هو الاحسن الخالقين جلسه سیزدهم

Download هو الاحسن الخالقين  جلسه سیزدهم

If you can't read please download the document

Post on 06-Jan-2016

61 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

هو الاحسن الخالقين جلسه سیزدهم. دستگاه گردش خون قلب. ویژگی های ظاهری قلب. قلب عضوی مخروطی شکل و عضلانی-فیبری است که: در بین شش ها در میان سینه ( mediastinum )، در پشت تنه استخوان جناغ در برابر دنده های 2 تا 6، در جلوی 5 تا 8 مهره سینه ای، روی قسمت فیبری دیافراگم، - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Heartbeat Template on CRT

1 - : (mediastinum) 2 6 5 8 pericardium .

2 . 1/3 2/3 .

sternocostal: 2-6 . . : . : . . : . : . . (apex): . . - (coronary sulcus) . .

. interatrial septum . (auricle) . - . superior vena cava inferior vena cava coronary sinus . fossa ovalis .

. (tricuspid valve) . . - . . . .

. - . auricle .

. - . (bicuspid valve) . . .

: : . : : : . : . .

: . : . : . .Sinoatrial node: superior vena cava .Atrioventricular node: .Atrioventricualr bundle: purkinje fibers .

. ( ) . . . . . . . () .

. .