اهم فعالیتهای انجام شده شرکت پرسی ایران گاز از سال 87...

Download اهم فعالیتهای انجام شده شرکت پرسی ایران گاز از سال 87 لغایت 92

If you can't read please download the document

Post on 21-Mar-2016

104 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

اهم فعالیتهای انجام شده شرکت پرسی ایران گاز از سال 87 لغایت 92. آبان سال 1392. 1-3- مراحل ادغام. 1- ادغام شرکت پرسی گاز در ایرانگاز (از سال 86 آغاز و در اوایل 88 به اتمام رسید) 2- تقلیل 28 شرکت تابعه به 8 شرکت (از نیمه دوم سال 90 شروع و در نیمه اول سال 91 به پایان رسید). 3. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 1392

 • 1-3- 1- ( 86 88 )

  2- 28 8 ( 90 91 )*

 • 1386 : ( ) ( ...) *

 • 8 5 *

 • 1383 SWOT 1386 SWOT 1388 1389 SWOT RBV 1390 1391

 • BSC 1390 RBV( ) 1391 RBV . BSC

  *

 • * ( ) 12%

 • *

  Chart1

  0.52

  0.24

  0.24

  Sales

  Sheet1

  Sales

  52%

  24%

  24%

  To resize chart data range, drag lower left corner of range.

  Chart1

  0.07

  0.16

  0.77

  Sheet1

  7%

  16%

  77%

  To resize chart data range, drag lower left corner of range.

 • 87 91*

 • *

 • 125 () () *

 • ( ) 52%

  *

 • *

 • ( 130 ) ( 130) ( 130)

  *

 • *

 • *

 • . .*

 • - () () () ()- () - - -- - - -- -- - - - - - -

 • ISO9001 ( ) ISO14001 ( ) OHSAS18001 ( ) ISO/TS29001 ( ) HSE/MS ( ) .*

 • 40 () *

 • 1391 IT 10KVA passive ( ) active ( ) *

 • ( 5 ) *

 • ( 20 ) ( 25 ) . *

 • *

 • 1387 1392 ( )*

  11778313871504851388165776138932494513903111771391195416 1392

 • *

 • 1382 *

 • ( ) : 3 22000 7 22000 12/5 50000 50000 1387 .*

 • 55 (2) (2)

  *

 • 400 1387 . . ()

 • *