Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

34
Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ Ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα του 2 ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΕΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΑΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» 3-2-2016

Upload: theresa-giakoumatou

Post on 09-Jan-2017

497 views

Category:

Education


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα του 2ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΤΑΜΑΡΙΑ ΚΑΤΕΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» 3-2-2016

Page 2: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Η Φιλοσοφία του προγράμματος

Το σχολικό έτος 2014-15 εκπονήσαμε στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τίτλο:

«Περπατώντας την Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο»

το οποίο ολοκληρώθηκε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και συνεχίζεται και την τρέχουσα χρονιά.

Στόχος του προγράμματος ήταν η προσέγγιση, κατανόηση και κυρίως σύζευξη των εννοιών του χώρου και του χρόνου, αξιοποιώντας σε κάθε φάση του τις προσφερόμενες από τις

ΤΠΕ δυνατότητες.

Page 3: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Μεταβολή του χώρου

Page 4: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Εξέλιξη στη διάρκεια του χρόνουΜονή Καπουκίνων

Μνημείο του Λυσικράτη

Page 5: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Μεταβολή- Εξέλιξη

χώρος

Χρόνοςάνθρωποι

Page 6: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Αποφασίσαμε να συνδυάσουμε διαθεματικά τα αντικείμενα της Γεωγραφίας και της Ιστορίας

και να αξιοποιήσουμε την εναλλακτικότητα που προσφέρει η δομή ενός καινοτόμου

προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με τη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων,

την ελευθερία μετακίνησης και το συνδυασμό εργαλείων μάθησης

Page 7: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Αντικείμενο της μελέτης των μαθητών αποτέλεσε ο άμεσα περιβάλλων χώρος τους, η πόλη στην οποία κατοικούν, με τη στενή έννοια

η Νέα Σμύρνη και με την ευρύτερη έννοια η Αθήνα.

Page 8: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Εργαστήκαμε ομαδοσυνεργατικά με 20 μαθητές της Β΄ Γυμνασίου.

Την ομάδα οργάνωσαν 4 καθηγήτριες, μία Γεωλόγος και 3 Φιλόλογοι

και προσπαθήσαμε αξιοποιώντας, αφενός, την προσωπική εμπειρία και αφετέρου την έντυπη

ή ηλεκτρονική μελέτη και επεξεργασία δεδομένων να συνθέσουμε μια περιήγηση της Αθήνας στο

χώρο και στο χρόνο. Έτσι προέκυψε και ο τίτλος του προγράμματος.

Page 9: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Δημιουργήσαμε ένα πλάνο επτά επισκέψεων σε επιλεγμένους χώρους πλησίον της

Νέας Σμύρνης και στο κέντρο της Αθήνας.Οι χώροι αυτοί πρόσφεραν ενδιαφέρον

ιστορικό, από διαφορετικές χρονικές περιόδους, καθώς και γεωγραφικό-γεωλογικό,

στο πλαίσιο της μεταβολής της πόλης. Επίσης στο πλαίσιο των επισκέψεων εντάξαμε

χώρους επιστημονικού ή αισθητικού ενδιαφέροντος.

Page 10: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ

Δημιουργήσαμε ομάδα στο gmail και στο facebook προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς

Δημιουργήσαμε φύλλα εργασίας με εργαλεία επεξεργασίας κειμένου καθώς και για την αποτύπωση των εντυπώσεων των μαθητών, μετά από κάθε επίσκεψη.

Αξιοποιήσαμε και προβάλαμε παρουσιάσεις και ταινίες μικρής διάρκειας πριν ή μετά από κάθε επίσκεψη

Οι μαθητές δημιούργησαν παρουσιάσεις και ταινίες

Page 11: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

• Soundscapes landscapes: Δανειστήκαμε ειδικές συσκευές από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, με τη βοήθεια των οποίων περιηγηθήκαμε στην περιοχή του Νέου Κόσμου, Δουργούτι, και εστιάσαμε σε σημεία της με ιστορικό και οικιστικό ενδιαφέρον

• Χρησιμοποιώντας χάρτες (Google maps), μέσω κινητών τηλεφώνων, tablets και ipad, για προσανατολισμό στο χώρο, ακολουθήσαμε τις προτεινόμενες διαδρομές και δημιουργήσαμε δικές μας.

Page 12: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

• Το σύνολο των δραστηριοτήτων και παραγόμενων προϊόντων αναρτήθηκε σε ιστολόγιο που δημιουργήσαμε με τη συμβολή των μαθητών μας.

http://perival.blogspot.gr/• Μέσα από εφαρμογές των εγγράφων google

συνθέσαμε ερωτηματολόγια από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές για την αξιολόγηση του προγράμματος.

• Αναπτύξαμε εφαρμογή σε prezi μετά τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων

Page 13: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Page 14: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Page 15: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Page 16: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Page 17: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Ίδρυμα Ευγενίδου

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Ευγενίδου και παρακολούθηση της έκθεσης

«Αιγαίο: Η Γέννηση ενός Αρχιπελάγους»Οι μαθητές χρησιμοποίησαν διαδραστικές

οθόνες της έκθεσης, τράβηξαν φωτογραφίες τις οποίες επεξεργάστηκαν. Στη συνέχεια

χρησιμοποίησαν εργαλεία επεξεργασίας κειμένου για την καταγραφή των εντυπώσεών

τους.

Page 18: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

Περιήγηση στην περιοχή του Νέου Κόσμου, Δουργούτι, όπου επισκεφθήκαμε προσφυγικές

κατοικίες, την πλατεία στην οποία έγινε το μπλόκο από τους Γερμανούς μέχρι τον Αγ. Σώστη.

Η περιήγηση έγινε με τη βοήθεια φορητών συσκευών που δανειστήκαμε από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών καθώς και με προσωπικές ταμπλέτες, όπου φορτώθηκε

η εφαρμογή Soundscapes landscapes. Πρόκειται για ένα διαδραστικό χάρτη της περιοχής εμπλουτισμένο με

ήχους και εικόνες, φωτογραφίες και ντοκουμέντα

Page 19: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Μουσείο Ηρακλειδών

Επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλειδών , στην έκθεση με τίτλο

« Μεταμορφώσεις των Αθηνών »όπου μέσα από πρώιμες φωτογραφίες ελλήνων και ξένων φωτογράφων οι μαθητές γνώρισαν μνημεία του κέντρου της Αθήνας, αλλά και τις αλλαγές που αυτά έχουν υποστεί στο πέρασμα του χρόνου. Την

επίσκεψη συμπλήρωσε σε επόμενο στάδιο προβολή ντοκιμαντέρ και παρουσίασης φωτογραφικού υλικού

Page 20: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Λόφος Αγ. Γεωργίου Κυνοσάργους

Ανάβαση στο λόφο Αγ. Γεωργίου Κυνοσάργους. Σε αυτό το σημείο, σε μικρή απόσταση από το σχολείο, οι μαθητές αξιοποιώντας εφαρμογές των κινητών συσκευών τους, χάρτες google και

πυξίδες προσανατολίστηκαν στο χώρο εντοπίζοντας, παράλληλα, σημεία αναφοράς στο χώρο: βουνά, τον κόλπο του Σαρωνικού, μνημεία, και δρόμους, καθώς και τα όρια του

δήμου Νέας Σμύρνης.

Page 21: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA)

Επίσκεψη στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στο Σύνταγμα. Η έκθεση περιλάμβανε διαδραστικά εκθέματα και εφαρμογές σχετικές με την προσφορά του

Οργανισμού στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων.

Page 22: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Εθνικός κήπος

Επίσκεψη στον Εθνικό Κήπο. Και πάλι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να

χρησιμοποιήσουν χάρτες google και ψηφιακές πυξίδες, παράλληλα με τις κλασικές πυξίδες,

καθώς και τυπωμένους χάρτες του κήπου. Σημείωσαν τη διαδρομή που ακολούθησαν και την επεξεργάστηκαν με εργαλεία εικόνας από

τις προσωπικές φορητές συσκευές τους.

Page 23: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Αστεροσκοπείο

Η τελευταία επίσκεψη ήταν στο Αστεροσκοπείο του Θησείου.

Αφού κατέβασαν εφαρμογές στα κινητά (Solar system 3D, google sky map) για μελέτη του

νυχτερινού ουρανού, είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα άστρα

μέσα από το τηλεσκόπιο του Δωρίδη.

Page 24: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Αξιοποιώντας φωτογραφίες που τράβηξαν τόσο οι μαθητές όσο και οι συνάδελφοι Μαρία Κατεινά και Κατερίνα Λιασή

που συνεργάστηκαν στο πρόγραμμα, δημιουργήθηκε ένα οδοιπορικό των επισκέψεων, με την εφαρμογή prezi.

Page 25: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Page 26: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Page 27: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Page 28: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Page 29: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Page 30: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Page 31: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Page 32: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο
Page 33: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Η επίσκεψη στην περιοχή του Νέου Κόσμου, Δουργούτι, αποτυπώθηκε σε ταινία, η οποία πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα movie

maker και είναι προϊόν της συνεργασίας μαθητών-καθηγητριών.

Page 34: Η Αθήνα στο χώρο και στο χρόνο

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Μάιο 2015 στο Σχολείο κατά τη διάρκεια

παρουσίασης των καινοτόμων δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Επίσης παρουσιάστηκε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών

για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

στη Σύρο, τον Ιούνιο 2015.