คู่มือพนักงาน - ??SSC Portal” หมายถึง ระบบศูนย์กลางข้อมูลของบริษัทฯ (Enterprise

Download คู่มือพนักงาน - ??SSC Portal” หมายถึง ระบบศูนย์กลางข้อมูลของบริษัทฯ (Enterprise

Post on 18-Mar-2018

221 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2553

 • 1. 1

  2. 6

  3. 8

  4. 9

  5. 10

  6. 16

  7. 18

  8. 20

  9. 25

  10. 27

  11. 31

 • (SSC Solutions Co., Ltd) 1 2546 SSC Software Services and Consulting

  (Vision) The Integrator, the Winner

  (Mission) KIDMAI Knowledge Information Data Management and Integration

  1.

  1

 • Only knowledge people work here

  Good corporate citizen Respect for individual Deliver world class services

  (Business Operations)

  2

  1. Software Distribution and Development2. Consulting Business

  2

 • 1 Software Distribution and Development

  (Data Management) : Sybase ASE, Bradmark

  (Data Integration) :Sybase Replication, RepliWeb, Oracle Data Integration

  (Development Tools) :Power Designer, Power Builder

  (Mobile Solutions) : Sybase 365, iAnywhere

  (Knowledge Management Solutions) : TMS-EKP (Enterprise Knowledge Portal)

  Web Technology, Mobile Technology, GIS Technology and Integration Technology

  3

 • (Water Leakage Management)

  (International Water Association)

  Web Application

  2 Consulting Business (Knowledge Management) KMPCA (Knowledge Management Professional Center Asia)

  (Electronic Form Solutions)

  (People-Driven)

  4

 • 1. 333 1 27 A - 10900

  2.

  3.

  4. SSC Portal (Enterprise Knowledge Portal EKP)

  5

 • 1. 2.

  2.1 2.2 18 2.3 2.4 2.5 2.6

  3

  1.

  6

  2.

 • 2. 90 119 3. 2

  3.1 3.2

  1. 119 2. 119 3. 2 60 90 4. /

  7

 • 1. 48 08.30 17.30 . 2 2. 1 12.00 13.00 .

  -

  1. Login SSC Portal Skype 2. SSC Portal

  8

  3.

 • 2

  13 1

  9

  4.

 • 1. SSC

  PORTAL

  2. SSC PORTAL 1 SSC PORTAL

  3.

  1. 1

  5.

  10

  /

  1 2 1 3 10 3 10 10 5

  10 15 5

 • 2. 1

  3. 3

  4. 3 1 31

  5. 5.1 5.2 5.3

  11

  -

  10 9 8 7 6 5 4 3

  2 0

 • 12

  1.

  30 30 2.

  3. 3

  1.

  5

  2. 2

  1.

  90 45

  2. 1

  3. 28

 • 13

  1.

  60

  2. 60

  3. 7

  4.

  1. 1 1

  2. 1

  30

  3. 30

  4. () 7

  5.

 • 14

  1.

  2. 7

  3.

  1.

  5 .. 2541 ... .. 2541 1.1

  1.2

  2. 3 30

  3. 7

  4.

 • 15

  1.

  3 2. 1

  3.

  7

 • 1.

  25

  2. 3.

  1

  180 31

  1.

  16

  6.

 • 2.

  3. 1.5 1.5 3

  4.

  17

  1.

  2. 1 1

  3.

 • 1.

  2.

  ()1.

  2. 5

  3.

  4.

  5.

  1.

  2. ( ) 50 .

  18

  7.

 • 3. 3.1 250 //3.2 3.3

  5

  3.4

  3.5

  1. 2. 3.

  50 30

  4. 5.

  1 6. 100

  3 7. (

  )

  19

 • 1. (Out Patient)

  ( ) 6,000

  2.

  3.

  4. 3

  20

  8.

 • 6,000

  4,500

  3,000

  1,500

  5.

  6. 1

  21

  ( (IPD))

  (IPD)

  3 1

 • 22

  1.

  2

  2. 2.1 2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

  3.

  4.

  5. 1

  6. 6.1

  6.2 6.1

 • 1.

  1 1 1,000

  2. 10,000 3.

  1,000

  2,000

  23

 • Team Building Kick off

  24

 • 25

  (Public & Oversea Development)

  1.

  2. 3.

  4. 5. /

  6.

  7.

  9.

 • 26

  (In-house Development)1.

  2.

  3. 4.

  5.

  6.

 • 27

  1. 2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7. 8.

  10.

 • 28

  1.

  2.

  3.

  4. 5. 6.

  7. 8. 9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

 • 1. 2. 3. 4. 5. 6.

  1. 2. 3.

  4. 3 5. 6. ()

  15.

  16.

  17.

  29

 • 30

  1.

  2.

  3. 2

  4.

 • 31

  1. 2. 60 3. 4.

  60 60 1

  11.

 • 32

  1.

  2. 3. 5. 6.

 • 120 1 30

  1 3 90

  3 6 180

  6 10 240

  10 300

  33

  1.

  119 2.

 • Only knowledge

  people work here

Recommended

View more >