آموزش پردازش تصویر با opencv - بخش ششم

Download آموزش پردازش تصویر با OpenCV - بخش ششم

If you can't read please download the document

Post on 08-Jan-2017

212 views

Category:

Education

95 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • faradars.org/fvimg9405

  :

  :

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  ......

  2

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  3

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  .

  ..:

  .

  ..

  4

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  cv::CannyOpenCV

  ..:

  5

  C++: void Canny(InputArray image, OutputArray edges, double threshold1,

  double threshold2, int apertureSize=3, boolL2gradient=false )

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  .

  ...

  ..2

  .

  6

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  .

  7

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  8

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  .

  9

  ...

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  :

  = +

  ()p0.

  .p.

  10

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  ..

  .

  ,p). ).

  .

  11

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  OpenCV..cv::HoughLines

  ()..

  2cv::Vec2f,p) ).

  rho, theta..cv::HoughLines

  12

  C++: void HoughLines(InputArray image, OutputArray lines, double rho, double theta, int threshold)

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  ..

  ()OpenCV.

  cv::HoughLinesP.

  cv::Vec4i.

  13

  C++: void HoughLinesP(InputArray image, OutputArray lines, double rho, double theta,

  int threshold, double minLineLength=0, double maxLineGap=0 )

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  ..

  )..(

  2.

  .

  14

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  .

  2 = 02 + 0

  2

  .()3.cv::HoughCircles

  15

  C++: void HoughCircles(InputArray image, OutputArray circles, int method, double dp,

  double minDist, double param1=100, double param2=100, int minRadius=0, int maxRadius=0 )

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  16

  C++: void HoughCircles(InputArray image, OutputArray circles, int method, double dp,

  double minDist, double param1=100, double param2=100, int minRadius=0, int maxRadius=0 )

  src_gray: Input image (grayscale)

  circles: A vector that stores sets of 3 values: for each detected circle.

  CV_HOUGH_GRADIENT: Define the detection method. Currently this is the only one available in OpenCV

  dp = 1: The inverse ratio of resolution

  min_dist = src_gray.rows/8: Minimum distance between detected centers

  param_1 = 200: Upper threshold for the internal Canny edge detector

  param_2 = 100*: Threshold for center detection.

  min_radius = 0: Minimum radio to be detected. If unknown, put zero as default.

  max_radius = 0: Maximum radius to be detected. If unknown, put zero as default

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  .

  17

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  18

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  )cv::Vec4f2.(.

  std::vectorcv::Mat.)

  .(

  19

  C++: void fitLine(InputArray points, OutputArray line, int distType, double param, double reps, double aeps)

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  CV_DIST_L2.

  .

  .M-estimator)

  .(.

  cv::Point3icv::Point3fcv::Vec6f.

  20

  C++: void fitLine(InputArray points, OutputArray line, int distType, double param, double reps, double aeps)

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  cv::fitEllipse

  (cv::RotatedRect)..

  :

  .cv::ellipse

  21

  C++: RotatedRect fitEllipse(InputArray points)

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  22

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  .

  ..-canny

  ..

  OpenCVcvFindContours().

  23

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  24

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  OpenCVcv::findContours

  .

  ()cvCanny ()cvThreshold

  ..cv::PointHierarchy.

  ..

  25

  C++: void findContours(InputOutputArray image, OutputArrayOfArrays contours,

  OutputArray hierarchy, int mode, int method, Point offset=Point())

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  26

  C++: void findContours(InputOutputArray image, OutputArrayOfArrays contours,

  OutputArray hierarchy, int mode, int method, Point offset=Point())

  ,CV_RETR_EXTERNAL: modeCV_RETR_LIST, CV_RETR_CCOMP, CV_RETR_TREE.

  mode ,h_prev, h_next).

  v_prev, and v_next) mode.

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  27

  C++: void findContours(InputOutputArray image, OutputArrayOfArrays contours,

  OutputArray hierarchy, int mode, int method, Point offset=Point())

  CV_RETR_EXTERNAL.CV_RETR_LIST.CV_RETR_CCOMP

  ..

  CV_RETR_TREE.2.

  .2.

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  28

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  ..

  .

  .

  29

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  30

  C++: void findContours(InputOutputArray image, OutputArrayOfArrays contours,

  OutputArray hierarchy, int mode, int method, Point offset=Point())

  (.) methodCV_CHAIN_CODE.

  (.)CV_CHAIN_APPROX_NONE.CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE

  .CV_CHAIN_APPROX_TC89_L1CV_CHAIN_APPROX_TC89_KCOS

  .Teh-ChinCV_LINK_RUNS1()

  .CV_RETR_LIST

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  31

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  32

  C++: void findContours(InputOutputArray image, OutputArrayOfArrays contours,

  OutputArray hierarchy, int mode, int method, Point offset=Point())

  .hierrachycontoursContours.Hierarchy.4i

  hierarchy[i][0]hierarchy[i][1]hierarchy[i][2]hierarchy[i][3]

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  .OpenCV

  ..

  .thickness=CV_FILLEDthickness.maxLevelhierarchy

  33

  void drawContours(InputOutputArray image, InputArrayOfArrays contours, int contourIdx,const Scalar& color, int thickness=1, int lineType=8, InputArray hierarchy=noArray(),

  int maxLevel=INT_MAX, Point offset=Point() )

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  .

  34

  .

  .

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  35

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  ...

  .

  36

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  :

  Bounding) box)

  37

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  :

  Polygonal approximation

  38

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  :

  39

  C++: Moments moments(InputArray array, bool binaryImage=false (

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  40

  .

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvimg9405

  41

  .

  .

  faradars.org/fvimg9405

  faradars.org/fvimg9405

  FaraDars.org