مبحث ششم: آرایه ها و رشته ها

Download مبحث ششم:    آرایه  ها و رشته ها

If you can't read please download the document

Post on 09-Jan-2016

25 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

حسابگری الگوریتمی. مبحث ششم: آرایه ها و رشته ها. فهرست مطالب. تعاریف اولیه مثال هایی از آرایه های یک بعدی آرايه هاي يک بعدی به عنوان آرگومان تابع روش های مرتب سازی و جستجوی آرایه ها آرایه های دوبعدی رشته ها عملیات رشته ها. آرایه. آرايه: مجموعه اي از عناصر همنوع نام ديگر: ليست - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

:

: http://azarnoosh.mshdiau.ac.ir

12 Lecture_6 3 Lecture_6: :

:

: 34 Lecture_6 :

: [ ]

: C++ : .45 Lecture_6

( ): = ( ) * int x[6];

x[0] x[1] x[2] x[3] x[4] x[5] 56 Lecture_6 ( main()) . .

: [] = {};

int x[5]={1,2,3,4,5};int p[ ]={1,3,5,7,9};int x[10]={1,2,3};67 Lecture_6 6-1: Example 6-1:#include int main(){ const int n = 10; float ave[n], amax = 0; int i, p; for(i = 0; i < n; i++){ cout > ave[i]; } amax = ave[0]; p = 0; for(i = 1; i < n; i++) if(ave[i] > amax) {amax = ave[i];p = i; } cout