei a la stânga, ca un agonist, dacă se administrează doze mici, şi la dreapta, ca un antagonist competitiv, dacă se administrează doze mari. Deci se poate spune că substanţa c este agonist al substanţei a la doze mici şi antagonist competitiv al substanţei a la doze mari. Explicaţia cea mai comodă a fenomenului se obţine dacă acceptăm că substanţa c are afinitate pentru receptorii farmacologici ai substanţei a, dar că activitatea sa intrinsecă este intermediară între activitatea intrinsecă a substanţei a şi 0, activitatea intrinsecă a unui blocant. În asemenea condiţii, la doze mici, o parte din receptorii farmacologici vor fi ocupaţi de substanţa a care va produce efectul caracteristic stimulării acestora iar alţi receptori farmacologici vor fi ocupaţi de substanţa c care va produce şi ea un efect, mai mic decât al substanţei a, deoarece activitatea sa intrinsecă este mai mică, dar care se va adăuga la efectul substanţei a. Deci la doze mici asociaţia a+c produce un efect mai intens decât substanţa a administrată singură, ceea ce explică de ce substanţa c, la doze mici este un agonist al substanţei a. La doze mari (doze la care, dacă s-ar fi administrat substanţa a singură cea mai mare parte a receptorilor farmacologici ar fi fost ocupaţi şi acţionaţi maximal de către substanţa a) substanţa c deplasează substanţa a de pe unii receptori, se fixează ea de ei şi îi acţionează mai puţin decât substanţa a realizând un efect mai mic decât substanţa a administrată singură. În acest fel, la doze mari, efectul asociaţiei substanţei a cu substanţa c este mai mic decât efectul substanţei a administrate singură, ceea ce face ca, la aceste doze mari, substanţa c să se manifeste ca un antagonist al substanţei a. De remarcat însă din demersul logic, că efectul antagonist al substanţei c nu se poate manifesta decât în prezenţa substanţei a. Dacă s-ar fi administrat numai substanţa c singură, efectul său ar fi fost un efect de tip agonist, dar cu siguranţă intensitatea maximă a efectului farmacologic ar fi fost mai mică decât intensitatea maximă de acţiune a substanţei a. Substanţele de tipul substanţei c care la doze mici au efect agonist iar la doze mari au efect antagonist se numesc agonişti parţiali iar pe cale de consecinţă agoniştii cu activitate intrinsecă maximă, de tipul substanţei a se mai numesc şi agonişti deplini. De subliniat că efectul antagonist al agonistului parţial se manifestă numai în prezenţa agonistului deplin.

Page 8: 01 Farmacodinamia

În fine o ultimă substanţă studiată în fig. nr. 1.4. este substanţa e. Se poate uşor constata că substanţa e deplasează curba doză-efect a substanţei a la dreapta, deci substanţa e este un antagonist al substanţei a, dar că cele două curbe nu seamănă: efectul maximal este diferit ceea ce presupune că numărul receptorilor farmacologici nu este acelaşi, iar curbele doză-efect nu sunt paralele, ceea ce presupune că particularităţile receptorilor farmacologici se distribuie după curbe Gauss-Laplace diferite. Substanţele a şi e acţionează asupra unor populaţii diferite de receptori farmacologici. În asemenea condiţii se poate aprecia că substanţa e este un antagonist necompetitiv al receptorilor substanţei a.

Faptul că legarea agoniştilor şi antagoniştilor de receptorii farmacologici se face competitiv sugerează că medicamentele se leagă de receptorii farmacologici prin legături labile: forţe Van der Waals, punţi de hidrogen, etc, dar în nici un caz legături covalente, greu de desfăcut. Pentru a se forma astfel de legături este în general necesară o potrivire între receptor şi medicament. Astăzi se acceptă că există o potrivire perfectă între receptor şi medicament, comparată cu potrivirea unei chei în broască, sau a unei mâini într-o mănuşă. Această potrivire este datorată structurii sterice a receptorilor şi medicamentelor. Şi există dovezi în acest sens. Legarea medicamentelor este stereospecifică. În general formele levogire sunt active farmacologic pe când formele dextrogire ale aceleiaşi substanţe sunt lipsite de efecte farmacologice.

Pe baza considerentelor de mai sus se pot face deducţii privitor la structura anumitor receptori plecând de la structura sterică a medicamentelor care se fixează de ei. Dacă molecula unui medicament are o boselură se consideră că pe receptor există o adâncitură în care pătrunde boselura respectivă. Dacă molecula de medicament are un capăt cationic se consideră că pe receptor există un sediu anionic. Dacă molecula de medicament are o legătură esterică se consideră că pe receptor există un sediu esterofil. Şi aşa mai departe.

Cercetările au arătat că receptorii farmacologici sunt molecule preformate în organism. Aceste molecule au în general o structură de foarte mari dimensiuni comparativ cu molecula medicamentului. Pe suprafaţa sa receptorul conţine o anume zonă, de mici dimensiuni care se potriveste perfect cu structura medicamentului din punct de vedere al conformaţiei sterice, permiţând legarea medicamentului respectiv de acea zonă. Această zonă se numeste situs receptor. Fixarea stereospecifică a medicamentului de situsul receptor al receptorului farmacologic, în cazul agoniştilor, produce, ca urmare a activităţii sale intrinseci, anumite modificări sterice ale macromoleculei receptoare în ansamblul său, modificări responsabile de efectul farmacologic. Medicamentele blocante sau antagoniştii competitivi se fixează de situsul receptor, tot stereospecific, dar, neavând activitate intrinsecă, nu produc modificări ale structurii sterice a macromoleculei receptoare, astfel încât fixarea sa este lipsită de efect farmacologic. Dacă însă, după administrarea unui antagonist competitiv sau blocant, se administrează un agonist, agonistul nu se mai poate fixa de situsul receptor pentru a-şi manifesta efectul, deoarece situsul respectiv este ocupat de antagonist sau blocant.

1.2. Tipurile morfofuncţionale de receptori farmacologici

Page 9: 01 Farmacodinamia

În funcţie de structura lor morfofuncţională s-au descris 4 mari tipuri de receptori farmacologici: canalele ionice, receptori cuplaţi cu proteinele G, receptori enzimatici şi receptori nucleari.

Canalele ionice sunt structuri transmembranare formate din 4 sau 5 subunităţi transmembranare care înconjoară un por prin care poate pătrunde în mod specific o anume specie de ioni. În funcţie de ionul care poate străbate canalul ionic respectiv s-au descris canale pentru sodiu, canale pentru potasiu, canale pentru calciu, canale pentru clor, etc.. De regulă aceste 4 sau 5 subunităţi sunt formate din câte 4-6 segmente transmembranare numite motive, legate între ele prin anse intracelulare şi extracelulare. Subunităţile transmembranare pot fi identice sau pot fi diferite, în funcţie de tipul de canal ionic. Uneori aceste subunităţi trasmembranare sunt cuplate cu subunităţi reglatoare. De obicei pe capătul extracelular al canalului, pe subunităţile formatoare ale porului sau pe subunităţile reglatoare pot să existe situsuri de legare stereospecifică a anumitor substanţe chimice. Există însă şi situaţii când situsul de legare este situat altundeva decăt la capatul extracelular al canalului. Legarea medicamentelor de situsurile de legare modifică funcţionalitatea canalului ionic respectiv. Cel mai adesea deschide canalul, îl blochează sau modifică capacitatea de influentare a funcţionalităţii canalului prin alte substanţe în cadrul aşa-numitei modulări alosterice.

Un exemplu sugestiv în acest sens este receptorul nicotinic, care este un canal pentru sodiu. Fixarea acetilcolinei de situsul său de legare situat la capatul extracelular al acestul canal, deschide canalul ionic. Sub influenţa gradientului electrochimic, ionul de sodiu pătrunde prin acest canal, activându-se un curent de sodiu care este foarte intens şi depolarizează membrana celulară. Depolarizarea deschide canale de calciu voltaj-dependente ceea ce activează curentul de calciu. Influxul de calciu conduce la creşterea concentraţiei intracelulare a calciului iar concentraţia intracelulară a calciului va determina un efect specific - contracţie musculară, secreţie glandulară, etc., în funcţie de fiecare tip de celulă în parte.

Alte substanţe acţionează asupra altor canale ionice cu efecte foarte variate. Deschiderea canalului de clor spre exemplu are consecinţe inhibitorii, impiedicând sau în orice caz îngreunând stimularea celulei respective, deschiderea canalului de potasiu produce hiperpolarizare membranară, etc.

Este de remarcat că de fiecare dată acţionarea unui canal ionic determină o succesiune de evenimente care se soldează cu un răspuns celular. Ca urmare a acţionării medicamentelor asupra canalelor ionice, fenomenele se produc foarte repede şi de obicei medicamente care acţionează prin intermediul canalelor ionice au o latenţă de acţiune foarte scurtă, de ordinul milisecundelor, cel mult 1 secundă.

Receptorii cuplaţi cu proteinele G sunt indiscutabil cei mai răspândiţi receptori în organism. Ei sunt formaţi din 7 segmente transmembranare, notate de la SI la SVII, unite între ele prin 3 anse extracelulare şi 3 anse intracelulare şi având o porţiune iniţială liberă extracelular şi o porţiune terminală liberă intracelular. Situsul de legare al medicamentului de receptor este situat extracelular şi de obicei implică segmentul SIII transmembranar. Uneori împreună cu segmentul SIII este implicat şi segmentul SIV sau

Page 10: 01 Farmacodinamia

SV sau chiar toate trei segmentele SIII, SIV şi SV. Ansa a treia intrecelulară, care uneşte segmentele transmembranare SV şi SVI este cuplată cu o structură specifică numită proteina G.

Proteina G este o structură formată din 3 subunităţi notate cu si . Fixarea medicamentului de situsul receptor, modifică conformaţia sterică a complexului receptor-proteină G de aşa natură încât subunitatea a proteinei G se decuplează de subunităţile şi . Subunitatea decuplată de subunităţile şi dobândeşte capacitatea de a fixa o moleculă de guanozintrifosfat (GTP). După ce a fixat o moleculă de GTP, subunitatea devine capabilă să modifice funcţia anumitor enzime intracelulare şi această modificare a funcţiei enzimelor intracelulare este responsabilă de efectul asociat stimulării receptorului respectiv. Dar subunitatea are şi proprietăţi catalitice, ea fiind capabilă să hidrolizeze molecula de GTP fixată de ea, transformand-o în guanozinmonofosfat (GMP). În momentul în care molecula de GTP fixată pe subunitatea a fost hidrolizată, subunitatea se recuplează cu subunităţile şi efectul său de modificare a funcţiei enzimelor intracelulare încetează. Pentru unii receptori cuplaţi cu proteinele G s-au descris şi proprietăţi active ale complexului al proteinei G. Astfel, spre exemplu, complexul al proteinei G cu care sunt cuplaţi receptorii opioizi, atunci când s-a separat de subunitatea pare să fie capabil să deschidă anumite canale de potasiu şi să închidă sau să îngreuneze deschiderea anumitor canale de calciu.

Modul de funcţionare al proteinei G realizează o adevărată amplificare a efectului generat de stimularea receptorului dar explică de asemenea o anume autolimitare a efectului farmacologic. Amplificarea se referă la faptul că durata efectului produs de legarea medicamentului de situsul receptor este mult mai lungă decât timpul cât medicamentul rămâne legat de receptor, durata efectului depinzând în fapt de timpul cât proteina G stimulată este capabilă să modifice funcţia acelor enzime intracelulare. Se apreciază că medicamentul rămâne legat de situsul receptor pentru perioade de timp de ordinul milisecundelor, pe când proteina G rămâne activă perioade de timp de ordinul a cca. 10 secunde. Autolimitarea efectului declanşat de cuplarea medicamentului de situsul receptor este datorată vitezei cu care subunitatea a proteinei G este capabilă să hidrolizeze molecula de GTP fixată pe ea, hidroliza acestei molecule fiind cea care conduce la încetarea efectului.

Se apreciază în general că latenţa de acţiune a medicamentelor care acţionează prin intermediul receptorilor cuplaţi cu proteinele G este mai lungă decât în cazul medicamentelor care acţionează prin intermediul canalelor ionice, ea fiind, cel mai adesea, de ordinul secundelor, până la un minut.

Iniţial au fost descrise 2 tipuri de proteine G, notate cu Gs şi Gi, ambele fiind capabile să modifice funcţia adenilatciclazei, prima stimulându-i activitatea (s de la stimulation, stimulare), celalată inhibandu-i-o (i de la inhibition, inhibare). Ulterior s-a constatat că există şi alte proteine G, capabile să modifice funcţia altor enzime decât adenilatciclaza, şi aceste din urmă proteine G au fost numite proteine Go (o de la others, altele).

Adenilatciclaza este o enzimă intracelulară care transformă adenozintrifosfatul (ATP) în adenozinmonofosfat ciclic (AMPc) produs care, ulterior este metabolizat până la adenozinmonofosfat (AMP) de către enzima numită fosfodiesterază. AMPc este capabil să stimuleze o serie de proteinkinaze intracelulare. Aceste proteinkinaze sunt de obicei structuri tetramerice formate dintr-un dimer reglator şi un dimer efector. Fixarea

Page 11: 01 Farmacodinamia

AMPc de aceste proteinkinaze desface dimerul reglator de dimerul efector, iar dimerul efector difuzează cu uşurinţă în mediul intracelular şi transferă molecule macroergice de ATP către enzime specifice cărora le creşte astfel activitatea. Efectul propriu-zis depinde de bagajul enzimatic al fiecărei celule. Spre exemplu, în ficat există celule care conţin multă glicogensintetază căreia AMPc îi creşte activitatea şi în consecinţă se va sintetiza mult glicogen; la nivelul adipocitelor există cantităţi mari de lipază; la nivelul fibrelor contractile există lanţuri uşoare de miozină (aşa numita myosin light chain kinase - MLCK), etc. Există şi posibilitatea ca, prin intermediul AMPc, receptorii cuplaţi cu proteinele G să influenţeze funcţionalitatea unor canale ionice. Spre exemplu în cazul receptorului olfactiv, care este un receptor cuplat cu o proteină Gs, AMPc format ca urmare a stimulării acestui receptor deschide unele canale de calciu care au, la capătul lor intracelular, situsuri de legare pentru AMPc, prin intermediul cărora AMPc poate deschide aceste canale. Influxul de calciu generat poate depolariza membrana celulara şi să genereze astfel un influx nervos. În toate situaţiile asemenea celor descrise, receptorii cuplaţi cu proteinele Gs cresc concentraţia intracelulară de AMPc pe când receptorii cuplaţi cu proteinele Gi scad concentraţia AMPc, cu toate consecinţele care decurg din aceasta.

Dintre proteinele Go mult discutată şi descrisă a fost proteina Gq care este capabilă să stimuleze activitatea fosfolipazei C. Această enzimă hidrolizează fosfatidil-inozitol-difosfatul (PIP2), component normal al membranelor celulare, pe care îl transformă în inozitoltriforfat (IP3) şi diacilglicerol (DAG). DAG activează proteinkinaza C, care este o enzimă membranară. IP3, care este o substanţă hidrosolubilă, difuzează cu uşurinţă în citoplasmă şi eliberează calciul din depozitele intracelulare. Creşterea concentraţiei intracelulare a calciului activează calmodulina care, la rândul său, controlează activitatea altor protein-kinaze. Limitarea efectului este datorată recaptării calciului în depozite şi hidrolizei IP3.

Este de remarcat că, cel puţin în cazul receptorilor cuplaţi cu proteinele G, efectul medicamentului este realizat datorită intervenţiei unei o a doua substanţe, intracelulare, care la rândul său acţionează asupra unor structuri specifice. Astfel AMPc acţionează asupra proteinkinazelor sau deschide canale de calciu, IP3 eliberează calciul din depozite, etc. Se poate afirma că medicamentele produc un anume efect celular deoarece transmit un anume mesaj celulelor respective. Este foarte clar că, în realitate, celula este cea care produce efectul, că efectul este specific fiecărui tip de celulă în parte, în funcţie de particularităţile sale funcţionale şi de bagajul său enzimatic, şi că acest efect este declanşat de medicamentul care se limitează, practic întotdeauna în exemplele de pînă acum, să acţioneze la exteriorul celulei, transmiţându-i acesteia numai un mesaj. Medicamentul devine astfel un mesager. Dar, cel puţin pentru receptorii cuplaţi cu proteinele G, mesajul transmis de medicament este preluat şi transmis intracelular de un al doilea mesager, spre exemplu AMPc sau IP3. În asemenea context medicamentul devine un mesager de ordinul I sau mesager prim, pe când AMPc şi IP3 devin mesageri de ordinul II sau mesageri secunzi.

Receptorii enzimatici sunt constituiţi dintr-o porţiune transmembranară, de regulă de mici dimensiuni, care uneşte o porţiune extracelulară şi o porţiune intracelulară, relativ voluminoase. Situsul receptor este situat pe porţiunea extracelulară, iar porţiunea intracelulară are proprietăţi enzimatice. Fixarea agonistului de porţiunea extracelulară produce astfel de modificări sterice încât sunt activate proprietăţile enzimatice ale

Page 12: 01 Farmacodinamia

capătului intracelular. Spre exemplu o tirozinkinază. Uneori receptorii enzimatici se găsesc sub formă monomerică iar fixarea agonistului de situsul receptor permite dimerizarea lor, forma dimerică fiind cea care are proprietăţi enzimatice. Cei mai cunoscuţi receptori enzimatici sunt receptorii pentru insulină.

Receptorii nucleari sunt structuri intracelulare formate din 2 subunităţi: o subunitate efectoare şi o subunitate reglatoare cu rol inhibitor. Cât timp cele 2 subunităţi sunt cuplate receptorul este inactiv. Pe subunitatea efectoare există un situs receptor pentru medicamente. Fixarea agonistului de situsul receptor permite desprinderea subunităţii efectoare de subunitatea reglatoare. Complexul medicament-subunitate efectoare a receptorului pătrunde în nucleu şi modifică procesele de sinteză a unor proteine cu rol enzimatic. De obicei, sub influenţa acestui complex creşte sinteza de ARN mesager, care prin intermediul ribozomilor creşte sinteza anumitor proteine. Există însă şi situaţii când se produce o scădere a sintezei de enzime ca urmare a inhibării formării de ARN messager. Modificarea cantităţii şi funcţionalităţii acestor enzime este responsabilă de efectul farmacologic.

Este de remarcat că fenomenele care urmează cuplării medicamentului cu receptorul farmacologic sunt foarte numeroase şi laborioase, motiv pentru care latenţa efectului medicamentelor care acţionează prin intermediul acestor receptori este foarte mare, de obicei de ordinul a 2 ore. Sinteza unor anume enzime reprezintă un fenomen de amplificare de mare importanţă şi de aceea efectul acestor medicamente este de obicei foarte intens. În fine, durata efectului acestor medicamente nu depinde practic de timpul cât medicamentul este cuplat de receptor ci de persistenţa în timp a enzimelor sintetizate sub influenţa sa. Astfel se poate întampla ca efectul medicamentelor care acţionează printr-un astfel de mecanism să persiste multă vreme după dispariţia medicamentului din organism.

Cele mai cunoscute medicamente care acţionează prin intermediul acestor receptori sunt hormonii steroidieni.

1.3. Acţiunea medicamentelor la nivelul organelor, aparatelor, sistemelor şi organismului în ansamblu

Acţionarea unor receptori de către anume medicamente declanşează întotdeauna o succesiune de evenimente care amplifică fenomenul şi se finalizează cu un răspuns din partea celulei care conţine receptorii respectivi: o contracţie musculară, o secreţie glandulară, un proces metabolic, etc. Acţionarea receptorilor mai multor celule dintr-un organ generează un răspuns al organului respectiv în ansamblul său. Răspunsul de organ se integrează în sistemul biologic reprezentat de organismul întreg astfel încât în final se înregistrează un răspuns al organismului la medicamentul respectiv.

De obicei receptorii farmacologici corespund unor substanţe chimice endogene. Există şi situaţii în care pentru anume receptori farmacologici nu există substanţe chimice

Page 13: 01 Farmacodinamia

endogene cunoscute. Istoria ne arată că uneori suntem în situaţia în care nu au fost descoperite încă acele substanţe chimice endogene corespunzătoare receptorilor luaţi în discuţie. S-ar putea însă ca anumite medicamente să acţioneze prin intermediul unor situsuri receptoare care nu corespund unor substanţe chimice endogene. Spre exemplu, nu ştim dacă în viitor se vor descoperi sau nu unele barbiturice endogene.

De obicei, pe receptorii farmacologici există situsuri receptoare specifice acestor substanţe endogene de care se fixează respectivele substanţe şi au efect agonist asupra receptorilor în cauză. Regula este ca receptorii farmacologici să se denumească pornind de la agonistul fiziologic specific la care se adaugă sufixul ergic. Există astfel receptori adrenergici pentru adrenalină, receptori colinergici pentru acetilcolină, receptori serotononergici pentru serotonină, etc. Atunci când nu se cunoaşte un agonist fiziologic al unor receptori, receptorii respectivi denumesc de obicei după primul agonist exogen cunoscut (exemplu receptori barbiturici). Nu este însă obişnuit ca receptorii farmacologici să se denumească după un blocant sau antagonist.

Se poate vorbi de o clasificare a receptorilor farmacologici în funcţie de agonistul lor principal, de obicei agonistul fiziologic sau primul agonist descoperit sau inventat, atunci cînd nu se cunoaste un agonist fiziologic specific. Clasificarea receptorilor în funcţie de agonistul lor specific nu se suprapune peste clasificarea receptorilor în funcţie de structura morfofuncţională a receptorilor. Există situaţii de receptori acţionaţi de una şi aceeaşi substanţă, dar care sunt foarte diferiţi din punct de vedere morfo-funcţional. Spre exemplu, acetilcolina poate acţiona atât asupra unor receptori canale ionice – receptorii nicotinici – cât şi asupra unor receptori cuplaţi cu proteinele G – receptorii muscarinici. Pe de altă parte, un acelas tip morfofuncţional de receptori poate conţine situsuri receptoare pentru mai multe tipuri de agonişti. Astfel, spre exemplu, pe canalul de clor există situsuri receptoare diferite, învecinate însă, pentru acidul gamaaminobutiric (GABA), pentru benzodiazepine, pentru barbiturice şi pentru unii steroizi. Aceasta face ca acest canal de clor să fie în egală măsură receptor GABA-ergic, receptor benzodiazepinic, receptor barbituric. Cele 2 clasificări sunt pur şi simplu 2 clasificări din puncte de vedere diferite.

Două populaţii de receptori farmacologici corespunzătoare la 2 agonisti specifici diferiţi, diferă între ele în mod esenţial prin structura sterică a situsului receptor care, după cum se arăta mai sus, trebuie să fie complementară structurii sterice a medicamentelor. Aceste diferenţe corespund de obicei şi unor diferenţe funcţionale. Uneori diferenţele funcţionale sunt foarte mari, aşa cum este cazul între receptorii muscarinici şi receptorii nicotinici. Alteori diferenţele sunt mai mici din punct de vedere structural dar semnificative din punct de vedere funcţional. Spre exemplu, receptorii dopaminergici sunt toţi receptorii cuplaţi cu proteinele G, dar receptorii de tip D1 şi D5

sunt cuplaţi cu proteine de tip Gs pe când receptorii de tip D2, D3 şi D5 sunt cuplaţi cu proteine de tip Gi. Manipulările chimice ale diferitelor substanţe cu acţiuni biologice şi analiza relaţiei structură chimică-activitate farmacologică a permis, de-a lungul timpului, identificarea foarte multor tipuri şi subtipuri de receptori farmacologici, care diferă între ele prin structura sterică a situsului receptor, dar şi din punct de vedere funcţional. De obicei, tipurile de receptori farmacologici se notează cu litere ale alfabetului latin în ordinea cronologică a descoperirii lor, iar subtipurile se notează cu numere arabe, de asemenea în ordinea cronologică a descoperirii lor.

Page 14: 01 Farmacodinamia

În ultima vreme a apărut posibilitatea cunoaşterii structurii receptorilor farmacologici şi prin alte metode decât descoperirea sau inventarea unor agonişti selectivi, spre exemplu prin clonare. Prin astfel de metode a apărut posibilitatea descoperirii de subtipuri de receptori farmacologici pentru care nu se cunosc încă agonişti specifici, nici endogeni, nici exogeni. Pentru corecta exprimare a faptelor, atunci când tipurile sau subtipurile receptorilor farmacologici sunt notate cu litere sau combinaţii de litere si cifre, se obişnuieşte ca tipurile şi subtipurile pentru care se cunosc agonişti specifici să fie notaţi cu majuscule (litere mari) iar tipurile şi subtipurile pentru care nu se cunosc încă agonişti specifici să se noteze cu minuscule (litere mici). Spre exemplu, au fost descrise 5 subtipuri de receptori colinergici muscarinici notaţi, într-o perioadă cu M1, M2, M3, m4 şi m5.

Cunoaşterea unor subtipuri de receptori pentru care nu se cunosc încă agonişti specifici a deschis posibilitatea căutării de agonişti specifici pornind de la structura cunoscută a receptorilor, invers decât în farmacologia clasică în care exista posibilitatea cunoaşterii unor subtipuri de receptori numai în măsura în care se descopereau sau se inventau substanţe agoniste specifice. Această nouă metodă de abordare a cercetării farmacologice este numită de unii autori farmacologie inversă. În mod evident această farmacologie este inversă numai din punctul de vedere al demersului cercetării ştiinţifice.

În general se poate aprecia că o substanţă are cu atât mai multe efecte cu cât receptorii săi se găsesc în mai multe organe, iar efectul său asupra unui anume organ este cu atât mai intens cu cât densitatea receptorilor săi în organul respectiv este mai mare. Astfel spre exemplu, adrenalina are un foarte intens efect vasoconstrictor asupra vaselor sanguine cutanate, foarte bogate în receptori alfa-adrenergici, dar nu are practic efect vasoconstrictor asupra arterelor coronare care nu deţin astfel de receptori. Se apreciază că substanţele care au receptori în foarte multe organe sunt, în general, greu de mânuit din punct de vedere terapeutic deoarece un posibil efect favorabil asupra unui organ bolnav poate fi însoţit de multe efecte nefavorabile asupra altor organe sănătoase. Pe de altă parte, o substanţă ai căror receptori sunt distribuiţi în puţine zone din organism au în general puţine utilizări terapeutice.

Substanţele endogene corespunzătoare receptorilor farmacologici au rol reglator în organism. Ele participă în reglarea funcţiilor organelor, aparatelor şi sistemelor organismului prin diverse sisteme de reglare: sistemul nervos, sistemul endocrin, sistemul autacoizilor, sistemele metabolice. După cum se arăta mai sus, aceste substanţe endogene sunt întotdeauna agonişti ai receptorilor farmacologici. Cel mai adesea există o dublă reglare a funcţiilor organismului printr-un sistem tonic care are o componentă care produce o creştere a funcţionalităţii şi o componentă care produce o scădere a funcţionalităţii. Echilibrul dinamic între cele 2 componente asigură funcţionalitatea normală a structurilor organismului. Există însă şi situaţii când controlul anumitor funcţii se face de o manieră fazică nu tonică. În aceste din urmă situaţii, un anume sistem de reglare comandă o anume activitate pentru o anume perioadă de timp.

Administrarea de substanţe agoniste produce practic acelaşi efect cu creşterea cantităţii agonistului endogen. Pentru sistemele care realizează un control tonic, administrarea agonistului are acelaşi efect cu creşterea tonusului agonistului fiziologic. Pentru sistemele care realizează un control fazic, administrarea agonistului declanşează activitatea specifică agonistului fiziologic.

Page 15: 01 Farmacodinamia

După cum se arăta mai sus, antagoniştii competitivi sau blocanţii nu produc nici un fel de efect asupra unui organ izolat. La nivel de organism întreg însă, administrarea unui blocant scoate practic din funcţie, sau în orice caz diminuează, activitatea unui anume sistem de reglare (cel pe care îl interferă). Prin aceasta, în cazul sistemelor tonice, creşte ponderea sistemului cu efecte contrare. Aceasta face ca la nivel de organism întreg, blocantele receptorilor farmacologici să aibă efecte inverse agoniştilor, dacă există un control tonic al agonistului fiziologic. Astfel, spre exemplu, asupra nodului sinusal al inimii, blocantele receptorilor adrenergici au efecte inverse adrenalinei şi asemănătoare efectelor acetilcolinei, iar blocantele receptorilor colinergici au efecte inverse acetilcolinei şi asemănătoare adrenalinei. Efectele unei substanţe agoniste sau antagoniste asupra unui anume organ, aparat, sau sistem sunt în mare măsură dependente de importanţa sistemului de reglare interceptat pentru respectiva structură. Astfel, spre exemplu, substanţele care interceptează sistemul adrenergic au efecte mult mai importante asupra aparatului cardio-vascular al carui control este dominant simpatic dar au efecte puţin semnificative asupra aparatului digestiv care este controlat dominant parasimpatic. În contrapartidă, pentru medicamentele care acţionează în domeniul colinergic, relaţia este inversă.

Dacă există un control fazic blocantul nu va avea nici un efect, însă va împiedica declanşarea efectului caracteristic al agonistului fiziologic. Cu alte cuvinte, în astfel de situaţii blocantul nu produce o scădere a funcţiei ci împiedică stimularea acestei funcţii. Spre exemplu, nu este posibilă stimularea secreţiei clorhidropeptice de către anumiţi stimuli dacă sunt blocaţi anumiţi receptori farmacologici la nivelul stomacului: receptori colinergici, sau receptori histaminergici, etc.

Uneori, la nivel de organ există sisteme de reglare care amplifică efectul medicamentului sau chiar îl modifică din punct de vedere calitativ. Spre exemplu, o substanţă care produce o depolarizare a nodului sinusal al inimii va genera, prin propagarea impulsului, o depolarizare a întregului cord ceea ce constituie în fapt o amplificare a efectului la nivel de organ, iar această depolarizare va genera o contracţie cardiacă, ceea ce în fapt reprezintă un alt răspuns decât cel produs de medicament stricto sensu.

Există situaţii în care, prin sisteme de reglare ale aparatelor sau sistemelor, acţiunea unui medicament la nivelul unui organ are consecinţe la nivelul întregului aparat sau sistem. Spre exemplu creşterea forţei de contracţie a miocardului poate avea drept consecinţă creşterea debitului cardiac şi poate chiar a tensiunii arteriale. Sau vasodilataţia produsă de un medicament prin acţiune la nivelul vaselor de sânge poate declanşa reflexe simpatice tahicardizante, medicamentul ajungînd să influenţeze cordul deşi nu acţionează direct asupra inimii.

Uneori intervin sisteme de reglare complexe la nivel de organism întreg care fac ca acţionarea asupra unui organ aparţinând unui anume aparat sau sistem să aibă consecinţe funcţionale asupra altor aparate sau sisteme. Astfel, spre exemplu, un medicament care creşte forţa de contracţie a miocardului poate să crească debitul cardiac şi prin aceasta fluxul plasmatic renal, ceea ce poate avea drept consecinţă creşterea filtrării glomerulare şi a diurezei. Sau împiedicarea reabsorbţiei tubulare a sodiului la nivel renal poate creşte cantitatea de sodiu din organism şi astfel să crească tensiunea arterială.