· web view7-3 boyutlu algılama yeteneklerini geliştirir, tasarımlarının artistik ve...

of 182 /182
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar İç mimarlık bölümünün amacı, mevcut yapıların iç mekânlarını yeni ihtiyaçlara göre yorumlayarak tasarlayan, mesleki alanlarındaki gelişmeleri takip ederek yorumlayabilen yaratıcı iç mimarlar yetiştirmektir. İç mimarlık bölümü öğretim programı, iç mekân tasarımını etkileyen teknik, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini kavrama becerisini sağlayan teorik ve uygulamalı dersler içermektedir. Sanatsal ve estetik değerlerin iç mekânla ilişkilerini kurabilmek amacıyla disiplinler arası dersler iç mimarlık programında yer almaktadır. B.Hedefler İç mimarlık bölümü, iç mekan tasarlama uygulamalarını insana yönelik gerçekleştirebilen, kullanıcının fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap verebilen, Tasarladığı mekânları uygularken gerekli teknik ve bilgi donanımını kullanabilen, Yaşadığımız iç mekânlarda konfor ve üretkenliği arttırmayı amaçlayan, iç mimarlık mesleğinin diğer tasarım disiplinleri ile olan ilişkisini kurabilen, Yapımı tamamlanmış ya da farklı bir amaçla kullanılacak mekânlara yeni kimlik kazandıran, büyük ve kamusal yapıların, tiyatro, sinema, konser salonu gibi yaşam alanlarının iç mekânlarını tasarlayan, sorunlarının çözümleyen ve düzenleyen. Bir mekânın tasarımının ilk aşaması eskizden başlayarak, uygulamaların bitimine kadar olan süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alabilen, İç mimari ofisleri ve kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan, fonksiyon ve estetik değerlere uygun tasarımlarını oluşturan, Mesleki etik kuralların bilincinde başarılı mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Author: phammien

Post on 12-Nov-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

NANTAI NVERSTES

SANAT ve TASARIM FAKLTES

MMARLIK BLM

A.Amalar

mimarlk blmnn amac, mevcut yaplarn i meknlarn yeni ihtiyalara gre yorumlayarak tasarlayan, mesleki alanlarndaki gelimeleri takip ederek yorumlayabilen yaratc i mimarlar yetitirmektir.

mimarlk blm retim program, i mekn tasarmn etkileyen teknik, sosyal, kltrel ve ekonomik ilikilerini kavrama becerisini salayan teorik ve uygulamal dersler iermektedir. Sanatsal ve estetik deerlerin i meknla ilikilerini kurabilmek amacyla disiplinler aras dersler i mimarlk programnda yer almaktadr.

B.Hedefler

mimarlk blm, i mekan tasarlama uygulamalarn insana ynelik gerekletirebilen, kullancnn fiziksel ve psikolojik ihtiyalarna cevap verebilen,

Tasarlad meknlar uygularken gerekli teknik ve bilgi donanmn kullanabilen,

Yaadmz i meknlarda konfor ve retkenlii arttrmay amalayan, i mimarlk mesleinin dier tasarm disiplinleri ile olan ilikisini kurabilen,

Yapm tamamlanm ya da farkl bir amala kullanlacak meknlara yeni kimlik kazandran, byk ve kamusal yaplarn, tiyatro, sinema, konser salonu gibi yaam alanlarnn i meknlarn tasarlayan, sorunlarnn zmleyen ve dzenleyen.

Bir meknn tasarmnn ilk aamas eskizden balayarak, uygulamalarn bitimine kadar olan sreci gerekletiren ekip iinde yer alabilen,

mimari ofisleri ve kamu kurumlarnda ihtiya duyulan, fonksiyon ve estetik deerlere uygun tasarmlarn oluturan, Mesleki etik kurallarn bilincinde baarl i mimarlar yetitirmeyi hedeflemektedir.

C. Program renme ktlar

1- Mekan ve mobilya tasarlar.

2- mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

3- Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

4- Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

5- Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

6- mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

7-3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

8- Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

9- mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

10- mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

11- mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

12- meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

13- Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

14- Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

15- Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

16- Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

D. Eitim retim Metotlar

retme renme yntem ve stratejileri, rencilerin kendi kendine alma, yaam boyu renme, gzlem yapma, bakasna retme, sunma, eletirel dnme, takm almas, biliimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttracak ekilde seilmektedir.

Ayrca, retim tarznn farkl kabiliyetleri olan rencileri destekleyecek biimde olmasna dikkat edilir. Programnda kullanlan eitim-retim metotlar aadaki listede verilmitir*:

Metot

Balca renme faaliyetleri

Kullanlan Aralar

1

Ders

Dinleme ve anlamlandrma

Standart derslik teknolojileri, oklu ortam aralar, projektr, bilgisayar, tepegz

2

Tartmal Ders

Dinleme ve anlamlandrma, gzlem/durumlar ileme, eletirel dnme, soru gelitirme

Standart derslik teknolojileri, oklu ortam aralar, projektr, bilgisayar, tepegz

3

Atlye/Stdyo almas

Atye/Stdyo ortamnda teorik olarak renciye verilen bilgilerin, uygulamal pratiklerinin yaplmas

4

Problem zme

nceden planlanm zel beceriler

5

Vaka almas

nceden planlanm zel beceriler

6

Beyin Frtnas

Dinleme ve anlamlandrma, gzlem/durumlar ileme, eletirel dnme, soru gelitirme, takm almas

Standart derslik teknolojileri, oklu ortam aralar, projektr, bilgisayar, tepegz

7

Kk Grup Tartmas

Dinleme ve anlamlandrma, gzlem/durumlar ileme, eletirel dnme, soru gelitirme

Standart derslik teknolojileri, oklu ortam aralar, projektr, bilgisayar, tepegz

8

Gsterim

Dinleme ve anlamlandrma, gzlem/durumlar ileme

Gzleme imkan verecek gerek ya da sanal ortam

9

Benzetim

Dinleme ve anlamlandrma, gzlem/durumlar ileme, Biliim becerileri

Gzleme imkan verecek gerek ya da sanal ortam

10

Seminer

Aratrma yaam boyu renme, yazma, okuma, Biliim, Dinleme ve anlamlandrma, ynetsel beceriler

Standart derslik teknolojileri, oklu ortam aralar, projektr, bilgisayar, tepegz, zel donanm

11

Grup almas

Aratrma yaam boyu renme, yazma, okuma, Biliim, eletirel dnme, soru gelitirme, ynetsel beceriler, takm almas

nternet veri tabanlar, ktphane veri tabanlar, e-posta, evrimii sohbet,Web tabanl tartma forumlar

12

Saha / Arazi almas

Gzlem/durumlar ileme, Aratrma yaam boyu renme, teknik gezi ve incelemeler

13

zel Destek / Yapsal rnekler

nceden planlanm zel beceriler

zel Destek / Yapsal rnekler

14

dev

Aratrma yaam boyu renme, yazma, okuma, Biliim

nternet veri tabanlar, ktphane veri tabanlar, e-posta

15

Szl

Aratrma yaam boyu renme, durumlar ileme, soru gelitirme, yorumlama, sunum

16

nceleme / Anket almas

Aratrma yaam boyu renme, yazma, okuma

17

Panel

Dinleme ve anlamlandrma, gzlem/durumlar ileme

Standart derslik teknolojileri, oklu ortam aralar, projektr, bilgisayar, tepegz, zel donanm

18

Konuk Konumac

Dinleme ve anlamlandrma, gzlem/durumlar ileme

Standart derslik teknolojileri, oklu ortam aralar, projektr, bilgisayar, tepegz,zel donanm

19

renci Topluluu Faaliyetleri / Projeleri

Gzlem/durumlar ileme, eletirel dnme, soru gelitirme, takm almas, Aratrma yaam boyu renme, yazma, okuma, ynetsel beceriler, nceden planlanm zel beceriler

E. Alnacak Derece

Bu blm, yksekretimde Mimarlk alannda 240 AKTSlik birinci aama derece sistemine tabidir.Program baarl bir ekilde tamamlanp, program yeterlilikleri salandnda Mimarlk alannda Lisans derecesine sahip olunur.

F. Kabul Koullar

Blme kayt yaptrmak isteyen renci, niversitenin akademik ve yasal mevzuat erevesinde SYM tarafndan belirlenen sreleri tamamlamak / snavlar baarm olmak zorundadr. Yurtii veya dnda edeer programda renimine balam bir renci yatay gei iin bavuru yapabilir. rencilerin kabul dnem balamadan, her bir rencinin artlar ve bavuru yapt derece dikkate alnarak incelenir ve zel olarak deerlendirilir. niversiteye giri hakknda daha etrafl bilgi Kurum Tantm Katalou`nda mevcuttur.niversite tarafndan onaylanm ve bir anlama ile snrlar belirlenmi renci deiim programlar kapsamnda yurtdndan gelen renciler blmde verilen dersleri alabilirler.

G. Mezunlarn stihdam Olanaklar ve st Kademeye Gei

Mezunlarmz ulusal ve uluslaras firmalarda tasarmc olarak, firmalarn grsel tasarm ile ilgili blmlerinde ve eitimci olarak alma imkan bulmaktadr. Program baarl bir ekilde tamamlayan renci Mimarlk alannda veya bu alandan renci kabul eden dier bilim dallarnda yksek lisans ve doktora derecelerine bavuruda bulunabilir.

H. Mezuniyet Koullar

Dereceyi alabilmek / program tamamlamak iin akademik yl sonunda yaplmas gereken veya programn tamamlanmasn mteakip zel bir program sonu snav veya final snav dnemi yoktur. Bununla birlikte, her yaryl iinde ara snavlar ve yaryl sonunda genellikle dnemin hemen bitiini mteakip iki hafta sreli dnem sonu snavlar vardr.

Buna ek olarak, rencinin bir proje almas sonunda hazrlayaca Bitirme Projesive bu almasna ynelik szl tez sunumu yapmas da (7. Veya 8. Yarylda) istenmektedir.

J. lme Deerlendirme ve Puanlama

Bu blm, ilgili dersin ders tantm ve uygulama formunda aklanmtr. Ltfen geni bilgi iin Ders Plan blmndeki ilgili derse baknz.

K. Ders Plan ( Mimarlk Blm retim Program)

2017-2018 Eitim-retim Yl Ders Plan ( Mimarlk Blm retim Program)

BRNC YARIYIL

Ders Kodu

Ders Ad

T

U

K

AKTS

1

YYDL101

ngilizce Yazma Becerileri I

3

0

3

4

2

YYDL103

ngilizce Dil Bilgisi I

3

0

3

4

3

YYDL105

ngilizce Okuma Anlama Becerileri I

3

0

3

4

4

YICM101

Teknik Resim ve Tasar Geometri

2

2

3

5

5

YICM103

Mekan Betimlemesi

2

2

3

5

6

YAST101

Aratrma ve Sunum Teknikleri

2

0

2

4

7

YATA101

Atatrk lkeleri ve nkilap Tarihi

4

0

4

4

TOPLAM

21

30

Toplam 126 Saat ngilizce Eitimi (3 rgn Ders)

1 Uzaktan Eitim Dersi

3 rgn Ders

KNC YARIYIL

Ders Kodu

Ders Ad

T

U

K

AKTS

1

YYDL102

ngilizce Yazma Becerileri II

3

0

3

4

2

YYDL104

ngilizce Dil Bilgisi II

3

0

3

4

3

YYDL106

ngilizce Okuma Anlama Becerileri II

3

0

3

4

4

YICM102

Temel Tasarm

0

6

3

5

5

YICM104

Tasarma Giri

2

2

3

5

6

YICM106

Anlatm Teknikleri ve Perspektif

1

2

2

4

7

YTRD102

Trk Dili

4

0

4

4

TOPLAM

21

30

Toplam 126 Saat ngilizce Eitimi (3 rgn Ders)

1 Uzaktan Eitim Dersi

3 rgn Ders

NC YARIYIL

Ders Kodu

Ders Ad

T

U

K

AKTS

1

YYDL201

ngilizce Yazma Becerileri III

3

0

3

4

2

YYDL203

ngilizce Okuma Anlama Becerileri III

3

0

3

4

3

YYDL205

ngilizce Dinleme Konuma Becerileri I

3

0

3

4

4

YICM201

Tasarm Stdyosu I

0

6

3

5

5

YICM203

Mobilya Tasarm

3

0

3

5

6

YICM205

Yap I

3

0

3

5

7

YICM207

nsan Kaynaklar Ynetimi

2

0

2

3

TOPLAM

20

30

Toplam 126 Saat ngilizce Eitimi (3 rgn Ders)

1 Uzaktan Eitim Dersi

3 rgn Ders

DRDNC YARIYIL

Ders Kodu

Ders Ad

T

U

K

AKTS

1

YYDL202

ngilizce Yazma Becerileri IV

3

0

3

4

2

YYDL204

ngilizce Okuma Anlama Becerileri IV

3

0

3

4

3

YYDL206

ngilizce Dinleme Konuma Becerileri II

3

0

3

4

4

YICM202

Tasarm Stdyosu II

0

6

3

5

5

YICM204

Bilgisayar Destekli Tasarma Giri

2

2

3

5

6

YICM206

Yap II

3

0

3

5

7

YICM208

Kitle letiim Kuramlar

2

0

2

3

TOPLAM

20

30

Toplam 126 Saat ngilizce Eitimi (3 rgn Ders)

1 Uzaktan Eitim Dersi

3 rgn Ders

BENC YARIYIL

Ders Kodu

Ders Ad

T

U

K

AKTS

1

ICM301

Tasarm Stdyosu III

0

8

4

10

2

ICM303

Aydnlatma

2

0

2

3

3

ICM305

Tasarm Tarihi I

2

0

2

2

4

ICM307

Bilgisayar Destekli Tasarm III

1

2

2

3

ICM321

STAJ II

0

0

0

0

5

Semeli Ders 1 (Blm i)

3

0

3

4

6

Semeli Ders 2 (Blm i)

3

0

3

4

7

Semeli Ders 3 (Blm D)

3

0

3

4

TOPLAM

19

30

SEMLK DERSLER

Ders Kodu

Ders Ad

T

U

K

AKTS

1

ICM309

Rlve

3

0

3

4

2

ICM311

Ergonomi

3

0

3

4

3

ICM313

Sanat Kuram

3

0

3

4

4

ICM315

Vitrin Tasarm

3

0

3

4

5

ICM317

Mimari Fotoraflk

3

0

3

4

6

ICM319

Sahne Tasarm

3

0

3

4

7

ALM301

Almanca I

3

0

3

4

8

RUS301

Rusa I

3

0

3

4

9

ISP301

spanyolca I

3

0

3

4

10

ING301

ngilizce V

3

0

3

4

ALTINCI YARIYIL

Ders Kodu

Ders Ad

T

U

K

AKTS

1

ICM302

Tasarm Stdyosu IV

0

8

4

10

2

ICM304

Akustik

2

0

2

2

3

ICM306

Istma Havalandrma ve Tesisat

1

2

2

3

4

ICM308

Bilgisayar Destekli Tasarm IV

1

2

2

3

Semeli Ders 1 (Blm i)

3

0

3

4

5

Semeli Ders 2 (Bm i)

3

0

3

4

6

Semeli Ders 3 (Blm D)

3

0

3

4

7

TOPLAM

19

30

SEMLK DERSLER

Ders Kodu

Ders Ad

T

U

K

AKTS

1

ICM310

Srdrlebilir Tasarm

3

0

3

4

2

ICM312

Mekan ve Peyzaj

3

0

3

4

3

ICM314

Serbest Perspektif

3

0

3

4

4

ICM316

Deneysel Mobilya

3

0

3

4

5

ICM318

Tasarm Tarihi II

3

0

3

4

6

ISD302

aret Dili

3

0

3

4

7

ALM302

Almanca II

3

0

3

4

8

RUS302

Rusa II

3

0

3

4

9

ISP302

spanyolca II

3

0

3

4

10

ING302

ngilizce VI

3

0

3

4

YEDNC YARIYIL

Ders Kodu

Ders Ad

T

U

K

AKTS

1

ICM401

Tasarm Stdyosu V

0

8

4

10

2

ICM403

Meslek Denetimi ve Ynetimi

2

0

2

2

3

ICM405

Mekan Tasarmnda Renk Kullanm

1

2

2

2

ICM413

STAJ III

0

0

0

0

4

Semeli Ders 1 (Blm D)

3

0

3

4

5

Semeli Ders 2 (Blm i)

3

0

3

4

6

Semeli Ders 3 (Blm i)

3

0

3

4

7

Semeli Ders 4 (Blm i)

3

0

3

4

TOPLAM

20

30

SEMLK DERSLER

Ders Kodu

Ders Ad

T

U

K

AKTS

1

ICM407

Mutfak Tasarm

3

0

3

4

2

ICM409

Mekanda Snr eleri

3

0

3

4

3

ICM411

Ofis Binalarnda Mekan rgtlenmesi

3

0

3

4

4

GRF321

Gstergebilim

3

0

3

4

5

ICM415

ada Sanat Ve Yorumu

3

0

3

4

6

ICM417

Popler Kltr ve Medya

3

0

3

4

7

GZT407

Medya Okuryazarl

3

0

3

4

8

ALM401

Almanca III

3

0

3

4

9

RUS401

Rusa III

3

0

3

4

10

ISP401

spanyolca III

3

0

3

4

11

ING401

ngilizce VII

3

0

3

4

SEKZNC YARIYIL

Ders Kodu

Ders Ad

T

U

K

AKTS

1

ICM404

Banda Mesleki Uygulamalar/Bitirme Projesi

0

8

4

26

2

Semeli Ders 1 (Alan D)

3

0

3

4

TOPLAM

7

30

SEMLK DERSLER

Ders Kodu

Ders Ad

T

U

K

AKTS

1

UNI402

Ekolojik Srdrlebilirlik

3

0

3

4

2

UNI404

Gelecek in Srdrlebilirlik

3

0

3

4

TOPLAM

147

240

DERS SAYILARI VE KREDLERNE LKN DER TOPLAMLAR

ALINMASI GEREKEN TOPLAM ZORUNLU DERS SAYISI

42

MEZUNYET N GEREKEN TOPLAM ZORUNLU DERS AKTS KREDS

180 AKTS

ALINMASI GEREKEN TOPLAM SEMEL DERS SAYISI

15 ADET

MEZUNYET N GEREKEN TOPLAM SEMEL DERS AKTS KREDS

60 AKTS

MEZUNYET N GEREKEN TOPLAM AKTS KREDS

240 AKTS

L.GENEL TOPLAMLAR

GENEL TOPLAMLAR

TOPLAM TEORK DERS SAAT SAYISI

93

TOPLAM UYGULAMA DERS SAAT SAYISI

108

TOPLAM SEMEL DERS SAAT SAYISI

43

TOPLAM SEMEL DERS AKTS KREDS

60

TOPLAM STAJ AKTS KREDS

20

TOPLAM AKTS KREDS

240

M. AIKLAMALAR

**: Seilen ilgili semeli dersi (Yabanc Dil) dersini alan renci ilerleyen yaryllarda ayn yabanc dil dersinin devam niteliindeki dersi seecektir. (rnek; Rusa I semeli dersini alan renci, ilerleyen yaryllarda dersin devam niteliindeki Rusa II ve Rusa III derslerini alacaktr. Ayrca ilgili dersler n koullu ders snfnda olup, st dnemdeki dersin alnabilmesi ancak alt dnemdeki dersin/derslerin baarlmas artna/nkouluna baldr.

**: Mesleki ngilizce ve Almanca dersleri n koullu ders snfnda olup, st dnemdeki dersin alnabilmesi ancak alt dnemdeki dersin/derslerin baarlmas artna/nkouluna baldr.

**: Ara Staj 60 i gn olup, her hafta 6 i gnne eittir. kinci yaryln tamamlayan renciler 60 i gn ara staj yapmak zorundadr. Gerekletirilen ara stajlar 5. Yaryl ierisinde Ara Staj Deerlendirme dersi kapsamnda Mimarlk ynetim kurulunca belirlenmi bir kurul tarafndan deerlendirilerek transkripte ilenecektir. Ara Staj koullar iin; (bknz: Mimarlk Blm Staj Ynergesi)

**: Mesleki Uygulamalar dersi 8. Yaryldan ders almaya hak kazanm rencilerin alabilecei ve Nianta niversitesi Akademik Takvimine gre ilgili yaryln ilk ders gn balamak kaydyla, 14 haftalk bir sreyi kapsamaktadr. Her hafta 6 i gnne eittir. ba eitimi niteliinde gerekletirilecek olan Mesleki Uygulamalar dersi Mimarlk ynetim kurulunca belirlenmi bir kurul tarafndan deerlendirilerek transkripte ilenecektir. Mesleki Uygulamalar dersine ilikin daha detayl bilgi iin; (bknz: Mimarlk Blm Staj Ynergesi)

**: Burada ifade edilmeyen dier hususla konusunda; (bknz: Nianta niversitesi ynetmelikleri)

Ders

Trk Dili

Kod

YTRD102

Course

Turkish Language

Code

YTRD102

Krediler

Teori: 4

Uygulama: 0

Kredi: 4

AKTS: 4

erik

Trkenin yap ve anlam bakmndan zellikleri, temel eserler, toplum iinde kendini ifade etme, dili doru ve etkili kullanma yollar.

ngilizce erik

This course is the first of a sequence of two courses designed to develop creative writing skills of the students through their own writings in Turkish. It is an active learning course. Students write their own blogs and instructors comment and send feedback about the creativity, content, composition, grammar, spelling and punctuation of the writing regularly.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

Yl iinin ortalamaya katks: %40 Finalin Ortalamaya Katks: %60

Yl ii notu %100: (1 Arasnav %100)

Eitim retim Metotlar

1,2,3

Haftalk Ders Konular

1

Dersin amac ve ileyii, Dil nedir? Dilin insan hayatndaki yeri

2

Dilin zellikleri ve dilin yapsn kavrama, Szl anlatm almalar, Noktalama iaretleri

3

Dil birlikleri, Trkenin yeri; lehe, ive ve az arasndaki farklar, Dil-dnce ilikisini kavrama

4

Belli bal Trke eserlerin deerlendirilmesi, Yazm kurallar

5

rneklerle ses bilgisi, Kltrn deien ve deimeyen unsurlar

6

Trkede szck yapsnn incelenmesi, Yaz iin n hazrlklar, Dileke, tutanak, form yazm

7

Szck eitleri. Yaps bakmndan szckler, Szck gelitirip

deitirme, Tretme yollar

8

Ara Snav

9

Sz bekleri, Klasik kurmaca trler, dev, Proje hazrlama

10

Paragraf ve metin eitleri

11

Trkede cmle yaps ve cmle trleri, Bilimsel yaz teknikleri, Yazmada plan nasl yaplr?

12

Cmle st dil yaplar, Yazl anlatmn nemi

13

Semantik bilgisi, levsel Trler: Deneme - Fkra-Gazete Ke yazs-Sylei, Paragraf yazm; paragraf trleri ve zellikleri

14

Sz sanatlar ve Trkenin sz varl, Ataszleri ve Deyimlerin nemi, Anlatm Bozukluklar

15

Trkenin gncel sorunlar, Diksiyonda dikkat edilmesi gereken noktalar, Anlatmn doru ve dzgn yaplmas iin bilgiler

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

X

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

X

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

X

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

X

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

X

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Atatrk lkeleri ve nkilap Tarihi

Kod

YATA101

Course

Princ.of Atatrk and History of Turkish Revolution

Code

YATA101

Krediler

Teori: 4

Uygulama: 0

Kredi: 4

AKTS: 4

erik

Modern Trkiyenin dou ve geliim sreci iindeki olaylar, fikirler ve ilkeler

ngilizce erik

To cause Turkish Youth be gained national and moral worthness to their own culture and, to make the students enlighted about the threats against the Turkish homeland and the geography of Turkey; by taking learning lessons from Turkish Close History.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

Yl iinin ortalamaya katks: %40 Finalin Ortalamaya Katks: %60

Yl ii notu %100: (1 Arasnav %100)

Eitim retim Metotlar

1,2,3

Haftalk Ders Konular

1

Atatrk ilkeleri ve Trk inklab ile ilgili kaynaklar tanm olmak.

2

Osmanldaki yenilik hareketleri kavram olmak.

3

Atatrk ilkelerinin tarihi temellerini bilir.

4

Trkiye Cumhuriyetinin devlet yapsn iyi bir ekilde tanm olur.

5

Atatrk ilkelerinin tarihi geliimini bilir.

6

Atatrkn cumhuriyet ve bar kavramlarn bilir.

7

Atatrk ilke ve inklaplarnn nemini kavrar.

8

Ara Snav

9

Cumhuriyetin deerini ve nemini kavrar.

10

Devletine ve milletine sahip kacak milli iradeye sahip olur.

11

Cumhuriyete ve laiklie kar oluacak i ve d tehditlere karsnda uyank olur.

12

lkesini, vatann ve milletini tanyarak, onlara uygun politikalar reten bir bilgi birikimine sahip olur.

13

TBMM alma srecini bilir.

14

Milli mcadele zorluklarn kavrar.

15

Sevr anlamasnn yaptrmlarn kavrar.

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

X

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

X

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

X

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

X

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

X

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Aratrma Ve Sunum Teknikleri

Kod

YAST101

Course

Research And Presentation Techniques

Code

YAST101

Krediler

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 4

erik

Bilimsel bir aratrmann yrtlmesi esnasnda izlenmesi gereken temel yol ve yntemler

ngilizce erik

A foundation course which deals with system and methods regarding information acquisition, verification of sources, theory of interpretation and hypothesis formulation for developing a critical ability to understand and study the issues related to interiors.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

Yl iinin ortalamaya katks: %40 Finalin Ortalamaya Katks: %60

Yl ii notu %100: (1 Arasnav %100)

Eitim retim Metotlar

1,2,3,13

Haftalk Ders Konular

1

Giri: Bilim Felsefesi Nedir?, Bilgi ve Bilimsel Bilgi

2

Aratrma Problem/ Problemlerinin Belirlenmesi

3

Eletirel Kaynak Taramas

4

Aratrma Soru ve Hipotezlerinin Oluturulmas

5

Aratrma Stratejisinin Belirlenmesi

6

Aratrma Evreni ve rnekleme

7

Aratrma in kincil Verilerin Derlenmesi

8

Ara Snav

9

Aratrma in Birincil Verilerin Derlenmesi: Anketler

10

Aratrma in Birincil Verilerin Derlenmesi: Gzlem ve Mlakat

11

Aratrmalarda lm ve lekler

12

Temel Veri Analiz Yntemleri

13

Raporlama: Aratrma Raporunun erii

14

Raporlama: Aratrma Raporunun ekli artlar

15

Sonu: Baarl Bir Bilimsel alma in pular

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

X

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

X

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

X

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

X

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

X

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Temel Tasarm

Kod

YICM102

Course

Basic Design

Code

YICM102

Krediler

Teori: 0

Uygulama: 6

Kredi: 3

AKTS: 5

erik

rencinin; bakmak, grmek, alglamak balamnda evresi ile iliki kurmas temel amatr. Grsel algnn tasarmdaki yeri uygulamal olarak ele alnr, irdelenir. Bu balamda tasarm e ve ilkeleri eitli konu balklar altnda teorik olarak anlatlr. eitli uygulamalar ile gerekletirilir.

ngilizce erik

An introductory course to basic design concepts including form, pattern, color, composition. Visual perception is studied by different presentation techniques.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev, D:Proje/Tasarm

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 2: Tartmal Ders, 3: Atlye/Stdyo almas, 4: Problem zme, 6: Beyin Frtnas, 8: Gsterim, 14: dev

Haftalk Ders Konular

1

Ara-gere ihtiyalar, daha nceki yllarda yaplm almalardan gzel rnekler, dnyadaki ilgin bina ve ssleme rnekleri.

2

Ara-gere kullanm ve serbest izim.

3

T cetveli, gnye kullanm. Yatay, dey, diyagonal ve karolaj izimler. Yaz.

4

Dizayn elemanlarnn anlatm.

-Harmoni kontrast bantlar.

-Noktasal elemanlarla bir veya birka objenin ifadelendirilii.

5

Dizayn elemanlarndan l, deer veya doku farkll ile alma alannda boyutluluk hissi verilii.

6

Dizayn elemanlar ile DOADAN ANALZ almalar ve yeni yasarm araylar.

7

Doadan ba, ku, bcek v.b. bir nesneden yararlanlarak yeni tasarm ifadeleri.

8

Ara Snav

9

Renk almalar

10

Grsel algdaki organizasyon ilkeleri. Derinlik, izgisellik, etkili evre.

11

ekil-zemin bantlar.

12

Dizayn ilkeleri

13

izgisel, merkezi ve evresel kuram

14

Mekan, form ve transformasyon almalar

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

x

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

x

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

x

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

x

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

x

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Teknik Resim ve Tasar Geometri

Kod

YICM101

Course

Technical Drawing and Geometry

Code

YICM101

Krediler

Teori: 2

Uygulama: 2

Kredi: 3

AKTS: 5

erik

Temel geometri bilgisi, teknik izim aralarnn kullanm, teknik izim, lek ve ifade tekniklerinin renilmesi ve bunun mesleki alanda kullanlmas, iki ve boyutlu alglama ve anlatma becerisinin gelitirilmesi amalanmaktadr. izim gerelerinin ve izim kurallar doru kullanm ile, izim teknii ve lekli izim, iki boyutlu (plan-kesit-grn) izim, boyutlu (izometrik-aksonometrik) izim, izim zerinde llendirme ve bilgilendirme, pafta kullanm, alglama, anlatma ve okuma becerilerinin gelitirilmesi.

ngilizce erik

Development of spatial imagination and visualization, acquiring knowledge on the most rational graphic representation of combined forms. Mastering basic procedures, concepts and methods of forming technical drawing as an activity. which is a necessary component of the design process. Teaching students to be able to independently develop technical drawing manually or using a computer.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev, D: Proje/Tasarm

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 3: Atlye/Stdyo almas, 4: Problem zme, 13: zel Destek / Yapsal rnekler, 14: dev

Haftalk Ders Konular

1

Teknik izimlerde kullanlan ara ve gerelerinin tantlmas. Teknik izimlerde kullanlan kalemler ve kullanm yntemleri, teknik yaz egzersizleri.

2

izgi eitleri ve izgi egzersizleri.

3

lek kavram, proje detaylarna bal olarak lek seimleri. Grn kavram. Nesnelerin st, n ve yan grnlerinin ortografik anlatm yoluyla izim uygulamalar.

4

Plan ve Kesit Kavram. Nesnelerin plan ve kesitlerinin ortografik anlatm yoluyla izim uygulamalar.

5

Mekanda yer alan donatlarn plan ve kesit ve grnlerinin ortografik anlatm yoluyla izim uygulamalar.

6

/100 lek teknii. Gsterim teknikler ve uygulamalar.

7

1/50 lek teknii. Mimari strktr ve elemanlarn 1/50 lekte detaylandrlmas. rnek izim uygulamalar

8

Ara Snav

9

Mekanlarn 1/50 lekte plan kesit ve grn uygulamalar

10

1/20 lek teknii. Mimari strktr ve elemanlarn 1/20 lekte detaylandrlmas. rnek izim uygulamalar

11

Meknlarn 1/20 lekte plan kesit ve grn uygulamalar.

12

1/10, 1/5 ve 1/2 lek teknikleri. Mimari Strktr ve elemanlar ile donatlarn detaylandrlmas.

13

Merdiven eitleri ve leklerine gre merdiven izimleri. rnek izim uygulamalar.

14

Mimari projelerin llendirme ilkeleri ve rnek izim uygulamalar.

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

x

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

x

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

x

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

x

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

x

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Mekan Betimlemesi

Kod

YICM103

Course

Space illustration

Code

YICM103

Krediler

Teori: 2

Uygulama: 2

Kredi: 3

AKTS: 5

erik

Bu giri dersi rencilere modern tarih boyunca i mimarlar megul eden geleneksel ve modern beceri ve fikirleri sunacaktr. Bu ders arlkl olarak mekan, hacim, dorusal ve serbest perspektif olmak kaydyla dier temel teknik ve kavramlara ilikin dorudan gzlem salayan izimleri iermektedir. Mekan Betimlemesinde, formun ana ileticisi olarak mekan fikri vurgulanacaktr. renciden disiplinli alma alkanl kazanmas ve grsel sanatlarn formel dilini anlayabilmesi beklenmektedir. Snfta dzenli biimde kritikler ve zorunlu eskizler olacaktr.

ngilizce erik

This is an introductory class which will expose the student to a number of traditional and modern skills and ideas that have occupied interior designers throughout themodern history. The class involves drawing from direct observation with an emphasis on space, volume, linear and free hand perspective, and other basic techniquesand concepts. In "Space Illustration"there is an emphasis on line as the principle conveyor of form. The student is expected to develop disciplined work habits and an understanding of the visual artists formal language. There will be regular class critiques and a required sketchbook.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 2: Tartmal Ders, 4: Problem zme, 6: Beyin Frtnas, 7: Kk Grup Tartmas, 8: Gsterim, 10: Seminer, 11: Grup almas, 12: Saha / Arazi almas, 18: Konuk Konumac

Haftalk Ders Konular

1

Giri : Dorusal Perspektif

2

Tek Kal Dorusal Perspektif

ldoa; Kpler, Koniler, Kreler

3

ift Kal Dorusal Perspektif

ldoa; Kpler, Koniler, Kreler

4

ift Kal Dorusal Perspektif

Eskiz Defterlerinin ve Aamalarnn Gzden Geirilmesi

ldoa; Kpler, Koniler, Kreler

5

Cetvel izimleri:

Dzlemsel Analiz ve izgi Deiimi

Kuma ve Nesneler

6

Cetvel izimleri:

Dzlemsel Analiz ve izgi Deiimi: Negatif Formlar

ldoa Objeler

7

Kr ve Kontroll Kontr /Mimik izimi

8

Vize Haftas

9

apraz Kontr ve Telkafes

ldoa

10

Serbest El Perspektif /izgi Kalitesi / Maskeleme/ Geniletme /Daraltma

11

izgi Deeri / Kesit Tarama / Kalem ve Mrekkep

12

izgi Deeri/ Kesit Tarama / ldoa

13

izgi Deeri/ Kesit Tarama / Glge ve Ik Natrmort

14

Glge ve Ik Detayl izim

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Ders

Atatrk lke ve nkilap Tarihi

Kod

YATA 101

Course

Princ.of Atatrk and History of Turkish Revolution

Code

YATA 101

Krediler

Teori: 4

Uygulama: 0

Kredi: 4

AKTS: 4

erik

Atatrkn eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri, elde edilen kazanmlar anlatlarak Atatrk ilkelerinin deerini kavratmaktr. Ayrca Trk devriminin tamamlanmas evresinde yaanan siyasi gelimeleri ve yeni devletin kurulu srecinin retilmesi amalanmaktadr. Buna ek olarak dersin bir dier amac da rencilere, Atatrkn siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini retmektir.

ngilizce erik

To cause Turkish Youth be gained national and moral worthness to their own culture and, to make the students of K enlighted about the threats against the Turkish homeland and the geography of Turkey; by taking learning lessons from Turkish Close History.

n Koul

Atatrk lke ve nkilap Tarihi I dersinden baarl olmak

lme Deerlendirme ve Puanlama

Yl iinin ortalamaya katks: %40 Finalin Ortalamaya Katks: %60

Yl ii notu %100: (1 Arasnav %100)

Eitim retim Metotlar

1,2,3

Haftalk Ders Konular

1

Trk nklbnn Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki nklplar

2

lk Anayasa ve Anayasal Deiiklikler,

Cumhuriyet Devrinde lk Siyasi Partiler

3

Hukuk nklb, Eitim ve Kltr Alanndaki nklplar

4

Toplumsal Alandaki almalar (Tekkelerin Kapatlmas, Kyafet nklb, Soyad

Kanunun Kabul)

5

Ekonomik Alandaki Atlm ve Gelimeler

6

Atatrk Dnemi Trk D Politikasna Genel Bir Bak,

(Lozan Barndan Sonra 1923-1932 Dneminde Trkiyenin D Politikalar)

7

1932-1939 Dneminde Trkiyenin D Politikasndaki Gelimeler.

(Trkiyenin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antant, Montreux Szlemesi,

Sadabat Pakt, Hatay Sorunu)

8

Ara Snav

9

kinci Dnya Sava ve Trkiye (kinci Dnya Savandan Sonra Trkiyenin D

Politikas ve Demokrasiye Gei)

10

Cumhuriyetilik

11

Milliyetilik

12

Halklk

13

Devletilik

14

Laiklik

15

nklplk

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

X

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

X

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

X

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

X

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

X

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Tasarma Giri

Kod

YICM104

Course

Introduction to Design

Code

YICM104

Krediler

Teori: 2

Uygulama: 2

Kredi: 3

AKTS: 5

erik

Mimari tasarmn doru ekillenmesi iin gerekli temel prensiplerin ve tasarm elerinin retildii, rencileri ileri dnemlerdeki proje derslerine hazrlayan derstir.

ngilizce erik

Students learn to provide basicknowledge about the design, to teach the basic design elements and principles in the context of creativy space and to practice for the development of creative abilities.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev, D:Proje/Tasarm

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 3: Atlye/Stdyo almas, 4: Problem zme, 8: Gsterim, 13: zel Destek / Yapsal rnekler, 14: dev

Haftalk Ders Konular

1

Dersin konusu, amac, yntemi. Mimarlk hakknda genel bilgiler.

Mekan kavram, tasarmn temel eleri. Uygulama 1 : Rlve teknikleri, snf rlvesi alnmas.

Snf rlvesinin plan izimi. lek: 1/50

2

Snf rlvesinin drt kesitinin izimi. lek: 1/50

Snf rlvesinin tavan plannn izimi. lek: 1/50

3

Uygulama 1 teslimi

Uygulama 2: Ebeveyn yatak odas tasarm ile ilgili bilgilerin verilmesi.

Kullanc profilinin belirlenmesi ve aratrma dosyas hazrlanmas.

4

Uygulama 2: 1/50 lekli plan eskizleri. 1/20 lekli plan izimi. 1/20 lekli kesitlerin izimi.

5

Uygulama 2 teslimi ve Uygulama 3 iin konu ve plan verilmesi.

6

Uygulama 3: Yaama mekan ve antre ile ilgili bilgilerin verilmesi. Kullanc profilinin belirlenmesi ve aratrma dosyas hazrlanmas.1/50 lekli plan eskizleri.

7

1/20 lekli plan izimi ve /20 lekli kesitlerin izimi.

Uygulama 3 teslimi.

8

Ara Snav

9

Uygulama 1: Banyo tasarm. Banyo yerleimi ve tesisat, malzeme, aydnlatma, banyo gereleri, antropometrik ller ile ilgili gerekli bilgiler. Banyo tasarm. Kullanc profilinin belirlenmesi ve aratrma dosyas hazrlanmas.1/10 lekli plan eskizleri.

10

Banyo tasarm. 1/10 lekli plan ve kesit izimi. . 1/10 lekli 4 adet her bir cepheden kesit izimi.

1/10 lekli tavan ve aydnlatma plan izimi.

11

Uygulama 1 teslimi. Mutfak tasarm. Mutfak yerleimi ve tesisat, malzeme, aydnlatma, mutfak gereleri, antropometrik ller ile ilgili gerekli bilgiler. Kullanc profilinin belirlenmesi ve aratrma dosyas hazrlanmas.1/10 lekli plan eskizleri.

12

Mutfak tasarm. 1/10 lekli plan izimi.

13

Mutfak tasarm. 1/10 lekli 4 adet her bir cepheden kesit izimi.

1/10 Tavan ve aydnlatma plan izimi.

14

Mutfak projesinin sunuma hazrlanmas.

Uygulama 2 teslimi.

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

x

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

x

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

x

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

x

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

x

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Anlatm Teknikleri ve Perspektif

Kod

YICM106

Course

Presentation Tecniques and Perspective

Code

YICM106

Krediler

Teori: 1

Uygulama: 2

Kredi: 2

AKTS: 4

erik

Derste, i mimari proje sunumlarnda ifade tekniklerinin gelitirilmesi ve boyutta gsterilmesi amalanr. mimari projelerde kullanlan malzemelerin renk, doku, desen ve k-glge efektlerinin anlatm yntemleri ve boyutlu izim yntemleri ders ieriini oluturur.

ngilizce erik

The aim of the class is to develop the techniques of expression and demonstration of it in three dimension. The scope of the class is the expression methods of color, texture, shade, light anddesign pattern.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev, D: Proje/Tasarm

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 2: Tartmal Ders, 3: Atlye/Stdyo almas, 4: Problem zme, 6: Beyin Frtnas, 7: Kk Grup Tartmas, 8: Gsterim, 11: Grup almas, 12: Saha / Arazi almas,13: zel Destek / Yapsal rnekler, 14: dev

Haftalk Ders Konular

1

Dersin tantm, ierik ve gerekli malzeme listeleri

2

Kompozisyon oluturulmas ve eskiz almalar

3

Sunum teknikleri ve renk kavram, renklendirme teknikleri

4

Flomaster kalem kullanm (doku, desen, yansima, seffaflik calismalar)

5

Renklendirme teknikleri

6

Uygulama

7

Uygulama

8

VZE HAFTASI

9

Perspektif teknikleri anlatm

10

Uygulama

11

Uygulama

12

Flomaster kalemlerle renklendirme

13

Uygulama

14

Uygulama

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

x

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

x

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

x

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

x

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

x

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Tasarm Stdyosu I

Kod

YICM201

Course

Desing Studio I

Code

YICM201

Krediler

Teori: 0

Uygulama: 6

Kredi: 3

AKTS: 5

erik

Temel tasarm eitiminde renilen ilke ve kavramlar, kazanlan bilgi ve beceriler dorultusunda insan faktrnn n plana karld mekn dzenlemelerine ilikin proje almalarnn gerekletirilmesi.

ngilizce erik

Getting the curicial experience of design thinking ability, through a creative spatial perception, derived form the folding of two-dimensioned planepatterns; proficiencyin considering and defining of spatial scales, using of modular pattern from the planar to volumetricunits; practicalproficiencyin thinking and using of design tools.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev, D: Proje/Tasarm

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 2: Tartmal Ders, 3: Atlye/Stdyo almas, 4: Problem zme, 6: Beyin Frtnas, 7: Kk Grup Tartmas, 8: Gsterim, 11: Grup almas, 12: Saha / Arazi almas,13: zel Destek / Yapsal rnekler, 14: dev

Haftalk Ders Konular

1

Konunun verilmesi, ama belirlenmesi.

2

Kritik.

3

Kritik.

4

Konunun verilmesi, ama belirlenmesi.

5

Kritik.

6

Kritik.

7

Kritik.

8

Ara Snav

9

Konunun verilmesi, ama belirlenmesi.

10

Kritik.

11

Kritik.

12

Konunun verilmesi, ama belirlenmesi.

13

Kritik.

14

Kritik.

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

x

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

x

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

x

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

x

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

x

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Bilgisayar Destekli Tasarma Giri

Kod

YICM204

Course

Introduction to Computer Aided Design

Code

YICM204

Krediler

Teori: 2

Uygulama: 2

Kredi: 3

AKTS: 5

erik

Dersin kapsamnda; temel bilgisayar kullanm bilgisine sahip kisilere i mimari projelerin hazrlanmasnda ve sunumunda AutoCAD izim programnn kullanlmasna ynelik temel bilgilerin ve prensiplerin verilmesi amalanmaktadr.

ngilizce erik

The aim of this course is to give useful information to students about innovative technologies on computer design field.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev, D:Proje/Tasarm

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 3: Atlye/Stdyo almas, 4: Problem zme, 7: Kk Grup Tartmas, 8: Gsterim, 14: dev

Haftalk Ders Konular

1

Program arayznn tantlmas ve kullanm. Dz ve al izgi izme, yay ve ember izimi

2

izim komutlar : region, mline, polygon, rectangle, explode

3

izim komutlar : Mline, Mline stil tanmlama point, point stil tanmlama, spline

4

ok kullanlan komutlar ve ksa yollarnn bildirilmesi

5

Uygulama izimleri (2 Boyutlu izimler)

6

Nesne seme yntemleri

7

Dzenleme komutlar : Erase (silme ), Copy (kopyalama), Move (tama), Offset (teleme)

8

Ara Snav

9

Autocad Dzenleme komutlar : Array / Polar (asal oaltma), Mirror (Aynalama)

10

Dzenleme komutlar : Trim (budama), Extend (uzatma), Stretch (esnetme), Break ( Krma)

11

Dzenleme komutlar : Rotate (dndrme), fillet (radius atma), chamfer (pah krma)

12

Polyline , Pedit

13

Katman oluturma ve katman zellikleri

14

Hatch (Tarama ve zellikleri) ve tarmann etkileri

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

x

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

x

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

x

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

x

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

x

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Yap I

Kod

YICM205

Course

Building Construction I

Code

YICM205

Krediler

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 5

erik

Yap ve yap temel kavramlar hakknda genel bir bilgilendirme yaplmas ve i mekan dzenleyecek olan i mimar adayna bu i mekann kabugu hakknda strktrel ve detaya ynelik bilgiler verilmesi amalanmaktadr.

ngilizce erik

The aim of this course is to product construction drawings.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 3: Atlye/Stdyo almas, 4: Problem zme, 6: Beyin Frtnas, 8: Gsterim, 14: dev

Haftalk Ders Konular

1

Temel kavramlar; Mimari, Mimari yap nedir? Bina nedir?

Yapsal genel prensipler

Strktr, konstrksiyon genel bilgi

2

Yma iskelet sistemleri

3

Yma yaplar temeller, baz plan kesitleri

4

Yma yapda Sokl, deme kaplamalar, tayc duvar, blc duvar

5

Hatllar, lentolar, eik, denizlik, dorama sve

6

Yma yapda betonarme demeler at eimleri

7

Yma yapda bodrum kat +izolasyon

8

Ara Snav

9

Teraslar, bahe ta duvarlar

10

Merdiven eitleri, hesab, dengeleme

11

Betonarme merdiven, korkuluk, kpete

12

Basamak detaylar, ahap merdivenler

13

Ankastre mozaik basamaklar

14

Genel tekrar (I. dnem)

15

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

x

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

x

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

x

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

x

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

x

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Tasarm Stdyosu II

Kod

YICM202

Course

Design Studio II

Code

YICM202

Krediler

Teori: 0

Uygulama: 6

Kredi: 3

AKTS: 5

erik

Temel tasarm eitiminde renilen ilke ve kavramlar, kazanlan bilgi ve beceriler dorultusunda insan faktrnn n plana karld mekn dzenlemelerine ilikin proje almalarnn gerekletirilmesi.

ngilizce erik

This is a design course that requires the application of design process to small interior design projects. Housing issues including values, norms, building professions to meet housing needs will be covered. Design solutions communicated using manual and technology tools.

n Koul

Tasarm Stdyosu I

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev, D: Proje/Tasarm

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 2: Tartmal Ders, 3: Atlye/Stdyo almas, 4: Problem zme, 6: Beyin Frtnas, 7: Kk Grup Tartmas, 8: Gsterim, 11: Grup almas, 12: Saha / Arazi almas,13: zel Destek / Yapsal rnekler, 14: dev

Haftalk Ders Konular

1

Konunun verilmesi, ama belirlenmesi.

2

Kritik.

3

Kritik.

4

Konunun verilmesi, ama belirlenmesi.

5

Kritik.

6

Kritik.

7

Kritik.

8

Ara Snav

9

Konunun verilmesi, ama belirlenmesi.

10

Kritik.

11

Kritik.

12

Kritik.

13

Kritik.

14

Kritik.

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

x

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

x

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

x

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

x

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

x

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Mobilya Tasarm

Kod

YICM203

Course

Furniture Design

Code

YICM203

Krediler

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 5

erik

Gemiten gnmze teknolojik gelimelerin ,insan faktrnn ve eitli akmlarn mobilya tasarm zerindeki etkileri hakknda farkndalk yaratlmas

-ahap,metal,cam,akrilik ve dier malzemelerle mobilya retim yntemlerinin retilmesi

-Mobilya retim izimi ve detay zm becerilerinin gelitirilmesi.

ngilizce erik

The aim of this course is to analyze theoratical and practical studies in furniture design, trends and materials.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev, D: Proje/Tasarm

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 2: Tartmal Ders, 3: Atlye/Stdyo almas, 4: Problem zme, 6: Beyin Frtnas, 8: Gsterim, 9: Benzetim, 13: zel Destek / Yapsal rnekler, 14: dev, 16: nceleme / Anket almas

Haftalk Ders Konular

1

Mobilya Tas.1 dersine giri.Dersin konusu,amac,yntemi.Mobilya tasarmn etkileyen faktrler.

2

lk alardan 19.yzyla kadar malzeme ve teknolojinin mobilya tasarmna etkileri.

3

19.yzyldan gnmze kadar malzeme ve teknolojinin mobilya tasarmna etkileri.

4

Ahap mobilya teknolojisi ,geleneksel ve ada ahap mobilya retim elemanlar.

5

Metal mobilya teknolojisi,geleneksel ada metal mobilya retim yntemleri. Cam ,akrilik gibi dier mobilya malzemelerinin mobilya tasarmnda kullanm.

6

nsan faktrnn mobilya tasarmndaki rol.

Antropometrik veriler ve ergonomi

7

Uygulama1:Masif ahap sandalye izimi.1/2 lekle st,n,yan grnlerin ve birleim detaylarnn izimi

8

Ara Snav

9

Uygulama2: Masif ahap masa izimi.1/2 lekle st,n,yan grnlerin ve

birleim detaylarnn izimi

10

Uygulama3:elik sandalye izimi.1/2 lekle st,n,yan grnlerin ve

birleim detaylarnn izimi

11

Uygulama4:Mevcut rnn detay zmlemesi :Patlak perspektif izimi.

12

Uygulama5:Mevcut rnn detay zmlemesi :Patlak perspektif izimi.

13

Uygulama6:Mevcut rnn detay zmlemesi :Patlak perspektif izimi.

14

Uygulama7:Mevcut rnn detay zmlemesi :Patlak perspektif izimi.

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

x

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

x

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

x

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

x

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

x

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Yap II

Kod

YICM206

Course

Building Construction II

Code

YICM206

Krediler

Teori: 3

Uygulama: 0

Kredi: 3

AKTS: 5

erik

Merdiven kaplamalar demeler, ara kat demeleri, bacalar, genel at bilgileri veren disiplin.

ngilizce erik

The aim of this course is to product construction drawings.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 3: Atlye/Stdyo almas, 4: Problem zme, 6: Beyin Frtnas, 8: Gsterim, 14: dev

Haftalk Ders Konular

1

Merdiven kapl + korkuluk detaylar, merdivende alt st deme kaplamalar farkllklar

2

Merdivende kesit izim ( 3 katl)

Balansmanl + Sahanlkl

3

Dner merdiven izimi+ kesiti, rampalar, asansrler, monarjlar

4

Teraslar detaylar

5

skelet Sistemleri Betonarme sistemi

6

Ahap iskelet sistemleri

7

elik iskelet sistemleri

8

Ara Snav

9

Deme kaplamalar eitleri

10

Duvar eitleri

11

atlar, meyilleri, malzeme eitleri

12

at detaylar + sistemleri

13

Kameriye, bahe tanzimi

14

Genel tekrar

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

x

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

x

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

x

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

x

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

x

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Kitle letiim Kuramlar

Kod

YICM208

Course

Mass communication theories

Code

YICM208

Krediler

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

erik

Kuram ve model kavramlar irdelenecek, muhafazakar, eletirel kuramlar ve kltrel almalar anlatlacaktr. Kitle iletiimi kuramlar: Normatif Bireycilik Kuram, Sistem Kuram, Eletirel Kuram, Frankfurt Okulu, Birmingham Okulu, Yapsalclk konular ele alnacaktr.

ngilizce erik

n Koul

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 2: Tartmal Ders, 7: Beyin Frtnas, 9: Gsterim

Haftalk Ders Konular

1.Hafta

Chicago Okulu- letiim Bilimine Farkl Bir Bak

2.Hafta

Chicago Okulu- Haber metinleri zerinden ehir sosyolojisi

3.Hafta

Frankfurt Okulu-Eletirel Teorinin douu, ksa tarihi

4.Hafta

Frankfurt Okulu-Eletirel Teorinin iletiim bilimine katklar

5.Hafta

Frankfurt Okulu-Eletirel Teori- Akl Tutulmas

6.Hafta

Frankfurt Okulu-Eletirel Teori-Grnmez Metin Olarak Medya Metinleri

7.Hafta

Frankfurt Okulu-Eletirel Teori - Kltr endstrisi

8.Hafta

Ara Snav

9.Hafta

Frankfurt Okulu-Eletirel Teori- Genel Deerlendirme

10.Hafta

Birmingham Okulu-ngiliz Kltrel almalar douu, ksa tarihi

11.Hafta

Birmingham Okulu-ngiliz Kltrel almalar ve Almlama almalar

12.Hafta

Birmingham Okulu-ngiliz Kltrel almalar ve Popler Kltr

13.Hafta

Toronto Okulu- Temel bilgiler

14.Hafta

nnis ve McLuhan, Teknolojik Determinizm ve letiim

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

x

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

x

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

x

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

x

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

x

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Tasarm Stdyosu III

Kod

ICM301

Course

Design Studio III

Code

ICM301

Krediler

Teori: 0

Uygulama: 8

Kredi: 4

AKTS: 10

erik

Hacmin i mekan donatm, sabit ve hareketli donatlar, form aratrmalar, malzeme, renk, doku etkileri, ilevsel analiz, ilevler ve ilikiler sistemi, insan-eylem-biim ilikilerinin kavramsal altyapsnn grsel algya dayal rneklerle desteklenerek verilmesi

ngilizce erik

This is a design studio course that explores the research of multi building projects and site planning. The interior and exterior detailing of the given project will be studied. Students are required to prepare presentation boards and design development drawings.

n Koul

Tasarm Stdyosu II

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev, D: Proje/Tasarm

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 2: Tartmal Ders, 3: Atlye/Stdyo almas, 4: Problem zme, 6: Beyin Frtnas, 7: Kk Grup Tartmas, 8: Gsterim, 11: Grup almas, 12: Saha / Arazi almas,13: zel Destek / Yapsal rnekler, 14: dev

Haftalk Ders Konular

1

Proje gruplarnn oluturulmas, konu tespiti alma Programnn rencilere duyurulmas senaryo gelitirilmesi

2

Stdyo almas

3

Stdyo almas

4

Stdyo almas ve ilk maket istenmesi

5

Stdyo almas

6

Stdyo almas

7

Stdyo almas

8

Ara Snav

9

Proje gruplarnn oluturulmas, konu tespiti alma Programnn rencilere duyurulmas senaryo gelitirilmesi

10

Stdyo almas

11

Stdyo almas

12

Stdyo almas ve ilk maket istenmesi

13

Stdyo almas

14

Stdyo almas

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

x

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

x

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

x

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

x

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

x

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Aydnlatma

Kod

ICM303

Course

Lightening

Code

ICM303

Krediler

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 3

erik

I mimarlk egitimi alan grencilere aydnlatma tasarm hakknda temel bilgiler kazandrarak, i mimarlkta sk tasarm ile teknoloji iliskisini mekan tasarm baglamnda irdelemek, mekan ile sk arasndaki iliskiyi en uygun sekilde tasarmlarna yanstabilmelerini saglamak amalanmaktadr.

ngilizce erik

Introduces principles of lighting and different lighting techniques. Initiates colour and lighting design utilizing both natural and artificial light sources.

n Koul

YOK

lme Deerlendirme ve Puanlama

A: Snav , C: dev, D:Proje/Tasarm

Eitim retim Metotlar

1: Ders, 4: Problem zme, 6:Beyin Frtnas, 8: Gsterim, 10: Seminer, 14: dev, 16: nceleme / Anket almas, 17: Panel, 18: Konuk Konumac

Haftalk Ders Konular

1

Temel Bilgiler, Aydnlatmann Trleri, Uygulama Konularnn Verilmesi, Ik le lgili Tanmlamalar, Fotometrik Byklkler, Yasalar

2

Ik le lgili Tanmlamalar, Fotometrik Byklkler, Yasalar

3

Ik ve nsan Balants, Grsel Konfor, Grsel Konforu Etkileyen Deikenler

4

Ik ve nsan Balants, Grsel Konfor, Grsel Konforu Etkileyen Deikenler

5

Renk, Aydnlatmann Mekan Algs zerindeki Etkileri

6

Ik Kaynaklar ve Aygtlar

7

Doal aydnlatma

8

Ara Snav

9

Bina Tipolojisine Bal Aydnlatma Trleri le lgili Sunumlar

10

Bina Tipolojisine Bal Aydnlatma Trleri le lgili Sunumlar

11

Yapma Aydnlatma Sistemi Tasarm, Hesap Yntemi ve Elektrik Tesisat

12

Aydnlatma projesi

13

Aydnlatma projesi

14

Uygulama (Uygulama Teslim ve Sunum Paftalar zerinde Grme)

Final Dnemi ve Genel Deerlendirme

Program renme ktlar likisi

Deerlendirme

Program renme ktlar

1

2

3

4

5

1

Mekan ve mobilya tasarlar.

x

2

mekan tasarm ve uygulamas alannda sahip olduu bilgiyi uygular, i mekan ierisinde kullanc istekleri dorultusunda zm nerileri ortaya koyarak proje gelitirir.

x

3

Yap, strktr ve konstrksiyon kavramlarn kullanarak i mekan projelerini zmler.

x

4

Zihinsel canlandrmalarn, yaratcln malzeme ve izimle uygulamal almalarda kullanr.

x

5

Hazrlam olduu i mekn projesinin anlatm ve sunumunu anlalr bir dilde gerekletirir.

x

6

mekan tasarm alannda bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazrlar.

x

7

3 boyutlu alglama yeteneklerini gelitirir, tasarmlarnn artistik ve aksonometrik grntlerini bilgisayar ortamnda hzl ve kolay yntemlerle hazrlar.

x

8

Tasarm kavramlar, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisini oluturur.

x

9

mimaride kullanlan malzemeleri yapm teknikleriyle ilikilendirir.

x

10

mimari projelerde estetik deer, sanat tarihi alannda bilgi ve farkl bak alarn tanr.

x

11

mekn ve rn tasarmnn biim, cephe ve strktr tasarmn yaplandrr.

x

12

meknda, kullanm gereksinimleri dorultusunda gerekli tadilatlarn yaplmas, seilen malzemelerin mevcut yap elemanlaryla ilikilerinin kurulmas, i dzenleme ile ilgili sabit elemanlarn detay ettlerinin yaplmasn organize eder.

x

13

Yap ve yapm sistemini, sistem bileenlerini, sistem evresi ve bileenler aras ilikilerle birlikte btn olarak planlar.

x

14

Tasarmda teknoloji ile iliki kurar, yaratc mobilyalar tasarlar ve uygun detay zmleri gelitirir.

x

15

Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahap sivil mimari rneklerinin konstrksiyonlarn tanr.

x

16

Tasarm alannn gerektirdii bilgisayar program ile birlikte biliim ve iletiim teknolojilerini kullanr.

x

Ders

Tasarm Tarihi I

Kod

ICM305

Course

Design and Furniture History

Code

ICM305

Krediler

Teori: 2

Uygulama: 0

Kredi: 2

AKTS: 2

erik

Prehistorik devirden, 20. yya kadar mimarlk ve yaplandrlm evrelerde, sanat ve tasarm alannda, biim, strktr, kitle, cephe, i mekan tasarm, estetik anlay ve bezeme sanatlarn, Dou ve Bat uygarlklarndan seilen dini, sivil rnekler ile incelenmektedir.

ngilizce erik

The course will focus basis for a study of historical interiors and styles from several different cultural viewpoints, and will examine their inherent qualities in order to more fully understand what constitutes a sense of place in the interior. The discussion will be on the history and philosophy of interior design that encompasses numerous styles, movements, and individual artistic con