آئینه هند - شماره ٥ - امرداد ١٣٤٧

Download آئینه هند - شماره ٥ - امرداد ١٣٤٧

Post on 21-Jul-2016

222 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- مراسم صدمین سالگرد تولد مهاتما گاندی - دکتر آموزگار و دکتر عالیخانی میزبان آقای مورارجی دسائی در فرودگاه مهرآباد - هندوستان در عصر ساسانیان - نگارش پروفسور عباس شوشتری - آزادی - نوشته رابیندرانات تاگور - ترجمه دکتر فرهاد آبادانی - پیشرفت ایالت جامو و کشمیر - کتابخانه خدابخش - پتنه - میراث هند - افتتاح یکصدهزارمین پستخانه - خدمات پستی در هند - افق روشن صادرات هند - ترجمه عزیزالدین عثمانی - صیدی تهرانی - نوشته دکتر سید امیر حسن عابدی - آموزش زبان هندی از طریق مکاتبه - توسعه بنادر هند - اخبار هند - برنامه فارسی رادیو دهلی Read More at: http://www.javanan56.com/13000/7007536.html