Андреа Улф - ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · the invention of nature...

15
София, 2018 Андреа Улф ОТКРИВАТЕЛЯТ НА ПРИРОДАТА Новият свят на Александър фон Хумболт

Upload: others

Post on 10-Aug-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

София, 2018

Андреа Улф

ОТКРИВАТЕЛЯТ НА ПРИРОДАТАНовият свят на Александър фон Хумболт

Page 2: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

Всички права запазени. Нито една част от тази книга не може да бъде размножа-вана или предавана по какъвто и да било начин без изричното съгласие на „Изток-Запад“.

© Светлозара Лесева, превод, 2018© Издателство „Изток-Запад“, 2018

Copyright © 2015 by Andrea Wulf

ISBN 978-619-01-0337-0 (твърда)ISBN 978-619-01-0347-9 (мека)

Преводът е направен по изданието: Andrea WulfTHE INVENTION OF NATUREAlexander von Humboldt’s New worldAlfred A. Knopf · New York

Page 3: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

откривателят на

прирOдатаНОВИЯТ СВЯТ НА

александър фон хумболт

андреа УЛФ

Превод от английскиСветлозара Лесева

Page 4: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

На Линеа

Page 5: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

Съдържание

Карти ..........................................................................................................................................................8Бележка от автора .................................................................................................................................15

Пролог ......................................................................................................................................................17

Първа част Отпътуване: зараждане на идеите

1. Началото ..........................................................................................................................................292. Въображението и природата ......................................................................................................413. В търсене на посока ......................................................................................................................55

Втора част Пристигането: колекциониране на идеи

4. Южна Америка ...............................................................................................................................675. Ляносите и Ориноко ....................................................................................................................776. През Андите ....................................................................................................................................917. Чимборасо .................................................................................................................................... 1018. Политиката и природата ........................................................................................................... 109

Трета част Завръщане: организиране на идеите

9. Европа ............................................................................................................................................ 12710. Берлин ............................................................................................................................................ 14111. Париж ............................................................................................................................................ 15212. Революциите и природата ........................................................................................................ 16113. Лондон ........................................................................................................................................... 17914. Въртене в кръг ............................................................................................................................. 189

Page 6: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

Андреа Улф • Откривателят на природата6

Четвърта част Влияние: разпространение на идеите

15. Завръщане в Берлин ................................................................................................................... 20516. Русия .............................................................................................................................................. 21617. Еволюцията и природата .......................................................................................................... 23118. „Космос“ ........................................................................................................................................ 25019. Поезията, науката и природата ............................................................................................... 264

Пета част Нови светове: еволюция на идеите

20. Най-великият човек от Потопа насам .................................................................................. 27921. Човекът и природата .................................................................................................................. 29722. Изкуството, екологията и природата .................................................................................... 31323. Опазването на природата ......................................................................................................... 330

Епилог ................................................................................................................................................... 351

Благодарности..................................................................................................................................... 355Бележка относно публикациите на Хумболт ............................................................................. 359Източници и библиография ............................................................................................................ 365Бележки................................................................................................................................................. 385Показалец ............................................................................................................................................. 453

Page 7: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

Затворете очи, наострете слух и знайте, че от най-недолови-мия звук до най-оглушителния шум, от най-простия тон до най-величавата хармония, от най-дивашкия и възторжен кря-сък до най-тихите и разумни слова, не друг, а самата Природа ни говори и разкрива своето същество, своето могъщество, своя живот и своята взаимосвързаност, така че и слепият, ко-муто зримият свят е отнет, да може да долови в онова, което достига до слуха му, нейната безгранична жизненост.

Йохан Волфганг фон Гьоте

Page 8: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

Карти

Пътешествие на Хумболт във Венецуела, 1800 ..............................................................................9

Пътешествие на Хумболт в Южна и Северна Америка, 1799–1804 ......................................10

Пътешествие на Хумболт в Русия, 1829 .........................................................................................12

Page 9: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

Карти 9

Ориноко

Ангостура (Сиудад Боливар)Сан Фернандо де Апуре

Сан Фернандо де Атабапо

Есмералда

Рио Негро е приток

на Амазонка

Сан Карлос

Каракас

КалабосоЛ о с Л я н о с

ПуертоКабейо

ез. Валенсия

Рио Негро

Касикяре

Кумана

НюБарселона

МАРГАРИТАКарибско море

мили

0 500 1000

Пътешествие на Хумболт

във Венецуела, 1800

Page 10: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

Андреа Улф • Откривателят на природата10

Атлантически океан

Мексикански залив

Съединенищати

НоваИспания

Филаделфия

Вашингтон

Хавана

Каракас

Ангостура

Кумана

Чимборасо

Екватор

Тенерифе

Ла Коруня

Бордо

Сан Карлос

Сан Фернандо де Апуре

Мексико Сити

Картахена

Богота

Гуаякил

Кито

Лима

мили

0 500 1000

Куба

Перу

НоваГранада

Тихи океан

Page 11: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

Карти 11

Атлантически океан

Мексикански залив

Съединенищати

НоваИспания

Филаделфия

Вашингтон

Хавана

Каракас

Ангостура

Кумана

Чимборасо

Екватор

Тенерифе

Ла Коруня

Бордо

Сан Карлос

Сан Фернандо де Апуре

Мексико Сити

Картахена

Богота

Гуаякил

Кито

Лима

мили

0 500 1000

Куба

Перу

НоваГранада

Тихи океан Пътешествие на Хумболт в Южна и Северна Америка,

1799–1804

Page 12: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

Андреа Улф • Откривателят на природата12

Черно море

УР

АЛ

АЛ

ТА

Й

Балтийско

море

Каспийскоморе

Аралскоморе

ез. Байкал

Белуха

Урал

Иртиш

Об

Дон

Днепър

Днестър Волг

а

Р У С И Я

С И Б И Р

Омск

Барнаул

Бати

Тоболск

Екатеринбург

Оренбург

Уст Каменогорск

Миас

Нижни Новгород

Москва

Рига

Берлин

Кьонигсберг (Калининград)

Санкт Петербург

мили

0 100 200 300 400 500

Санкт Петербург

Пътешествие на Хумболт в Русия, 1829

Page 13: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

Карти 13

Черно море

УР

АЛ

АЛ

ТА

ЙБалтийско

море

Каспийскоморе

Аралскоморе

ез. Байкал

БелухаУрал

Иртиш

Об

Дон

Днепър

Днестър Волг

а

Р У С И Я

С И Б И Р

Омск

Барнаул

Бати

Тоболск

Екатеринбург

Оренбург

Уст Каменогорск

Миас

Нижни Новгород

Москва

Рига

Берлин

Кьонигсберг (Калининград)

Санкт Петербург

мили

0 100 200 300 400 500

Санкт Петербург

Page 14: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят
Page 15: Андреа Улф - Ozone.bgcdn.ozone.bg/media/pdfs/5d5d17e86387b.pdf · THE INVENTION OF NATURE Alexander von Humboldt’s New world Alfred A. Knopf · New York. откривателят

Бележка от автора

Книгите на Александър фон Хумболт са публикувани на множество езици. Когато съм цитирала директно от тях, съм сравнявала оригиналните немски

(където са налични) издания с англоезичните издания от онова време. В случаите, когато са публикувани и по-нови преводи на английски, съм съпоставяла цити-раните от мен откъси със съответствията им в по-старите издания, и ако новото издание предлага по-добър превод, съм избирала именно него (подробности в бе-лежките в края на текста).

Понякога нито един от наличните преводи не улавя правдиво прозата на Хумболт, а друг път – липсват цели изречения, като в тези случаи съм си позво-лила да предложа свой собствен превод. Когато персонажи в книгата се позова-ват на трудовете на Хумболт, съм използвала изданията, с които са разполагали те. Чарлс Дарвин например е притежавал изданието на „Лично повествувание за пътешествието в равноденствените райони на Новия свят“, публикувано във Великобритания между 1814 и 1829 г. (в превод на Хелън Марая Уилямс), докато Джон Мюър е четял изданието от 1896 г. (в превод на Е. Оте и Х. Г. Бон).