mimarlik.omu.edu.trmimarlik.omu.edu.tr/tr/fakultemiz/hassas-goerev-tanimlari...  · web...

of 30 /30
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ HASSAS GÖREV TANIM VE AÇIKLAMALARI İDARİ ve MALİ İŞLERDEN SORUMLU DEKAN YARDIMCISINA AİT HASSAS GÖREVLER HASSAS GÖREVLER GÖREVLİ PERSONEL SORUMLU AMİR GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI ALINACAK ÖNLEM Yükseköğreti m Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek Dekan Yardımcıs ı Dekan Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması İlgili maddeler ve gereklilikler i konusunda bilgilendiril me yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması Dekanın bulunmadığı zamanlarda Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek Dekan Yardımcıs ı Dekan Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı Zamanında kurullara başkanlık etmek Fakülte binalarının kullanım ve onarım planlarının yürütümü ile Dekan Yardımcıs ı Dekan Fiziki sorunlar ile hak kaybının ortaya çıkması Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli

Author: vuonghuong

Post on 10-May-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ONDOKUZ MAYIS NVERSTESMMARLIK FAKLTESHASSAS GREV TANIM VE AIKLAMALARI

DAR ve MAL LERDEN SORUMLU DEKAN YARDIMCISINA AT HASSAS GREVLER

HASSAS GREVLER

GREVL PERSONEL

SORUMLU AMR

GREVN YERNE GETRLMEMESNN SONULARI

ALINACAK NLEM

Yksekretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen ama ve ilkelere uygun hareket etmek

Dekan Yardmcs

Dekan

Eitim retimin aksamas, kurumsal hedeflere ulamada aksaklklar yaanmas, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaanmas

lgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme ynnde gerekli almalarn tamamlanmas

Dekann bulunmad zamanlarda Faklte Akademik Kurulu, Faklte Kurulu ve Faklte Ynetim Kurulu gibi kurullara bakanlk etmek

Dekan Yardmcs

Dekan

Kurullarn ve idari ilerin aksamas ile hak kayb

Zamannda kurullara bakanlk etmek

Faklte binalarnn kullanm ve onarm planlarnn yrtm ile odalarn datmn koordine etmek

Dekan Yardmcs

Dekan

Fiziki sorunlar ile hak kaybnn ortaya kmas

Blmler ve idari birimlerle irtibat ierisinde gerekli dzenlemeleri yapmak

Tahakkuk, ayniyat ve teknik hizmetleri denetlemek

Dekan Yardmcs

Dekan

Gnlk i ak ve idari ilerin aksamas, hak kaybnn olumas

ak srelerinin zamannda birimlerde yerine getirilmesi, belgelerin dzenlenmesi ve ilgili yerlere ulatrlmas, teknik kullanm cihazlarnn zamannda bakmlarnn gerekletirilmesi ve eksiklerin giderilmesi

Faklte ihtiyalarnn karlanmas, grevli personelin seimi ve denetlenmesini salamak

Dekan Yardmcs

Dekan

Eitim-retim ve idari ilerde aksamalarn yaanmas ve hak kaybnn olumas

Blmler ve idari birimlerle irtibat ierisinde gerekli dzenlemelerin yaplmas

Temizlik hizmetlerile evre dzenlemelerinin kontroln salamak

Dekan Yardmcs

Dekan

alma veriminin ve kalitesinin dmesi

Gnlk rutin kontrollerin yaplmasn denetlemek, gerekli uyar ve dzenlemeleri salamak.

Satn alma ve ihale almalarn denetlemek

Dekan Yardmcs

Dekan

Personelin alma veriminin dmesi, i aknda aksaklklarn yaanmas

Blm ve idari birimlerle irtibat ierisinde ihtiya duyulan tehizatn teminini usulne uygun bir ekilde salamak ve bunun iin gerekli yazmalarn takibini stlenmek

kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarna katlmak

Dekan Yardmcs

Dekan

Eitim-retimin aksamas, kurumsal hedeflere ulalamamas, verim dkl

Blm ve dier idari birimlerle irtibat ierisinde veri akn salayp eitim yl ile ilgili gerekli iblm erevesinde gncelleme paylamnn yaplmasn salamak

ETMDEN SORUMLU DEKAN YARDIMCISINA AT HASSAS GREVLER

HASSAS GREVLER

GREVL PERSONEL

SORUMLU AMR

GREVN YERNE GETRLMEMESNN SONULARI

ALINACAK NLEM

Yksekretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen ama ve ilkelere uygun hareket etmek

Dekan Yardmcs

Dekan

Eitim retimin aksamas, kurumsal hedeflere ulamada aksaklklar yaanmas, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaanmas

lgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme ynnde gerekli almalarn tamamlanmas

Dekann bulunmad zamanlarda Faklte Akademik Kurulu, Faklte Kurulu ve Faklte Ynetim Kurulu gibi kurullara bakanlk etmek

Dekan Yardmcs

Dekan

Kurullarn ve idari ilerin aksamas ile hak kayb

Zamannda kurullara bakanlk etmek

Ders planlar, dersliklerin datm, snav programlar ile ilgili almalar planlamak, bu iler iin oluturulacak gruplara bakanlk etmek

Dekan Yardmcs

Dekan

Kaliteli eitimin verilememesi, haksz ders dalm olmas durumunda hak ve adalet kayb.

Blmler ve idari birimlerle irtibat ierisinde gerekli dzenlemeleri yapmak ve sk kontrol sisteminin gelitirilmesi

renci saylarn, baar durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak

Dekan Yardmcs

Dekan

renci-retim eleman eitsizliinde verimli ders vermeme. rencilerin baarszlk orannn yksek olmas

retim eleman temin etmek. renci saylarnn normallemesi iin st birimlerle irtibat halinde olmak.

Yatay gei, dikey gei, ift ana dal, yabanc renci kabul ile ilgili alma ve takibin yaplmas

Dekan Yardmcs

Dekan

lgili imkanlardan yararlanmak isteyen rencilerin haklarnn kayb

Eitim komisyonlarnn iyi seimi ve sk kontrol ile almalarn salamak. Blmlerden yardm almak.

renci soruturma dosyalarn izlemek, kurulacak komisyonlara bakanlk etmek

Dekan Yardmcs

Dekan

renciler arasnda asayiin bozulmas yada hakszlk ortamnn domas

Soruturmalarn kanun ve nizamlara uygun yaplmasn kontrol etmek

renci kulplerinin ve rencilerin dzenleyecei her trl etkinlii denetlemek

Dekan Yardmcs

Dekan

renciler arasnda kanund faaliyetlerin ba gstermesi.

Blm, renci ve ilgili birimlerle srekli irtibat halinde olmak. Kontrol mekanizmasn gelitirmek.

renci sorunlarn dekan adna dinlemek ve zme kavuturmak

Dekan Yardmcs

Dekan

Dikkate alnmayan sorunlarn bymesi ve faklte genelinde huzurun bozulmasna zemin hazrlamas.

retim elemanlarnn mmkn olduunca genel sorunlarla ilgilenip idareyle zm arayna girmeleri. Gerekli hallerde uzmanlardan yardm alnmal.

BLM BAKANI ve BLM BAKAN YARDIMCILARINA AT HASSAS GREVLER

HASSAS GREVLER

GREVL PERSONEL

SORUMLU AMR

GREVN YERNE GETRLMEMESNN SONULARI

ALINACAK NLEM

Yksekretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen ama ve ilkelere uygun hareket etmek

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Eitim retimin aksamas, kurumsal hedeflere ulamada aksaklklar yaanmas, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaanmas

lgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme iin idari birimlerle irtibata geme

Der program ve ders grevlendirmelerinin adil, objektif ve retim elemanlarnn bilim alanlarna uygun olarak yaplmasn salamak

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Eitim-retimin aksamas, renci hak kayb, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi

Akademik kurul toplantlarnn dzenli olarak yaplmas, retim elemanlar arasnda koordinasyon salama, gncel kontrollerin yaplmas

Ders dalm ile blm kadro yaps arasndaki egdm denetlemek ve kadro ihtiyacn belirlemek

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Eitim-retimin aksamas, mevcut retim yelerine ar yk dmesi, tm zamann eitime verilmesinin zorunluluk haline gelmesi ve aratrma ve yayn yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynan aktarlamamas

Akademik kurul toplantlarnn dzenli olarak yaplmas, retim elemanlarndan ders younluu ve verimi hakknda geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletiim ve yazmalarn yaplmas

Blm faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerinin hazrlanmasn salamak

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Eitim-retimin aksamas, kurumsal hedeflere ulalamamas, verim dkl

Blm akademik kurullarnn zamannda toplanmasn salamak, dnem ve eitim yl ile ilgili gerekli iblm ve gncelleme paylamnn yaplmasn salamak

Erasmus, Farabi gibi deiim programlaryla ilgili almalar yrtmek

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

renci ve retim yesi hak kayb, verimin dmesi, eitimin istenen dinamizmi edinememesi ve monoton bir grnd olumas

Blm Erasmus ve Farabi koordinatr elemanlarn ilgili talepler ve gereklilikler erevesinde almasn salama, yurt ii balantlar ve yurt d ile ikili anlamalar yaplmasn salama

Blmde yaplmas gereken seim ve grevlendirmelerin Dekanlkla irtibat kurularak zamannda yaplmasn salamak

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Birim ii koordinasyon ve verimin dmesi, gncel ilerin zamannda ve gereince yaplamas, ynetim zaaf, kurumsal hedeflere ulaamama

Periyodik faaliyetlerin zamannda yaplmasn salamak zere gerekli talimatlarn verilmesi, gerekli iblmnn yaplmas, aktel denetim ve periyodik raporlama ve yazma

rencilerin baar durumlarn izlemek, bunlarn sonularn deerlendirmek, birim ii ve Dekanlk kapsamnda bilgilendirme ve deerlendirme yapmak

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Mezun olarak renci profilinde zayflk, yetersizlik ve kalifiye olmayan diplomal isiz olgusuna direkt katk

Birim akademik kurulunu sk sk toplamak, derslerin verimi ile ilgili geri bildirim almak, ilgili aksaklklar zmek, blm iinde zlemeyen sorunlarn st birime iletilmesini salamak

zrl ve yabanc uyruklu rencilerin sorunlaryla ilgilenmek

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Eitim ve retimin aksamas, renci hak kayb

lgili paydalarla iletiimin canl tutulmas, ikyetlerin alnmas, zmn zamannda sunulmas

Raporlu ve izinli rencilerin durumlarn deerlendirmek

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

renci hak kayb, eitim ve retimin aksamas

lgili evrak ve yazmalarn zamannda iletilmesini salamak zere denetim ve koordinasyonu yapmak, rapor ve izinlerin gereini yerine getirmek

Ek ders demeleri ile ilgili belgeleri zamannda Dekanla ulatrmak

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Ek ders demelerinin aksamas, bu demeleri hesaba katarak ilem ve harcama yapan blm retim elemanlarnn deme planlarnda aksama yaanmas, gereksiz deme cezalarna maruz kalmalar

Ek ders demeleriyle ilgili bilgi, belge ve evrakn zamannda deerlendirilip, tanzim edilip ilgili birime iletilmesini salamak ve bunun iin gerekli koordinasyonu yapmak

Lisansst programlarn dzenli ekilde yrtlmesini salamak

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Gven ve itibar kayb, baar kayb, tercih edilme konusunda geriye dme

Enstit ve idari birimlerle ibirlii ierisinde gerekli koordinasyonu salama

renci danmanlk hizmetlerini yapmak ve rencilerle toplantlar dzenlemek

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Eitim hedeflerine ulaamama, bireysel sorunlarn artmas, motivasyon eksiklii

Danmanlk hizmetlerinin koordine edilmesi ve periyodik olarak toplant, seminer ve ilgili faaliyetlerin yaplmasn salamak

Bilimsel toplantlar dzenlemek, blmn bilimsel aratrma ve yayn gcn artrc tevikte bulunmak

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Kurumsal hedeflere ulamada sorunlar yaanmas, kurumsal monotonluk, aratrma boyutunda yetersizlik ve zayflk

Sempozyum, konferans ve panel gibi faaliyetler dzenlemek, dzenlenmesi iin motivasyonda bulunmak, planlama yapmak ve evrede ve ilgili yerlerde yaplmakta olan benzer faaliyetlerden birim personelini haberdar etmek, tevik etmek, motive etmek ve yayn yapma ile ilgili bilgilendirme yapmak, hedef vermek, motivasyon olumasn salamak, gerekli maddi kaynan bulunmas iin st birimi haberdar etmek

Faklte Kurulu toplantlarna katlarak blm temsil etmek

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Blm ve Dekanlk aras iletiim zayfl, koordinasyon eksiklii ve idari ilerde aksama

Kurul toplantlarna katlmak, mazereti sz konusu ise, bunu iletmek ve yerine blm bakan yardmcsn vekil tayin etmek

Snav programlarnn hazrlanmas

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

renci hak kayb, eitim ve retimin aksamas

retim elemanlaryla gerekli toplantlarn yaplmas, snav programnn zamannda yaplmasn salama ve uygulanmasn denetleme

Akademik yla balamadan nce blm akademik toplants yapmak

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Blm retim elemanlar arasnda iletiim ve koordinasyon eksiklii, iblmnn gereince yaplamamas, ilerin aksamas

Akademik dnem banda gerekli akademik kurul toplantlarnn yaplmasn salamak

Dnem sonu akademik ve genel durum deerlendirme toplantsnn yaplmas

Blm Bakan Blm Bakan Yardmclar

Dekan Dekan Yardmclar

Akademik kurumsal hedeflerden sapma, baboluk duygusunun ve grnmnn olumas, motivasyon eksiklii, verim dkl

Her akademik dnem sonunda srele ilgili eitimsel, sosyal ve ilgili her bakmdan deerlendirmelerin yapld, ilgili durum, bilgi ve ikyetlerin st birime iletildii toplantlar tertip edilmesi

RETM YELERNE AT HASSAS GREVLER

HASSAS GREVLER

GREVL PERSONEL

SORUMLU AMR

GREVN YERNE GETRLMEMESNN SONULARI

ALINACAK NLEM

Yksekretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen ama ve ilkelere uygun hareket etmek

Blm retim yeleri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Eitim retimin aksamas, kurumsal hedeflere ulamada aksaklklar yaanmas, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaanmas

Blm retim yelerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti balamnda iletiim kurulmas

Ders ieriklerinin hazrlanmas ve planlanmas almalarna katlmak, ders programlarnn eksiksiz yrtlmesini salamak zere hazr bulunmak

Blm retim yeleri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Blm akademik hedeflerine ulamada, derslerin dzenli ve eksiksiz yrtlmesinde sorunlar yaanmas, renci hak kayb

Blm akademik almalarnn bakanlk ve yeler arasnda kurulan bir koordinasyonla yrtlmesi, ders ieriklerinin gncel ve yetkin hazrlanmas ve ilgili komisyonlarn kurulup egdm salanmas

renci danmanlk hizmetlerine katlmak, rencilerin blm ve evreye uyum salamlarna yardmc olmak

Blm retim yeleri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

renci hak kayb, eitim ve retimin aksamas, rencinin evreyle ve kurumla uyum halinde bir renim sreci yaanmasnda aksaklklar yaanmas

renciler iin belirlenen danman retim yeleri/elemanlarnn rencilere gerekli ve yeterli zamanlarda eitim, retim, psikolojik vb. konularda destek sunulmas

Dekanlk ve Blm Bakanlnn n grd toplantlara (eitim-retim, sosyal ve kltrel) katlmak, faaliyetlere destek vermek

Blm retim yeleri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Akademik ve idari ilerin yrtlmesinde gerekli olan Dekanlk- Blm koordinasyonunda aksamalar domas ve gerekli bilgi ve iletiim ann salanamamas

Gerekli koordinasyonun ve iletiim ann kurulabilmesi ve buradan salanacak sinerjinin dinamizme edilebilmesi iin retim yelerine yazl ve ifahen toplantlarn nceden bildirilmesi, yelerin de mazeretlerini nceden bildirmeleri

Bilimsel aratrmalar yapmak ve bilimsel alanda ulusal ve uluslararas kongreler dzenlenmesine yardmc olmak

Blm retim yeleri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Kurumsal hedeflerin en nemli ksmlarndan olan akademik aratrmalarn makul bir dzen ve sayda yaplmamas, kamu zarar

retim yelerinin dnemsel olarak makul bir sayda bilimsel almalar yrtmelerinin kurumsal hedefler iin neminin toplantlarda vurgulanmas, bu balamda dnem dnem verilerin toplanmas, gerekli aratrmalar iin destek sunulmas

Blmde eitim-retim faaliyeti, stratejik plan performans kriterleri gibi her yl yaplmas zorunlu almalara destek vermek

Blm retim yeleri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Blm akademik ve idari faaliyetlerde aksama, koordinasyon eksiklii ve kamu zarar

Kurumun dnemsel almalarnn gncellenmesi ve ileriye tanmas iin egdmn neminin vurgulanmas ve bu ynde belli kriterlerin dzenlilii iin aba sarf edilmesi

Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi deiim programlaryla ilgili almalar yrtmek

Blm retim yeleri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Kurumun ulusal ve uluslar aras dzeyde akademik kaliteye ulamasnda aksaklklar yaanmas,kurum iin akademik hedefleri ulalamamas, mezun profilinde gerekli yetkinliin salanamamas

Belirlenen Farabi, Erasmus ve Mevlana deiim program koordinatrlerinin yurt ii ve d renci ve retim eleman deiimini salamas

Eitim-retim faaliyetlerinde akademik takvimin esas alnmas ve zamannda uygulanmas

Blm retim yeleri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Gven ve itibar kayb, baar kayb, tercih edilme konusunda geriye dme

Eitim-retim balamadan akademik takvimin incelenmesi, ders programlarnn ve snav uygulamalarnn planlanmas

Engelli ve yabanc uyruklu rencilerin sorunlaryla ilgilenmek

Blm retim yeleri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Dezavantajl kesim ve yabanc uyruklu rencilerin uyum sorunlar yaamas, akademik hedeflere ulamada aksamalar, kurumun uluslar aras bir hviyete tanmas iin gerekli yetkinlik dzeyine ulaamama

Engelli rencilerin eitsel, meknsal, teknolojik vb. sorunlarnn zlmesi iin gerekli faaliyetlerde bulunulmas, yabanc uyruklu rencilerin akademik baarlar iin gerekli uyumun salanabilmesi iin ilgili kiilerle egdmle salanan bir abann sergilenmesi

Kaynaklarn verimli etkin ve ekonomik kullanlmasn salamak, alma odasnn kullanlmas ve korunmas konusunda ilgililere yardmc olmak

Blm retim yeleri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Kamu zarar, kurumsal hedeflere ulamada aksamalar, hak kayb

Blm retim yelerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti balamnda iletiim kurulmas, kamu mallarnn korunmas iin egdm salanmas

Fakltenin Etik Kurallar'na uymak, i kontrol faaliyetlerini desteklemek, hassas grevleri bulunduunu bilmek ve buna gre hareket etmek

Blm retim yeleri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Akademik hedeflerden sapma, idari koordinasyonda aksaklklar, kurumsal yetkinlik ve temsil sorunu

retim yelerinin ilgili deer ve normlar koruma ve uygulama balamnda hassasiyet gstermeleri balamnda bilgilendirilmesi, kriterlerin uygulanmasnn denetlenmesi

RETM GREVLLERNE AT HASSAS GREVLER

HASSAS GREVLER

GREVL PERSONEL

SORUMLU AMR

GREVN YERNE GETRLMEMESNN SONULARI

ALINACAK NLEM

Yksekretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen ama ve ilkelere uygun hareket etmek

Blm retim Grevlileri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Eitim retimin aksamas, kurumsal hedeflere ulamada aksaklklar yaanmas, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaanmas

Blm retim grevlilerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti balamnda iletiim kurulmas

Dekan, Dekan Yardmclar, Blm Bakan, Blm Bakan Yardmclar, Anabilim Dal Bakannn verecei akademik ve idari ileri yapmak

Blm retim Grevlileri

Dekan Dekan Yardmclar Blm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Akademik ve idari ilerde aksama

Anabilim Dal Bakan, Blm Bakan Dekan ve Dekan yardmclarnn verecei akademik ve idari ileri titizlikle yerine getirir. Mazereti olmas halinde bunu nceden bildirir.

Dekanlk ve Blm Bakanlnn n grd toplantlara (eitim-retim, sosyal ve kltrel) katlmak, faaliyetlere destek vermek

Blm retim Grevlileri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Akademik ve idari ilerin yrtlmesinde gerekli olan Dekanlk- Blm koordinasyonunda aksamalar domas ve gerekli bilgi ve iletiim ann salanamamas

Gerekli koordinasyonun ve iletiim ann kurulabilmesi ve buradan salanacak sinerjinin dinamizme edilebilmesi iin retim yelerine yazl ve ifahen toplantlarn nceden bildirilmesi, yelerin de mazeretlerini nceden bildirmeleri

Eitim-retim faaliyetlerinde akademik takvimin esas alnmas ve zamannda uygulanmas

Blm retim Grevlileri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Gven ve itibar kayb, baar kayb, tercih edilme konusunda geriye dme

Eitim-retim balamadan akademik takvimin incelenmesi, ders programlarnn ve snav uygulamalarnn planlanmas

Kaynaklarn verimli etkin ve ekonomik kullanlmasn salamak

Blm retim Grevlileri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Hak kayb, kamu zarar vs.

Kt, tebeir, board marker vs. aralar ihtiyac orannda kullanlr. Gece derslerinden sonra snftan karken lambalar, bilgisayarlar ve projeksiyonlar kapatr. srafa dair tespitlerini st birimlere bildirir.

ARATIRMA GREVLLERNE AT HASSAS GREVLER

HASSAS GREVLER

GREVL PERSONEL

SORUMLU AMR

GREVN YERNE GETRLMEMESNN SONULARI

ALINACAK NLEM

Yksekretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen ama ve ilkelere uygun hareket etmek

Aratrma Grevlileri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Eitim retimin aksamas, kurumsal hedeflere ulamada aksaklklar yaanmas, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaanmas

Blm retim yelerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti balamnda iletiim kurulmas

Mezuniyet treni ve uyum program ile ilgili verilen grevleri yapmak

Aratrma Grevlileri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Mezuniyet treni ve uyum programlarnda aksama

Blm bakanl tarafndan grevlendirilen aratrma grevlileri mezuniyet treni provalarnda ve trende rencilerin banda bulunarak etkinliin salkl ilemesine katk salar.

Spor enliklerinde faklteyi temsil eden renci gruplarna nderlik etme

Aratrma Grevlileri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Spor Faaliyetlerinde aksama, sporcu renciler aras sorunlar kma riski

Dekanlk tarafndan grevlendirilen aratrma grevlileri faklteyi temsil eden spor takmlarnn hazrlanmasnda antrenrlk danmanlk vs. grevleri stlenir

Ders ve snav programlarnn hazrlanmas almalarna katlmak ve snavlarda gzetmenlik yapmak

Aratrma Grevlileri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Ders ve Snav programlarnda ve akademik ileyite aksama

Blm snav ve ders programlarn hazrlayacak komisyona yardmc olmak

Blmn eitim-retim faaliyetleri stratejik plan, performans kriterleri gibi her yl yaplmas zorunlu almalarna katlmak

Aratrma Grevlileri

Dekan Dekan YardmclarBlm BakanBlm Bakan YardmclarAnabilim Dal Bakan

Blm akademik ve idari faaliyetlerde aksama

Blmn Eitim-retim faaliyetleri stratejik plan performans kriterleri gibi her yl yaplmas zorunlu almalar hazrlamakla sorulu komisyonlara yardmc olmak

DEKANLIK TAHAKKUK BRMNE AT HASSAS GREVLER

HASSAS GREVLER

GREVL BRM

SORUMLU AMR

GREVN YERNE GETRLMEMESNN SONULARI

ALINACAK NLEM

Maa hazrlamasnda zlk haklarnn zamannda temin edilmesi

Tahakkuk Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Hak kayb olumas

Birimler aras koordinasyon salanmas

Maa hazrlanmas srasnda kiilerden kesilen kesintilerin doru ve eksiksiz yaplmas

Tahakkuk Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Kamu ve kii zarar

Birimler aras koordinasyon salanmas ve bilinli hareket edilmesi

deme emri belgesi dzenlemesi

Tahakkuk Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Kamu zararna sebebiyet verme riski

Kontrollerin doru yaplmas

SGKna elektronik ortamda gnderilen keseneklerin doru, eksiksiz ve zamannda gnderilmesi

Tahakkuk Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Kamu zararna ve kii sebebiyet verme riski kii ba bir asgari cret cezas

Hata kabul edilemez.

Dekanln btesini hazrlamak

Tahakkuk Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Bte eksik hazrlanrsa kamudan gelen para eksik olur

Hazrlayan kiinin bilinli olmas gelecek yllarda oluacak harcamann ngrlmesi

Satn alma evraknn hazrlanmas

Tahakkuk Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Kamu zarar satn alma uzar alm gereklemez

Kontrollerin doru yaplmas

Doum ve lm yardmlarn tahakkuk evraklarn hazrlamak

Tahakkuk Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Kii zararna sebebiyet verme Ka ay ya da yl verilmediyse o kadar kiiye deme yapmak

Birimler aras koordinasyon salanmas ve bilinli hareket edilmesi

DEKANLIK TAINIR KAYIT ve KONTROL YETKLSNE AT HASSAS GREVLER

HASSAS GREVLER

GREVL PERSONEL

SORUMLU AMR

GREVN YERNE GETRLMEMESNN SONULARI

ALINACAK NLEM

Tanr mallarn lerek sayarak teslim alnmas depoya yerletirilmesi

Tanr Kayt ve Kontrol Yetkilisi

Dekan Faklte Sekreteri

Mali kayp menfaat salama, yolsuzluk

Kontrollerin ehil kiilerce doru yaplmas

Muayene ve kabul ilemi hemen yaplamayan tanrlar kontrol ederek teslim almak, bunlarn kesin kabul yaplmadan kullanma verilmesini nlemek

Tanr Kayt ve Kontrol Yetkilisi

Dekan Faklte Sekreteri

Kamu zararna sebebiyet verme riski

Kontrollerin ehil kiilerce yaplmas, ilem basamaklarna uygun hareket edilmesi

Tanrlarn giri ve kna ilikin kaytlar tutmak, bunlara ilikin belge ve cetvelleri dzenlemek ve tanr ynetim hesap cetvellerini oluturmak

Tanr Kayt ve Kontrol Yetkilisi

Dekan Faklte Sekreteri

Birimdeki tanrlarn kontroln salayamama zamannda gerekli evraklarn dzenlenememesi kamu zarar

Tanrlarn giri ve k ilemleri bekletilmeden annda yaplmas, gerekli belge ve cetveller dzenli tutulmas

Tanrlarn yangna, slanmaya, bozulmaya, alnmaya ve benzeri tehlikelere kar korunmas iin gerekli tedbirleri almak ve alnmasn salamak

Tanr Kayt ve Kontrol Yetkilisi

Dekan Faklte Sekreteri

Kamu zararna sebebiyet verme riski

Kontrollerin doru yaplmas, gerekli tedbirlerin alnarak tanrlarn emniyete alnmas

Ambar saymn ve stok kontroln yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgar stok seviyesinin altna den tanrlar harcama yetkilisine bildirmek

Tanr Kayt ve Kontrol Yetkilisi

Dekan Faklte Sekreteri

Kamu zarar, iin yaplmasna engel olma, i yapamama durumu

Stok kontroln belirli aralklarla dzenli tutmak

Kullanmda bulunan dayankl tanrlar bulunduklar yerde kontrol etmek, saymlarn yapmak ve yaptrmak

Tanr Kayt ve Kontrol Yetkilisi

Dekan Faklte Sekreteri

Kamu zararna sebebiyet verme riski, mali kayp

Hazrlayan kiinin bilinli olmas, birimdeki tm tanrlarn kaytl olduundan emin olunmas

Harcama biriminin malzeme ihtiya planlamasnn yaplmasna yardmc olmak

Tanr Kayt ve Kontrol Yetkilisi

Dekan Faklte Sekreteri

Kamu zararna sebebiyet verme, itibar kayb

Kontrollerin doru yaplmas ihtiyalarn bilinli bir ekilde belirlenmesi

ZLK LER BRMNE AT HASSAS GREVLER

HASSAS GREVLER

GREVL BRM

SORUMLU AMR

GREVN YERNE GETRLMEMESNN SONULARI

ALINACAK NLEM

Akademik personelin sicil raporlarnn temini, muhafaza edilmesi ve kontrol

zlk leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Yasalara uymama

Mevzuata uyulmasn salamak

retim elemanlarnn grev sresi uzatm ilemleri

zlk leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Hak kayb

Takip ilemlerinin yasal sre ierisinde yaplmas

1416 Sayl Kanun uyarnca yaplan ilemler

zlk leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Hak kayb

Takip ilemlerinin yasal sre ierisinde yaplmas

Akademik personel ayrma/iliik kesme ilemleri

zlk leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Hak kayb

Takip ilemlerinin yasal sre ierisinde yaplmas

Askerlik yazmalar

zlk leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Hak kayb

Takip ilemlerinin yasal sre ierisinde yaplmas

Akademik kadrolar ile ilgili ilan almalar

zlk leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Hak kayb

Takip ilemlerinin yasal sre ierisinde yaplmas

Faklte kadrosunda olan akademik personelin SGK tescil ilemleri

zlk leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Hak kayb

Takip ilemlerinin yasal sre ierisinde yaplmas

Sreli yazlar takip etmek

zlk leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Hak kayb

Takip ilemlerinin yasal sre ierisinde yaplmas

Broya gelen evraklarn genel takibini yapmak

zlk leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Hak kayb

Takip ilemlerinin yasal sre ierisinde yaplmas

DEKANLIK YAZI LER BRMNE AT HASSAS GREVLER

HASSAS GREVLER

GREVL BRM

SORUMLU AMR

GREVN YERNE GETRLMEMESNN SONULARI

ALINACAK NLEM

Gelen giden evraklar titizlikle takip edip datmn zimmetle yapmak

Yaz leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

lerin aksamas ve evraklarn kaybolmas

Evraklarn takibi

Yaplacak toplantlarn gndemlerini zamannda retim yelerine bildirmek

Yaz leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Toplantlarn aksamas veya yaplamamas

aknn titizlikle takibi

Faklte ilgili her trl bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kiilerin eline gemesini nlemek

Yaz leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Hak kayb, aranan bilgi ve belgeye ulalamamas

Yaplan iin nemine dair idrakin tekrar gzden geirilmesi

Sreli yazlar takip etmek

Yaz leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

lerin aksamas ve evraklarn kaybolmas

Sreli yazlara zamannda cevap verilmesi

Faklte etik kurallarna uymak, i kontrol faaliyetlerini destelemek

Yaz leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Programlar eksik hazrlanmasna ynelik verim dkl

Hazrlayan kiinin bilinli olmas, gelecek yllarda oluacak kaybn nlenmesi

renci disiplin ilemlerini takip edip, ilgili yerlere bilgi vermek

Yaz leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Yasalara uymama ve dzenin bozulmas

Takip ilemlerinin yasal sre ierisinde yaplmas

rencilerle ilgili her trl belgeyi zamannda gndermek

Yaz leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

Hak kayb

Yazma srelerine zen gsterip zamannda cevap verilmesi

Dnem sonu ve ylsonunda bro ierisinde gerekli dzenlemeyi salamak

Yaz leri Brosu

Dekan Faklte Sekreteri

alma veriminin dmesi

lerin zamannda yaplmas

BLM SEKRETERLNE AT HASSAS GREVLER

HASSAS GREVLER

GREVL PERSONEL

SORUMLU AMR

GREVN YERNE GETRLMEMESNN SONULARI

ALINACAK NLEM

Blm ile ilgili yazmalarn zamannda yaplmas

Blm Sekreteri

Blm Bakan Faklte Sekreteri

Karkla sebebiyet vermek

Blm ii koordinasyonun salanmas

Blm kurulu arlarnn yaplmas, kurul kararlarnn yazlmas ve ilgililere tebli edilmesi

Blm Sekreteri

Blm Bakan Faklte Sekreteri

Kurul toplantlarnn aksamas, zaman kayb

Blm ii koordinasyonun salanmas ve hatann olmamas

Blm Bakanl demirba eyasna sahip kmak

Blm Sekreteri

Blm Bakan Faklte Sekreteri

Kamu ve kii zarar

Blm ii koordinasyonun salanmas

Blm retim eleman F1 ve F2 formlarnn uygun olarak hazrlanmas

Blm Sekreteri

Blm Bakan Faklte Sekreteri

Blm retim elemanlarnn ders creti alamamasna sebebiyet vermek

Kontrollerin doru yaplmas

Blm Bakanlna ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazas ve blmle ilgili evraklarn arivlenmesi

Blm Sekreteri

Blm Bakan Faklte Sekreteri

Kamu zararna ve kii hak kaybna sebebiyet vermek

Hata kabul edilemez

Eitim -retim ile ilgili ders grevlendirme, haftalk ders program ve snav programnn zamannda yaplmasna yardmc olmak

Blm Sekreteri

Blm Bakan Faklte Sekreteri

Programlarn eksik hazrlanmas ve verim alnamaz

Hazrlayan kiinin bilinli olmas, gelecek yllarda oluacak kaybn nlenmesi

Giden-gelen evrak gibi Blm yazmalarnn sistematik yedeklemesinin yaplmas

Blm Sekreteri

Blm Bakan Faklte Sekreteri

Blmn idari ilerinde aksaklklarn domas

Hata kabul edilemez

Blm renci saylar baar durumlar ve mezun saylarnn yaplmas

Blm Sekreteri

Blm Bakan Faklte Sekreteri

statiksel bilgi ve veri eksiklii

Blm ii verilerin kontroll ve doru girilmesi