מפות מגלות עולם

of 15 /15
םםםם םםםםם םםםם

Author: tatum-mclaughlin

Post on 03-Jan-2016

166 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

מפות מגלות עולם. המפה. מהי מַפָּה?. המַפָּה היא סוג של ציור או תַּרְשִׁים שטוח של הצורה הַגֵּיאוֹגְרָפִית, הַפִיסִית, הַכַּלְכָּלִית אוֹ הַמְּדִינִית של הארץ. לשם מה אנו זקוקים למפה?. 1 . בעזרתה ניתן לְהִתְמַצֵּא במקומות רחוקים וגם קרובים. 2 . ללמוד נתונים חדשים. מה צריך להיות ב מַפָּה ?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: מפות מגלות עולם

מפות מגלות עולם

Page 2: מפות מגלות עולם

המפה

Page 3: מפות מגלות עולם

ים שטוח של ש� ר� ה היא סוג של ציור או ת� פ� המ�ית או ל� כ� ל� כ� ית, ה� יס� פ� ית, ה� פ� ר� יאוג� �ג הצורה ה�

ית של הארץ. ינ� ד� מ� ה�

ה? פ� מהי מ�

לשם מה אנו זקוקים למפה?

א במקומות רחוקים וגם 1 �צ מ� ת� ה� . בעזרתה ניתן ל�קרובים.

. ללמוד נתונים חדשים.2

Page 4: מפות מגלות עולם

כיוונים.•

סימנים מוסכמים-מקרא.•

קנה מידה.•

רשת גיאגרפית.•

המה צריך להיות ב פ� ?מ�

Page 5: מפות מגלות עולם

כיוונים אנו משתמשים במילים בחיי היומיום

המתארות כיוון: ימין, שמאל, למעלה, למטה, לפני, אחרי ועוד.

מקובל להשתמש כשנעזרים במפותבמילים אחרות המתארות כיוונים:

מערב, מזרח, צפון ודרום.

Page 6: מפות מגלות עולם

סימנים מוסכמים המידע שעל המפה מיוצג באמצעות סימנים

מוסכמים.סימנים מוסכמים הם סימנים שנבחרו לייצג

תופעות ומושגים שקיימים במציאות.למשל, בדרך כלל ערים מיוצגות במפה

באמצעות עיגול קטן.

Page 7: מפות מגלות עולם

סוגים של סימנים שלושה סוגים של סימנים מוסכמים

מוסכמים

סימני שטח

מציינים את האזור שיש בו תופעה

מסוימת. לדוגמא במפת חקלאות כל צבע מייצג אזור של

גידול חקלאי אחר.

זיתים

הדרים

סימני נקודה

מציינים את המקום המדוייק של

התופעה. לעיתים מגדירים גם גודל.

באר

ישוב )כפר(

ישוב )עיר(

סימני קו

מציינים תוואי )מסלול( של

תופעה מסוימת.

לדוגמא סימנים של נחל או כביש.

נחל

נחל אכזב

כביש

Page 8: מפות מגלות עולם

קנה מידה הוא היחס בין גודל המיוצג במפה קנה מידה•

לבין גודלו במציאות. שני סוגים של קנה

מידה

קווימספרי

ס"מ 1,000,000 ס"מ במפה = 1כל קילומטר. 1במציאות )בשטח(=

Page 9: מפות מגלות עולם

רשת גיאוגרפית-עשויה מקווי אורך של המפה וקווי הרוחב של המפה.

קווים אלה אינם  קיימים במציאות, אלא רק במפה. 

רשת גיאוגרפית

Page 10: מפות מגלות עולם

1עבודה מספר כיוונים

. על שם מי קרא הומרוס את ארבעת רוחות השמים?1.. הצפון נקרא 2.. הדרום נקרא 3.. המזרח נקרא4.. המערב נקרא 5

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-96050-PreYaan,00.html

-כיוונים ראשיים אפור. צבעו את החצים בסרטוט על פי הצבעים הבאים: 6)לדוגמא: צפון(

-כיוונים משניים )לדוגמא: צפון מזרח(כחול . השלימו את הכיוונים בשושנת הרוחות 7 -כיוונים נוספים )לדוגמא: צפון צפון מזרח(אדום

Page 11: מפות מגלות עולם

2עבודה מספר סימנים מוסכמים

הפעילויות באתר הבא של הילקוט הדיגיטאלי של אופק:3. בצעו את 1

http://ofek.cet.ac.il/units/he/geography/unit24/act2.aspx?nUnit=24&sSubjectKey=geography

. אילו שלושה סוגים של סימנים מוסכמים קיימים:2

א.ב. ג.

. השלם את הטבלה עפ"י הקישור הבא:3http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9611

פרוש הסימןסוג הסימן

המוסכםהסימן במפה

סימן שטח מ' ויותר1600גובה

הרשות הפלשתינאית

קווי

Page 12: מפות מגלות עולם

3דף עבודה קנה מידה

. לפני 1:500,000ילדי כיתה ג' יצאו לטיול, הם נעזרו במפה שקנה המידה שלה הוא 1. ס"מ. כמה ק"מ יהי עליהם ללכת?2הטיול הם בדקו את אורך המסלול במפה ומדדו

1:100בתרשים הדירה שלפניך קנה המידה של הוא: 2. א. חשבו את אורך הקירות בחדר המ.מ.ד.

ב. חשבו את שטח חדר המ.מ.ד מטר. האם היא 2 ג. יעל אמרה שהארון בחדר שינה של ההורים הוא באורך של

צודקת? מטר. האם יוכלו להכניסו דרך הדלת 1 ד. המשפחה קנתה מקרר ברוחב

הסבירו: הראשית?

השלימו את הטבלה:.3המרחק במציאות

המרחק במפה

קנה המידה

ס"מ2 ק"מ4

1:50,000 ק"מ2.5

1:100,000 ס"מ10

1:5,000,000 ס"מ10

Page 13: מפות מגלות עולם

4דף עבודה רשת גיאוגרפית

. מתוך האתר1http://ilschool.org/WebPages/0416817d-8870-4d1d-b20b-15189a3c301e.48903e1f-

1cda-42f9-9768-ce15f016c6af.aspx א. מי היה הראשון שסרטט קווי אורך ורוחב על פני הכדור:

ב. השלימו את הטבלת ההבדלים בין קווי אורך ורוחב

קריטריון להשוואהקווי אורךקווי רוחב

שמו של הקו החשוב ביותר

מקור השם של הקו זה.

כמה קווים יש

המרחק בין הקוויםשווה / שונהשווה / שונה

אורך הקוויםשווה / שונהשווה / שונה

לקווים יש חשיבות על...

ג. למה משמשת הרשת הגיאוגרפית?

Page 14: מפות מגלות עולם

כל הכבוד

סיימתם את העבודה