megep · yüz, kuşak ve ayna elemanıponteriz dikişi ile güçlenerek açılmalar...

of 48 /48
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİMSİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ LASTİKSİZ MOKASEN MODELİ ANKARA 2008

Author: dangque

Post on 03-Mar-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

T.C.MLL ETM BAKANLII

MEGEP(MESLEK ETM VE RETM SSTEMNN

GLENDRLMES PROJES)

AYAKKABI VE SARACYE TEKNOLOJS

LASTKSZ MOKASEN MODEL

ANKARA 2008

Milli Eitim Bakanl tarafndan gelitirilen modller;

Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlnn 02.06.2006 tarih ve 269 sayl Karar ileonaylanan, Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarakyaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait ereve retim programlarndaamalanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya ynelik gelitirilmi retimmateryalleridir (Ders Notlardr).

Modller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel renmeyerehberlik etmek amacyla renme materyali olarak hazrlanm, denenmek vegelitirilmek zere Mesleki ve Teknik Eitim Okul ve Kurumlarndauygulanmaya balanmtr.

Modller teknolojik gelimelere paralel olarak, amalanan yeterliikazandrmak koulu ile eitim retim srasnda gelitirilebilir ve yaplmasnerilen deiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir.

rgn ve yaygn eitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modllere internet zerinden ulalabilirler.

Baslm modller, eitim kurumlarnda rencilere cretsiz olarak datlr.

Modller hibir ekilde ticari amala kullanlamaz ve cret karlndasatlamaz.

i

AIKLAMALAR ....................................................................................................................iiGR .......................................................................................................................................1RENME FAALYET- 1 ....................................................................................................31. STANDART FORM ............................................................................................................3

1.1. Dil Alt Lastiksiz Mokasen Ayakkab...........................................................................31.1.1. Tanm.................................................................................................................... 31.1.2. Model lleri ve izimi ...................................................................................... 41.1.3. Kalp D Yznden Yze Model izgilerine Aktarma..................................10

1.2. Standart Form Yapma Teknii.................................................................................... 111.2.1. D Form..............................................................................................................121.2.2. Form ................................................................................................................121.2.3. Ara Form..............................................................................................................131.2.4. Standart Form ......................................................................................................13

UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 14LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 16

RENME FAALYET- 2 ..................................................................................................192. YZ ISTAMPALARI........................................................................................................19

2.1. Kampre........................................................................................................................ 192.2. Istampalar.................................................................................................................... 19

2.2.1. Yz....................................................................................................................... 202.2.2. Ayna Dil ..............................................................................................................212.2.3. Yaka Kylk ........................................................................................................222.2.4. Kuak (Atk) ........................................................................................................222.2.5. Kuak Havuzu (Ss) .......................................................................................... 232.2.6. Fileto.................................................................................................................... 24

UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 25LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 27

RENME FAALYET- 3 ..................................................................................................293. ASTAR ISTAMPALARI ...................................................................................................29

3.1. Standart Formda Astar ekli ve lleri ....................................................................293.2. Astar Istampalarn karma Teknii..........................................................................31

3.2.1. Yz Astar............................................................................................................313.2.2. Gamba Astar .......................................................................................................323.2.3. Dil Astar .............................................................................................................333.2.4. oraplk Astar ....................................................................................................34

UYGULAMA FAALYET .............................................................................................. 35LME VE DEERLENDRME .................................................................................... 36

MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 38CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................42KAYNAKA......................................................................................................................... 44

NDEKLER

ii

AIKLAMALAR

KOD 542TGD296ALAN Ayakkab ve Saraciye TeknolojisiDAL/MESLEK Ayakkab ModelistliiMODLN ADI Lastiksiz Mokasen Modeli

MODLN TANIMILastiksiz mokasen modeli ayakkabnn stampalarnnkartlmas ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandrldmateryalidir.

SRE 40/24

N KOULYETERLK Lastiksiz mokasen modeli karmak

MODLN AMACI

Genel AmaGerekli ortam salandnda, lastiksiz mokasen modelininstampalarn tekniine uygun olarak kartabileceksiniz.Amalar1. Plakalar kesebileceksiniz.2. Tekniine uygun lastiksiz mokasen modeli ayakkabnn

kalp zerine modelini izip standart formunuhazrlayabileceksiniz.

3. Yz stampalarn kartabileceksiniz.

ETM RETMORTAMLARI VEDONANIMLARI

OrtamSnf, atlye, iletmeDonanmModele uygun kalp, elik cetvel, mezura, pergel, rulet, modelband, kesim lastii, kesim ba, kurun kalemler, silgi,kalemtra, karton, masat, gen ee, pistole, ke merdiveni,aler, faks kd, internet, model kitaplar, evre, katalog

LME VEDEERLENDRME

Her faaliyet sonrasnda o faaliyetle ilgili deerlendirmesorular ile kendi kendinizi deerlendireceksiniz.Modl sonunda uygulanacak lme aralar ile modluygulamalarnda kazandnz bilgi ve beceriler llerekdeerlendirilecektir

AIKLAMALAR

1

GRSevgili renci,

Ayakkablar, bildiiniz gibi fiziksel gereksinimlerden ortaya kmtr. KuzeydeAmerikan yerlileri souktan korunmak iin avladklar hayvanlarn derilerini ayaklarnasararak ayakkabnn atas olarak tanmlanan ilk mokaseni kullanmtr. Bu ayakkab halenAmerika da bir mzede sergilenmektedir.

lkalardan beri yaantmzn vazgeilemezi olan ayakkab dnya kltrnde yeriniald gibi Trk kltrnde de byk nem tamaktadr. Birok atasz, deyimler iirler,fkralar, bilmeceler, maniler ve trklerde yerini almtr.Trk dilinde ayakkab anlamndakullanlan en eski szck edik tir.Yaln ayak ba kabak, pabucu dama atlmak, pabubrakmamak, salam ayakkab olmamak, eytana pabucu ters giydirmek, iki ayan birpabuca sokmak gibi daha pek ok rnek vardr.

Anadolu yaantsnda eve ve camiye ayakkab ile girilmez. Eve gelen misafirlerinayakkab burunlar kapya doru evrilir, len kiilerin ayakkablar yoksullara datlr.Anadolu da evlenmek isteyen delikanl babasnn ayakkablarn ivi ile yere akar, yrmesigeciken ocuklara ayakkab iinden su iirtilir, ok alayan ocuklarn alamamalar iinazna ayakkab ile hafife kez vurulur, bebek patii uurlu saylr ve nazar dememesiiin kap stlerine aslr, tersine dnm ayakkab iyi saylmaz, ryada ayakkab giymekskntya girilecek eklinde yorumlanr.

Trk insannn ayakkabya bak as ile ilgili yukarda verilen rnekler daha dauzatlabilir. Hayatmzda nemli bir yere sahip ayakkablarmzn modelini kartrken degereken ilgi ve dikkati gstermeliyiz. Aada verilen resme benzer lastiksiz mokasenmodeli alacaksnz.

Bu modl dil alt lastiksiz mokasen modelinin stampalarn karmay iermektedir.Modln iindeki ilemleri baar ile tamamladnzda modelin karma ynteminirenerek uygulayabileceksiniz.

GR

2

3

RENME FAALYET- 1

Lastiksiz mokasen modelinin standart formunu tekniine uygun yapabileceksiniz.

Bu yln dilalt lastiksiz mokasen model eitlerini aratrarak kataloghazrlaynz ve snfta sunumunu yapnz

Aratrma iin ayakkab ile ilgili katalog, model kitaplar, sat maazalar venternetten arama motorlarn kullanabilirsiniz.

1. STANDART FORM

1.1. Dil Alt Lastiksiz Mokasen Ayakkab

1.1.1. Tanm

Mokasen; yumuak, topuksuz, esnek, taban ayan evresini ve parmaklar kapatacakekilde bzgl dikile U biimindeki sayayla birleir eklinde aklanmaktadr. KuzeyAmerika yerlilerinin geleneksel ayakkabs olan mokasen 20. yzyln ikinci yarsndayaygn kullanlmaya balanm ve modelleri eitlenmitir. lkemizde mokasen denildiindeRok (saya yznn milo balarna kadar taban altna dnmesi) tarz anlalmakta veayakkablar bu yntemle retilmektedir. Ancak bu modl dz monte (yaptrma) tekniindehazrlanacaktr.

Ayna ve dil ounlukla tek para alld gibi kuakl modellerde ayr olarak daallmaktadr. Yz zerinde kuak eitli ekillerde olabilir veya metal aksesuarlarlasslenebilir. Az evresinde kylk genilii model ve kullanlan deriye bal olarakdeiebilir.

Ayna-dil yze eitli tekniklerde el veya makine sarac ile dikilmi, kuakl veyakuaksz, az ksmnda ounlukla yaka kylk bulunan, dil altnda bant eklinde lastikbulunmayan ayakkablara dil alt lastiksiz mokasen modeli denilmektedir.

Resim 1.1 ve 1.2 de lastiksiz mokasen modelleri grlmektedir.

RENME FAALYET- 1

AMA

ARATIRMA

4

Resim 1.1: Kuaksz dil alt mokasen ayakkab Resim 1.2: Kuakl dil alt mokasen ayakkab

1.1.2. Model lleri ve izimi

Standart form hazrlarken, model izgilerini doru ve salkl izebilmemiz iin bizeyol gsteren llere uygun, temel izgileri izmemiz gerekir. izimde ller mm olarakalnmtr. ls verilen noktalar, harflerle simgelenmi ve almlar verilmitir. Bunedenle aada verilen harfleri ve almlarn dikkatle inceleyiniz.

SKB: Standart kalp boyu (Uzunluu)V: Yz orta noktas (1/3 SKB)M: Milo baT: Burun u noktasC: Fort noktas (1/5 SKB)S-U: Topuk (ke) oturma noktas (1/4 SKB)B: Arka ykseklii (C noktasndan yukar 10 mm ilave edilmelidir.)U-A: Az ykseklii ( 1/5 SKB)

Mokasen ayakkablarda nemli noktalardan birisi kalptr. Mokasen modelin kalplaralak keli, burun yksek ve hafif keli olduu gibi modaya gre oval veya yuvarlak daolabilir.

almaya erkek dilalt lastiksiz mokasen modeli iin seilen kalbn d ve i yzeyinibantlamakla balaynz. Yukarda ve Profil karma modlnde verilen bilgilerdorultusunda; kalp n ve arka ortasn iziniz, fort (konturpuan C) noktasn, arkayksekliini (B), topuk oturma (S-U) ve az yksekliini (A) resim 1.3 teki gibiiaretleyiniz.

5

Resim 1.3: Kalp arka temel izgileri

Yz ortasn (V noktas) ve i d milo balarn (M) iaretleyerek d ve i yzdetarak izginizi 90 a ile iziniz. Tarak izgisinin d yzde sini (H) bulunuz. Ayn ilemii yzde de yapnz (H noktas) Bu noktalar ile arka yksekliini (B) mezura ile Resim 1.4te olduu gibi birletiriniz. Bu izgi ayn zamanda sizin az izginiz olacaktr.

Doru ve salkl model yapabilmeniz iin Resim 1.3 ve 1.4te gsterilen modelbalang (temel) izgilerini dikkatle incelemeniz gereklidir.

Resim 1.4: Kalp zerinde temel izgiler

Model izgileri kalp zerine adm adm srasyla; ayna, kylk, dil, kuak ve filetoizilecektir. Modelde; az, kylk ve ayna kalbn her iki yzeyine izilecektir. Dil ve kuakizgileri d yze izildikten sonra i yzeye kopyalanarak aktarlacaktr.

Model 41 numara merdane mokasen kalbna allm, model lleri de mm olarakverilmi yaklak llerdir. Kalp zelliine gre verilen ller bir miktar deiebilir.

Model izgilerinizi rahatlkla alabilmeniz iin Resim 1.5 te modelin ekliizilmitir. Ltfen dikkatle inceleyiniz .

6

Resim 1.5: Model izgileri

Ayna izimi

Kalp yz ekliniz aynann eklini belirleyecektir. Ayna izerken ince deri ileallacaksa burun (T noktas) dan yukar 4 mm, kaln deri ile allacak ise 2 mm yukariaretlenir. Kalp i ve d yanlarndan ise 2 mm zeri iaretlenir.

Bu noktalar gz nnde tutularak d ve i yzeyde burundan balayarak tarakizgisinin si olan H ve H noktalarna kadar resim 1.6 daki gibi ayna eklini iziniz.

Resim 1.6: Ayna izimi

7

Ayna izimi

B noktasnn 9 mm altndan balayarak az izgisine paralel, tarak izgisine kadarkylk izgisini mezura veya esnek cetvel ile iziniz.

Kylk genilii gerece ve modelistin grne gre deiiklik gsterir (Bk. Resim1.7 )

Resim 1.7: Kylk izimi

Dil izimi

V noktasnn 70 mm zerini (D noktas) iaretleyiniz. D dilin tepe noktasdr. Kalp norta hattnda d yzeyde 90 a ile balayarak 42-45 mm genilie gelene dek iziniz.

Bu noktadan itibaren izginizi yuvarlatarak dndrnz ve tarak izgisinin 22-23 mmgerisinde az izgisine birletiriniz (Bk. Resim 1.8 ) .

Resim 1.8: Dil izimi

8

Kuak (atk, bant) izimi

V noktasndan yukar (Y noktas) 6 mm iaretleyiniz ve tarak izgisine paralel 90 aile (Y-K) kuak altn iziniz.

Y noktasndan yukar 30 mm iaretleyiniz ve kuak alt izgisine paralel (O-N ) kuakst izgisini 90 a ile kyln birka mm altna kadar 35 mm geniliinde iziniz ve altular (N-K) birletiriniz ( Bk . Resim 1.9 ) .

Resim 1.9: Kuak izimi

Kuak Havuzu (ss) izimi

Yz orta izgisinde kuak geniliinin sini 15 mm (E noktas) iaretleyiniz.

E noktasnn birka mm altndan ve birka mm stnden balayarak 30 mmuzunluunda resim 1.10 daki gibi havuz izimini yapnz.

Havuz izimi l ve ekli, modelistin estetik grne gre deiiklik gsterebilir(Bk. Resim 1.10 ) .

Resim 1.10: Kuak havuzu (ss) izimi

9

Ponteriz aretleri

Kuak zerinde az izgisinin 4-5 mm zerine 4 mm aralklarla 5 adet ponterizdeliklerini iaretleyiniz. Ayn ilemi az izgisinin 4-5 mm altnda da tekrarlaynz veiaretleri izerek birletirebilirsiniz.

Yz, kuak ve ayna eleman ponteriz dikii ile glenerek almalar nlenecektir(Bk.Resim 1.11) .

Resim 1.11: Ponteriz iaretleri

Fileto izimi

Arka orta izgisinin (B noktas) 17 - 18 mm ilerisinden balayarak S noktasnn 38-40mm ilerisinde bitecek ekilde resim 1.12 deki gibi fileto izgisini iziniz

.Filetonun kylk izgisinin altnda kalan ksm kesik izgilerle gsterilmitir.

Resim 1.12: Fileto izimi

10

1.1.3. Kalp D Yznden Yze Model izgilerine Aktarma

Kalp n orta hatt, tarak izgisi, kalp d yznde dil, kuak, kuak havuzu,ponteriz izgilerini zerine yaplacak bantlamada seilebilmesi iin kalem ilekoyulatrnz.

Bu blmn zerini kalb bantlarken kullandnz teknikle (bantlar st steyaptrarak ) maskeleyiniz ( Bk. Resim 1.13 ) .

Resim 1.13: D yzn bantlanmas

lk paragrafta sz edilen izgi ve iaretleri resim 1.14 teki gibi iziniz vemaskeyi skerek karton zerine esnetmeden yaptrnz.

Resim 1.14: yz model izgileri

Elde ettiiniz ablonu n ortasndan ve tarak izgisinden keserek modelizgilerine kanal anz.

Ters evirerek yz orta hattn kalp zerinde yz orta hattna dil noktasndan veablonun yz ortasn kalp zerinde yz ortasna st ste getirerek modelizgilerinizi resim 1. 15 teki gibi aktarnz.

11

Resim 1.15: yz model izgileri

ablonu kaldrnz ve resim 1.16 daki gibi kesik izgileri birletiriniz.

Resim 1.16: yz model izgileri

1.2. Standart Form Yapma Teknii

Standart form hazrlayabilmek iin kalbn d yzeyi ve i yzeyi kartonaaktarldktan sonra ortalamas alnarak ara form hazrlanacaktr. Ara form zerinden standartform karlacaktr. D form, i form, ara form, standart form ve stampalarnzn zerine;modelin ad, kalbn model numaras, kalp ayak numaras, modelin hazrlanma tarihi veisminiz yazlmaldr.

12

1.2.1. D Form

Bant, kalp n ve arka ortalarndan kesilir. Bant kalbn d yznde ndenbantlanmaya baland ise nden, arkadan bantlanmaya baland ise arkadan balanaraksklr. Profil karma modlnde anlatld gibi karton hazrlanr ve d yz kartonayaptrlr, evresinden kesilir. Yz ortas, milo ba ve arka yksekliine entik alr.Ban tersi ile model izgileri geniletilir ( Bk. Resim 1.17 ) .

Resim 1.17: D form

1.2.2. Form

D form ters evrilerek kartona izilir. Yz n orta noktas, n hat ve arka yksekliitakip edilerek i form kartona yaptrlr. Bant etrafndan kesilerek kartlr. Modelizgilerine kanallar ve gerekli yerlere entikler alr. Profil karma modlne baknz ( Bk.Resim 1.18 ) .

Resim 1.18: form

13

1.2.3. Ara Form

D form ve i form st ste izilir. D ve i formdan model izgileri kaydrlmadanaktarlr. Arada oluan farkllklar farkl renkte kalem ile ortalanr. Ortalanan izgilerdenkesilerek ara form oluturulmu olur. Profil karma modlne baknz.

Ayna ve monte ksmnn kesinlikle ortalamas alnmaz. Kuak ve dil izgilerinde veponteriz iaretinde alnabilir. Karton evresinden kesilir. Model izgilerine kanal alr. Yzorta noktas ve arka yksekliine entik alr ( Bk. Resim 1.19 ) .

Resim 1.19: Ara form

1.2.4. Standart Form

Ara form da tekrar karton zerine izilir. Ara formdan model izgileri aktarlr vekanal alr. Yz ortas ile burun noktalar arasna katlama izgisi cetvelle izilir.Yzortasna ve arka yksekliine entik alr. Form zerine diki ve ponteriz iaretleri izilir.

Burunda 14 mm, milo ba civarna 17-18 mm ve ke oturma ksmna 20 mm montepay verildikten sonra kesilir. Istampalar bu form zerinden kartlacaktr.

Profil karma ve Maskaretsiz Molyer modllerini hatrlaynz (Bk. Resim 1.20 ).

Resim 1.20: Standart form

14

UYGULAMA FAALYET

lem Basamaklar neriler

Kalb bantlaynz. Profil karma modlnde anlatld gibi,

kalbn d ve i yzeyini bantlaynz.

Kalp zerinde temel nokta veizgileri iaretleyiniz.

Kalp n orta ve arka orta hattn iziniz. Fort noktas, yz orta noktas, milo balar,

ke oturma noktasn ve az yksekliiniiaretleyiniz.

Bulunan noktalardan gerekli birletirmeleriyapnz.

ve d yzde tarak izgisinin sinibulunuz.

Arka ykseklii ile tarak izgisinin sinibirletiriniz. Bu izginin az izgisi olarakda kullanlacan unutmaynz.

Modeli kalp zerine iziniz.

Temel noktalardan yararlanarak verilenllere gre modeli kalp zerine iziniz.

Kalp n orta hatt ile birleen izgilerinizde90 a olmasna dikkat ediniz.

Kalpta d yz model izgilerini i yzeaktarrken kalp n orta hattn ve yz ortasnst ste getirmeye dikkat ediniz.

Band kartona (d ve i form)yaptrnz.

Kalp zerinden d formu kartona aktarrkenburun ksmnn bozulmamasna ve bandnkrmamasna dikkat ediniz.

Model izgilerini aktarmay unutmaynz. renme faaliyetinde anlatld gibi d

formu kartnz V, M ve B noktalarnaentik anz. Tersinden kartona iziniz.

D formun entiklerine gre i formuyerletiriniz ve model izgilerini aktarnz.

Model izgilerine kk kesikler anz.Ban tersi ile kesikleri geniletiniz.evresinden keserek yz ortas, milo ba vearka ykseklii entiklerini anz.

Dzeltme ve averajlarn (ortalama)veriniz.

renme faaliyetinde anlatld gibi i ved formun ortalamasn farkl renkte kalemile alnz.

ve d formun model izgilerini aktarnz.Ayna izgilerinde kesinlikle ortalamaalmaynz.

Dier model izgilerinin gerekiyorsaortalamasn aldktan sonra kanal anz.

Ara formu evresinden kesiniz ve kartona

UYGULAMA FAALYET

15

iziniz. Model izgilerini aktarp kkkesikler anz.

Ban tersi ile kesikleri geniletiniz. Standart formu hazrlamak iin baka bir

kartona ara formu iziniz ve model izgileriniaktararak kanallar anz.

Monte payn veriniz.

renme faaliyetinde akland gibi buruna14 mm, tarak blmne 17-18 mm ve arkaya20 mm pay veriniz.

Pergel kullannz.

Standart formu kesiniz. Banz bileyiniz. Yuvarlak izgilerde banz dik tutunuz.

Model bilgilerini form zerineyaznz.

renme faaliyetinde anlatld gibi formunismi, numaras, kalp numaras, o gnk tarih(gn, ay, yl) ve isim ile soy isminizi yaznz.

Standart formu kontrol ediniz. Tm stampa paralarnn karlabilmesine

uygun olduundan emin olunuz.

16

LME VE DEERLENDRME

Objektif Test (lme Sorular)

Aadaki sorularn cevaplarn, Doru veya Yanl olarak deerlendiriniz.

1. ( ) Kalbn i ve d yzeyinde temel nokta ve izgiler oluturulmaldr.2. ( ) Ara form standart form zerinden oluturulur.3. ( ) Ayna ve sara dikii mokasen modelin en belirgin zelliidir.4. ( ) Mokasen ayakkablarda genellikle esnek taban kullanlr.5. ( ) Merdane kalpta arka ykseklii fort noktasnn 10 mm altndan iaretlenir.6. ( ) Yz orta noktas standart kalp boyunun 1/3 dr.7. ( ) Kalp yznn ekli, aynann eklini belirler.8. ( ) Kalp n orta hattndan balayan izgilerde 60 a olmas gerekir.

DEERLENDRME

Objektif testteki cevaplarnz cevap anahtar ile karlatrnz. Doru cevap saynzbelirleyerek kendinizi deerlendiriniz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddtyaadnz sorularla ilgili konular, faaliyete geri dnerek tekrar inceleyiniz.

LME VE DEERLENDRME

17

UYGULAMALI TEST

Deerlendirme Kriterleri Evet Hayr

1. Modelinize uygun kalb setiniz mi?

2. Kalb tekniine uygun bantladnz m?

3. n orta ve arka orta izgilerini hatasz izdiniz mi?

4.Kalp zerinde temel iaretleri llere gre belirlediniz mi?Birletirmeleri yaptnz m?

5. Kalp zerinde iaretlenen noktalar doru birletirdiniz mi?

6.Kalp i ve d yznde tarak izgisinin sini iaretledinizmi?

7.Tarak izgisinin 1/2 si ile arka yksekliini mezura ilebirletirerek az izgisini oluturdunuz mu?

8. Kalp yz biimine uyarak ayna eklini izdiniz mi?

9.Kylk izgisini aza paralel 9-10 mm geniliinde izdinizmi?

10.Dil izginizi V noktasnn 70 mm zerinden 90 a ilebalatarak 42-45 mm geniliinde izdiniz mi?

11. Kuak ve kuak ssn llere uygun izdiniz mi?

12. Ponterizi kuak zerinde 10 delik ile iaretlediniz mi?

13. Filetoyu llere uygun izdiniz mi?

14.D yz model izgilerini aktarmak iin dil ve kuak ksmnbantladnz m?

15.D yzden i yze model izgilerinizi yz ortas ve n ortaizgisini kesitirerek hatasz aktardnz m?

16. yze aktardnz izgileri bozmadan tamamladnz m?

17. D formu hatasz karttnz m?

18. formu hatasz karttnz m?

19. Ara formu hatasz karttnz m?

20. Standart formu hatasz karttnz m?

21.Standart forma model izgilerinizi doru aktararak kkkesikler atnz m?

22. Standart forma llere uygun monte pay verdiniz mi?

23. Formlar zerine tanmlama bilgilerini eksiksiz yazdnz m?

24. Standart formu kestiniz mi?

25. Standart formu istenilen niteliklere gre yaptnz m?

26. Zaman iyi kullandnz m?

18

DEERLENDRME

Uygulamal testteki cevaplarnzn hepsinin Evet olmaldr. Eer Hayr cevabnzvarsa uygulamay tekrar ediniz.

Tm sorulara doru cevap verdiyseniz, dier faaliyete geiniz.

19

RENME FAALYET- 2

Lastiksiz mokasen modelinin yz stampalarn tekniine uygun karabileceksiniz.

Lastiksiz mokasen modellerinde ayna ve yz elemanlarnn birlemetekniklerini aratrnz.

Lastiksiz mokasen modellerinde kullanlan kylk ve ssleme teknikleriniaratrnz.

2. YZ ISTAMPALARI

2.1. Kampre

Ayna-dil stampasnda kampre verilmektedir. Modlde kalp kontrpiye biimine grebir seferde verilmitir.

2.2. Istampalar

Dilalt lastiksiz mokasen modelinin sayasn; yz, ayna-dil, kylk ve fileto stampalaroluturmaktadr.

Bunun iin aada verilen resmi inceleyiniz. Istampalar, verilen bu resme ve aadaverilen bilgilere uygun olarak kartlmaldr ( Bk. Resim 2.1 ) .

Resim 2.1: Standart form

RENME FAALYET- 2

AMA

ARATIRMA

20

2.2.1. Yz

Kartonun katl kenarna standart formun yz n ortas ile burun u ksmsfrlanarak yerletirilir. Ayna i ve d izgileri, az, kylk ve fileto izgisiizilir.

Arka kavis ve monte i-d izgileri izilir ve ponteriz iaretleri ekil 2.1 dekigibi aktarlr.

ekil 2.1: Yz stampasn kartma

Standart form kaldrlr ve izgiler tamamlanarak dzeltilir. Ayna ksmna 5 mmat pay verilir, i-d ayna, tarak ve kamara farklarna gre stampaevresinden kesilir.

Ponteriz iaretleri ve orta eksen noktas ban tersi ile delinir, fileto ve kylkizgisine kanal alr.

Burun ve yn entii alr ve tanmlama bilgileri yazlr ( Bk. Resim 2. 2 ) .

Resim 2.2: Yz stampas

21

2.2.2. Ayna Dil

Standart form katl kartona burun (T) noktasndan yz ortasna (V noktas)kadar sfrlanarak yerletirilir.

Ayna i ve d izgileri, tarak izgisini 3-5 mm geinceye kadar izilir ( Bk.ekil 2.2 ) .

ekil 2.2: Kampre 1.aama

ekil 2.3te grld gibi dil izgisinin iinde tarak izgisinin 3-5 mm gerisineban tersi batrlarak standart form dndrlr ve katl kartona dil tepe (D)noktas ile ile yz ortas (V noktalar ) sfrlanr.

Dil izgisi izilir. Ponteriz iaretleri ban tersi ile delinerek aktarlr ( Bk.ekil 2. 3 ) .

ekil 2.3: Kampre 2.aama

Standart form kaldrlr ve izgiler tamamlanarak dzeltilir. Istampa i ve dizgilerine dikkat edilerek evresine 5 mm at ve 10 mm fitil sara pay verilirve kesilir.

Yn entii alr. Burunda orta eksen noktas delinerek iaretlenir. Tanmlamabilgileri yazlr ( Bk. Resim 2.3 ) .

22

Resim 2.3: Ayna dil

2.2.3. Yaka Kylk

Kylk uzunluu standart form zerinde lldkten (170 mm) sonra i ksmnuzunluu da dnlerek 2 ile arplr ve gerek uzunluu bulunur.170 x 2 =340 mm olarak belirlenir.

Kylk genilii 9 mm verilmitir. Kyln i kenara dnecei hesaplanarak 9x 2 = 18 mm bulunur.

Tek kat kartona ekil 2.4 deki gibi 340 mm uzunluunda 18 mm geniliindecetvel ile kylk izilir.

ekil 2.4: Kylk izimi

Resim 2. 4 te olduu gibi stampa evresinden kesilir.

Resim 2.4: Yaka kylk

2.2.4. Kuak (Atk)

Standart formun kuak izgileri, deri kalnl iin katl kartonun 2 mmgerisinden yerletirilir. Kuak ve kuak havuzu izgileri izilir ve ponteriziaretleri ekil 2. 5 deki gibi aktarlr.

23

ekil 2.5: Kuak izimi

Standart form kaldrlr, izgiler dzeltilir ve ponteriz iaretleri delinir.

Resim 2.5: Kuak

2.2.5. Kuak Havuzu (Ss)

Standart formun kuak havuzu izgileri kuak stampasndaki gibi katlkartonun 2 mm gerisinden yerletirilir ve ekil 2. 6 da ki gibi izilir.

ekil 2.6: Kuak havuzu (ss)izimi

Standart form kaldrlr ve izgiler dzeltildikten sonra evresine 5 mmbindirme pay verilerek stampa resim 2.6 daki gibi kesilir.

24

Resim 2.6: Kuak havuzu (ss)

2.2.6. Fileto

Standart formun arka ykseklii katlanm kartondan 1-2 mm dar kartlarakmonte paynn biraz zerine kadar yerletirilir.

Az izgisinden balanarak fileto kenar ve monte izgisi ekil 2.7 deki gibiizilir ve standart form kaldrlr.

ekil 2.7: Fileto izimi

Az ve fileto kenarna 2 mm deri kalnl, arka ortasna 1,5 mm at payverilir ve stampa resim 2. 7dteki gibi evresinden kesilerek tanmlama bilgileriyazlr.

Resim 2.7: Fileto stampas

25

UYGULAMA FAALYET

lem Basamaklar neriler

Kartonlar hazrlaynz. Kylk dnda tm stampalar iin

katlanm karton hazrlaynz. Kartonun mat yzn kullannz.

Yz paralarn standart formdankartonlara kopya ediniz.

Standart formdan yz, ayna-dil ve filetoparalarn katl kartona renmefaaliyetinde anlatld gibi kopya ediniz.

Fileto stampasn renme faaliyetindeanlatld gibi katlanm kartonun 1-2 mmgerisinden yerletirerek iziniz ve arkaortasna 1,5 mm at, az ve kenara 2 mmderi kalnl iin pay vermeyi unutmaynz.

Ayna stampasn kartrken dikkatli vesabrl olunuz.

Ayna stampasnda kamprenin doruluunuanlayabilmek iin standart formda vestampada dilin tepe noktas ile burundaaynann balang noktalar arasn mezuraile lerek kontrol ediniz. Aynastampasnda lnn biraz fazla kmasdoaldr.

Ponteriz noktalarn yz, kuak ve aynastampasnda iaretlemeyi unutmaynz.

Kuak ve kuak havuzu stampalar iinstandart formu katl kartonun 2 mmgerisinden yerletirmeye dikkat ediniz.

nce ve sert ulu kalem kullannz.

Dzeltmeleri yapnz.

Az ve dier dz izgilerde cetvelkullannz.

Ponteriz noktalarn delmeyi unutmaynz. Ayna izgilerini dzeltirken daha dikkatli

olunuz.

Yz stampalarna paylarn veriniz. renme faaliyetinde anlatld gibi

stampalarn ilgili ksmlarna ilgili paylarveriniz.

Yz stampalarn kesiniz.

Banzn keskin olmasna ve dzgnkesim yapmaya zen gsteriniz.

renme faaliyetinde anlatld gibi burun,yn ve bindirme entiklerini, bindirmepaylarna kanal amay unutmaynz.

Yz ve ayna stampasnda yz orta ekseninidelerek iaretlemeyi unutmaynz. Eksen

UYGULAMA FAALYET

26

entikleri regola ileminde paralarnkaymasn nler.

Ayna stampasnda ve monte kenarnda ive d farkna dikkat ediniz.

Yz stampalarn kontrol ederekstampa bilgilerini yaznz ( Resim2.8) .

Resim 2.8: Istampalarn kt ile kontrol

Standart form zerinde yz stampalarnpaylarna dikkat ederek s ste yerletiriniz.Eksiklik veya bozukluk varsastampalarnz dzeltiniz.

Istampalarn ilgili yerlerinde paylarn mmolarak gsteriniz.

Tanmlama bilgilerini yazmay ihmaletmeyiniz.

Gova ve Maskaretsiz Molyer Modellerimodlnde anlatld gibi faks kd ileyz stampalarnzn kontrolnyapabilirsiniz.

27

LME VE DEERLENDRME

Objektif Test (lme Sorular)

Aadaki sorularn cevaplarn, Doru veya Yanl olarak deerlendiriniz.

1. ( ) Ayna stampasnda i ve d izgiler belirlenirse yz stampasnda aynaizgilerinin i ve d olarak allmas gereksizdir.

2. ( ) Kampre; yz stampasna bir seferde verilmitir.3. ( ) Kuak stampasnn evresine 5 mm bindirme pay verilmitir.4. ( ) Kuak ve kuak havuzu stampasna deri kalnln karlamak iin kartonun katl

ksm 2 mm dar kartlarak pay verilmi olur.5. ( ) Kylk stampasnda uzunluun belirlenebilmesi iin d yz az evresi llp

2 ile arplr.6. ( ) Kylk stampasnda genilik, lldkten sonra 4 ile arplarak belirlenir.7. ( ) Ponteriz iaretlerinin kuak stampasnda gsterilmesi gereksizdir. Saya ustas

dikerken belirleyebilir.8. ( ) Fileto stampasna deri kalnln karlamak iin 2 mm pay verilmitir.

DEERLENDRME

Cevaplarnz cevap anahtar ile karlatrnz. Doru cevap saynz belirleyerekkendinizi deerlendiriniz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt yaadnzsorularla ilgili konulara geri dnerek tekrar inceleyiniz. Tm sorulara doru cevapverdiyseniz dier renme faaliyetine geiniz.

LME VE DEERLENDRME

28

UYGULAMALI TEST

Deerlendirme Kriterleri Evet Hayr

1.Yz stampas kartrken standart formun burun ksmn katlkartona sfrlayarak yerletirdiniz mi?

2.Yz stampasnda aynann gelecei ksma 5 mm at payverdiniz mi?

3.Yz stampasnda ayna i-d, kamara ve tarak farkn doruverdiniz mi?

4.Yz stampasnda kuak, kylk ve fileto izgisini ksakesikler aarak gsterdiniz mi?

5. Yz stampasnda burun orta eksenini delerek belirlediniz mi?

6.Yz stampasnda ponteriz iaretlerini i ve d yzde hataszgsterdiniz mi?

7. Ayna-dil stampasna kampreyi hatasz verdiniz mi?

8.Ayna-dil stampasna 5 mm at ve 10 mm fitil sara payverdiniz mi?

9. Ayna-dil stampasnda ponterizi hatasz iaretlediniz mi?

10.Kuak ve kuak havuzu stampasn karton katnn 2 mmgerisinden hatasz karttnz m?

11.Kuak havuzu stampasnn evresine 5 mm bindirme payverdiniz mi?

12.Kylk stampasn llere uygun karttnz m?

13.Fileto stampasn hatasz karttnz m?

14. Fileto stampasna at ve deri kalnlk paylarn verdiniz mi?

15. Tm stampalarda bindirme paylarna kanal atnz m?

16. Istampalarda burun, yn ve eksen entiklerini gsterdiniz mi?

17. Istampalar zerine tanmlama bilgilerini eksiksiz yazdnz m?

18. Istampalarn kontroln doru yaptnz m?

19. Yz stampalarn istenilen niteliklere gre karttnz m?

DEERLENDRME

Uygulamal testteki cevaplarnzn hepsinin Evet olmaldr. Eer Hayr cevabnzvarsa uygulamay tekrar ediniz.

Tm sorulara doru cevap verdiyseniz, dier faaliyete geiniz.

29

RENME FAALYET- 3

Lastiksiz mokasen modeli ayakkabnn astar stampalarn tekniine uygunkarabileceksiniz.

Lastiksiz mokasen modeli iin astar stampas karma yntemlerini (astarstampalarnn ka stampadan olutuu, ekli vs. ) aratrnz.

Astar kullanlmasn gerektirmeyen durumlar aratrnz ve snftaarkadalarnzla tartnz.

3. ASTAR ISTAMPALARI

Bu modlde astar; drt ayr stampadan oluacaktr. Bunlar; yz astar, gamba astar,oraplk astar ve dil astardr. Astar stampalarnda da tpk yz stampalarnda olduu gibidiki zellik ve eitleri belirlenerek gerekli paylar verilir. Baz blmlerinde ise eksiltmeler(ksaltma) yaplr.

3.1. Standart Formda Astar ekli ve lleri

Gamba ve oraplk astar, yaka kyln zerine gelecek ise ara ii pay verilmesiuygun olur. Ancak bu modlde kyln, astar zerine dndrlecei dnlmtr.

Astar ekli ve lleri nce standart form zerinde belirlenerek izgiler izilir. Burunun 4 mm altndan iaret alnarak yz ortasnda sfrlanarak biten yz astar

bolluk alma izgisi ekil 3. 1 de ki gibi izilir.

ekil 3.1: Astar n bolluk izgisi

RENME FAALYET- 3

AMA

ARATIRMA

30

Arka yksekliinin 2 mm gerisinden ve monte izgisinde sfrlanarak sonlananastar arka bolluk alma izgisi ekil 3. 2 deki gibi izilir.

ekil 3.2: Astar arka bolluk izgisi

Yz ortasnda katlama kenarnda grnt bozukluu olmamas iin astar kavisiizimine yz orta noktasndan 90 a ile balanmaldr ve monte izgisizerinde tarak izgisinin 25 mm kadar gerisinde sonlanmaldr. Yz, dil vegamba astar bu izgiye gre kartlacaktr.

ekil 3.3: Yz dil astar izgisi

oraplk astar izebilmek iin ekil 3.4 te olduu gibi arka yksekliinin 50mm ilerisinden balayan ve arka orta izgisinin 70 mm ilerisinde biten izgicetvelle izilmelidir. Gova ve Maskaretsiz Molyer modln hatrlaynz.

ekil 3.4: oraplk astar izgisi

31

Standart form zerinde astar izgileri resim 3.1 de grld gibi izildikten sonrastampalarn kartlmasna balanacaktr.

Resim 3.1: Standart formda astar izgileri

3.2. Astar Istampalarn karma Teknii

Gamba ve oraplk astar, yaka kyln zerine gelecek ise ara ii pay verilmesiuygun olur. Ancak bu modlde kyln, astar zerine dndrlecei dnlmtr.

3.2.1. Yz Astar

ekil 3.5 te grld gibi karton katlama kenarna standart formun yz ortasve astar bolluk izgisi sfrlanarak yerletirilir, monte izgisi izilir.

Yz ortasndan 90 a ile balayan yz astar izgisi rulet veya bak ucu ilekartona aktarlr ve standart form kaldrlr, izgiler dzeltilir.

ekil 3.5: Yz astar karma

32

ekil 3.5 ve resim 3.2 deki gibi dil astarnn gelecei blme 10 mm bindirmepay verilir ve kanal alr.

Monte izgisinde burunun 25- 30 mm gerisinden astar izgisinin bitmesine 15mm kalana dek 5 mm ksaltma yaplr. Burun ve yn entikleri alaraktanmlama bilgileri yazlr. Gova ve Maskaretsiz Molyer Modeli modllerinihatrlaynz ( Bk. Resim 3.2 ) .

Resim 3.2: Yz astar

3.2.2. Gamba Astar

ekil 3.6 daki gibi tek kat kartona standart form yerletirilir. oraplk astarizgisi, az, yz astar izgisi ve monte izgisi izilir. Standart form kaldrlrve izgiler dzeltilir.

ekil 3.6: Gamba astar karma

Yz astar izgisine ekil 3.6 da grld gibi 10 mm bindirme pay verilir.Bindirme payna kanal alr. Tanmlama bilgileri yazlr ( Bk. Resim 3. 3 ) .

33

Resim 3.3: Gamba astar

3.2.3. Dil Astar

ekil 3.7 deki gibi standart form katlanm kartona dil st noktas ve yz ortanoktalarndan sfrlanarak yerletirilir. Dil izgisi evresinden izilir. Astarizgisi bak veya rulet ile kartona aktarlr. Standart form kaldrlr ve izgilerdzeltilir.

ekil 3.7: Dil astar karma

ekil 3.7 ve resim 3.4 te grld gibi dil evresine 6 mm ara ii pay verilir.Bu pay dil astar izgisinde sfrlanr ve stampa evresinden kesilir. Tanmlamabilgileri yazlr ( Bk. Resim 3.4 )

Resim 3.4: Dil astar

34

3.2.4. oraplk Astar

ekil 3.8 deki gibi standart form arka bolluk alma izgisinden sfrlanarakkatlanm kartona yerletirilir. Az izgisi ve monte izgisi izilir. oraplkastar izgisi aktarlr ve standart form kaldrlr, izgiler dzeltilir.

oraplk astar izgisine ekil 3.8 de grld gibi 10 mm bindirme payverilir.

ekil 3.8: oraplk astar karma

Istampa evresinden kesilir ve bindirme payna kanal ve bindirme entiklerialr.

Monte izgisinde oraplk astar izgisinin 15 mm gerisinden son noktaya kadar5 mm ksaltma yaplr. Arkada monte izgisi kesilir ve tanmlama bilgileriyazlr. Gova ve Maskaretsiz Molyer Modeli modllerini hatrlaynz ( Bk.Resim 3.5 ) .

Resim 3.5: oraplk astar

35

UYGULAMA FAALYET

Standart form zerine astar ekliniiziniz.

Standart form zerinde astar n ve arkabolluk alma, yz ve oraplk astar izgilerinirenme faaliyetinde anlatld gibi yapnz.

Kartonlar hazrlaynz. Gamba astar dnda tm astar stampalar

iin katlanm karton hazrlaynz.

Astar eklini standart formdankartonlara aktarnz.

renme faaliyetinde anlatld gibistampalar kartnz.

Standart formu kaydrmamaya zengsteriniz.

Kartonun mat yzn kullannz. Rulet kullannz. Yz ortasndan balayan izgilerde 90 a

olmasna dikkat ediniz.

Dzeltmeleri yapnz. izgi bozukluklarn dzeltiniz. Yz ve dil

astarnn orta hattnda bozukluk olmamasnadikkat ediniz.

Astar paylarn veriniz.

Gamba ve oraplk astar stampasna;renme faaliyetinde anlatld gibibindirme payn veriniz.

Dil astar stampasna; ara ii payn veriniz. Yz astar stampasnda dil gelecek ksma

bindirme pay veriniz. Pergel kullannz. Istampalarn ilgili yerlerinde paylarn mm

olarak gsteriniz.

Astar stampalarn kesiniz.

Banz bileyiniz. Bindirme paylarna kanal ve entik amay

unutmaynz. Istampalarda burun ve yn entiklerini

amay unutmaynz.

Astar stampalarn kendi arasnda veyz stampalar ile kontrol ediniz.

Yz ve dil astarnn orta hattnda grnmbozukluu olmadna emin olunuz.

Standart form zerinde paylarna dikkatederek astar stampalarn st steyerletirerek kontrol ediniz.

Daha sonra yz stampalar ile astarstampalarn st ste yerletirerek kontroltekrarlaynz.

Istampa bilgilerini yaznz. 1. renme faaliyetinde anlatld gibi

tanmlama bilgilerini yaznz.

UYGULAMA FAALYET

36

LME VE DEERLENDRME

Objektif Test (lme Sorular)

Aadaki sorularn cevaplarn, Doru veya Yanl olarak deerlendiriniz.

1. ( ) Astar stampalarnn eklini her zaman standart form zerinde gstermekgereksizdir. Yz stampalar zerinden kartlabilir.

2. ( ) Yz astar stampasnn n ortasnn eklinde bozukluk olursa 90 a ile izilmemianlamna gelir.

3. ( ) oraplk astar stampasnda az ksmna 10 mm bindirme pay, gamba ilebirletii ksma 6 mm at pay verilmitir.

4. ( ) Yz stampasnn dil gelecek ksmna 6 mm at pay verilmitir.5. ( ) Yz ve gamba astar at dikii ile birletirildii iin her iki stampaya da 6 ar

mm pay verilmitir.6. ( ) Astar stampalar monte payndan ksaltlamad durumlarda az ksmndan

ksaltlabilir.7. ( ) Astar stampalarn kendi aralarnda kontrol etmek anlamszdr. Yz stampalar ile

kontrol edilmeleri yeterlidir.8. ( ) Astar stampalarnda yz stampalarnda olduu gibi burun, yn ve bindirme

entikleri ile bindirme kanallar almaldr.

DEERLENDRME

Cevaplarnz cevap anahtar ile karlatrnz. Doru cevap saynz belirleyerekkendinizi deerlendiriniz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt yaadnzsorularla ilgili konulara geri dnerek tekrar inceleyiniz. Tm sorulara doru cevapverdiyseniz dier renme faaliyetine geiniz.

LME VE DEERLENDRME

37

UYGULAMALI TEST

Deerlendirme Kriterleri Evet Hayr

1.Standart form zerinde burun noktasnn 4 mm altndanbalayarak V noktasnda sfrlanan yz astar bolluk izgisiniizdiniz mi?

2.Standart form zerinde B noktasnn 2 mm gerisinden montepayna kadar astar arka bolluk alma izgisini izdiniz mi?

3.Standart form zerinde ller uygun oraplk astar izgisiizdiniz mi?

4.Standart form zerinde yz orta noktasndan balayarakmonte izgisinde sonlanan dil ve yz astar izgisi izdiniz mi?

5. Yz astarn katlanm kartona hatasz karttnz m?

6. Yz astarnda dil ksmna 10 mm bindirme pay verdiniz mi?

7. Gamba astarn tek kat kartona hatasz karttnz m?

8. Gamba astarnda 10 mm bindirme pay verdiniz mi?

9. Dil astarn hatasz karttnz m?

10. Dil astarna 6 mm ara ii pay verdiniz mi?

11. Dil astarnda ara ii payn dil astar izgisinde sfrladnz m?

12.oraplk astarn astar arka bolluk ve oraplk izgisindenhatasz karttnz m?

13.oraplk astar stampasna 10 mm bindirme pay verdinizmi?

14.Astar stampalarnda bindirme paylarna kanal ve bindirmeentii atnz m?

15.Yz ve oraplk astarnda burunun 25-30 mm gerisindenbalayarak monte payndan 5 mm ksalttnz m?

16. Astar stampalarnn kontroln doru yaptnz m?

17.Astar stampalarna tanmlama bilgilerini eksiksiz yazdnzm?

18. Astar stampalarn istenilen nitelikte karttnz m?

DEERLENDRME

Uygulamal testteki cevaplarnzn hepsinin Evet olmaldr. Eer Hayr cevabnzvarsa uygulamay tekrar ediniz.

Tm sorulara doru cevap verdiyseniz, dier faaliyete geiniz.

38

MODL DEERLENDRMELastiksiz Mokasen Modeli modl faaliyetleri ve aratrma almalar sonunda;

kazandnz bilgi ve becerileri lme sorular ile deerlendiriniz. Bu deerlendirmesonucuna gre bir sonraki modle geebilirsiniz.

Objektif Test (lme Sorular)

Aadaki sorular cevaplayarak modl ile kazanm olduunuz bilgi vebecerileri deerlendiriniz.

1. Dil alt lastiksiz mokasen modeli ayakkabnn tanm aadakilerden hangisidir?A) Da sporlarnda giyilen ayakkab eididir.B) Bilei saracak ekilde yksek bir koncu ve yanlarnda lastik olan, kuakl veya

kuaksz ayakkab eididir.C) Ayna eleman bulunan, sara dikili, taban esnek tm ayakkab modelleridir.D) Aynal, sara dikili, dil ksmnn altnda lastik bulunmayan kuakl veya

kuaksz ayakkab eididir.

2. Aadakilerden hangisi fort noktasnn bulunmas iin kullanlr?A) Standart kalp boyunun 1/4B) Standart kalp boyunun 1/3C) Standart kalp boyunun 3/4D) Standart kalp boyunun 1/5i

3. nce deri kullanlan bir modelde ayna izebilmek iin kalp burnundan ka mmyukardan model izgisi balatlr?A) 1 mmB) 2 mmC) 4 mmD) Kalp burnundan balatlr, yukardan balatmaya gerek yoktur.

4. Aadakilerden hangisi arka ykseklii iareti iin sylenebilir?A) Fort noktasnn 10 mm altndadr.B) Modelistin uygun bulduu noktada belirlenir.C) Arka ykseklii ile az ykseklii ayn uzunluktadr.D) Merdane ayakkablarda fort noktasnn 6 ile 10 mm zerinde bulunur.

5. Monte srasnda i tabana (taban astar) yapmay kolaylatrmak iin stampalaraaadaki uygulamalardan hangisi yaplr?A) Kamara pay verilir.B) Istampalarn kontrol yaplr.C) Astar stampalarnn alt kenar ksaltlr.D) Yz stampalarnn alt kenar ksaltlr.

MODL DEERLENDRME

39

6. Aadaki stampalardan hangilerine ara ii pay verilmitir?A) Gamba ve yzB) Yz ve yz astarC) Gamba astarD) Dil astar

7. Aadaki stampalardan hangisine zigzag pay verilmitir?A) YzB) Yz astarC) oraplk astarD) Dil astar

8. Saya dikildikten sonra kesilen pay aadakilerden hangisidir?A) Ara ii pay.B) Zig zag payC) Bindirme payD) Kvrma pay.

9. Aadaki ifadelerden hangisi dorudur?A) Kvrma paylarna kanal alr.B) Bindirme paylar saya dikildikten sonra kesilir.C) Yz paralarna ara ii pay verilir.D) Zig zag paylar astar ve yz stampalarnda kullanlr.

10. Aadaki ifadelerden hangisi dorudur?A) Ponteriz iaretinin ayna-dil stampas zerinde gsterilmesi yeterlidir.B) Astar stampalarna burun ve yn entii almas gereksizdir.C) Ponteriz iareti ayna-dil, kuak, yz ve astar stampalarnda gsterilmelidir.D) Model lleri kalp numaralarna gre farkllk gsterir.

DEERLENDRME

Cevaplarnz cevap anahtar ile karlatrnz. Doru cevap saynz belirleyerekkendinizi deerlendiriniz. Yanl cevap verdiiniz ya da cevap verirken tereddt yaadnzsorularla ilgili konulara geri dnerek tekrar inceleyiniz. Tm sorulara doru cevapverdiyseniz bir sonraki modle geiniz.

40

UYGULAMALI TEST (YETERLK LME)

Termoplastik ve derin havuzlu bir taban kalba ekilmi olan bir saya ile birletirmeiin gerekli olan ilemleri fora ve mekval dikilerini de kullanarak tekniine uygun yapnz.

Deerlendirme Kriterleri Evet Hayr

1. Modele uygun kalp setiniz mi?

2.Kalp zerinde temel iaret ve izgileri llere grebelirlediniz mi?

3. Kalp zerine modeli, llere uygun izdiniz mi?

4. D, i, ara ve standart formu hatasz karttnz m?

5.Standart forma monte pay vererek model izgilerini izdiktensonra kanal atnz m?

6.Yz stampasn hatasz kartarak ayna ksmna 5 mm atpayn verdiniz mi?

7.Yz stampasnda fileto, kuak ve kylk iin kanal apponteriz ve orta eksen noktalarn deldiniz mi?

8.Yz stampalarnda i ve d ayna, tarak ve kamara izgilerinidoru yaptnz m?

9. Ayna-dil stampasna kampreyi hatasz verdiniz mi?

10.Ayna-dil stampasna 5 mm at ve 10 mm fitil sara payverdiniz mi?

11.Ayna-dil stampasnda burun ksmn orta ekseni delerekiaretlediniz mi?

12. Kuak ve kuak havuzu stampalarn hatasz karttnz m?

13. Kylk ve fileto stampasn llere gre karttnz m?

14.Astar stampalar iin standart formu llere ve eklineuygun hazrladnz m?

15.Yz astarn n ortasnda bozukluk yapmadan yz astarizgisine gre karttnz m?

16. Yz astarnn dil ksmna 10 mm bindirme pay verdiniz mi?

17.Gamba stampasn hatasz kartarak bindirme pay verdinizmi?

18. Dil astarn hatasz karttnz m?

19. Dil astarnn evresine 6 mm ara ii pay verdiniz mi?

20.oraplk astar stampasn astar arka bolluk alma izgisindenkarttnz m?

21. oraplk astarna 10 mm bindirme pay verdiniz mi?

22.Yz ve oraplk astar stampalarnda monte payndan 5 mmksaltma yaptnz m?

23.Yz ve astar stampalarnda bindirme paylarna kanal vebindirme entii, burun ve yn entikleri atnz m?

41

24.D, i, ara, standart form ile yz ve astar stampalarnatanmlama bilgilerini eksiksiz yazdnz m?

25.Yz ve astar stampalarn standart form zerinde kontrolettiniz mi?

26. stenilen nitelikte stampalar karttnz m?

Ayn modeli 43 numara farkl bir mokasen kalb zerine uygulaynz.

Not: Bu uygulamay yapabilmek iin renme faaliyetlerinde yaptnz uygulamalartekrar gzden geiriniz.

Yapm olduunuz almay kendiniz ya da arkadalarnzla deierek deerlendirmekriterlerine gre deerlendiriniz.

DEERLENDRME

Uygulamal testteki cevaplarnzn hepsinin Evet olmaldr. Eer Hayr cevabnzvarsa uygulamay tekrar ediniz.

Tm sorulara doru cevap verdiyseniz, bir sonraki modle geiniz.

42

CEVAP ANAHTARLARIRENME FAALYET-1N CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar1. D2. Y3. D4. D5. Y6. D7. D8. Y

RENME FAALYET-2NN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1. Y

2. Y

3. Y

4. D

5. D

6. Y

7. Y

8. D

RENME FAALYET-3N CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1. Y

2. D

3. Y

4. Y

5. Y

6. Y

7. Y

8. D

CEVAP ANAHTARLARI

43

MODL DEERLENDRME CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar1. D2. D3. C4. D5. C6. D7. A8. A9. D

10. D

44

KAYNAKA

BLEKE Altan, Istampa Notlar.

SRENKK, Ruhi, Ayakkab reniyorum Cilt 1 ve Cilt 4, zmir, 1993.

SRENKK, Ruhi, Ayakkabda Istampa ve Kampile Olay Cilt4, zmir,

1994.

KASTAN, Cengiz, Modern Yntemle Stampa karma, stanbul, 1997.

Sharp, Michael H. The Pattern Cutters Handbook, SATRA, 1994.

Patrick H. J. Modern Pattern Cutting and Design, England, 1983.

http://www.zappos.com

KAYNAKLAR