เขียนบอทด้วย vb6

Download เขียนบอทด้วย VB6

Post on 29-Jul-2015

337 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

VB6posted on 08 Aug 2009 19:18 by immortalpao in Programming

Introduction -----------

CODE: SELECT ALL

FireBoy

... ... :shock: - - Code Code - code ( ) 8 10 16 2 2 2 1 0 1 0000 0001 >>>>>>>>>>>>>>> CHAPTER 6 - ||| Connecting to ther Game Server ||| ------------>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Chapter 6 Chapter Login login ... Login Chapter Server Channel IP Server ( IP Redirect Login Server )Server IP , Port

: 01 = 203.144.179.177 , 16000 02 = 203.144.179.177 , 16001 03 = 203.144.179.178 , 16000 04 = 203.144.179.178 , 16001

:

05 = 203.144.179.179 , 16000 06 = 203.144.179.179 , 16001 07 = 203.144.179.180 , 16000 08 = 203.144.179.180 , 16001 09 = 203.144.179.181 , 16000 10 = 203.144.179.181 , 16001

01 = 203.144.179.168 , 16000 02 = 203.144.179.168 , 16001 03 = 203.144.179.169 , 16000 04 = 203.144.179.169 , 16001 05 = 203.144.179.170 , 16000 06 = 203.144.179.170 , 16001 07 = 203.144.179.171 , 16000 08 = 203.144.179.171 , 16001 09 = 203.144.179.172 , 16000 10 = 203.144.179.172 , 16001 : : 01 = 203.144.179.141 , 16000 01 = 203.144.179.159 , 16000 02 = 203.144.179.159 , 16001 03 = 203.144.179.160 , 16000 04 = 203.144.179.160 , 16001 05 = 203.144.179.161 , 16000 06 = 203.144.179.161 , 16001 07 = 203.144.179.162 , 16000 08 = 203.144.179.162 , 16001 09 = 203.144.179.163 , 16000 10 = 203.144.179.163 , 16001

02 = 203.144.179.141 , 16001 03 = 203.144.179.142 , 16000 04 = 203.144.179.142 , 16001 05 = 203.144.179.143 , 16000 06 = 203.144.179.143 , 16001 07 = 203.144.179.144 , 16000 08 = 203.144.179.144 , 16001 09 = 203.144.179.145 , 16000 10 = 203.144.179.145 , 16001 : 01 = 203.144.179.150 , 16000 02 = 203.144.179.150 , 16001 03 = 203.144.179.151 , 16000 04 = 203.144.179.151 , 16001 05 = 203.144.179.152 , 16000 06 = 203.144.179.152 , 16001 07 = 203.144.179.153 , 16000 08 = 203.144.179.153 , 16001 09 = 203.144.179.154 , 16000 10 = 203.144.179.154 , 16001

CODE: SELECT ALL

...

Pattern

Packet 0C 80 0C 00 05 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 00

= 5 = 4 = 3 = 1 = 2

packet

0C 80 0C 00 0X 00 00 00 0Y 00 00 00 01 00 00 00

X = - >>

1,

= 0C 80 0C 00 01....

Channel , Sub Server .. 0C 80 0C 00 0X 00 00 00 05.... Channel 5Y = - >>

7 CODE: SELECT ALL 0C 80 0C 00 05 00 00 00 07 00 00 00 01 00 00 00

Packet Submit (16800000) Server .... ... .. code code

Server

... 1680000 Server code follow = BuildPacket("16800000") Winsock1.SendData follow DoEvents End If End Sub

Packet

Note:

End If

End Sub

Order IP List

DoEvents

...)

ComboBox

(

CODE: SELECT ALL Select Case Combo1.ListIndex Case 0 Submit = BuildPacket("0C800C00050000000100000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 1 Submit = BuildPacket("0C800C00050000000200000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 2 Submit = BuildPacket("0C800C00050000000300000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 3 Submit = BuildPacket("0C800C00050000000400000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 4 Submit = BuildPacket("0C800C00050000000500000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 5 Submit = BuildPacket("0C800C00050000000600000001000000") For i = 1 To 9000000

Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 6 Submit = BuildPacket("0C800C00050000000700000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 7 Submit = BuildPacket("0C800C00050000000800000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 8 Submit = BuildPacket("0C800C00050000000900000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 9 Submit = BuildPacket("0C800C00050000000A00000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents

Case 10 Submit = BuildPacket("0C800C00040000000100000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 11 Submit = BuildPacket("0C800C00040000000200000001000000")

For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 12 Submit = BuildPacket("0C800C00040000000300000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 13 Submit = BuildPacket("0C800C00040000000400000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 14 Submit = BuildPacket("0C800C00040000000500000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 15 Submit = BuildPacket("0C800C00040000000600000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 16 Submit = BuildPacket("0C800C00040000000700000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 17 Submit = BuildPacket("0C800C00040000000800000001000000")

For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 18 Submit = BuildPacket("0C800C00040000000900000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 19 Submit = BuildPacket("0C800C00040000000A00000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents

Case 20 Submit = BuildPacket("0C800C00030000000100000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 21 Submit = BuildPacket("0C800C00030000000200000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 22 Submit = BuildPacket("0C800C00030000000300000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 23

Submit = BuildPacket("0C800C00030000000400000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 24 Submit = BuildPacket("0C800C00030000000500000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 25 Submit = BuildPacket("0C800C00030000000600000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 26 Submit = BuildPacket("0C800C00030000000700000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 27 Submit = BuildPacket("0C800C00030000000800000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 28 Submit = BuildPacket("0C800C00030000000900000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 29

Submit = BuildPacket("0C800C00030000000A00000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents

Case 30 Submit = BuildPacket("0C800C00010000000100000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 31 Submit = BuildPacket("0C800C00010000000200000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 32 Submit = BuildPacket("0C800C00010000000300000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 33 Submit = BuildPacket("0C800C00010000000400000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 34 Submit = BuildPacket("0C800C00010000000500000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents

Case 35 Submit = BuildPacket("0C800C00010000000600000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 36 Submit = BuildPacket("0C800C00010000000700000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 37 Submit = BuildPacket("0C800C00010000000800000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 38 Submit = BuildPacket("0C800C00010000000900000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 39 Submit = BuildPacket("0C800C00010000000A00000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents

Case 40 Submit = BuildPacket("0C800C00020000000100000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit

DoEvents Case 41 Submit = BuildPacket("0C800C00020000000200000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 42 Submit = BuildPacket("0C800C00020000000300000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 43 Submit = BuildPacket("0C800C00020000000400000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 44 Submit = BuildPacket("0C800C00020000000500000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 45 Submit = BuildPacket("0C800C00020000000600000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 46 Submit = BuildPacket("0C800C00020000000700000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit

DoEvents Case 47 Submit = BuildPacket("0C800C00020000000800000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 48 Submit = BuildPacket("0C800C00020000000900000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents Case 49 Submit = BuildPacket("0C800C00020000000A00000001000000") For i = 1 To 9000000 Next i Winsock1.SendData Submit DoEvents End Select

For i = 1 To 9000000 Next i Winsock2.Close Select Case Combo1.ListIndex Case 0 Winsock2.Connect "203.144.179.177", 16000 Case 1 Winsock2.Connect "203.144.179.177", 16001 Case 2 Winsock2.Connect "203.144.179.178", 16000 Case 3 Winsock2.Connect "203.144.179.178", 16001 Case 4 Winsock2.Connect "203.144.179.17