هفته پیشگیری از سرطان

Download هفته پیشگیری از سرطان

Post on 15-Mar-2016

71 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

هفته پیشگیری از سرطان. شبکه به و درمان شهرستان طارم واحد بهداشت محیط (زمستان 89). دخا نیات و سرطان. آیا می دانید 90 % سیگاري ها، اولین سیگار خود را از سنین زیر 18 سال شروع کرده اند. مصرف سالیانه مصرف دخانیات در یک فرد سیگاري برابر با متوسط هزینه تحصیل یک دانش آموز است · - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

( 89)

90 % 18 . . 18 . . . . .

10 4 700 . . .

10 . . 3% . 85 . . . . .

( )

. - 80- 40 6 8 . . . ( ) . . . .

6 8 . : 4000 80 90 % 80 % 25 % . 8 - 10 60 . !

: 18

. . . . . : -2 -3 -4 -5 -6 -7 . 50 % .. 30 % - 25 % 100 . .

- 1 .-2 -3 ( ) :- - - - - - - - - - ... 43 % 2020 60 % 73 % . ( ) ( ) . 6 8 . . 10

4 5 .- 10 . 22 . 20 4 3 40 2 1 . : 200 . .

: : . 3840 5220 60 .

( ) . .

. 200 .

.

2 . 1995 209 . .

. 80 . . . 50 % . - 25-30 % 100% . . : 2000 40-20 ( 10 % ) 18000 . 10 9 . 70 . . . 10 42 ( 38 4 ) 10 ( 9 ) : . : . . . . . .

. : . . ( ) . : . 6 . 48 44 8 . .: 23000 60000 . . - . ( 900 30 ) . . . 80 . . . 50 % . 30 % . . . . . ( ) . . . 210 . . 210 . . : . 4000 80 . ( ) . 90 % 80 % 25 . - . . ( ) . . - 14 : ... . - . . . - - . 200- 170 . 8 22 - 10 . 20 4 3 40 1 :

4000 . ( ) . ( ) . . . : 20 . 20 .- 12 .- 2 3 .- 9 .- .- 15 . : 10 700 60 . . 4000 80 . ( ) % . 90 % 80 % 25 . 14 : ... . . . 45 54 . 8 . 2030 3 80 % . : . .40- 8 75 - . 125 . - 70 . / 50 15 - 20 200 - 80 40 80 100 . . . . . . 6 8