ประเมินบุคลิกภาพตนเอง Handout

Download ประเมินบุคลิกภาพตนเอง Handout

Post on 25-Dec-2014

1.937 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Life Skills . 001173 </li> <li> 2. Work hard, but don't forget "Heart work" </li> <li> 3. ... </li> <li> 4. <ul><li> ... ... </li></ul><ul><li> ... ... </li></ul><ul><li> ... ... </li></ul><ul><li> ... ... </li></ul></li> <li> 5. </li> <li> 6. &amp; &amp; </li> <li> 7. (Personality disorder) <ul><li>Paranoid </li></ul><ul><li>S chizoid </li></ul><ul><li>Schizotypal </li></ul>1. </li> <li> 8. <ul><li>Antisocial , </li></ul><ul><li>Borderline ( splitting: all good - all bad) </li></ul><ul><li>Histrionic , </li></ul><ul><li>Narcissistic , </li></ul>2. (Personality disorder) </li> <li> 9. <ul><li>Avoidance </li></ul><ul><li>Dependent , , </li></ul><ul><li>Obsessive-Compulsive </li></ul>3. (Personality disorder) </li> <li> 10. </li> <li> 11. <ul><li> / </li></ul><ul><li> + ; </li></ul><ul><li> &amp; </li></ul><ul><li> , , </li></ul><ul><li> , , , , , , , , </li></ul></li> <li> 12. Psychoanalytic Theory </li> <li> 13. The Conscious Level The Unconscious Level (Feeling) (Perception) (Expectation) (Yearning) (Self) </li> <li> 14. (1) 7.45 Big Ben </li> <li> 15. Feeling Perception Expectation Yearning Self () </li> <li> 16. (2) : </li> <li> 17. Feeling Perception Expectation Yearning Self (I'm OK) </li> <li> 18. WHAT is the ICEBURG of YOURSELF? </li> <li> 19. The Conscious Level I'm OK I'm not OK (Feeling) (Perception) (Expectation) (Yearning) (Self) </li> <li> 20. </li> <li> 21. </li> <li> 22. </li> <li> 23. </li> <li> 24. </li> <li> 25. </li> <li> 26. </li> <li> 27. </li> <li> 28. </li> <li> 29. </li> <li> 30. </li> <li> 31. </li> <li> 32. </li> <li> 33. </li> <li> 34. </li> <li> 35. </li> <li> 36. </li> <li> 37. </li> <li> 38. </li> <li> 39. </li> <li> 40. </li> <li> 41. </li> <li> 42. </li> <li> 43. </li> <li> 44. Life Skills 2009 </li> <li> 45. </li> </ul>