sijil pelajaran malaysia 2010 matematik tambahan kertas 1 skema jawapan peperiksaan percubaan sijil...

Click here to load reader

Post on 03-Jan-2020

28 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • http://chngtuition.blogspot.com

 • SULIT

  3472/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT

  PROGRAM PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK 3472/1 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 Matematik Tambahan Kertas 1

  SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

  MATEMATIK TAMBAHAN

  Kertas 1

  PERATURAN PEMARKAHAN

  UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

  Peraturan Pemarkahan ini mengandungi 4 halaman bercetak

  http://chngtuition.blogspot.com

 • SULIT 2 3472/1

  3472/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT

  1 (a)

  2 3

  t

  (b) 0 ≤ f(x)≤13

  1

  2

  6

  p = – 2 and q = – 5

  p = – 2 or q = – 5

  (x + 2)2 – 5

  3

  B2 B1

  3

  2

  2

  (a)

  2 11)4( f

  2 324  x

  (b) 1k

  2 1

  2 3)2(2 

  k

  B1

  2

  B1

  7

  2x

  9 13 x

  23 3333  xx

  or equivalent

  B2

  B1

  3

  (a) 16x –5

  4(4x – 1) – 1 (b) a =8 and b = 5 a =8 or b = 5

  1

  2 B1

  4

  2x2–11x– 6=0 (x– 6)(x +

  2 1 ) = 0 or equivalent

  2

  B1

  8 9

  x = 243

  5log 3 x

  5log 22 3 x

  2 3

  y = 9 or G.P : 8, 12, 18 y2 – 8y – 9 = 0 or

  3 2

  1 3

   

   

  y y

  y y

  3

  B2

  B1

  3

  B2

  B1

  5

  2 < k < 6 (k – 2)(k – 6) < 0 k2–4(1)(2k – 3)< 0

  3

  B2

  B1

  10

  n = 5

  729)3(9 1 n

  2

  B1

  http://chngtuition.blogspot.com

 • SULIT 3 3472/1

  3472/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT

  11

  –1

  [ 8] – [9] S4 = [24-16] or equivalent OR S3 = [18 – 9] or equivalent

  3

  B2

  B1

  15

  (a) 1 : 2

  37   

  nm nm

  (b) 4

  2

  B1

  1

  12

  (a) 1

  1cos 2 

   p

  (b) 21 2

  p p

    

     

    

     

   1 1

  1 2

  22 pp p or

  equivalent

  1 2 B1

  16

  8

  bamba 9)2()64(  ,

  2

  9 4 6

   

  m

  or equivalent

  2

  B1

  13

  h = 3 1 and k = –2

  h = 3 1 or k = –2

  231  kor h

  gradient = 2 or

  h

  kx y

  11 

  4

  B3

  B2

  B1

  17

  (a) ba 68  (b) ba 34 

   abbKH 86 2 16 

  or equivalent

  1

  2

  B1

  14

  (a) 3 (b) 05422  yyx 3)( 22  yx

  1

  2

  B1

  18

  (a) 2. 5 radian

  45.92)6.8( 2 1 2 

  (b) 21.5cm 5.26.8 

  2 B1 2 B1

  http://chngtuition.blogspot.com

 • SULIT 4 3472/1

  3472/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Selangor SULIT

  19

  8 3

  a and b = 3

  8a + 2b = 3 or 8a + b = 0 4ax + b = 0

  3 B2 B1

  23

  (a) 84 (b) 30 2

  4 4

  5 CC  2

  4 4

  5 CorC

  1 3 B2 B1

  20 (a) 2

  3 p

  2

  12 

   p

  (b) 4

  2)( 1

  xpdx dy

   

  2 B1 2 B1

  24

  (a) 18 5

  (b) 18 11

  6 5

  3 2  +

  6 1

  3 1 

  6 5

  3 2  or

  6 1

  3 1 

  1 3 B2 B1

  21

  (a) – 4 (b) k = 2 0)2)(4(  kk or

  kk  

  

    

  2 )2(

  2 4

  2 1 22

  k xor

  2

  2

  2 4

  2 1

   

   

   

  1 3 B2 B1

  25

  (a) k = 1.03 8485.01)(  kzP (b) 198

  1515.0 30

   n

  2 B1 2 B1

  22

  (a) m = 14 (b) std deviation = 4.598

  212 7

  1156 

  1

  2

  B1

  http://chngtuition.blogspot.com

  Add Math SPM Trial 2010 Selangor P1 Add Math SPM Trial 2010 Selangor P1 ans