همبستگی و رگرسیون correlation and regression

Download همبستگی و رگرسیون Correlation and Regression

Post on 30-Dec-2015

106 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

همبستگی و رگرسیون Correlation and Regression. موسوی ندوشنی پاییز 1386. مقدمه (زوج داده‌ها). آیا این زوج‌ها ارتباطی با هم دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا می‌توان معادله‌ای برای آنها منظور نمود؟ آیا با استفاده از این معادله می‌توان درون‌یابی و یا برون‌یابی نمود؟. نمودار پراکنش. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

1 Correlation and Regression 1386 ( ) 2 (x,y) .

3

4xxyy

yx(a) Positive(b) Strong positive(c) Perfect positive 5xxyyyx(d) Negative(e) Strong negative(f) Perfect negative

6

xxyy(g) No Correlation(h) Nonlinear Correlation x, y .

.

7

r . . . 8n

r .H0: = (no significant linear correlation)H1: (significant linear correlation)Test statistic:

9

t ( ) 10

r ( ) r r

11Fail to reject = 0 0r = - 0.811r = 0.811 1Sample data:r = 0.828-1Reject= 0Reject= 0 120.27

21.41

32.19

32.83

62.19

41.81

20.85

13.05

5x Plastic (lb)y Householdn = 8 = 0.05 H0: = 0 H1 : 0Test statistic is r = 0.842Is there a significant linear correlation?n = 8 = 0.05 H0: = 0 H1 : 0Test statistic is r = 0.842

0r = - 0.707r = 0.707 1Sample data:r = 0.842 - 1Fail to reject = 0Reject= 0Reject= 0 () :

: (least squares) 14

15

: .

:

16

F .

2 .

17

:

:

18

19

20

21

22

y x . . y y . y x . 23 y x=0.5 .

240.27

21.41

32.19

32.83

62.19

41.81

20.85

13.05

5x Plastic (lb)y Householdb0 = 0.549 b1= 1.48 = 0.549 + 1.48 (0.50) = 1.3 (x,y) y- y . . 25 y-y (x,y) . -y y . y- (x,y) 26 27Totaldeviation(y - y)01234567891011121314151617181920Unexplaineddeviation(y - )Explaineddeviation( - y)(5, 19)(5, 13)(5, 9)= 3 + 2xy = 9yx0123456789 y y 28

29

r=0.8423 . r 5% 0.707 0.8423>0.707 . . n k F .

df1=k df2=n-k-1 . 30

F :

F(0.95,1,6)=5.987 5% . 14.659>5.987 . 31

:

. =n-2 . Se Sy . Se Sy .

32

y .

y :

33

E E :

x0 x .

34

35

3636

3737

E E . 38

1 :

E :

39

0 :

E :

40

. . . . . . . .

41