¶±… ¹… - muslim- .allah(ang panginoon ng mga nilalang) zaina...

Download ¶±… ¹… - muslim- .allah(ang panginoon ng mga nilalang) Zaina alhamdulillahi rab-bil alamin ¨± „„‡ ¯…„­§ ,©†² :

Post on 02-Feb-2018

248 views

Category:

Documents

20 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dialogo Sa Pasyente

  Translation: Arfiyah Imam Sarangani

  patient&Nurse(PHIL).indd 1 7/14/13 11:46 AM

 • patient&Nurse(PHIL).indd 2 7/14/13 11:46 AM

 • Translation: Arfiyah Imam Sarangani

  Dialogo Sa Pasyente

  patient&Nurse(PHIL).indd 3 7/14/13 11:46 AM

 • 4

  Ang kapayapaan ay nasa sa iyo Assalamo alaikom

  Nasa sa iyo din ang kapayapaan at habag ni

  allah

  Alaikomisalam warah-matollah

  Kumosta ka ngayun? Shlownikil-yawm? :

  Mabuti, salamat sa allah(ang panginoon ng

  mga nilalang)

  Zaina alhamdulillahi rab-bil alamin

  : ,

  Wala kang nararamda-man na masakit? Mayuawirik shaye? :

  Midyo masakit ang ulo ko Rasi yuawirni :

  Bigyan ko kayo ng panadol? Atek banadol? :

  Oo kong maaari Ey naam law samahti :

  Masyadong masakit ang ulo ko Rasi yuawirni waid

  Bigyan ko po kayo ng iniksiyon? Atek ibra? :

  Huwag! gusto ko lng ng panadol La, urido banadol faqat : ,

  Hito po ang panadol Tafaddali haza banadol

  salamat shokran

  Walang anoman Afwan

  patient&Nurse(PHIL).indd 4 7/14/13 11:46 AM

 • 5

  pakiusap sister! kailangan ko ang Doctora

  Law samahti sister abi Doctora

  Bakit anong problima? Lish shino moshkilah? : ,

  Masyadong masakit ang tiyan ko Batni yuawerni :

  Sandali po tatawagin ko ang Doktora

  Lahza aroh anadi lik Doctora

  Hayaan mo akong suriin ka! Khallini afhasik

  Wala ka mang problema,pagalingin ka sana ni allah

  Mafik shaye, Allah yashfiki ,

  Salamat kay Allah Alhamdolillah

  Magandang umaga Sabahul-khair

  Magandang umaga rin sabahunoor

  Kumosta ka ngayon? Kaifa sihhatokal-an :

  Salamat kay Allah,kaya lang masakit ang ngipin ko

  Alhamdolillah walakin dersi yulimoni

  :

  Ipa x-ray natin ang ngipin mo Nosawi lak ashia fi dirsik

  Ito ang x-ray ng ngipin mo Hazihi surat ashiat dersik

  Ang ngipin mo ay may bukbok Dersik mosawasah

  patient&Nurse(PHIL).indd 5 7/14/13 11:46 AM

 • 6

  Kailangang linisin ang ngipin mo at lagyan ng pasta

  Lazim nusawi lik tanzif wa hasho

  Kunin mo itong mga gamut na antibiotiko at laban sa sakit

  Khozi hazal-modad alhayawi wa almosakkin iza fihi alam

  At ito ay pang mumog Wa haza lilmadmada

  salamat sa iyo Doctora Ashkorik ya Doctora

  Ang tainga ko ay masakit Uzoni yulimoni

  ay masakit Katifi yulimoni

  Ang tuhod ko ay masakit rukbati yulimoni

  Ang likod ko ay masakit zahri yulimoni

  Kung maaari madam kukuha ko sa dugo mo para sa pagsusuri

  Law samahti madam abi ashab minnak dam littahlil

  Bakit? limaza :

  Nag-utos ang Doctor na suriing malawakan ang dugo mo

  Addoctor talab fahs dam shamil

  Oke piro pakiusap dahan dahan lamang

  Tafaddali bas shuway shuway law samahti

  May diyabetes ka ba? Hal indik sukkari? :

  patient&Nurse(PHIL).indd 6 7/14/13 11:46 AM

 • 7

  Wala, bakit? La, lish? : ,

  Dahil ang iyong dugo ay matamis

  Liana damoki fihi shu-waya sukkar :

  Uminom ka ba ng inu-min na matatamis?

  Hal sharabti mashroob hilo? :

  Oo uminom ako ng tsaa na may dalawang kutsaritang asukal

  Sharabto shay bimilaqatayn sagiratayn sukkar

  :

  Kung ganun baka iyan ang dahilan kaya may tamis ang iyong dugo

  Izan mumkin haza-ssa-bab dammik fihi sokkar

  Kailangang iwasan mo ang lahat ng iinumin na matatamis

  Yajibo an tatajannabi kulul mashobat alhilo

  Ang ulo ko ay masakit Rasi yulimoni

  Hayaan mo akong tingnan ang presyon ng dugo mo!

  Khallini ashof dagtak !

  Ang presyon ng dugomo ay mataas Dagtuki murtafishowaya

  Ilan pala? Yani kam?

  Isang daan at limampo over isang daan

  Mia wa khamsin ala miah

  Kailangan ko ba mag-pagamot? Hal ahtaj ilaaj?

  patient&Nurse(PHIL).indd 7 7/14/13 11:46 AM

 • 8

  Tanungin natin ang Doktora Nas-al ad-doctora

  Hito po ang gamut,inumin mo ngunit kailangang iwasan mo ang mga maaalat na pagkain, tulad ng mga atsara, at bawasan mo ang iyong timbang

  Tafaddali ishrabi-ddawa,wa lakin lazim tatajanabi al-atima al-maliha mithlal-mukhallilat,wa tukhafifi waznaki

  ,

  , ,

  Pakiusap!pakibigay ang pagkain!ginugotom ako

  Law samahti nawilini attaam! ana yawan

  !

  Bakit po kayo madam hindi kumain?

  Lish ma akalti ya madam? :

  hindi ko alam!wala akong ganang kumain Ma adri mali shahiyyah :

  Ang pagkain dito sa Os-pital ay hindi masarap at hindi niluto ng mabuti

  Akelil mustashfa mo zain,wa gair matbokh jaidan

  ,

  Ang sabaw ay walang lasa Al-maraq mafi tam

  Okesasabihin po nam-ing sa kusina

  Zain sawfa nuballigil-matbakh

  Mayroon bang ibang pagkain maliban rito?

  Hal yujado taaman gaira haza-ttaam?

  :

  Ito ang menu at pumili ka ng gusto mo

  Hazihi qaimatu-ttaam,wakhtari ma yunaasibik

  : ,

  Mayroon katas? Hal fi aser? :

  patient&Nurse(PHIL).indd 8 7/14/13 11:46 AM

 • 9

  Mayroon laban o gatas? Hal fi laban aw halib? :

  Puwede akong kumain ng pagkaing galing sa bahay?

  Hal aqdar akul taam minal bait?

  :

  Opo,ngunit hindi puwede ang galing sa karindirya

  Ey,taqdarin bas mo minal-matam

  : ,

  Bakit pala? Lish? :

  Dahil ang pagkaing galling sa karindirya ay puwedeng hindi malinis at makaka apikto sa iyong kalusogan, lalo lalo na ang mga salad dahil iyon ay hindi niluto at maaring mayroong mga mikrobiyo na makaka apikto sa iyong kalusogan

  Lianna aklal-mataim mumkin mo nazif wa yusabib lik mashakil, waakhososan assalataat liannaha gair mat-bookha, waqad tahtawi ala baktiriya tadorrik

  :

  ,

  Puwede akong kumain ng nalutong gulay?

  Aqdar akol alkhudrawat almatbokha?

  :

  Opo naam :

  At puwede akong ku-main ng mga protas?

  Wa hal aqdar akol fawakih? :

  Oo naman,kasi may-roong kang maraming makukuhang mga bitamina mula sa mga protas

  Akid,liannal fawakiha fiha fitaminaaton kathi-rah tofido sihatoki

  : ,

  patient&Nurse(PHIL).indd 9 7/14/13 11:46 AM

 • 10

  Pakiusap! gusto ko ng tsaa Abi shay law samahti

  Okesandali lang po hingian kita sa kusina

  Zain lahza ana atlob lik minal matbakh

  Gusto mo bang bisku-wit? Tabin baskota :

  Ayaw ko,salamat na lang La,shokran : ,

  Kunin mo itong papel na galling sa doctor at pu-monta ka sa seksiyong diyetasyon para bigyan ka ng tamang diyeta para sa iyo

  Khuzi hazil-awraq mina-ddoktor wa-zhabi ila qismo ttagziya,ashan yo-sif lak annizaam algizae almunasib lik

  ,

  Anong palapag Fi ay tabiq? :

  Sa unang palapag Fi ttabiq al-awal :

  Pakiusap po Doktora! Kailaangan ko ang ta-mang diyeta!

  Law samahti doktora ana ahtaj ila nizam gizai

  !

  Tuloy po madam maupo kayo Tafaddali madam iqodi

  Bago kita bigyan ng diyeta kailangan niyong ipasuri ang dugo niyong malawakan

  Qabla an otiki nizam gizai lazim tusawin tahlil dam shamil

  At ngayon ay pumonta na po kayo ng labora-torya

  Wal-an tafaddali wa-zhabi ilal mokhtabar

  patient&Nurse(PHIL).indd 10 7/14/13 11:46 AM

 • 11

  Ang resulta po madam ng pagsusuri ay bukas

  Natijat attahalil bokrah ya madam

  Anong Oras? Saah kam? :

  Pumonta ka rito ng alas-diyes ng umaga

  Taali-ssaal ashira sabahan

  :

  Ang bitaminang ironya ay midyo mababa at ang tamis sa dugo mo ay mataas kumain ka ng maraming atay,puso at bato,at lahat ng mga berdeng mga gulay na dahon,tulad ng jarjir( watercress) at parehil at iba pa

  Indakil hadid nazil showay,wa-ssukkar mortafiikthiri min tanawlil-kabid walqalb wal-kilawi,wa kullo-lkhodrawat al waraqiyah alkhudra mithlal jarjir wa-lbaqdonis wa gairiha

  ...

  ,

  Ito ang diyeta na maka-katulong sa pagpataas ng ironya mo

  Haza-nnizam al-gizai sayofidoki fi rafel hadid

  Kunin mo itong papel na galling sa doctor at pu-monta ka sa seksiyong diyetasyon para bigyan ka ng tamang diyeta para sa iyo

  Khuzi hazil-awraq mina-ddoktor wa-zhabi ila qismo ttagziya,ashan yo-sif lak annizaam algizae almunasib lik

  ,

  Anong palapag Fi ay tabiq? :

  Sa unang palapag Fi ttabiq al-awal :

  Pakiusap po Doktora! Kailaangan ko ang ta-mang diyeta!

  Law samahti doktora ana ahtaj ila nizam gizai

  !

  patient&Nurse(PHIL).indd 11 7/14/13 11:46 AM

 • 12

  Tuloy po madam maupo kayo Tafaddali madam iqodi

  Bago kita bigyan ng diyeta kailangan niyong ipasuri ang dugo niyong malawakan

  Qabla an otiki nizam gizai lazim tusawin tahlil dam shamil

  At ngayon ay pumonta na po kayo ng labora-torya

  Wal-an tafaddali wa-zhabi ilal mokhtabar

  Ang resulta po madam ng pagsusuri ay bukas

  Natijat attahalil bokrah ya madam

  Anong Oras? Saah kam? :

  Pumonta ka rito ng alas-diyes ng umaga

  Taali-ssaal ashira sabahan

  :

  Ang bitaminang ironya ay midyo mababa at ang tamis sa dugo mo ay mataas kumain ka ng maraming atay,puso at bato,at lahat ng mga berdeng mga gulay na dahon,tulad ng jarjir( watercress) at parehil at iba pa

  Indakil hadid nazil showay,wa-ssukkar mortafiikthiri min tanawlil-kabid walqalb wal-kilawi,wa kullo-lkhodrawat al waraqiyah alkhudra mithlal jarjir wa-lbaqdonis wa gairiha

  ...

  ,

  Ito ang diyeta na maka-katulong sa pagpataas ng ironya mo

  Haza-nnizam al-gizai say