مجله تابلو شماره شش

Download مجله تابلو شماره شش

Post on 01-Mar-2016

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

دو پرونده ویژه انتخابات ۹۲ انتخابات و دایناسور سودای ریاست راپسودی ایرانی پستان و سرطانش زن، پستان، جامعه بریدن یا نبریدن، مساله اینست مزه انار گفتگو با فاطمه معتمدآریا گزارش تصویری از مسابقه کشتی ایران و آمریکا گزارش های اختصاصی تابلو از کن ۲۰۱۳ و مطالب خواندنی و دیدنی دیگر

TRANSCRIPT

 • :

 • 2

 • .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  http://tableaumag.com/https://www.facebook.com/TableauMagazine
 • 4

 • 5

  .

  .

  .

  :

  .

  :

 • 6

  :

 • 7

 • 8

  . . . . . .

  .

  http://www.youtube.com/watch?v=3RSqXU8cv-c
 • 9

 • 10

  . . : . . . : .

  .

  : . .. : . : . . ! :

  . .

 • 11

  : . . ...

  . .

  . : ! !. : . :

  . .

  . . : ! . : ! . : .

  .

  . : !.

  .

  .

 • 12

  : . ... :

  !. : ! ! . : !. : ! : ! . .

  !

 • 13

  : .

  .

  .....

  : . : . : . . :

  !. . : . . . : !

  :

 • 14

  ! . . !.

  .

  . . !

  . : . : . : . . :

  .

  .

 • 15

  . : ! . ... . :

  !.

  . : !

  !.

  : . .: : !. :

  .

  .

  .

  :

 • 16 :

 • 17

 • 18

  :

 • 19

 • 20

  :

 • 21

  :

 • 22

  :

 • 23

 • 24

  .

  .

  .

  .

  :

  .

  . .

  . :

  .

 • 25

  : . : :

  . . .

  . .

  . : !

  ! . : ) ( . . ! . :

  . . .

  .

 • 26

  . . . . . .

  .

 • 27

  http://www.youtube.com/watch?v=Frwsqg9QMlk
 • 28

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 29

  .

  .

  .

  ) (

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 30

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  .

  .

  .

 • 31

  . .

  . .

  http://www.youtube.com/watch?v=yUPEsx_lMno&feature=youtu.be
 • .

  .

  .

 • 33

 • 35

 • 36

  .

  .

  .

 • 37

  :

  !

  ... .

  .

  .

  :

  :

  /

  . .

  . . ....

  . :

  .

  .

  . : . . .

  . :

  : ... .. . ... . . . . .

  .

 • 38

  . . . . .

  . .

  . . . .

  .

  https://soundcloud.com/user100392201/loona-2013-06-05-6-09-pm
 • 39

 • 40

  . . . .

  .

  .

 • 41

  .

  .

  . . .

  .

  .

  . . . . .

  . .

  . . :

  .

 • 42

  :

  .

  . .

  . .

 • 43

  . . .

  . . .

  . . . . . . . .

  . .

  .

 • 44

 • 45

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  )BRCA1 BRCA2(

  .

  .

  )BRCA BRCA( .

  .

  .

  __

  .

  .

  .

  ) ( )

  ( .

  !

  ... .

  .

 • 46

  .

  .

  .

  .

  :

  )- -

  (

  )- - (

  ) (

 • 47

  ) (

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Reference:

  BRCA1 and BRCA2: Cancer Risk and Genetic Testing

 • 48

  . . . / . Scar .