? Web viewHet incident zorgde ervoor dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de gemeente Groningen…

Download ? Web viewHet incident zorgde ervoor dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de gemeente Groningen…

Post on 26-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Schrijfvaardigheid periode 2 - VWO 4</p> <p>Leden Vindicat naar psycholoog vanwege ervaringen bij corps'</p> <p>Nu.nl - 11 november 2017 09:18</p> <p>Meerdere leden van het Groningse studentencorps Vindicat atque Polit zijn behandeld door een psycholoog vanwege hun traumatische ervaringen bij de vereniging.</p> <p>Dat stellen twee Groningse psychologen zaterdag in de Volkskrant.Het gaat om vrouwen die zich gedwongen voelden om seksuele handelingen te verrichten en om leden die tijdens de ontgroening met fysiek geweld of vernederingen te maken kregen.</p> <p>De leden van Vindicat zouden onder meer kampen met stress- en angstklachten. De psychologen stellen in twintig jaar tijd zeker tien leden van Vindicat op de divan te hebben gehad. Zij stelden doorlopend dingen te doen die zij eigenlijk niet wilden.</p> <p>"In de therapie draaide het om vragen als: laat je je leven leiden door anderen, of maak je je eigen keuzes?" stelt een van de deskundigen.</p> <p>Onder vuur</p> <p>Het Groningse studentencorps ligt al enige tijd onder vuur vanwege diverse incidenten. Donderdag stond een 24-jarige student voor de rechter vanwege het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.</p> <p>Tijdens de ontgroening van 2016 werd een van de feuten hard aangepakt. Hij moest met zijn buik op de grond liggen, terwijl zijn hoofd gedraaid op de vloer lag. De verdachte, Wouter B., stond met een van zijn voeten op de slaap van het slachtoffer en drukte door.</p> <p>Het aspirantlid liep hersenletsel op. De zaak kwam pas weken later naar buiten omdat het slachtoffer in eerste instantie geen aangifte deed. Het Openbaar Ministerie startte zelf een onderzoek na diverse publicaties in media.</p> <p>Gedragscode</p> <p>Het incident zorgde ervoor dat deRijksuniversiteit Groningen (RUG), de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool Groningen gezamenlijk met een verklaring naar buiten kwamen waarinzij stelden af te willen van ontgroeningen bij studentenverenigingen. Ook de politiek bemoeide zich met het voorval.</p> <p>In mei van dit jaar werd er een nieuwe gedragscode afgesproken, waarmee sancties kunnen worden opgelegd aan studentenverenigingenals ze bij ontgroeningen in de fout gaan.</p> <p>Opdracht: </p> <p>Lees bijgevoegde artikelen over het onderwerp het vak Nederlands en vorm je mening. Schrijf een betoog van maximaal 500 woorden.</p> <p>Bijlage 1 - Op weg naar een goed artikel </p> <p>Stap 1</p> <p> Kennisnemen van de doelen schrijfvaardigheid in H5 (bijlage 7)</p> <p> Lezen en begrijpen van de opdracht. Wat is het doel? Wie is je publiek?</p> <p> Lezen en samenvatten van de artikelen op A3-papier (bijlage 2).</p> <p>Stap 2</p> <p> Formuleren van een stelling. Ben je ergens voor of tegen? </p> <p> Opstellen van een bouwplan aan de hand van je samenvattingen (bijlage 4).</p> <p> Invullen van de argumentatiestructuur (bijlage 4).</p> <p>Stap 3</p> <p> Schrijven van de 1e versie van het betoog (maximaal 500 woorden) op papier.</p> <p> Reviseren - Lees je eigen tekst voor de eerste keer helemaal door. Raadpleeg eventueel de vermijdlijst (bijlage 5).</p> <p>Stap 4</p> <p> Bekijk nogmaals de doelen schrijfvaardigheid niveau 3F (bijlage 7)</p> <p> Reviseren - Lees het artikel van twee klasgenoten en vul het beoordelingsschema secuur in (bijlage 6).</p> <p> In groepen van 3 (of 4) personen bespreek je beoordelingsformulieren na.</p> <p>Stap 5</p> <p> Schrijf je 2e versie op de computer (lettertype Calibri of Ariel 11)</p> <p> Verzorg je tekst. Denk hierbij aan:</p> <p> Uitlijning;</p> <p> Regelafstand;</p> <p> Spellingcontrole;</p> <p> Voettekst (met daarin vermeld je naam, klas en datum).</p> <p>Stap 6</p> <p> Lees je eigen tekst nog eens door. Ben je tevreden? Bekijk de vermijdlijst (bijlage 5).</p> <p> Reflecteer op je schrijfproces. Beschrijf in ongeveer 75 woorden hoe je deze schrijfcyclus hebt ervaren. Wat ging er goed? Waar liep je tegenaan?</p> <p>Bijlage 2 Hoe gebruik je bronnen? </p> <p>Lees de artikelen en bekijk ze kritisch op de inleiding, afsluiting en tekstverbanden (signaalwoorden, verwijswoorden, inhoudelijke verwijzingen), het gebruik van voorbeelden, argumenten, citaten, opsommingen, tegenstelling, de opbouw van alineas. Journalisten beheersen namelijk als geen ander het schrijven van uiteenzettingen, betogen en beschouwingen. </p> <p>Onderstreep interessante woorden, zinnen, alineas. </p> <p>Dit schema kun je gebruiken om jouw artikelen samen te vatten. Neem dit over op je A3-blad. </p> <p>Artikel 1 </p> <p>Schrijver</p> <p>Titel</p> <p>Bron</p> <p>Standpunt(en) </p> <p>Argumenten</p> <p>Tegenargumenten</p> <p>Voorbeelden</p> <p>Citaten</p> <p>Voorbeelden van bijzonder taalgebruik </p> <p>Andere opvallende zaken </p> <p>Bijlage 3 Bouwplan Betoog </p> <p>Onderwerp: ________________________________________________________________________</p> <p>Stelling: ___________________________________________________________________________</p> <p>__________________________________________________________________________________</p> <p>Tekstdeel</p> <p>Al. </p> <p>Deel-</p> <p>onderwerp</p> <p>Uitwerking in trefwoorden</p> <p>Inleiding</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>Middenstuk</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>Slot</p> <p>6</p> <p>Bijlage 4 Argumentatieschema </p> <p>Naam: __________________________________________ Klas: _____________________</p> <p>Blokjesschema argumenteren</p> <p>Weerlegging</p> <p>Tegenargument 1</p> <p>standpunt</p> <p>Argument 3</p> <p>Argument 2</p> <p>Argument 1</p> <p>Bijlage 5 - Vermijdlijst: een hulpmiddel om goed te formuleren</p> <p>Ieder jaar blijken in jullie artikelen dezelfde problemen op te duiken in de formulering van goede zinnen of bij het kiezen van de juiste woorden. Dat is jammer en onnodig. Hieronder vind je een aantal van die valkuilen. Voorkom ze, ofwel vermijd ze, ofwel bestudeer deze vermijdlijst goed. Het gaat je punten schelen. Dit staat ook allemaal in jullie Nieuw Nederlands maar niet zo prettig bij elkaar als hieronder. Vandaar. </p> <p>Vermijd:</p> <p>- het veelvuldig gebruik van: dan, ook, dan ook, vaak, en, maar, toch, dus, al, echter (vaak vooraan de zin), gewoon, pas, want, natuurlijk, namelijk, eigenlijk overal, echter ook, al deze..., dat brengt met zich mee, kijk maar naar..., veel mensen, steeds meer..., iedereen weet wel..., zoals je wel weet..., de meeste mensen..., tegenwoordig, meestal, en ga zo maar door, enzovoort, et cetera, al met al..., weer, sommige.., nou, wel, bijvoorbeeld, hier komt nog bij, En (vooraan in de zin), Maar (vooraan in de zin), ik vind, naar mijn mening, ik denk</p> <p>-zinnen/zinsdelen als: zoals je weet, iedereen weet, veel mensen kennen, deze vraag kun je stellen, in dit artikel ga ik hier iets over schrijven, zoals ik in de voorgaande alineas al schreef, sinds enige jaren (maanden, weken, dagen) en alle varianten (wees concreet!) enz.</p> <p>-perspectiefverschuivingen: men, je, ik, we, ze (en dat soms allemaal in n alinea of tekstgedeelte) </p> <p>-foutieve verwijzingen, impliciete verbanden (gebruik duidelijke signaalwoorden)</p> <p>-overbodige leestekens maar zorg wel voor de (belangrijke) leestekens /interpunctie/ hoofdletters</p> <p>-storende zinsconstructies: </p> <p> als...dan-zinnen</p> <p> foutieve beknopte bijzinnen</p> <p> foutieve samentrekkingen</p> <p> foutieve nevenschikkingen</p> <p> incongruentie (enkelvoud/meervoud)</p> <p> retorische vragen</p> <p> te veel directe vragen</p> <p> kreten</p> <p> breiwerk (veel te lange zinnen; gebruik nooit meer dan 3 PV's in een zin)</p> <p> te lange citaten uit je bronnen (herformuleer die)</p> <p>Bijlage 6 - Beoordeling schrijfvaardigheid formulier 1</p> <p>Naam: . Klas: </p> <p>Beoordeelt het werk van: .</p> <p>Categorie</p> <p>Punten</p> <p>1Inhoud (10)</p> <p>1 Informatie: voldoende, degelijke inhoud (duidelijk brongebruik), samenhang met de hoofdgedachte?</p> <p>2 Relevante voorbeelden? </p> <p>3 Relevante citaten (met goede bronvermelding)? </p> <p>4 Relevante en deugdelijke argumentatie? </p> <p>2Tekststructuur (10)</p> <p>a.Inleiding (2)</p> <p>1 Staan onderwerp, hoofdgedachte of hoofdvraag erin? </p> <p>2 Is je inleiding motiverend genoeg om verder te lezen? </p> <p>b.Afsluiting (2)</p> <p>1 Sluit je aan op de hoofdgedachte/hoofdvraag van je artikel? </p> <p>2 Is er sprake van een passende afronding van je artikel? </p> <p>c.Kern (4)</p> <p>1 Tekst logisch opgebouwd?</p> <p>2 Alineas logisch opgebouwd? </p> <p>3 Opbouw zichtbaar gemaakt door signaal- en verwijswoorden? </p> <p>3Formulering (10) </p> <p>1 Zinsbouw- en woordkeuzefouten? </p> <p>2 Begrijpelijk, concreet, bondig?</p> <p>3 Toon, aantrekkelijkheid?</p> <p>4Spelling (10)</p> <p>1 Correcte spelling? </p> <p>2 Correcte interpunctie? </p> <p>5Algemene indruk (10)</p> <p>Cijfer</p> <p>Beoordeling schrijfvaardigheid formulier 2</p> <p>Naam: . Klas: </p> <p>Beoordeelt het werk van: .</p> <p>Categorie</p> <p>Punten</p> <p>1Inhoud (10)</p> <p>5 Informatie: voldoende, degelijke inhoud (duidelijk brongebruik), samenhang met de hoofdgedachte?</p> <p>6 Relevante voorbeelden? </p> <p>7 Relevante citaten (met goede bronvermelding)? </p> <p>8 Relevante en deugdelijke argumentatie? </p> <p>2Tekststructuur (10)</p> <p>a.Inleiding (2)</p> <p>3 Staan onderwerp, hoofdgedachte of hoofdvraag erin? </p> <p>4 Is je inleiding motiverend genoeg om verder te lezen? </p> <p>b.Afsluiting (2)</p> <p>3 Sluit je aan op de hoofdgedachte/hoofdvraag van je artikel? </p> <p>4 Is er sprake van een passende afronding van je artikel? </p> <p>c.Kern (4)</p> <p>4 Tekst logisch opgebouwd?</p> <p>5 Alineas logisch opgebouwd? </p> <p>6 Opbouw zichtbaar gemaakt door signaal- en verwijswoorden? </p> <p>3Formulering (10) </p> <p>4 Zinsbouw- en woordkeuzefouten? </p> <p>5 Begrijpelijk, concreet, bondig?</p> <p>6 Toon, aantrekkelijkheid?</p> <p>4Spelling (10)</p> <p>3 Correcte spelling? </p> <p>4 Correcte interpunctie? </p> <p>5Algemene indruk (10)</p> <p>Cijfer</p>

Recommended

View more >