شماره 82 شماره پایانی از هفته نامه ترنج فارسی

Download شماره 82 شماره پایانی از هفته نامه ترنج فارسی

Post on 28-May-2017

223 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 4 2014 82 - 1 nashrie.d.torino@gmail.comwww.ndtorino.blogspot.it

  . . . .

  . ): . (

  ...

  ...

  . 20 2011 4 2014. . 82 . . . . 45 2013 . . . . . . . . . . . . . - . .

  .

 • 4 2014 82 - 2 nashrie.d.torino@gmail.comwww.ndtorino.blogspot.it

  ,...

  , .

  .

  !

  . ! . .

  ! ! ! ! ! ! ! ... ! ! ! ! 9 ! ! ! ! ! ! ! ! !

  !...

  !... ! !

  . . . . !

  .

  . . .

  . . . . . . . .

  ! !!

  . .

  !

  .

 • 3 4 !

  . . .....

  4 2014 82 - 3 nashrie.d.torino@gmail.comwww.ndtorino.blogspot.it

  .

  ... .

  . ...

  .

  . . . . . . . . .

  ! . ! ... . . . . . . ... . ...

  .

  : .

  .

  ...

 • 4 2014 82 - 4 nashrie.d.torino@gmail.comwww.ndtorino.blogspot.it

  . . . .

  22 23 33 . . .

  .

  .

  . . . : ... . .

  .

  .. ...

  .. ... .. .. ... .. .. .. .. ..

  ... .. .. .. . .. ... ... .. .. .. .. .. ..

  !

  .

  . .

  ..

  .

  .

 • . . ! ! ! ! ! ! . . . ) (

  . .

  4 2014 82 - 5 nashrie.d.torino@gmail.comwww.ndtorino.blogspot.it

  . - . . . . . . . . :

  .

  . . .

  . . .

  .

  .

  ********

  ! !

  !!!

  .

  . .

  . .

  . .