گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

Download گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

Post on 06-Feb-2016

98 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان. فهرست مطالب. وضعیت پرتفوی شرکت ترکیب سهامداران سود آوری شرکت در سال 92 نکات مهم اعلام شده در مجمع شرکت وضعیت افزایش سرمایه شرکت درآینده خلاصه وضعیت طرح های شرکت نتیجه گیری. تاریخچه. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

92

1389/11/16 396888 .

( ) :1- 2-

()3- 4- 5-

4090 1934 47% 2155 53% 94/92 1/99 0/47 0/33 0/27 0/02 0/031/7 92318 4 27 8 92295 10000000000 92295DPS250 1- .2- .3- 4 5 9 10 .( 30 )4- LNG 5- 2 .6- 17 7- 13 .8- 592 17 9- 30 10

100 93 . 93 95 .

. :1- 2- 3- 4- 5-

. . . : . . . . . . . . . . : 1- NAV 422 50 30 1367 463 NAV 4679 . .2- (494 ) NAV 3- ( 3) .