پیام یونسکو - شماره ٤٥ - اردیبهشت ماه ١٣٥٢

Download پیام یونسکو - شماره ٤٥ - اردیبهشت ماه ١٣٥٢

Post on 21-Jul-2016

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- به دنبال رویای کپرنیک - نوشته جرزی بوکفسکی - پیدایی دانش نو - نوشته آون جینجریچ - گردش کرات سماوی - نوشته الاف پدرسون - داستان زندگی کپرنیک - ضمیمه ای برای بچه ها - نوشته ژان کلودپکر - انقلاب بزرگ فرهنگی رنسانس - نوشته پائولو روسی - ابزار کار منجمان - تصاویر - کپرنیک، برونو و گالیله - نوشته ونسانزو کاپلتی - چند اثر درباره کپرنیک و علم نجوم - بینشی تازه نسبت به جهان - نوشته رنه ماهو - در چهار گوشه جهان - سینمای جهان در دومین دهه رشد و توسعه - نوشته فریدون اردلان - گنجینه های دنیای هنر - خدای سیکلاد (یونان)