ຂ່າວກອງປະຊຸມບໍລິຫານ ອົງການ helvetas

Download ຂ່າວກອງປະຊຸມບໍລິຫານ ອົງການ helvetas

Post on 04-Apr-2016

241 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

dv'xt-5, mu,ko[=]ysko vqdko HELVETAS 9 2014 SURAFCO , HELVETAS, 21 , 10 , HELVETAS 11 , 5 SURAFCO 10 , 5 . HELVETAS. HELVETAS , . 6 - HELVETAS. ( , . 2 . , 11 2014 . 154 +856 71 412002: +856 71 412002