wœród przyjació³ galaktyk kolonial 7. pmz57/... 10. kolonial witryna œrednia z drzwiami 2...

Download Wœród przyjació³ Galaktyk kolonial 7. PMZ57/... 10. kolonial Witryna œrednia z drzwiami 2 witrynki

Post on 01-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Wybierz styl, ktry lubisz Polaszek Meble. Wszelk ie prawa do u tworu zas t rzeone

kolonialwers ja s t y lowa

nogi skone, okucia w kolorze s tar y mosidz

kosmowers ja nowoczesna

nogi pros te , okucia w kolorze chrom-alumin ium

Polaszek-Meble (Zakad Produkcyjny)Zagrki 12 k/Czuchowa, 77-300 Czuchwtel. 059 / 832 33 00fax 059 / 834 31 30sklep@polaszek-meble.pl

MEBLE Z DREWNA LITEGO

Galaktykw dwch wers jach do wyboru

Polaszekwww.polaszek-meble.pl

1. PMZ51/. . . kolonia l Wi t r yna 2-drzwiowa 2 wi t r yny 2 szuf ladywymiar y : szer. 116 wys. 188 g . 45

2. PMZ55/. . . kolonia l Wi t r yna maa z szuf ladami 2 szuf lady 1 wi t r ynkawymiar y : szer. 66 wys . 134 g . 45

3. PMZ59/. . . kolonia l Komoda s to owa 2 drzwi 4 szuf ladywymiar y : szer. 166 wys. 98 g . 40

4. PMZ20/. . . kolonia l Lus t ro poziome wymiar y : szer. 160 wys. 80

5. PMZ519/. . . -160 kolonia l S t rozkadany 160 wymiar y : szer. 160-250 g . 90 wys . 78

PMZ519/. . . -180 kolonia l S t rozkadany 180 wymiar y : szer. 180-270 g . 90 wys . 78

Opis techniczny :- korpus , f ront y, ramy - tarc ica brzozowa

- c iana t y lna, dno szuf lad - sk le jka brzozowa

- szk o sz l i fowane po obwodzie

- okucia pat ynowane w kolorze s tar y mosidz

- wybarwienie drewna w dwch kolorach do wyboru:

nr 62zot y koniak

nr 72ant yczny orzech

4.

3.

Popoudniowa kawa w stylu kolonialnym

Galaktyk kolonial idealny do wnt rz s t y lowych i k lasycznych

uchwyt w drzwiach przeszk lonychw formie koatk ikolor mosidz pat yna

uchwyt w drzwiach i szuf ladach del ikatn ie prof i lowany kolor mosidz pat yna

drewniana noga wys. 10 cmskona od wewntrzkrawd zewntrzna pros ta

1.

2.

5.

Polaszekwww.polaszek-meble.pl

Wrd przy jaci Galaktyk kolonial

7. PMZ57/. . . kolonia lWit r yna rednia z drzwiami 2 wi t r ynk i 1 drzwiczk i 3 szuf lady

wymiar y : szer. 116 wys. 152 g . 45

8. PMZ56/. . . kolonia lWit r yna rednia z szuf ladami 2 wi t r ynk i 6 szuf lad

wymiar y : szer. 116 wys. 152 g . 45

9. PMZ510/. . . kolonia lKomoda wysokaz szuf ladami 6 szuf lad

wymiar y : szer. 66 wys . 134 g . 40

10. PMZ514/. . . kolonia l Komoda rednia RT V 2 wi t r ynk i 1 szuf lada 1 pka

wymiar y : szer. 166 wys. 62 g . 40

11. PMZ25/. . . kolonia l Pka na CD-drewniana

wymiar y : szer. 100 wys. 2 g . 20

12. PMZ524/. . . kolonia l S to l ik - awa

wymiar y : szer. 130 wys. 45 g . 70

8.9.

12.

11.

10.

Romant yczna kolacja Galaktyk kolonial

1. PMZ53/. . . kolonia lWit r yna s to owa 3 wi t r yny 2 drzwi 3 szuf lady

wymiar y : szer. 166 wys. 152 g . 45

2. PMZ58/. . . kolonia lRega z pkami 4 pk i

wymiar y : szer. 66 wys . 182 g . 45

3. PMZ52/. . . kolonialWit r yna 1-drzwiowa 1 wi t r yna 2 szuf lady

wymiar y : szer. 66 wys . 188 g . 45

4. PMZ513/. . . kolonia lKomoda duga RT V 4 szuf lady 1 pkawymiar y : szer. 190 wys . 62

g . 40

5. PMZ18/. . . kolonia lLus t ro due

wymiar y : szer. 180 wys. 180

6. PMZ519/... -160kolonia l St rozkadany 160 wymiary: szer. 160-250 g. 90 wys. 78

PMZ519/... -180 kolonia lSt rozkadany 180 wymiary: szer. 180-270 g. 90 wys. 78

1.

2.

4.

5.

3.

6.

7.

Polaszekwww.polaszek-meble.pl

4. PMZ516/. . . kolonia lRega dwus t ronnywymiar y : szer. 126 wys. 175 g . 40

5. PMZ522/. . . kolonia l S to l ikwymiar y : szer. 80 wys . 45 g . 80

6. PMZ21/. . . kolonia lLus t ro mae wymiar y : szer. 100 wys. 100

7. PMZ512/. . . kolonia lKomoda n iska z drzwiczkami 1 drzwi 4 szuf ladywymiar y : szer. 116 wys. 98 g . 40

8. PMZ511/. . . kolonia lKomoda n iska z szuf ladami 4 szuf ladywymiar y : szer. 116 wys. 98 g . 40

4.

8.

6.

Wieczr z ks ik

1. PMZ54/. . . kolonia lWit r yna maa z drzwiczkami 1 wi t r ynka 1 drzwiwymiar y : szer. 66 wys . 134 g . 45

2.

3.

5.

6.

Galaktyk kolonial

2. PMZ17/. . . kolonia lPanel RT V 2 pk i szk lanewymiar y : szer. 48/88 wys. 126 g . 5

3. PMZ515/. . . kolonia lKomoda RT V maa 2 szuf lady 1 pkawymiar y : szer. 140 wys. 62 g . 40

1.

7.

Polaszekwww.polaszek-meble.pl

pros t y uchwyt w kolorze alumin ium w rodku matowy po bokach chromowany

noga pros ta drewnianawys. 6 cm

nr 62zot y koniak

nr 72ant yczny orzech

Popoudniowa kawa

idealny do wnt rz nowoczesnych i k lasycznych

Opis techniczny :- korpus , f ront y, ramy - tarc ica brzozowa

- c iana t y lna, dno szuf lad - sk le jka brzozowa

- szko sz l i fowane po obwodzie

- wybarwienie drewna w dwch kolorach do wyboru:

1. PMZ01/. . . kosmoWit r yna 2-drzwiowa 2 wi t r yny 2 szuf ladywymiar y : szer. 116 wys. 184 g . 45

2. PMZ05/. . . kosmoWit r yna maa z szuf ladami 1 wi t r ynka 2 szuf ladywymiar y : szer. 66 wys . 130 g . 45

3. PMZ09/. . . kosmoKomoda s to owa 2 drzwi 4 szuf ladywymiar y : szer. 166 wys. 94 g . 40

4. PMZ20/. . . kosmoLus t ro poziome wymiar y : szer. 160 wys. 80

5. PMZ19/. . . -160 kosmoSt rozkadany 160 wymiar y : szer. 160-250 g . 90 wys . 78

PMZ19/. . . -180 kosmoSt rozkadany 180 wymiar y : szer. 180-270 g . 90 wys . 78

Polaszekwww.polaszek-meble.pl

Galaktyk kosmo

5.

2.

3.

4.Galaktyk kosmo 1.

7. PMZ07/. . . kosmoWitr yna rednia z drzwczkami 2 wi t r ynk i 1 drzwi 3 szuf lady

wymiar y : szer. 116 wys. 148 g . 45

8. PMZ06/. . . kosmoWitr yna rednia z szuf ladami 2 wi t r ynk i 6 szuf lad

wymiar y : szer. 116 wys. 148 g . 45

9. PMZ10/. . . kosmoKomoda wysokaz szuf ladami 6 szuf lad

wymiar y : szer. 66 wys . 130 g . 40

10. PMZ14/. . . kosmoKomoda rednia RT V 2 wi t r ynk i 1 szuf lada 1 pka

wymiar y : szer. 166 wys. 58 g . 40

11. PMZ25/. . . kosmoPka na CD-drewniana

wymiar y : szer. 100 wys. 2 g . 20

12. PMZ24/. . . kosmoStol ik - awa

wymiar y : szer. 130 wys. 45 g . 70

Galaktyk kosmoWrd przy jaci

7. 8.

12.

9.

11.

10.

3.

Polaszekwww.polaszek-meble.pl

1. PMZ03/. . . kosmoWitr yna s to owa 3 wi t r yny 2 drzwi 3 szuf lady

wymiar y : szer. 166 wys. 148 g . 45

2. PMZ08/. . . kosmoRega z pkami 4 pk i

wymiar y : szer. 66 wys . 178 g . 45

3. PMZ02/. . . kosmo Wit r yna 1-drzwiowa 1 wi t r yna 2 szuf lady

wymiar y : szer. 66 wys . 184

g . 45

4. PMZ13/. . . kosmoKomoda duga RT V 4 szuf lady 1 pkawymiar y : szer. 190 wys . 58 g . 40

5. PMZ18/. . . kosmoLus t ro due

wymiar y : szer. 180 wys. 180

5. PMZ19/... -160 kosmoSt rozkadany 160

wymiary: szer. 160-250 g. 90 wys. 78

PMZ19/... -180 kosmoSt rozkadany 180 wymiary: szer. 180-270 g. 90 wys. 78

Romant yczna kolacja Galaktyk kosmo

4.

1.

6.

2.

5.

Wieczr z ks ik Galaktyk kosmo

1. PMZ04/. . . kosmoWit r yna maa z drzwiczkami 1 wi t r ynka 1 drzwiwymiar y : szer. 66 wys . 130 g . 45

2. PMZ17/. . . kosmoPanel RT V 2 pk i szk lanewymiar y : szer. 48/88 wys. 126 g . 5

3. PMZ15/. . . kosmoKomoda RT V maa 2 szuf lady 1 pkawymiar y : szer. 140 wys. 58 g . 40

4. PMZ16/. . . kosmoRega dwus t ronnywymiar y : szer. 126 wys. 171 g . 40

8. PMZ22/. . . kosmosto l ikwymiar y : szer. 80 wys . 45 g . 80

7. PMZ21/. . . kosmoLus t ro mae wymiar y : szer. 100 wys. 100

5. PMZ12/. . . kosmoKomoda n iska z drzwiczkami 1 drzwi 4 szuf ladywymiar y : szer. 116 wys. 94 g . 40

6. PMZ11/. . . kosmoKomoda n iska z szuf ladami 4 szuf ladywymiar y : szer. 116 wys. 94 g . 40

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

6.

7.