dosyayukleme.ahievran.edu.trdosyayukleme.ahievran.edu.tr/dosyalar/ders_icerikleri.docx · web...

of 30 /30
1.YARIYIL 401511101 Sağlığı Koruma ve Geliştirme (2-2-3) Bu ders; birey, aile ve toplum gruplarının sağlığını koruma ve geliştirme üzerine odaklanır. Bu ders kapsamında öğrenciler, sağlığı koruma ve geliştirme kavramları ve yaklaşımlar, sağlık davranışlarının belirleyicileri ve sağlığı geliştirme modelleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlığı geliştirme projeleri (sağlıklı okullar, sağlıklı şehirler, sağlıklı iş yerleri vb.), yetişkin eğitimi ve yetişkinlerin öğrenme özellikleri, sağlık eğitimi programını geliştirme adımları, olumlu eğitim atmosferi, iletişim ve interaktif (etkileşimli) eğitim teknikleri, sağlık eğitimi programının değerlendirilmesi ve değerlendirme araçları, grup dinamikleri ile bir eğitim grubunun evreleri; görsel-işitsel araç ve afiş-broşür hazırlama ile sunma konularını içermektedir. 401511102 Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Giriş (2-0-4) Bu ders, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünün tanıtımı, iş olanakları hakkında bilgilendirme, gelişim ve ilgili kavramların tanımlanması ve tartışılması, gelişim ilkelerinin tartışılması, yaşam dönemleri ve gelişim görevleri, fiziksel gelişim, motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, ahlak gelişimi, sosyal gelişim, duygusal gelişim ve cinsel gelişim konularını kapsamaktadır. 401511103 Temel Bilgisayar Teknolojileri (2-2-3) Bu ders;temel bilgisayar bilimlerine giriş , bilgisayar programlarının tanıtımı ve kullanımları, Word, İnternet Explorerprogramı, Excel kullanımı,Powerpoint vb. sunu programları, afiş ve broşür hazırlama programları hakkında genel bilgi verilmesi ve pratik yapılması konuları ilebu konulara yönelik uygulama çalışmalarını içermektedir. 401511104 Temel Sosyoloji (2-0-3) Bu ders, günümüz toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunun bilimsel açıdan değerlendirilmesi, bilimsel bilgi, bilimsel bilginin temel formları ve özellikleri, bilim, sosyal bilim, sosyolojik kavramlar, kültür, birey ve sosyal etkileşim, sosyalizasyon ve sosyalizasyon sürecinin sonuçları, grup ve organizasyon, sosyal kontrol biçimleri, sosyal tabakalaşma, temel sosyal kurumlar, temel Çocuk Gelişimi Bölümü 2016 Müfredatı 1. Sınıf Ders İçerikleri 1/6

Author: duongmien

Post on 11-Apr-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1.YARIYIL

401511101 Sal Koruma ve Gelitirme (2-2-3)

Bu ders; birey, aile ve toplum gruplarnn saln koruma ve gelitirme zerine odaklanr. Bu ders kapsamnda renciler, sal koruma ve gelitirme kavramlar ve yaklamlar, salk davranlarnn belirleyicileri ve sal gelitirme modelleri, Dnya Salk rgt'nn sal gelitirme projeleri (salkl okullar, salkl ehirler, salkl i yerleri vb.), yetikin eitimi ve yetikinlerin renme zellikleri, salk eitimi programn gelitirme admlar, olumlu eitim atmosferi, iletiim ve interaktif (etkileimli) eitim teknikleri, salk eitimi programnn deerlendirilmesi ve deerlendirme aralar, grup dinamikleri ile bir eitim grubunun evreleri; grsel-iitsel ara ve afi-bror hazrlama ile sunma konularn iermektedir.

401511102 ocuk Geliimi ve Eitimine Giri (2-0-4)

Bu ders, ocuk Geliimi ve Eitimi blmnn tantm, i olanaklar hakknda bilgilendirme, geliim ve ilgili kavramlarn tanmlanmas ve tartlmas, geliim ilkelerinin tartlmas, yaam dnemleri ve geliim grevleri, fiziksel geliim, motor geliim, bilisel geliim, dil geliimi, ahlak geliimi, sosyal geliim, duygusal geliim ve cinsel geliim konularn kapsamaktadr.

401511103 Temel Bilgisayar Teknolojileri (2-2-3)

Bu ders;temel bilgisayar bilimlerine giri, bilgisayar programlarnn tantm ve kullanmlar, Word, nternet Explorerprogram, Excel kullanm,Powerpoint vb. sunu programlar, afi ve bror hazrlama programlar hakknda genel bilgi verilmesi ve pratik yaplmas konular ilebu konulara ynelik uygulama almalarn iermektedir.

401511104 Temel Sosyoloji (2-0-3)

Bu ders, gnmz toplumunda insan ilikilerinin organizasyonunun bilimsel adan deerlendirilmesi, bilimsel bilgi, bilimsel bilginin temel formlar ve zellikleri, bilim, sosyal bilim, sosyolojik kavramlar, kltr, birey ve sosyal etkileim, sosyalizasyon ve sosyalizasyon srecinin sonular, grup ve organizasyon, sosyal kontrol biimleri, sosyal tabakalama, temel sosyal kurumlar, temel sosyal kurumlar ileaile, akrabalk, evlilik ve eitim konularn iermektedir.

401511105 Temel Matematik (2-0-3)

Bu ders,matematiin tanm, dier bilimlerle ilikisikmeler ve kmelerle ilemler, say sistemi kurma,doal saylar, deiik tabanl saylar,tam saylar, blnebilme kurallar, "ekok ve ebob kavramlar ve uygulamalar,oran, orant, bileik orant kavramlar ve uygulamalar,reel saylar, sl ve kkl okluklar,kartezyen arpm, bant, fonksiyon, ilem kavramlar ve bunlarn grafikle gsterimi,denklik ve sralama bantlar,ayrk rtler ve zincirler,veri toplama, verilerin zetlenmesi,merkezi eilim lleri (ortalama, tepe deer, ortanca) ve dalm lleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma) konularn iermektedir.

740011301 Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi-I (2-0-2)

Bu ders; inklp ve inklpla alakal kavramlar, Trk inklbn hazrlayan sebepler, Osmanl Devletinin ykl, XIX. Yzylda Osmanl Devletinde yenilik hareketleri, Osmanl Devletlerinin son dneminde devleti kurtarmaya ynelik fikir hareketleri, XX. Yzyl balarnda Osmanl Devletinin durumu, I. Dnya sava ve Osmanl Devletinin ykl, I. Dnya savann sebepleri, I. Dnya savann balamas ile Osmanl Devletinin savaa girmesi, I. Dnya savanda Trk cepheleri, Osmanl Devletini paylama projeleri, I. Dnya savann sona ermesi ve yaplan anlamalar, Milli Mcadele Dnemi, aznlklarn faaliyetleri ve ayrlk cemiyetler, Milli Mcadeleye hazrlk, zmirin igli, Mustafa Kemalin stanbulda ve Anadoluda yrtlen faaliyetlerini kapsamaktadr.

750011301 Trk Dili-I (2-0-2)

Bu ders;dilin tanm ve nemi, Trk dilinin dnya dilleri arasndaki yeri ve nemi, Trk ve dnya edebiyatna ilikin genel bilgi, Trk ve dnya edebiyatnda n plana kan kitaplara ve yazarlara ilikin bilgi, dil kltr ilikisi, yazm kurallar, noktalama iaretleri, kompozisyon yazma kurallar ve planlar, anlatm bozukluklar, dnme ve dndn ifade edebilme, okunan bir metni doru zmleme ve rneklerle metin tahliliyapma konularn iermektedir.

431211301 Yabanc Dil-I (2-0-2)

Bu ders; imdiki zaman, yaygn fiiller, doum gnleri, tarihler, sra saylar, a lot of, some, not, any, para, some'n zayf halleri, of, geni zaman, saylar, fiyatlar, Var m/yok mu?, saylan saylamayan isimler, sahiplik, yer edatlar, "How much, tekil, oul, hangisi, hangileri, giysiler, nl harfler, belirteler, Ne sklkta?, bir kez, iki kez, her..., "There is/are, many, lots of, a lot of, eposta yazma, szck gruplar, kelime geliimi, "Was were, zaman ifadeleri, last on, yesterday, at/in, yer, cmle vurgusu, vard/yoktu, zaman ifadeleri, in the (1930s), ago, teknoloji, tarihler, gemi zaman, dzenli fiiller, seyahat, ricalar, biyografi, dzensiz fiillerdeki nl sesler, gemi zamanda olumsuz cmleler, mzik trleri ve mzisyenler, biyografi, gemi zamanda Wh soru cmleleri, ksa cevaplar, nsz harfler konularn ve okuma ile anlama almalarn kapsamaktadr.

401511201 Semeli Ders I ocuk Animatrl (2-0-4)

Okul ncesi eitim kurumlarnda planl ve etkili uygulamalar yapma, Bu ders Eitsel oyunun tanmn aklar,Eitsel oyunun tarihesini irdeler,Oyun retiminin amalarn saptar,Oyunun ocuklarn geliim zelliklerine olan etkisini sorgulayabilecektir,Fiziksel geliimine olan etkisini irdeler,Zihinsel geliimine olan etkisini saptar,Psikomotor geliimine olan etkisini irdeler,Sosyal geliimine olan etkisini aklar,Duygusal geliimine olan etkisini saptar,Dil geliimine olan etkisini irdeler,Eitsel oyunlar ocuklarn geliim zelliklerine uygun olarak programlamasn yapabilecektir,Oyunun zelliine gre aralarn saptar,Oyunun zelliine gre gvenlik nlemlerini betimler,Oyunun zelliine gre eitim ortamn dzenler,Oyun uygulamalarnda uyulmas gereken kurallar listeler,Eitsel oyunlar gruplandrarak farkl ya gruplarna gre uygulayabilecektir.

401511202 Semeli Ders I: niversitede Yaam Kltr (2-0-4)

Bu ders; niversite kavram ve anlay, Krehirin tantm, renci ileri hakknda bilgilendirme, ders seimi ve danmanlklar hakknda bilgilendirme, uluslararas olanaklar hakknda bilgilendirme, hizmetleri, mediko,burslar hakknda bilgilendirme, sanat, bilim ve spor kulpleri ile ilgili bilgilendirme, gezi olanaklar, sosyal sorumluluk projeleri, renci topluluklarnn kurulmas prosedr ve renci temsilcilikleri hakknda bilgilendirme konularn kapsamaktadr.

401511203 Semeli Ders I: Beden Eitimi (2-0-4)

Beden Eitimi dersi; beden eitimi ve sporda temel kavramlar, eitim ve retimde beden eitimi ve sporun yeri, ilevi, amalar, felsefesi, dier bilimlerle ilikisi, spor dallar ile ilgili bilgilendirme, beden eitiminin Trk eitim ve spor kurumlar iindeki yeri ve ilevi, spora balang egzersizleri uygulamas, basketbol ve voleybol kurallar ve uygulamas, spor msabakas izleme ve yorumlama konularn iermektedir.

401511204 Semeli Ders I: Resim (2-0-4)

Bu ders; komposizyon hazrlama ve teknikleri, figr izim-uygulama ve oranlama, oran-orant ve eletiri, yeni komposizyon hazrlk ve izimi, figr izim-uygulama, oran-orant-yerletirme, kritik, deerlendirme, yeni komposizyon hazrlk ve izimi, figr izim-uygulama, izgi deerleri ve planlar (eletiri) konularn kapsamaktadr.

2. YARIYIL

401512101 Beslenme lkeleri (2-0-3)

Bu ders; beslenmeye giri, karbonhidratlar, lipitler, proteinler, nkleik asitler, enzimler, enerji metabolizmas,hormonlar ve metabolizma, su ve mineraller, vitaminler, besin gruplar, katk eleri, besinlerin ilenerek saklanmas,iecekler, bitkisel kimyasallar ve ilevsel besinler, probiyotikler, yemek planlama, imanlk-zayflk, zel durumlarda beslenme, katk maddeleri ve etiket okuma konularn iermektedir.

401512102 Tbbi Biyoloji ve Genetik (2-0-3)

Tbbi Biyoloji ve Genetik dersi canllarn yapsn oluturan molekllerin ve en kk canllk birimi olan hcrenin zelliklerini, kuaklar boyu aktarlan ve kaltsal materyal olan DNAdaki genetik bilginin protein molekllerine evrilme aamalarn (replikasyon, trankripsiyon, translasyon), genetiin temeli olan hcresel olaylar (hcre dngs, mitoz-mayoz ve kontrol) ve rekombinant DNA teknolojilerindeki son gelimeleri aktarmaktr.

401512103 zel Eitime Giri (2-0-3)

Bu ders; zel eitim ilkeleri, nemi ve tarihesi ile zel eitim kurumlarnn amalar, ilgili tanmlar ve terimler, zel eitime ilikin kanun ve ynetmelikler, engelli ocua sahip ailelerin zellikleri, geirdikleri aamalar ve haklar, kaynatrma, bireyselletirilmi eitim programlar, zel eitime ihtiyac olan bireylerin snflandrlmas ve engelli olu nedenleri, dil ve konuma bozukluklar,grme, fiziksel, zihinsel ve iitme engelli bireyler ileduygusal ve sosyal bozukluklar, otistik ocuklar, zel renme gl olan bireyler, dikkat eksiklii ve hiperaktivite bozukluu ile stn yetenekli bireyler ve aile eitimi konularn kapsamaktadr.

401512104 Temel Psikoloji (3-0-3)

Bu ders; psikolojiye giri,davrann biyolojik temelleri,renme, bellek,drtler, gdlenme,duyular,alg,psikolojik testler,kiilik ve zek,davran bozukluklar ve tedavisi,tutumlar, nyarg ve davran zerinde sosyal etkiler konularn iermektedir.

401512105 Sosyal Antropoloji (2-0-2)

Bu ders; antropolojinin tanm ve alma konular, kltr kavram, temel antropoloji kuramlar, insann canllar dnyasndaki yeri, primatlar, nsann evrimi, insann sosyal deiimi, endstri ncesi yaam, kent ve devlet, sosyal cinsiyet ve ilikiler, din ve kutsal ile dil ve iletiim konularn iermektedir.

401512106 Aile ve Yaam Dinamii (2-0-2)

Bu ders; aile kavram ve trleri, deien aile yaps ile etkileyen faktrler, aile modelleri, aile ilevleri ve aile ilevlerini etkileyebilecek etmenler, aile ii iletiim, anne baba tutumlar, ocuun geliim aamalarnda ailenin nemi, evliliin tanm ve e seimi, aile paralanmasnn nedenleri ve aile yeleri zerindeki etkileri, aile ii iddet, farkl zellikteki bireylere sahip aileler ve sorunlar, teknoloji ve aile, g ve aile konular ile kentlemenin aileler zerindeki etkisi ile anne-baba eitimi konularn iermektedir.

750012301 Trk Dili-II (20-2)

Bu ders, yaratc yazma (yk, roman) trleri, retici yazma (makale, aratrma, zgemi, dileke, rapor yazma) trleri, yazl anlatm trlerini ve zellikleri, szl anlatm zellikleri, hazrlkl konuma (seminer, konferans, mnazara) trleri, noktalamann yazl anlatmdaki nemi, noktalama iaretleri, yazm kurallarnn dildeki nemi ile kullanmlar, zel veya resmi teebbslerinde dili kurallarna uygun doru kullanma, szcklerle ilgili anlatm yanllar, dilimizin baka dillerden etkilenmesinde ortaya kan anlatm bozukluklar, gnmz dil problemlerinin zm konularnn yan sra szl ve yazl anlatmda baar konularn iermektedir.

740012301 Atatrk lkeleri ve nklp Tarihi-II (20-2)

Trk inklap hareketleri, ok partili rejim denemeleri ve sonular,hukuk,eitim, kltr alannda vesosyal alanda yaplan inklaplar,ekonomi ve toplumsal alannda yaplan inklaplar,Atatrk dnemi Trk d politikas,Trk inklabnn dayand temeller ve Atatrklk,milliyetilik,halklk, devletilik,laiklik, inklplk konularn iermektedir.

431212301 Yabanc Dil II (2-0-2)

Bu ders, Simple Past Tense, Simple Present Tense, Countable and uncountable nouns, Some /any/ a few / a little, Comparatives and superlatives, Present Continuous, Possessive pronouns, Going to Future Tense, Adverbs and adjectives, Present Perfect Tense, listening, writing, speaking konularn iermektedir.

401512201 Semeli Ders II: Fotoraflk-I (2-0-4)

Fotorafn ve fotoraf makinesinin tanm, temel kavramlar, fotoraf tarihi, fotoraf makinesinin paralar ve kullanm, objektifin fotoraf makinesi iin nemi, farkl objektif trleri ve kullanldklar alanlar, rtc ve diyafram kavramlar, ilevleri, fotorafta kullanlan duyarl malzemeler; filmler ve sensrler, film kullanan makinalar ve dijital makineler arasndaki farklar, ISO kavram, k bilgisi, fotorafta n etkili kullanm; k lerler; filtreler, yardmc eler, fotoraf makinesinin bakm, grntlerin saklama koullar, flalar, yanstclar, bounce fla kullanm, fotorafta kompozisyon, kompozisyonun temel eleri, fotorafta ana ilgi merkezi, ierik ve estetik ynden gl kompozisyonlar oluturma konularn ve ekim gezisini iermektedir.

401512202 Semeli Ders II: Doa ve Yaam (2-0-4)

Doa bilimlerinin amalar ve yntemleri, doaya ilikin kavramlar, doada yaam, doal hayat koruma, doa sporlar konularn, ocuk ve doa ile ilgili aratrmalarn incelenmesini, yerel kulplerin ziyaret edilmesi ve bilgi alnmasn, ocuk ve doa konusunda proje planlama ve uygulamay ierir.

401512203 Semeli Ders II: lkyardm ve Acil Bakm (2-0-4)

Bu ders; ilkyardmn nemi tarihesi, ilkyardmda hasta deerlendirmesi ve ilgili kavramlar, kardiyopulmoner arrest ve ressitasyon, solunum yolu tkanmalarnda ilkyardm, kanamalar ve ok, yumuak doku yaralanmalar ve sarglar, krk, kk, burkulmalar ve kas kramplar, yanklarda ilkyardm, scak arpmas ve donmalar, zehirlenme, ani bilin kayplar, hasta tama ve triaj, halk sal kavram ve gelimesi ve koruyucu salk hizmetleri konularn iermektedir.

* lk ve acil yardm mdahalelerinin ocuklar ve yetikinler iin gsterilmesi gerekmektedir.

401512204 Semeli Ders II: Mzik (2-0-4)

Bu ders; nefes ve ses almalar, ses salnn korunmas, oturarak ve ayakta almann kurallar, bireysel ve grup almalar ile, koro eitimi almalarna giri ve folk-music rnekleri ile, trk, sanat mzii rneklerini syleme ile stiklal Marn koro ile syleme konularn kapsamaktadr.

3.YARIYIL

401521101 Anne ve ocuk Beslenmesi (2-0-2)

Bu ders; Trkiye'de ve dnyada beslenme ve beslenme sorunlara genel bak, gebelik ve emziklik dneminde beslenme, anne st, 0-1 ve 2-6 ya grubu ocuklarn beslenme zellikleri, ocuklarda bymenin izlenmesi ve deerlendirilmesi, protein enerji malntrisyonu ve ocukluk a imanl, okul, ergenlik ve adlesan a beslenmesi, beslenme ve mental geliim, hastalklarda beslenme ve beslenmeye bal hastalklar konularn kapsamaktadr.

401521102 Bebeklik Dneminde Geliim ve Eitim (KD) (2-0-2)

Bu ders; prenatal dneme ilikin tanmlar, genetik, doum ncesi geliim, doum sreci, doum anomalileri, yeni doann fiziksel ve psikolojik durumu, zel gereksinimi olan yeni doanlar, bebeklikte fiziksel byme ve motor geliim, bebeklik obezitesi, bebeklerin beyin geliimi, yeni doan bilisel yetenekleri, bebeklerin bilisel geliim farkllklar, bebeklikte dil becerileri, dil gerilii, gven ve ballk, zel gereksinimli bebeklerde sosyal duygusal geliim, benmerkezcilik, zerklik konularn kapsamaktadr.

401521103 Anatomi Fizyoloji (3-0-3)

Anatomi Fizyoloji dersi; ilgili tanmlar, genel olarak blmleri, temel Latince kavramlar, kimyasal, hcresel ve doku dzeyinde organizasyon, deri ve yardmc organlarn anatomisi ve fizyolojisi, iskelet, eklem, kas, dolam, endokrin, solunum, sindirim, merkezi ve periferik sinir, duyu organlar ve boaltm sisteminin anatomisi ve fizyolojisi ile rogenital sistem anatomisi ve fizyolojisi konularn iermektedir.

401521104 Erken ocukluk ve Okul Dneminde Geliim ve Eitim (3-0-2)

Bu ders, erken ocukluk eitiminin tarihesi, dnyada uygulanan erken ocukluk eitimi uygulamalar, korunmaya muhta ocuklar, erken ocukluk ve okul dneminde bilisel, sosyal, duygusal, fiziksel, motor, cinsel geliim ile dil ve ahlak geliimi konularn kapsamaktadr.

401521105 letiim Becerileri (2-2-3)

letiim Becerileri dersi kapsamnda iletiimin tanm, iletiim sreci ve eleri, iletiim trleri, modelleri, iletiimde temel beceriler (etkin dinleme), anne-baba-ocuk arasnda kurulan iletiim eitleri, iletiimin temel kurallar, iletiimi engelleyen faktrler, iletiimde empatinin nemi, ben dili- sen dili, beden dili, atma zme yollar ve kiileraras iletiim atmalar konular yer almaktadr.

401521106 Okul ncesi Eitiminde Program Gelitirme-I (KD) (2-0-3)

Bu ders; program ve okul ncesi eitim programnn tanm, nemi ve okul ncesi eitim program hakknda bilgi verilmesi, programn tarihsel geliimi ve kuramsal temelleri, 2013 okul ncesi eitim program, okul ncesi program unsurlar, etkinlikleri konular ile yllk, aylk plan ve gnlk eitim ak hazrlamay kapsamaktadr.

401521107 Oyun ve Oyun Materyalleri (2-2-3)

Bu ders, oyunun tanm, nemi, eitimsel deeri, oyun ile ilgili kuramlar, oyuna ilikin grler, oyunun snflandrlmas, geliim alanlarna etkisi, yalara gre geliimi, oyun alanlarnn zellikleri, oyun ile ilgili etkinlik planlama ve uygulama, oyuncan tanm, nemi, snflandrlmas, sahip olmas gereken nitelikler, oyuncak seimi ve ilgili ynetmelikler, oyuncak planlama basamaklar konular ile oyuncak gelitirme ve uygulamay iermektedir.

401521108 Cinsel Salk Ve reme Sal (2-0-2)

Cinsel Salk Ve reme Sal dersi; yaam boyu btnsel salk bakyla cinsel salk ve reme salnn yeri ve nemi, reme haklar, toplumsal cinsiyet ayrmnn reme salna etkileri, toplumlarda cinsellie bak, cinsellik hakknda deer oluturma, reme sal, cinsel salk haklar, cinsel kimlik geliimi, ergenlik dnemindeki bedensel ve ruhsal deiiklikler, reme ve cinsel fonksiyon anatomisi ve fizyolojisi ile bozukluklar, ocuklarda cinsel eitim, aile planlamas, infertilite, yardmc reme teknikleri, cinsel yolla bulaan enfeksiyonlar, cinsel istismar, cinsellikle ilgili yanl bilgi ve inanlar konularn kapsamaktadr.

401521109 Mesleki ngilizce-I (2-0-2)

Bu ders; mesleki literatrde yer alan kavramlar, doum ncesi geliim, bebeklik dnemi, erken ocukluk dnemi, okul dnemi ve ergenlik dnemine ilikin bilgi edinme ve okumalar yapmay iermektedir.

401521201 Semeli Ders III: Topluma Hizmet Uygulamalar (2-0-4)

Bu ders; topluma hizmet uygulamalarnn nemi, toplumun gncel sorunlarn belirleme ve zm retmeye ynelik projeler hazrlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konumac ya da dzenleyici olarak katlma, sosyal sorumluluk erevesinde eitli projelerde gnll olarak yer alma, topluma hizmet almalarnn okullarda uygulanmasna ynelik temel bilgi ve beceriler, proje uygulama ilkeleri, proje/etkinlik nerisi hazrlama ilkeleri, projenin resmi bavuru ilemlerine hazrlk ve proje uygulamas konularn kapsamaktadr.

401521202 Semeli Ders III: Topluma Hizmet Uygulamalar (2-0-4)

Topluma hizmet verme yaklamyla tanma, Topluma hizmet uygulamalarnn yntemi ileyii ve projelendirilmesi hakknda bilgi sahibi olma, Uygulama ortamndaki etkinlikleri gzlem ve katlm yoluyla tanma, Topluma hizmet uygulamalar iin proje gelitirme/ gelitirilmekte olan bir projeye katkda bulunarak uygulama, Dnem sonunda gerekletirilen topluma hizmet uygulamalarn ieren dokman hazrlama konularn kapsamaktadr.

401521203 Semeli Ders III: renme Psikolojisi (2-0-4)

renme Psikolojisi dersi kapsamnda eitim-renme-retim ilikisi, temel kavramlar, renmeyi etkileyen faktrler, klasik ve edimsel koullanma, sistematik duyarszlatrma, kart koullanma ve tepkisel koullanma zellikleri, davran yaklam kuramlar, Balamclk ve Edward Lee Thorndke, Sistematik Davran Kuram ve Clark Leonard Hull, aret-Gestalt Kuram ve Edward Chace Tolman, Sosyal Bilisel Kuram ve Albert Bandura, Bitiik Kuramlar ve John Broadus Watson, Bilgiyi leme Kuram ile Gestalt kuram konular yer almaktadr.

401521204 Semeli Ders III: Konuma ve Sunum Becerileri (2-0-4)

Bu ders; konuma ve sunum becerilerinin nemi, konuma ve konumann temel eleri (boumlama, tonlama, duraklama, vurgulama ve ritim), konuma trleri (ikna etme, eletirel konuma, katlml konuma, tartma, gdml konuma, serbest konuma ve yaratc konuma), etkili konumada ses zellikleri (iitilebilirlik, akclk, aklk hoa giderlik ve bkmllk), etkili konumada ses zellikleri, topluluk nnde konuma (kendine gven, konuya hkimiyet, samimiyet, rneklendirme, ortam tanma, akc olma), topluluk nnde konuma, sunum (prezantasyon) ve sunum trleri (Bilgi verme amal sunum ve ikna etme amal sunum), temel sunum becerileri (izleyici ile temas, ses kalitesi ve dzeyi, sunumu grsel-iitsel aralarla destekleme ve mltimedya aralarndan faydalanma, beden dilinin doru kullanm, sessizlii kullanma, heyecan gizleme, konumay eitleme, izleyici ile temas, ses kalitesi ve dzeyi, sunumu grsel-iitsel aralarla destekleme ve mltimedya aralarndan faydalanma, beden dilinin doru kullanm, sessizlii kullanma, heyecan gizleme, konumay eitleme, grubu canl tutma), bir sunumun planlanmas (sunumun amacn belirleme, sunumu seyirci profiline gre tasarlama, kullanlacak grsel-iitsel malzemeyi belirleme, ortamn zellikleri hakknda bilgi edinme, zaman kullanma, mekn kullanma), snf ierisinde rnek bir sunumun gerekletirilmesi konularn iermektedir.

4. YARIYIL

401522101 Bebeklik Dneminde Eitim Programlar (KD) (2-2-3)

Bebeklik Dneminde Eitim Programlar dersi; Denver II Geliimsel Tarama Testi, Gazi Erken ocukluk Geliimi Deerlendirme Arac (GEDA), Ankara Geliim Tarama Envanteri (AGTE), Marmara Geliim lei, Portage Erken ocukluk Dnemi Eitim Program, Brigance Erken Geliim Envanteri II, Bayley Bebekler in Geliimsel Deerlendirme lei, Milli Eitim Bakanl Okul ncesi Eitim Program, Kk Admlar Geliimsel Gerilii Olan ocuklara Ynelik Erken Eitim Programlar ile programlarn benzerlik ve farkllklarn belirlemeyi, okulncesi eitim kurumlar ve hastane ocuk servislerinde 0-3 ya dnemine ilikin gzlemi iermektedir.

401522102 ocukluk Dneminde Sanat ve Yaratclk (2-2-3)

Bu ders; yaratclk, estetik ve sanatn tanm, nemi, okul ncesinde sanatn nemi, sanat ile ilgili aratrmalarn sunumu, sanat eitiminde retmenin rol, eitim ortam ve materyaller konularn ve sanat etkinlikleri sanat etkinlii uygulamalar ile sanat etkinlii gzlem formunun oluturulmasn iermektedir.

401522103 Geliim Psikolojisi (3-0-3)

Bu ders; geliimle ilgili temel kavramlar, geliimin ilkeleri, geliim dnemleri, geliime etki eden etmenler, fiziksel geliim, bilisel geliim kuramlar (Piagetnin Bilisel Geliim Kuram, Bruner ve Vygotskynin Bilisel Geliim Kuram), ahlak geliim kuramlar (Piagetnin Ahlak Geliimi Kuram, Kohlbergin Ahlak Geliimi Kuram), kiilik geliim kuramlar (Freudun Psikoseksel Geliim Kuram, Eriksonn Psiko-Sosyal Geliim Kuram), dil geliimi kuramlar, cinsel geliim kuramlar konular ile kuramlara ilikin proje oluturma ve sunumlar iermektedir.

401522104 ocukluk Dneminde Matematik ve Fen Eitimi (2-2-3)

Bu ders, fen eitiminin tanm, nemi, amac ve ocua salad yararlar; matematik eitimine giri, matematik kavramlarnn geliimi; OE programnda matematik ve fen sreleri, retmenin roln, matematik eitim programnn ilkeleri, matematik programnn uygulama ve deerlendirme ilkeleri, matematik eitiminde ortamn dzenlenmesi, kullanlacak materyaller, fen eitiminde bulunmas gereken kriterler, ierik ve dengenin planlanmas, fen eitiminde deerlendirme, okul ncesi dnemde genel olarak kullanlan fen eitimi yntemleri ve matematik becerilerinin geliimi, fen eitiminde kullanlan temel bilimsel ilem yntemleri, evde matematik, matematik ve teknoloji konular ile matematik ve fen etkinliklerini planlama ve uygulamay, matematik biliminin dier bilim alanlaryla btnletirilmesini, matematik ve fen eitimi gzlem formunun oluturulmas ile gzlem sonularnn sunumu ve tartlmasn kapsamaktadr.

401522105 Okulncesi Eitiminde Program Gelitirme-II (KD) (0-4-3)

Bu ders; okul ncesi eitim alannda gzlem yapma, 2013 Okul ncesi Eitim Program dorultusunda gnlk plan ve etkinlik plan oluturabilmeyi iermektedir.

401522106 Psikolojik Danma ve Rehberlik Hizmetleri (2-0-2)

Rehberliin amac, ilkeleri ve tarihesi, rehberlik ve eitim, rehberlik ve psikolojik danmada hizmet alanlar, rehberlik ve psikolojik danmada hizmet trleri, kiisel-sosyal rehberlik, eitsel ve mesleki rehberlik, bireyi tanma, test ve test d teknikler, zel eitim ve rehberlik, rehberlikte rgt ve personel konularn iermektedir.

401522107 Histoloji-Embriyoloji (2-0-3)

Bu ders; histolojiye giri, hcre tipleri, hcre membranlar, hcre organelleri, dokulara giri, insan vcudunun organizasyonu, epitel dokusunun snflandrmas, ba dokusu, kan ve kas doku, sinir, kkrdak ve kemik dokusu konularn kapsamaktadr.

401522108 Mesleki ngilizce-II (2-0-2)

Bu ders; mesleki literatrde yer alan kavramlar, dil geliimi, bilisel geliim, fiziksel geliim, sosyal-duygusal geliim ve ahlak geliimine ilikin bilgilendirmeler ile okuma yapmay iermektedir.

401522201 Semeli Ders IV: Aile Planlamas Eitimi (2-0-4)

Bu ders; aile planlamas hizmetlerine genel bak, aile planlamas danmanl, kombine hormonal kontraseptifler, sadece progesteron ieren hormonal kontraseptifler, rahim ii aralar, bariyer yntemler, doal aile planlamas yntemleri, gnll cerrahi sterilizasyon, istenmeyen gebelikler, zel durumlarda aile planlamas danmanl, aile planlamas hizmetlerinin organizasyonu konularn ve aile planlamas danmanl uygulamasn kapsamaktadr.

401522202 Semeli Ders IV: Sosyal Hizmet(2-0-4)

Sosyal hizmetin tanm, temel kavram ve unsurlar. Sosyal hizmet felsefesi, deerleri, etii, sre ve yaklamlar. Dnyada ve Trkiye'de profesyonel sosyal hizmetin tarihsel geliimi. Profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanlar ve ilevsel zellii; sosyal hizmet uzmannn rol ve fonksiyonlar ve mesleki kimlii.Sosyal refah kavramnn analizi. nsani hizmetler iinde sosyal hizmetlerin yeri, ama ve ilevi. Modern sosyal hizmetlerin oluumu ve geliimi. Dnyada ve Trkiye'de sosyal hizmetlerin tarihsel geliim sreci. Gnmzdeki sosyal hizmetlerin deerlendirilmesi.Sosyal hizmetin temel deerleri; insann saygnl ve deeri, insan ihtiyalarnn giderilmesi, sosyal adalet, dostluk, eitlik, sahiplik, sosyal ierme, sosyal onay grme, aktif katlm, spor, sosyal dlanma, damgalanma, mracaat gruplarnda spor ve sosyal hizmet konularn kapsamaktadr.

401522203 Semeli Ders IV: ocuk Ve evre (2-0-4)

ocuk ve evre dersi kapsamnda evre ile ilgili kavramlar ve kuramlar, evresel sorunlar ve zm nerileri, evrenin ocuk sal zerindeki olumsuz ve olumlu etkileri, geri dnm ve geri dnmle ilgili nlemler, enerji tasarrufu ve alternatif enerji yntemleri, milli eitim mfredatlarnda yer alan evre eitimlerine ynelik nite ve dersler, evreyi koruma bilincine uygun snf ii nlemler konularn, evre ile ilgili yaplm aratrmalarn incelenmesi ve ocuklarda evre bilinci oluturmaya ynelik proje retimini, projelerin sunumunu ve evre eitimiyle ilgili etkinlik hazrlama ve uygulama konular yer almaktadr.

401522204 Semeli Ders IV:Kaynatrma Eitimi (2-0-4)

Kaynatrma eitiminin tanm, nemi, tarihesi ve ilgili ynetmelikler, kaynatrma eitiminin ocuklar ve aileleri zerindeki etkileri, retimin kaynatrma eitimine gre uyarlanmas, kaynatrma eitiminde yaplan etkinlikler, kaynatrmaya hazrlk, kaynatrma eitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ile kaynatrma eitiminde kullanlan yntem ve teknikler, kaynatrma eitiminde eitimcinin rol ve davran kontrol, farkl engel gruplarnda kaynatrma eitimi konularn ve okullarda kaynatrma eitimine ilikin gzlem yapma ve kaynatrma uygulamalarna ilikin rneklerin paylam konular dersin ieriini oluturmaktadr.

5. YARIYIL

401531101 ocukluk Dneminde Mzik Eitimi (2-2-3)

Bu ders, mzik ile ilgili kavramlar (tn, perde, ritim, doku, dinamikler, tempo, yap), mziin ocuk geliimindeki yeri ve nemi, nota bilgisi, solfej, ocuklara ynelik ark yazma (beste ve gfte), ocuk ile ilgili mevcut arklarn incelenmesi (nota okuma ve solfej), Orff alglar hakknda bilgi ve uygulama, mzik etkinlikleri planlama ve uygulama (nefes ama ve ark retimi) ve mzikli yk almalar konularn iermektedir.

401531102 Ergenlik Psikolojisi (2-0-2)

Ergenlik Psikolojisi dersi kapsamnda; ergenlerde salk, fiziksel ve psikososyal geliim, davransal sorunlar, ergen cinsellii, ergenlerde cinsel bilgi ihtiyac, ergen gebelikleri, ergenlerde beslenme, obezite ve yeme bozukluklar, aile ve ergenler, okul ve arkadalk ilikileri, ergenlerde madde bamll, ergen ve teknoloji, ergen ve spor-sanat konular yer almaktadr.

401531103 Eitimde Drama (2-2-3)

Dramann ocuk geliimine etkisi, dramada temel kavramlar, dramatik eitimin lkemizdeki tarihi, dramada lider ve katlmclar, ortam ve ara gereler, uygulama aamalar, yaratclk ve drama, sanat eitimi ve drama, okul ncesi eitimde, zel eitimde ve kaynatrma eitiminde drama konular ile etkinlik rneklerinin paylam ve atlye almalar dersin ieriini oluturmaktadr.

401531104 Fiziksel Engelli ocuklarn Geliimi ve Eitimi (2-0-2)

Bu ders; fiziksel engelliliin tanmlar, trleri, nedenleri ve snflandrlmas, sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizlikler, serebral paralizi ve tiplerinin tartlmas, spina bifidal ocuklar ve eitim durumlar, omurilik yaralanmalar, epilepsi, ocuk felci nedenleri ve sonrasnda yaplacaklar, kas-iskelet sistemi ile ilgili ortopedik yetersizlikler, salkla ilgili yetersizlikler ile fiziksel yetersizlii olan bireylerin kulland ortez, protez ve adaptif cihazlar konularn kapsamaktadr.

401531105 ocuk Ruh Sal (2-0-2)

ocuk Ruh Sal dersi ieriinde; ruh salnn tanm, amac ve temel kavramlar, ruh sal yerinde bir kiinin nitelikleri, savunma mekanizmalar (bastrma, ydsma, yanstma, yer deitirme, ie atm, ie alm, blnme, zlme, kendine yneltme, yaltm, neden bulma, ters tepki, dnselletirme, dndrme, somutlatrma, bozma, saplanma, gerileme, zdeim, yanstmal zdeim, d kurma, yceltme, dnleme, zgrlkten ka mekanizmalar), ocuk ve ergenlerde uyum bozukluklarnn tanm, nedenleri, ocuk ve ergenlerde grlen uyumsuzluklar (uyku bozukluu, kolik, pika, atele oynama, sa yolma, yeme problemi, uyaran eksiklii, korkular, kskanlk, yalan syleme, alma, parmak emme, trnak yeme, tuvalet eitimi, enrezis, enkoprezis, mastrbasyon, cinsel uyumsuzluk, cinsel sapmalar, lm, kar gelme, saldrganlk, iddete ynelme, sua ynelme, intihar giriimi, madde bamll, okul fobisi, okul baarszl, okul zorbal, olumsuz arkada evresi, teknoloji bamll, paralanm aile, kekemelik, konuma bozukluu, geliim gerilii) konularn ve vaka tartmalar yer almaktadr.

401531106 Zihinsel Engelli ocuklarn Geliimi Ve Eitimi (2-0-2)

Bu ders; zihinsel yetersizliin tanmlar, nedenleri, yaygnl, snflandrlmas, trleri ve zihinsel yetersizlik trlerinin zellikleri, zihinsel yetersizlii nleme almalar, zihinsel yetersizlii olan ocuklarn zellikleri, zihinsel yetersizlii olan rencilere ynelik retim ortam ve programlar, retim yntem ve teknikleri, uygulamal davran ve beceri analizi konularn ve kaynatrmaya ynelik uyarlamalar yapma, zihinsel yetersizlii olan rencilere ynelik program hazrlama ve uygulamay kapsamaktadr.

401531107 Eitsel Tan Ve Deerlendirme Yntemleri (2-0-2)

Bu ders; eitsel tan ve deerlendirme yntemlerine giri, normal geliim gsteren ve zel gereksinimli ocuklarn zelliklerini deerlendirme yntemleri, gzlemler ve eitleri, deerlendirme envanterleri, standardize testler, eitleri ve ilgili rnekler, informal testler, eitleri ve ilgili rnekler, Trkiyede eitsel deerlendirme ve tanlama sreci, eitsel tanlama ve deerlendirmede etik ilkeler, nrogeliimsel bozukluklar ve tansal zellikleri (zihinsel yetersizlikler, genel geliim gerilii, iletiim bozukluklar, otizm spektrum bozukluu, dikkat eksiklii ve hiperaktivite bozukluu, zel renme gl, motor bozukluklar), iitme yetersizlii, grme yetersizlii ve bedensel engel, zellikler ve tanlama kriterleri, eitsel tan ve deerlendirmede kullanlan basl formlar (aile grme formu, eitsel deerlendirme formu, eitsel deerlendirme istei formu, salk kurulu raporu), sk kullanlan zeka testleri (Stanford-Binet Zeka lei, ocuklar iin Wechsler Zeka lei (Wsc-R), Leiter Uluslararas Performans lei, Peabody resim kelime testi, Good Enough-Harris Bir Adam izme Testi, Gessell Testi) konularn kapsamaktadr.

401531108 Hasta ocuk Ve Hastane-I (KD) (2-0-3)

Bu ders; alanda yaplm olan yurtii ve yurtd rneklerin incelenmesi, ya gruplarna gre hastanede yatan ocuklar, hastanede yatan ocuklarn ruhsal durumlar, ocuk, aile, personel etkileimi, ocuklarn hastane yaantsna hazrlanmas, ocuk ve aileleri tehis, tedavi ve ameliyata hazrlama, hastanede oyun ve oyun odalar, hastane okullar, lmcl hastal olan ocuklar, aileler ve personel, eve dn, hastanede yatan ocuklarn haklar konularn, yurtii ve yurtdnda yer alan ocuk hastanelerinin incelenmesi konularn kapsamaktadr.

01531109 ocuk Edebiyat (2-2-3)

Bu ders; ocuk edebiyatnn tanm, nitelii ve nemi, dnyada ve Trkiyede ocuk edebiyatnn tarihesi, ocuk edebiyatnn ocuun geliimine katks, yalara gre ocuk kitaplar, ocuk kitaplarnn biimsel ve ieriksel zellikleri, ocuk edebiyatnda yer alan olumsuzluklar, oyuna, meraka ve hayale dayal ocuk edebiyat kaynaklar, trleri, ocuklarda okuma alkanlnn gelitirilmesi ve ocuk ktphaneleri, ocuk edebiyat rnlerinin Trke eitimi asndan incelenmesi, ocuk ve genlik dnemi ocuk kitab yazarlarnn ve kitaplarnn tantlmas ile incelenmesi, hikye kitab oluturma ve ocuk edebiyatna ynelik kitap inceleme konular dersin ieriini oluturmaktadr.

401531201 Semeli Ders V: ocuk Haklar (2-0-4)

Bu ders; hukuk kavram, amac, temeli, meyyideleri ve dallar, hak kavram, hak ve fiil ehliyeti, ocuk haklar szlemesi ve uygulanmasna ynelik tedbirlerin alnmas, sua srklenmi ocuk, mahkeme srecinde ocuk ve bu srete ocuk geliimcinin yeri, emniyet birimlerinin ocuk ubesi ile iletiim, hapishane ve ocuk (slahevinde kalan sua srklenmi ocuk ve hapishanede yaamak zorunda kalan ocuk), Trkiyede ve Dnyada durum deerlendirmesi, hukukta ocuk haklarna ilikin ilgili kanunlarn incelenmesi, ailenin ocua kar sorumluluklarnn, devletin ve dier messeselerin ocua kar sorumluluklar, ocuk geliimcilerin alma alanlarnda yer alan mevzuatlarn incelenmesi konularn kapsamaktadr.

401531202 Semeli Ders V: Montessori Eitimi (2-0-4)

Bu ders; Maria Montessorinin yaam, metodun douu ve felsefesi, Montessoriye gre ocuklarn geliim aamalar, duyarl dnemler, temel ilkeler, Montessori programnn zellikleri ve materyallerin tantm, Montessori eitimi gnlk yaam becerileri etkinlikleri, duyu eitimi etkinlikleri, matematik etkinlikleri, dil gelitirici etkinlikler, Montessori eitiminde retmenin rol ve deerlendirme, retmenin eitimi ve Montessori eitimine ynelik eletiriler konularn kapsamaktadr.

401531203 Semeli Ders V: ocuk Sal Ve Hastalklar (2-0-4)

Bu ders; ocuk sal ile ilgili temel kavramlar, ocuklarda sal etkileyen faktrler, salkl ocuklarda byme ve gelime, dnyada ve Trkiye'de ocuk salna ilikin veriler, ocukluk dneminde grlen hastalklar, ocuk hastalklarnn nedenleri ve bulama yolar, ocukluk dnemi alar ve a takvimi, ocuklarda sk grlen kazalar ve nleme yollar, acil durumlarla ilgili planlanan mdahale programlar, hasta ocuklarn evde bakm, tan ve tedaviye yardmc uygulamalar, ocuklarda sk uygulanan ilalar konularn iermektedir.

401531204 Semeli Ders V: Proje Ynetimi (2-0-4)

Stratejik ynetim ve proje seimi,proje yneticisi,projelerde atmalarn ynetimi,rgtsel yaplarda projeler,proje faaliyetleri,proje btesi hazrlamai proje kaynak dalm salama, proje yrtlmesi, proje kontrol konularn kapsamaktadr.

6. YARIYIL

401532101 Biyoistatistik (2-2-3)

Bu ders; biyoistatistik ile ilgili temel kavramlar, verilerin zetlenmesi, tablo ve grafikler, normal dalm, standart normal dalm ve referans aral, bamsz iki rnein karlatrlmas, baml iki rnein karlatrlmas, korelasyon ve regresyon, sosyal bilimlerde yaygn kullanlan istatistik programnn (SPSS) tantlmas konular ile istatistik programnn (SPSS) uygulamasn iermektedir.

401532102 Erken ocukluk Dnemi Eitiminde Yaklamlar Ve Karlatrmal almalar (2-0-2)

Bu ders; High/scope, Head-Start, Montessori, Regio-Emilia ve Waldorf erken ocukluk eitim program, yaplandrmac eitim yaklam, ev merkezli eitim yaklam, karlatma almalar, farkl lkelerde ele alnan erken ocukluk dnemi eitimine ilikin politikalar ve uygulamalar konularn; yaklamlar arasnda karlatrma yapmay, alanda yaplm olan almalarn incelenmesi ve tartlmasn iermektedir.

401532103 itme Engelli ocuklarn Geliimi Ve Eitimi (2-0-3)

itme ile ilgili kavramlar, Trkiyede iitme engelli ocuklara ynelik almalar, erken tannn nemi, iitme engelinin tanm, nedenleri, snflandrlmas, iitmenin llmesi, iitme cihazlar, iitmeyi deerlendirme yntemleri, iitme engellilerin eitiminde kullanlan iletiim yntemleri, iitme engelli ocuun tanm ve geliim zellikleri, iitme engelli ocuklarn eitimi ile ilgili programlarn incelenmesi ile iitme engelli ocuklarn eitimine ilikin rnek etkinliklerin sunumu dersin ieriini oluturmaktadr.

401532104 Dil Geliimi Ve letiim Bozukluklar (2-0-3)

Dilin tanm ve nemi, ocuklarda dil geliimi, dil geliimini etkileyen etmenler, dilin bileenleri dil ve konumada rol olan sistemler, dil geliim dnemleri, ocuun dil geliiminde kullanlan materyaller, konuma ve dil bozukluklarnn nedenleri, dil ve konuma sorunlarn deerlendirme, farkl konuma ve dil problemleri (artiklasyon bozukluklar, ses bozukluklar, kekemelik, acele-karmak konuma, grntye dayal konuma zrleri, afazi-sz yitimi, gecikmi konuma, beyin felci, iitme bozukluu, yark damak veya yark dudak, zek gerilii ve duygusal problemler, yabanc dil ve blgesel konuma ayrlklar ile ilgili konuma ve dil bozukluklar), dil ve konuma problemlerinin zellikleri, nedenleri ve program hazrlama konular dersin ieriini oluturmaktadr.

401532105 Hasta ocuk Ve Hastane-II (0-4-3)

Bu ders; hastane gzlemleri yapma, hastaneye hazrlayc eitim oluturma ve uygulama, ocuk ve aileleri tehis, tedavi ve ameliyata hazrlamaya, hastanede yatan ocuklara ve ocuk, aile, personel etkileimine ynelik etkinlik planlama ve uygulama, hastanede oyun ve oyun odalar ile hastane okullarna ynelik neriler sunma ve uygulama, eve dne ynelik uygulamalar konular ile alanda yaplm projeleri inceleme ve tartma, alana ynelik proje retme ve sunmay iermektedir.

401532106 zel Eitim Programlar (3-0-3)

zel Eitim Programlar dersi; program ve eitim program, programn zellikleri, yetersizlii olan ocuklar iin program uyarlama nndeki engeller, destek eitim programlar, eitim uygulama okulu program, i okulu eitim program, bireyselletirilmi eitim program ve bireyselletirilmi retim programnn zellikleri, gelitirilmesi, uygulanmas ve deerlendirilmesi konularn kapsamaktadr.

401532107 Ailelere Rehberlik ve Danmanlk Hizmetleri (2-2-3)

Aile danmanl gerektiren nedenler, aile danmannn rol ve fonksiyonlar ile dikkat edilmesi gereken noktalar, etkili bir danma iin gereken beceriler, aile danmanl mdahale biimleri, rehberlik ve psikolojik danmada yanl anlaylar, danma ve aile danma srecinde yaplan hatalar, sorun zme aamasnda danman ve danan ilikisinde yaplan yanllar, anne-baba-ocuk ilikilerine ynelik videolar izleyerek tartma, vaka rneklerini tartma ve neriler sunmak dersin ieriini oluturmaktadr.

401532108 stn Yetenekli ocuklarn Geliimi Ve Eitimi (2-0-2)

Bu ders; temel kavramlar ve tarihe, ilgili kuramlar, zek ve yetenek, zek ve zellikleri, yetenek ve zellikleri, tanm ve snflandrma, tanlama ve deerlendirme, yaygnlk, stn zekl ve yetenekli ocuklarn zellikleri, stn yetenekli ocuklarn alanlara gre zellikleri, eitim nerileri, ailelere neriler, stn zekl ve zel yetenekli bireylere uygun etkinlikler, stn zekl ve zel yetenekli ocuklara ynelik etkinlik planlama konularn iermektedir.

401532201 Semeli Ders VI: Mesleki Rapor Yazma Teknikleri (2-0-4)

Bu ders sonunda renci gzlem, bilgi ve becerilerinin somutlat uygulama srecinin raporlarn yazacaktr. Bu erevede bilimsel raporlarn yazm konusunda yazlm farkl rapor rnekleri erevesinde rapor yazm ilenmesi kavranlacaktr. Bu incelemenin ardndan ilgi duyduklar bir sosyal hizmet sorun alann seerek aratrma nerisi hazrlamas renilecektir. Resmi rapor ve yaz tekniklerin yazlm konusunda gereken bilgiyi kavranma ieriini kapsamaktadr.i

401532202 Semeli Ders VI: Nrolojik Geliim (2-0-4)

Bu ders; sinir sisteminin embriyolojik geliimi, yapsal ve ilevsel zellikleri, normal nrolojik geliim ve deerlendirilmesi, mental retardasyon, serebral palsi, epilepsi, merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarnn ve ocuk felci hastalklarnn nedenleri ile tannmas, korunma ve tedavi yaklamlar, ocuklarda sk rastlanan dikkat eksiklii, renme gl, rselenmi ocuk gibi ruh sal sorunlarnn tannmas ve yaklam konular ile alanda yaplm almalarn aratrlarak tartlmasn iermektedir.

401532203 Semeli Ders VI: Akademik Yazma Becerileri (2-0-4)

Bu ders; akademik literatr tarama yntemleri hakknda bilgilendirme, Akademik literatr inceleme, uluslararas dzeyde kabul edilen biimde yazlmas (APA Format), akademik dil, okuma ve yaz, akademik bilginin elde edilme teknikleri, deerlendirme sonucu doru bilginin seilmesi, seilen bilginin dzenlenmesi, akademik makale yazmnda rnekler konularn kapsamaktadr.

401532204 Semeli Ders VI: ocuk hmal ve stismar (2-0-4)

Bu ders; ihmal ve istismar kavram, ocuk ihmal ve istismarnn tarihi sreci ile lkemizdeki ve dnyadaki durumu, ocuk ihmal ve istismarnn nedenleri, risk faktrleri, ihmal ve istismarn sonular, ocuk istismar trleri ve tbbi tansal yaklam, koruyucu nlemler ve farkndalk oluturma, ocuk ihmal ve istismarna yaklamda ocuk koruma birimleri, istismara urayan ocuun izlenme prosedr, rehabilitasyonu, ocuk istismarnn nlenmesine ynelik zm nerileri, ocuk haklar, Trk hukuk sisteminde ocuk ihmali ve istismar, ocuk ihmali ve istismarna yaklamda ocuk koruma birimlerine ziyaret konularn iermektedir.

7.YARIYIL

401541101 Aratrma Yntemleri (2-2-3)

Aratrma yntemleri dersi, bilimsel aratrmann temelleri, aratrma srecinin aamalar, aratrmalarn snflandrlmas/modelleri ile problemi tanmlama, rnekleme ve veri toplama yntemleri konularnn yan sra lmenin tanm, lme aralarnda aranan nitelikler, lme sreci, verilerin ilenmesi, zm ve yorumlanmas ile bu konularn raporlatrlarak hazrlanan projelerin sunumu konularn iermektedir.

401541102 zel Eitim Uygulamas-I (KD) (0-8-8)

Bu ders, kurum hakknda bilgi edinme, kurum ileyiine ilikin gzlem yapma, uygulama rencilerini gzlemleme ile uygulama yapma ve deneyimlerin paylam konularn iermektedir.

401541103 ocuk Geliiminde Kuramlar (3-0-3)

ocuk Geliiminde Kuramlar dersi, Hmanist Kuram (Maslov) Etolojik Kuram Ekolojik Kuram, Bireysel Geliim Kuram, Edimsel Kuram, Geliimsel Dnem Kuram (Buhlar), renme Kuramlar, Davran Kuramlar, Psikoanalitik Kuramlar, Psikoanalitik Kuramlar, Bilisel Geliim Kuramlar, Dil Geliim Kuramlar, Sosyal Geliim Kuramlar, Duygusal Geliim Kuramlar ile kuramlarn zetlenmesine ilikin farkl yntem tekniklerle hazrlanm etkinliklerin sunumu konularn iermektedir.

401541104 Okul ncesi Eitimde Alan almas-I (KD) (0-8-8)

Bu ders kurum hakknda bilgi edinerek kurum ileyiine ve uygulama rencilerine ilikin gzlem yapma ile uygulamaya yapmay kapsamaktadr.

401541201 Semeli Ders VII-Halk Sal (2-0-4)

Bu ders, halk sal hizmetlerinin tarihesi, Trkiyede salk rgtlenmesi, temel salk hizmetleri, salk politikalar, saln gelitirilmesi ve salk eitimi konular ile evre sal hizmetleri, erken tan hizmetleri, ilk yardm hizmetleri, bulac hastalklar ve baklama; kadn, bebek, ocuk ve adlasan sal; evde bakm hizmetleri ve rehabilitasyon, okul sal hizmetleri, salam ocuk ve adlesan izlemi, doast olaylar ve afetlerde halk sal i sal ve gvenlii konularn iermektedir.

401541202 Semeli Ders VII- Teknoloji Bilim ve ocuk (2-0-4)

Teknoloji Bilim ve ocuk dersi, teknolojinin eitimde kullanlmas, teknoloji ve renme, erken ocukluk geliiminde teknolojinin rol, erken ocukluk dneminde eitimde bilgisayar ve internet kullanm, okul ncesi ve okul dneminde eitimde teknoloji kullanm, bilgisayar destekli eitime ilikin grler, bilgisayar destekli eitimde eitimcinin rol, zel gereksinimli ocuklarn eitiminde teknoloji kullanm, bilgisayar destekli eitim program gelitirme ve sunma ile ocuklara ynelik teknolojik aralarn kullanmn gerektiren proje planlayarak sunma konularn iermektedir.

401541203 Semeli Ders VII- Grme lke ve Teknikleri (2-0-4)

Ders kapsamnda grmenin tanm ve amac gl ve snrl ynleri, grme trleri, psikolojik danma grmesi ve aamalar, ilk grme, iliki kurmada ilke ve tutumlar, grmenin ara veilkeleri, uygulama ilke ve teknikleri, grmenin geerlik ve gvenirlii konularnda bilgi edinme ve uygulamaya ynelik deneyim kazanma ile rnek grme planlayarak uygulama, grme rneklerini tartma ve nerilerde bulunma konular yer almaktadr.

8.YARIYIL

401542101 zel Eitim Uygulamas-II (0-8-8)

Kurum hakknda bilgi edinme, kurum ileyiine ilikin gzlem yapma, uygulama rencilerini gzlemleme ile uygulama yapma ve deneyimlerin paylam konular dersin ieriini oluturmaktadr.

401542102 Okul ncesi Eitimde Alan almas-II (0-8-8)

Kurum hakknda bilgi edinme, kurum ileyiine ilikin gzlem yapma, uygulama rencilerini gzlemleme, uygulama yapma, dersin deerlendirilmesi ve deneyimlerin paylam konularndan olumaktadr.

401542103 Kurum Ynetimi (2-2-6)

Ynetimin nemi ve amac, ynetime ilikin temel kavramlar, ynetimin sreleri, ynetimin modelleri, vizyon ve misyon, liderlik ve yneticilik, yneticilik becerileri, liderlik, trleri ve yaklamlar, bilim, sanat ve meslek olarak ynetim, ocuk geliimi alma alanlarna ynelik kurumlarn tantm, ilgili mevzuat, ocuk geliimi alma alanlarna ynelik kurumlarn yneticileri ile grme, ocuk geliimi alma alanlarna ynelik kurumlarn ynetimi ile ilgili aratrmalarn incelenmesi konular dersin ieriini oluturmaktadr.

401542201 Semeli Ders VIII-letiim Bozukluklarnda Eitimsel Yaklamlar (2-0-4)

Ders kapsamnda iletiim bozukluklarnda karlalan problemler, iletiim bozukluuna yol aan nedenler, iletiim bozukluklarnn tanlanmas ve deerlendirilmesi, dil ve iletiim becerilerinin retiminde yaygn olarak kullanlan yaklamlarn zellikleri ve snrllklar hakknda bilgi kazandrlmas, iletiim sorunu olan ocuklar iin btncl dil yaklam, iletiim bozukluklarna ilikin literatr taramas yaparak etkinlik rnekleri sunma, farkl iletiim bozukluklarna (Afazi, Muliple Sklerozis, Beyin felcinde konuma bozukluklar, zel renme gl, otizm spektrum bozukluu, asperger sendromu, yaygn geliimsel bozukluk, akc konuma ve kekemelik) ilikin bilgilendirme, etkinlik rnekleri verme, vaka tartmas konular yer almaktadr.

401542202 Semeli Ders VIII- Engelli Haklar (2-0-4)

Ders kapsamnda Dnyada ve Trkiyede engelli haklarnn tarihsel sreci, engelli haklar ile ilgili mevzuat, Trkiye'de kanunen verilmesi zorunlu temel hizmetler, evresel mimari eriim hakk, ulam hakk, engellilere verilen raporlara ilikin ileyi, zel gereksinimli bireylerin salk, bakm ve rehabilitasyon, eitim, i ve istihdam ile sosyal yardmlar ve indirimler konusundaki haklar; konu ile ilgili ulusal basnda yer alan haberler, Trkiye'de engelli haklar iin yaplan almalar ile Trkiye'de Engelli Haklar iin alan kurum ve kurulular konular yer almaktadr.

401542203 Semeli Ders VIII- Aile Danmanl (2-0-4)

Aile danmanl ve nemi, aile sistemi ve aile danmanl yaklamlarna genel bak, aile danmanlnn tarihesi, temel danma becerileri, aile danmanl sreci, danman ve aile etkileimi, uygun giriimlerin planlanmas, uygulanmas ve deerlendirilmesi, aile problemlerinin tanlanmas, ebeveynlik ve boanma danmanl, ocuk geliim takibinde izlenecek aamalar ve aileye danmanlk, eitim ortamlarnda ailelere rehberlik ve eitim almalarnda kullanlan yntem, vaka rneklerini tartma ve neriler sunma konular dersin ieriini oluturmaktadr.

401542204 Semeli Ders VIII-Toplam Kalite Ynetimi (2-0-4)

Kalite Kavram ve ilikili kavramlar, toplam kalite ynetiminin tarihsel geliimi, kalite kontrol, kalite gvencesi ve toplam kalite ynetimi (TKY), katlmclk, liderlik ve yneticilik, kaliteyi etkileyen etmenler, kalite gvence sistemleri, takm almas, toplam kalite ynetiminin uygulama sreci, planlama sreci, toplam kalite ynetiminin uygulama sreci, Kalite planlama teknii, Trkiyede TKY uygulamalar, toplam kalite ynetimi ve bilgi merkezleri dersin konularn oluturmaktadr.

ocuk Geliimi Blm 2016 Mfredat 1. Snf Ders erikleri 21/6