svkm'smithibaicollegeofarts,chauhan ins.ofsci …mithibai.svkm.ac.in/notices/f.y.b.com...

12
/ SVKM'S Mithibai collegeofArts,Chauhan Ins. ofSci & Amrutben Jivanlal Coli. of Com. and Eco (BAF) VileParle,(West),Mumabi,400 056 FOURTH MERIT LIST Page No. Class :FBAF - F.Y.B.COM (ACCY & FIN) BAF Category: A-OPEN Serial Appl.N Name Mar Out Percentage 13629 Nerurkar Ajinkya Abhljit Anuradha 491 600 81.83 2 13686 PATEL AYUSHI RAMESH MEENA 491 600 81.83 3 13843 KHANNA AKSHAY SANJIV NEELAM 491 600 81.83 4 13046 PODDAR SHRUT' ANIL REKHA 490 600 81.67 5 14040 SHAIKH HASINA ISMAIL HAJRA 490 600 81.67 6 13219 Budhia Sneha Manoj Sonam 490 600 81.67 7 13250 SHAH RAJVI JAYE:SHDIPT, 489 600 81.50 8 14072 SHAH REEMAAJIT BHAGWATI 489 600 81.50 Signature ofAuthorised Person Desilmation

Upload: ngonhan

Post on 10-Mar-2018

220 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: SVKM'SMithibaicollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci …mithibai.svkm.ac.in/Notices/F.Y.B.COM F.Y.B.A.F.FYBFM...SVKM'SMithibaiCollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci&Amrutben JivanlalColi.ofComandEco

/ SVKM'S Mithibai college of Arts,Chauhan Ins. of Sci & Amrutben Jivanlal Coli. of Com. and Eco(BAF)

Vile Parle,(West),Mumabi,400 056FOURTH MERIT LIST Page No.

Class :FBAF - F.Y.B.COM (ACCY & FIN) BAFCategory: A - OPEN

Serial Appl.N Name Mar Out Percentage

13629 Nerurkar Ajinkya Abhljit Anuradha 491 600 81.83

2 13686 PATEL AYUSHI RAMESH MEENA 491 600 81.83

3 13843 KHANNA AKSHAY SANJIV NEELAM 491 600 81.83

4 13046 PODDAR SHRUT' ANIL REKHA 490 600 81.67

5 14040 SHAIKH HASINA ISMAIL HAJRA 490 600 81.67

6 13219 Budhia Sneha Manoj Sonam 490 600 81.67

7 13250 SHAH RAJVI JAYE:SHDIPT, 489 600 81.50

8 14072 SHAH REEMA AJIT BHAGWATI 489 600 81.50

Signature of Authorised PersonDesilmation

Page 2: SVKM'SMithibaicollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci …mithibai.svkm.ac.in/Notices/F.Y.B.COM F.Y.B.A.F.FYBFM...SVKM'SMithibaiCollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci&Amrutben JivanlalColi.ofComandEco

SVKM'S Mithibai college of Arts,Chauhan Ins. of Sci & Amrutben Jivanlal Coli. of Com. and Eco(BAF)

Vile Parle,(West),Mumabi,400 056FOURTH MERIT LIST Page No.

Class :FBAF - F.Y.B.COM (ACCY & FIN) BAFCategory: B - GUJARA TI

SerialAppl.N Name

13178 BHADRICHA MEHEK GIRISH SEJAL

2 13401 JHOBALIA POOJA PANKAJ PURNIMA

3 13703 UDANI DIMPLE MUKESH HANSIKA

4 13317 Modi Bhavin Girish Heena

5 13572 Gala Heeral Vipul Kaksha

6 13939 JHAVERI KRUTI BIMAL NAINITA

Mar Out Percentage

483 600 80.50

483 600 80.50

483 600 80.50

482 600 80.33

481 600 80.17

481 600 80.17

Signature of Authorised PersonDesisrnation

Page 3: SVKM'SMithibaicollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci …mithibai.svkm.ac.in/Notices/F.Y.B.COM F.Y.B.A.F.FYBFM...SVKM'SMithibaiCollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci&Amrutben JivanlalColi.ofComandEco

SVKM'S Mithibai college of Arts,Chauhan Ins. of Sci & Amrutben Jivanlal Coil. of Com. and Eco(BAF)

Vile Parle,(West),Mumabi,400 056FOURTH MERIT LIST Page No.

Class :FBAF - F.Y.B.COM (ACCY & FIN) BAFCategory: C - OTHER RESERVATION

SerialAppl.N Name

1 13482 PATEL PARAM KEYUR MITA

2 13894 MALVANKAR HITESHRI KIRAN KAMINI

418 600

410 600

69.67

68.33

Signature of Authorised PersonDesi2nation

Page 4: SVKM'SMithibaicollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci …mithibai.svkm.ac.in/Notices/F.Y.B.COM F.Y.B.A.F.FYBFM...SVKM'SMithibaiCollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci&Amrutben JivanlalColi.ofComandEco

SVKM'S Mithibai college of Arts, Chauhan Ins. of Sci. & Amrutben Jivanlal Coll of Com andEco.(BFM)

Vile Parle,(West),Mumbai,400 056FOURTH MERIT LIST Page No.

Class :FBFM - F.Y.B.COM (FIN MRKT) BFMCategory: A - OPEN

Serial Appl.No. Name Marks Out Of Percentage

15315 SONI ANIRUDH BHUPENDRA 449 600 74.832 15266 JAIN ANKITA VINOD ARUNA 449 600 74.833 15030 MMANDOWARA YASH RAJESH SUNITA 448 600 74.674 15506 CHAKRABORTY BINEETA HRITESH 447 600 74.505 15161 KHANDELWAL AKHIL ASHOK SUMITRA 371 500 74.206 15555 SHAH CHARMI ABHAY NIPURNA 445 600 74.177 15222 SHARMA AKANKSHA AJAY RAMA 443 600 73.83

Signature of Authorised PersonDesimation

Page 5: SVKM'SMithibaicollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci …mithibai.svkm.ac.in/Notices/F.Y.B.COM F.Y.B.A.F.FYBFM...SVKM'SMithibaiCollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci&Amrutben JivanlalColi.ofComandEco

SVKM'S Mithibai college of Arts, Chauhan Ins. of Sci. & Amrutben Jivanlal Coli of Com andEco.(BFM)

Vile Parle,(West),Mumbai,400 056FOURTH MERIT LIST Page No.

Class :FBFM - F.Y.B.COM (FIN MRKT) BFMCategory: B - GUJARA TI

Serial Appl.No. Name Marks Out Of Percentage

1 15562 PAREKH BHOOMI NARESH NISHA 457 600 76.17

2 15256 MEHTA GAURANG CHANDRAKANT LATA 457 600 76.17

3 15546 GANDHI PANKTI NIKHIL POOJA 456 600 76.00

4 15064 SHAH HILONI HITESH NINA 456 600 76.00

Signature of Authorised PersonDesi2Dation

Page 6: SVKM'SMithibaicollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci …mithibai.svkm.ac.in/Notices/F.Y.B.COM F.Y.B.A.F.FYBFM...SVKM'SMithibaiCollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci&Amrutben JivanlalColi.ofComandEco

SVKM'S Mithibai College of Arts, Chauhan Ins. of Sci & Amrutben Jivanlal Coli. of Com and Eco(DBI)

_____________ V_I_·le_P_ar_l~e,~(W_e__st ,Mumbai,400 056FOURTH MERIT LIST Page No.

Class :FBBI- F.Y.B.COM (BANK & INS) BBICategory: A - OPEN

Serial Appl.No. Name Marks Out Of Percentage

17276 GHADGE KEi AN KRISHNA K1RAN 413 600 68.832 17245 OZA KAJOL DINESH PMVINA 413 600 68.833 17106 GAWDE ANKITA RAJAN ROMA 413 600 68.834 17155 RAO SUDHEENDRA KISHORE 413 600 68.835 17026 LOBO DEXTER SUJEETH HARRy 342 500 68.406 17286 SHETIY SNEHA VIJAY LATA 407 600 67.837 17265 HEMNANI YASH HARISH REEMA 405 600 67.508 17268 MANILAL NIMISHA MANILAL BINDHU 404 600 67.339 17128 SURKA YAKUB ISMAIL FARIDA 404 600 67.33

Signature of Authorised PersonDesisznation

Page 7: SVKM'SMithibaicollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci …mithibai.svkm.ac.in/Notices/F.Y.B.COM F.Y.B.A.F.FYBFM...SVKM'SMithibaiCollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci&Amrutben JivanlalColi.ofComandEco

SVKM'S Mithibai College of Arts, Chauhan Ins. of Sci & Amrutben Jivanlal Coli. of Com and Eco(DBI)

Vile Parle, West ,Mumbai,400 056FOURTH MERIT LIST Page No.

Class :FBBI • F.Y.B.COM (BANK & INS) BBICategory: B • GUJRA TI

Serial Appl.No. Name Marks Out Of Percentage

1 17034 ELAVIA AZMIN PERCY lilY 407 600 67.832 17221 DHAROD CHARM I ASHWIN KALPANA 405 600 67.503 17145 KOTHARI OHARA SETUl SHRUTI 405 600 67.504 17065 SHAH GRISHMA SUNil MEENA 403 600 67.175 17160 MEHTA PRACHI SHAllESH JAYA 402 600 67.006 17070 VAJANI VIRAAT GIRISH MINA 399 600 66.507 17158 DODIA KINJAlSEN KISHORBHAI SUDHA 399 600 66.508 17086 SHAH HARSH KETANBHAI NITIXA 332 500 66.40

.

Signature of Authorised PersonDeshmation

Page 8: SVKM'SMithibaicollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci …mithibai.svkm.ac.in/Notices/F.Y.B.COM F.Y.B.A.F.FYBFM...SVKM'SMithibaiCollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci&Amrutben JivanlalColi.ofComandEco

SVKM'S Mithibai College of Arts,Chauhan Inst. of Sci & Amrutben Jivanlal College of Comm. & Eco.Vile Parle,(West),Mumbai,400056

FOURTH MERIT LIST Page No.

Class :FYBC - F.Y.B.COMCategory: B - GUJ. MINORITY

SeriatAppl.NToke Name Mar Out Percentage

6794 28 KHIMASIYA VATSAl JAYESH JIGNA 563 700 80.432 5578 42 SURTi BHUMiT RAJESH JAYSHREE 482 600 80.333 4976 09 GANDHI SHRUTI KAMlESH OEENA 482 600 80.334 5385 19 MEHTA RUSHABH RAJESH MEENA 482 600 80.335 5197 11 RAJPOPAT PARTHASHOKBHAI VAN DANA 562 700 80.296 4517 47 DADIA CHIRAG BHARA T SHEELA 481 600 80.177 5705 09 GANDHI ANKITA RAJENDRA BINA 481 600 80.178 5858 47 SHAH DHRUVI ARVINO ANILA 480 600 80.009 5733 16 GALA KEVAl SHAN,ILAl BHANUMATI 480 600 80.0010 6337 12 ASHAR BHAKTI HARESH SONAL 480 600 80.0011 7281 25 MEH'A DEVANG MUKESH MEENA 480 600 80.0012 4851 32 NEil MANISH MODI 480 600 80.0013 7376 20 VEO MEHt=K MUlRAJ SUSHILA 400 500 80.00

Signature of Authorised PersonDesi2Dation

Page 9: SVKM'SMithibaicollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci …mithibai.svkm.ac.in/Notices/F.Y.B.COM F.Y.B.A.F.FYBFM...SVKM'SMithibaiCollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci&Amrutben JivanlalColi.ofComandEco

SVKM'S Mithibai College of Arts,Chauhan Inst. ofSci & Amrutben Jivanlal College ofComm. & Eco.Vile Parle,(West),Mumbai,400056

Signature of Authorised PersonDesilmation

Page 10: SVKM'SMithibaicollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci …mithibai.svkm.ac.in/Notices/F.Y.B.COM F.Y.B.A.F.FYBFM...SVKM'SMithibaiCollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci&Amrutben JivanlalColi.ofComandEco

SVKM'S Mithibai College of Arts,Chauhan Inst. ofSci & Amrutben Jivanlal College ofComm. & Eco.Vile Parle,(West),Mumbai,400056

FOURTH MERIT LIST PageNo. 2

Class :FYBC - F.Y.B.COMCategory: C - OUTSIDER REGULAR

SerialAppl.NToke Name Mar Out Percentage

28 6932 25 DHOOT MANALI NIRMAL USHA 522 600 87.0029 6647 32 SABOO GITANSHU RAJEEV MONITA 435 500 87.0030 4984 10 KAMATH SUNEETA SATISH ANURADHA 521 600 86.8331 7374 05 KANODIA SANSKRANTI PANKAJ RADHA 521 600 86.8332 5301 04 KHANDELWAL AKASH AiUL SEEMA 434 500 86.8033 4264 30 RUIA VARUN SANDIP MANISSHA 347 400 86.7534 5028 31 INTODIA ALPIT KIRAN KUMAR SNEHALATA 520 600 86.6735 4343 28 AGARWAL PARITOSH PEEYUSH RENu 433 500 86.6036 7415 27 VYAS SHRIKANT PRADEEP MANJU 562 650 86.4637 5769 19 PANDEY VAGISH VANDANA PANDEY 432 500 86.4038 5182 38 NATHANI NIYATI VIJAY SUNEETA 432 500 86.4039 7111 08 MANJALI RESHMA RAPPAI OMANA 518 600 86.3340 7214 30 SABOO TANAY VINAY MADHUMATI 518 600 86.3341 6417 08 JALAN AKARSH SUBHASH RAKHEE 518 600 86.3342 7433 25 GWALANI ANISHA LALIT MANJU 517 600 86.1743 4757 11 AGARWAL V~INDA AJAY SARITA 517 600 86.1744 7024 06 MODI DHAVAL MUKESHBHAI RASHILABEN 645 750 86.0045 6798 03 WAGLE ViNITA GIRISH CHANDRIKA 516 600 86.00

Signature of Authorised PersonDesilmation

Page 11: SVKM'SMithibaicollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci …mithibai.svkm.ac.in/Notices/F.Y.B.COM F.Y.B.A.F.FYBFM...SVKM'SMithibaiCollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci&Amrutben JivanlalColi.ofComandEco

SVKM'S Mithibai College of Arts,Chauhan Inst. ofSci & Amrutben Jivanlal College ofComm. & Eco.Vile Parle,(West),Mumbai,400056

Class :FYBC - F.Y.B.COMCategory: K - O.B.C.+ S.B.C

Signature of Authorised PersonDesitrnation

Page 12: SVKM'SMithibaicollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci …mithibai.svkm.ac.in/Notices/F.Y.B.COM F.Y.B.A.F.FYBFM...SVKM'SMithibaiCollegeofArts,Chauhan Ins.ofSci&Amrutben JivanlalColi.ofComandEco

SVKM'S Mithibai College of Arts,Chauhan Inst. ofSci & Amrutben Jivanlal College ofComm. & Eco.Vile Parle,(West),Mumbai,400056

Class :FYBC - F.Y.B.COMCategory: E - OTHER RESERVATION

SerialAppl.NToke Name

7343 06 SINGODIA GAURI VISHWANATH KANTA

2 7070 01 RAO DIKSHA SUNIL LATA

Signature of Authorised PersonDesismation