การคำนวณค่าทางสถิติโดย minitab

Download การคำนวณค่าทางสถิติโดย MiniTab

Post on 28-Jul-2015

1.158 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Statistical Process Control (SPC) MiniTab A B 6 MiniTab

Suphawat Mekboon

-1-

E-MAIL : suphawat_m@yahoo.com

Statistical Process Control (SPC) A

Graphs

Suphawat Mekboon

-2-

E-MAIL : suphawat_m@yahoo.com

Statistical Process Control (SPC)MiniTab

Worksheet Box-plot

Suphawat Mekboon

-3-

E-MAIL : suphawat_m@yahoo.com

Statistical Process Control (SPC) A B B

Suphawat Mekboon

-4-

E-MAIL : suphawat_m@yahoo.com

Statistical Process Control (SPC) (Normal Probability Paper; NOPP) MiniTab QC (cm.) Extruder 50 (Spec. 14.0 24.0 cm.)

OK

Suphawat Mekboon

-5-

E-MAIL : suphawat_m@yahoo.com

Statistical Process Control (SPC)MiniTab

P-Value 0.05 ( )

Suphawat Mekboon

-6-

E-MAIL : suphawat_m@yahoo.com