نامه نگاری

Download نامه نگاری

Post on 04-Jan-2016

69 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

نامه نگاری. آغاز. نامه‌ي‌ اداري‌ را با يكي‌ از اين‌ جملات‌ شروع‌ مي‌كنيم‌: به‌ نام‌ خدا باسمه‌ تعالي‌ بسمه‌ تعالي. تاریخ. تفاوت تاریخ مورخ. ذكر موضوع‌‌. سِمَت‌ مخاطب‌. متن‌ نامه‌. باسمه‌ تعالي ‌29/8/80 تقاضاي‌ استخدام‌ مدير محترم‌ كل‌ آموزش و پرورش استان‌... - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

:

29/8/80 ... ... 80/7/25 . . 1361/8/15 ... ........ ............... . .1- .2- ...3- . : . . . . .

... : ... ... ... ( ...) ... . . ... ... ... ... ... . ... . . . . ... ... : ... 6/15 ... 1600 ... ... 5 ... . .%.......... ... ... ... 6/15 ( ) ... 1600 ... ... ... ... . . ... . . ......... ... 196453 84/3/5 ... 82 . ... ... ... . . 1- 2- 3- 4- 5-