„ physics masterclasses – virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

14
Gabriela Tarjányiová, 14.6.2005, KF „Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky mikrosveta”

Upload: aulii

Post on 08-Jan-2016

48 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

„ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”. Gabriela Tarj ányiová, 14.6.2005, KF. 7. – 18. marca 2005. 70 univerzít a vedeckých ústavov z 18. štátov Európy Riešiteľ projektu: Virtuálna kolaborácia 10.3.2005 Žilina Ivan Melo, Mikuláš Gintner, - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: „ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

Gabriela Tarjányiová, 14.6.2005, KF

  „Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky

mikrosveta”

Page 2: „ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

7. – 18. marca 2005• 70 univerzít a vedeckých ústavov z 18. štátov Európy

• Riešiteľ projektu: Virtuálna kolaborácia

• 10.3.2005 Žilina

Ivan Melo, Mikuláš Gintner, Gabriela Tarjányiová, Beata Trpišová, Juraj Remenec

• Garant projektu: European Particle Physics Outreach Group (EPOG)

Hlavná WEB stránka európskeho projektu „European Masterclasses for High School Students“ :

http://wyp.teilchenphysik.org/

http://vk.upjs.sk/~epog

Page 3: „ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

Hlavný cieľ projektu:

Všeobecné ciele:

• aby študenti SŠ strávili jeden pracovný deň s fyzikmi a mali možnosť sa ponoriť do najaktuálnejšieho svetového výskumu, aby videli niečo nové čo nieje v učebniciach

• zvýšiť záujem študentov SŠ o prírodovedné predmety a štúdium prírodných vied

• vybudovať priamy kontakt medzi študentom SŠ a univerzitou, kde bude raz študovať

• podchytiť talenty na SŠ a otvoriť im nové obzory sebarealizácie

• prehĺbiť dôveru mladých voči vedeckým inštitúciám na Slovensku

Page 4: „ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

Program 9:00- 9:10 Uvítanie – 24 výberových študentov zo 7 GYM

( VO, SV.Františka z Asissi, Varšavská cesta, Martin,

Vrútky, Rajec, LM)

9:15-10:00 Štandardný model elementárnych častíc (prednáška)

10:00-10:50 Urýchľovače a detektory elementárnych častíc (prednáška)

10:50-11:10 Prestávka

11:10-11:40 Prehliadka laboratória na katedre fyziky

11:40-12:30 Obedňajšia prestávka

12:30-14:00 Úvod k počítačovému cvičeniu

14:00-15:30 Počítačové cvičenie “Určenie parciálnych šírok Z bozónu“

16:00-18:00 Európska VRVS videokonferencia (partnerské krajiny:

Belgicko, Nemecko, Poľsko a Grécko)

Page 5: „ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

Cieľ cvičenia: Zmerať vetviace pomery Z-častíc.

Vetviace pomery hovoria o tom ako často sa Z-bozóny

rozpadajú na rôzne typy častíc.

Ako sa môže Z-bozón rozpadať?

2 elektróny

2 mióny

2 tau-leptóny

2 neutrína

2 kvarky

3,67 %

3,67 %

3,67 %

20 %

69,9 %

Page 6: „ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

Analýza obrázkov

WIRED , interaktívne a virtuálne

laboratórne prostredie

pre časticové zrážky,

zaregistrované detektorom

DELPHI v Cern-e

Page 8: „ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

Vyhodnotenie „masterclass“

Dotazník „masterclass“

Základné informácie: – vek, pohlavie, ročník– škola, používanie počítača – pohľad na fyziku,....

Časti programu „masterclass“:– Prednášky - náročnosť, kvalita, komunikácia s prenášajúcimi– Cvičenia - náročnosť, množstvo, osobný kontakt, tímová práca – Video Linkup – technická úroveň, priestor na kladenie otázok,

– Všeobecne - všeobecné hodnotenie, zmena v záujme o fyziku, zvýšenie vedomostí z fyziky

Priestor na vyjadrenie vlastného názoru:

24 študentov

3 dievčatá 21

chlapcov

Page 9: „ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

Používanie počítača

<1h/week

Page 10: „ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

Vnímanie fyziky a jej úlohy v živote

Page 11: „ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

Hodnotenie prednášokPrednášky mali veľmi dobrú úroveň, veľa

nového som sa dozvedel.

Prednášky neboli moc dlhé a boli zrozumiteľné.

Zaujímavé témy, v celku nie príliš náročné.

Logický výklad a príjemný

prednášajúci.

Page 12: „ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

What did you like most about this masterclass?• 13 the lectures• 11 the exercise• 3 the video linkup

Cvičenia boli zaujímavé,

vyskúšal som si to a išlo mi to

Video Linkup - vidieť ľudí z iných krajín a možnosť

spýtať sa odborníkov na danú tému.

Cvičenia sa mi páčili, mal som

možnosť vyskúšať si to a lepšie to

pochopiť.

Video Linkup – myslím že to bola veľmi

dôležitá časť a urobila obraz o medzinárodnej

spolupráci pomocou videokonferencie.

Page 13: „ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

Celkové zhodnotenie „masterclass“

Page 14: „ Physics Masterclasses – Virtuálna trieda fyziky m ikrosveta”

Ďakujem za pozornosť