\/\/ portfolio

Download \/\/ PORTFOLIO

If you can't read please download the document

Post on 10-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Joanna Wapniewska PORTFOLIO

TRANSCRIPT

 • J O A N N A W A P N I E W S K A PORTFOLIO

 • 43331 105

  GRPAHIC DESIGNBOOKPHOTOBIO

 • 05 BIO

 • BIO

  JOANNA WAPNIEWSKA + 48 691971085 awapniewska@gmail.com

  http://awapniewska.wix.com/tohttp://joannawapniewska.tumblr.com/

 • Fotograf i gra k. Z pasji do zawodu.

  Urodzona w 1988 roku w Tarnowie, aktu-alnie mieszkajca w Krakowie. Absolwent-ka Zespou Szk Plastycznych w Tarno-wie* oraz Akademii Sztuk Piknych w Kra-kowie**. Zajmuje si gwnie fotogra , ilustracj, projektowaniem oraz animacj gdy obraz to za mao.

  Od 2009 roku Freelancer. W cigym po-szukiwaniu nowych dowiadcze, nie tylko z brany artystycznej.

  Szkicownik, owek, aparat to podstawowe narzdzia mojej pracy. Jednak proces two-rzenia zaczyna si wszdzie. Rower, sport, gotowanie i eksperymenty muzyczne poma-gaj w twrczych poszukiwaniach i pozwa-laj utrzyma yciow rwnowag.

  * Specjalizacja kierunkowa: Tkania Artystyczna.** Dyplom magisterki: Film Animowany w Pracowni Prof. J. Kuci.

  Photographer and designer.From passion to become pro esional.

  Born in 1988 in Tarnow, actually based in Cracow. Graduation Diploma of State High School of Visual Arts in Tarnow* and Aca-demy of Fine Arts in Cracow**. Mainly de-aling with photography, illustration, brand design and animation when image is not enough.

  Freelancer since 2009. Still looking for new experience not only from visual art`s branch.

  Sketchbook, pencil, camera basic tools for my work. But the process of creating begins everythere. Bicycle, sport, cusine and mu-sic experiments are great support for creati-ve thinking and also keep me in good woork life balance.

  * Specialization: Art Textile.** Diploma: Animation Movie in Animated Film Studio.

  JOANNA WAPNIEWSKA + 48 691971085 awapniewska@gmail.com

  http://awapniewska.wix.com/tohttp://joannawapniewska.tumblr.com/

 • MAJ 2011GOLDEN KENTAUR

  International Photo Competition Monachium

  PADZIERNIK 2011Art&Fashion Festival

  Pozna

  LISTOPAD 2011Midzynarodowe

  Warsztaty Animacji,ASP Krakw.

  LISTOPAD 2012Teren Prywatny

  Wystawa Fotogra i,Krakw

  MAY 2011GOLDEN KENTAURMidzynarodowy Konkurs Fotogra cznyMunich.

  OCTOBER 2011Art&Fashion FestivalPozna.

  NOVEMBER 2011InternationalAnimation Workshops,ASP Cracow.

  NOVEMBER 2012Private Space Photography ExhibitionCracow

  OSIGNICIA ACHIEVMENTS

  UMIEJTNOCI SKILLSSOFTWARE:Adobe: Photoshop, Ilustrator,InDesign Premiere AAdobe A ter E ects, Corel Draw BMS O ce A

  LANGUAGES: English intermediateFrench communicate

  SOFTWARE:Adobe: Photoshop, Ilustrator,

  InDesign Premiere bdbAdobe A ter E ects, Corel Draw db

  MS O ce bdb

  JZYKI: Angielski zaawansowany

  Francuski komunikatywny

 • MAY 2011GOLDEN KENTAURMidzynarodowy Konkurs Fotogra cznyMunich.

  OCTOBER 2011Art&Fashion FestivalPozna.

  NOVEMBER 2011InternationalAnimation Workshops,ASP Cracow.

  NOVEMBER 2012Private Space Photography ExhibitionCracow

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2008

  2007

  2006

  2005

  od 2009MAESTRA Firma Szkoleniowa

  Grak

  od 2010Studio ART V

  Grak:- Identykacja Wizualna

  - layout

  2010 - 2011FASHION Color,Fotograf (sta):

  - testy modelek- retusz zdj

  - samodzielne sesje zdjciowe

  2010KLUBOWA.PL,

  Fotograf:- dokumentacja imprez

  klubowych, kulturalnych

  from 2009Business Trainers Company MAESTRAGraphic Designer

  od 2010Studio ART VGraphic Designer:- branding- layout

  2010 - 2011FASHION ColorPhotographer (probation):- tests for models- picture`s retouch- photosessions

  2010KLUBOWA.PLPhotographer:- photo documentation from clubbing, events

  2007 - 2012Akademia Sztuk Piknych,

  im. J.Matejki w Krakowie,Specjalizacja:

  Animacja

  2001 - 2007Zesp Szk Plastycznych

  im. A.Grottgera w TarnowieSpecjalizacja:

  Tkanina Artystyczna

  2007 - 2012Academy of Fine Arts in Cracow,Specialization: Animation

  2001 - 2007School of Fine Arts in Tarnw,Specialization: Artistic Textile

  DOWIADCZENIE EXPERIENCE

  EDUKACJA EDUCATION

 • 1 1 PHOTO

 • PHOTO

  WSPPRACA COOPERATION:

 • Mod.: J. AuguciukStyl.: T. Gsienica Jzkowy

  2010

 • Mod.: N. aganStyl.: T. Gsienica Jzkowy

  2010

 • Mod.: K. HojarczykStyl.: T. Gsienica Jzkowy

  2010

 • Mod.: A. SuderStyl.: J. Pera

  2011

 • FLUOStyl. i proj.: J. Pera

  2011

 • 2012/2013Fotogra a wntrz i retusz Proj.: J. Pera1. i 2. Mieszkanie prywatne3. Kaiwarnia CHILLI COFFE, ul. Grodzka 47, Krakw

  Interior photograhy and retouchingDesign: J. Pera1. and 2. Aparment3. CHILLI COFFE Cafe, 47 Grodzka Street, Cracow

 • 33 BOOKS

 • BAKAKAJ W. Gombrowicz, opracowanie gra czne: plakat vokadki dla dwch tomw

  BAKAKAJ W. Gombrowicz, layout: poster covers for both volumes

 • Opracowanie gra czne ksizki, spis treci oraz fragmenty rozkadwki

  Covers, main index and fragments of illustrations

 • PODRE GULIWERA J. Swift, opracowanie gra czne

  GULIWER`S TRAVELS J. Swift, layout

  2011

 • 20112011

 • 2011

  Opracowanie gra czne, wybrane ilutracje, spis treci

  Layout, illustrations, main index

 • Seria wydawnicza, projekt okadek i ilustracje

  Book series, cover`s layout and illustration

  2010

 • OJCIEC CHRZESTNY M. Puzo, projekt okadki i ilustracje

  GOD FATHER M. Puzo, cover`s layout and illustrations

  2010

 • 43 GRAPHIC DESIGN

 • ELECTRIC DOM, identy kacja wizualna: logo wizytwki papier rmowy layout www

  ELECTRIC DOM, branding: logo business card writing paper

  ELECTRIC DOM, identy kacja wizualna: logo wizytwki papier rmowy layout www

  ELECTRIC DOM, branding: logo business card writing paper

 • Koncepcja identy kacji wizualnej dla Hali Stulecia we Wrocawiu

  Brand conception for People`s Hall in Wrocaw

  2010

 • Opracowanie identy kacji wizualnej w projekcie architektonicznym Hali Stulecia we Wrocawiu

  Visualisation of brand conception for architecture`s conception for People`s Hall in Wrocaw

  2010

 • Projekt katalogu dla Firmy Szkoleniowej MAESTRA

  Catalogue for Business Trainers Company MAESTRA

  2012Projekt katalogu dla Firmy Szkoleniowej MAESTRAProjekt katalogu dla Firmy Szkoleniowej MAESTRA

  Catalogue for Business Trainers Company MAESTRACatalogue for Business Trainers Company MAESTRA

  2012

 • Koncepcja gra cznego spisu treci w Katalogu

  Conception of grpahic`s main index for Catalogue

  Koncepcja gra cznego spisu treci w KataloguKoncepcja gra cznego spisu treci w Katalogu

  Conception of grpahic`s main index for CatalogueConception of grpahic`s main index for Catalogue

 • Materiay reklamowe dla MAESTRA Firma Szkoleniowa

  Posters for Business Trainers Company MAESTRA

  2010Materiay reklamowe dla MAESTRA Firma SzkoleniowaMateriay reklamowe dla MAESTRA Firma Szkoleniowa

  Posters for Business Trainers Company MAESTRAPosters for Business Trainers Company MAESTRA

  2010

Recommended

View more >