Οικονομική θεωρία και ιδεολογία

Download Οικονομική θεωρία και ιδεολογία

Post on 21-Jan-2016

230 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Αυτό το βιβλίο θέλει να παρουσιάσει μια σαφή έκθεση ορισμένων περιοχών της οικονομικής θεωρίας. Τελικός του σκοπός είναι η άσκηση μιας εξονυχιστικής κριτικής στη θεωρία αυτή. Γι' αυτό το λόγο συζητιούνται τα βασικά στοιχεία των θεωριών παρά οι πολύπλοκες λεπτομέρειες τους. Γίνονται επίσης παρεκβάσεις στην ιστορία της οικονομικής σκέψης. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μια πρόχειρη εκτίμηση των διάφορων οικονομολόγων. Επειδή το βιβλίο ασχολείται με την κριτική της οικονομικής θεωρίας κι όχι με την ιστορία της τελευταίας, οι οικονομολόγοι αυτοί παίρνονται ως αντιπρόσωποι ορισμένων τροπών σκέψης κι όχι ως αντικείμενα μιας διανοητικής βιογραφίας.Ben FineBen FineΠεριεχόμενα 7Εισαγωγή 9Προεισαγωγική βιβλιογραφία 11Κεφάλαιο 1. Οικονομική θεωρία και ιδεολογία 13I. Τι είναι ιδεολογία; 13II. Τι είναι θεωρία; 22III. Οικονομική θεωρία 24IV. Προς μια κριτική της οικονομικής θεωρίας 31Πρόσθετη βιβλιογραφία 34Κεφάλαιο 2. Η δομή της καπιταλιστικής οικονομίας 36I. Ο κύκλος του βιομηχανικού κεφαλαίου 36II. Η συνολική κυκλοφορία του κεφαλαίου και των εμπορευμάτων 39III. Παραγωγή, διανομή και ανταλλαγή 41IV. Κεφάλαιο και οικονομική ιδεολογία 47Πρόσθετη βιβλιογραφία 53Κεφάλαιο 3. Κεϋνσιανισμός: μια κριτική 54I. Ο Keynes και η ‘κλασική’ θεωρία 54II. Η ενεργός ζήτηση, ο πολλαπλασιαστής και η ακούσια ανεργία 63III. Χρήμα και τόκος 64IV. Η νεοκλασσική σύνθεση 70V. Η επανεκτίμηση του Keynes 73VI. Η οικονομική του Keynes 75VII. Θεωρίες της υποκατανάλωσης 78VII. Κριτική του κεϋνσιανισμού 80ΙΧ. Τελικές παρατηρήσεις 86Πρόσθετη βιβλιογραφία 87Κεφάλαιο 4. Παγκόσμια οικονομική κρίση και πληθωρισμός 88I. Κεφάλαιο, μονοπώλιο και κράτος 88II. Η παγκόσμια οικονομία 96III. Η τρέχουσα οικονομική ύφεση 100IV. Η προκεϋνσιανή ποσοτική θεωρία του χρήματος 103V. Η κεϋνσιανή θεωρία του πληθωρισμού 106VI. Το κεϋνσιανό «πληθωριστικό κενό» 107VII. Η καμπύλη Phillips 110VII. Νομισματικές και κεϋνσιανές θεωρίες του πληθωρισμού 115IX. Πληθωρισμός κόστους και πληθωρισμός ζήτησης 117X. Το κόστος και οι συνέπειες του πληθωρισμού 120XI. Διεθνείς πλευρές του πληθωρισμού 122XII. Πληθωρισμός και τρέχουσα κρίση 123XIII. Μορφές πίστωσης 126XIV. Η πίστωση ως κεφάλαιο και ο πληθωρισμός 133XV. Το κράτος και ο πληθωρισμός 136Πρόσθετη βιβλιογραφία 138Κεφάλαιο 5. Διαφορές στη θεωρία του κεφαλαίου 142I. Οι προτάσεις της νεοκλασσικής θεωρίας του κεφαλαίου 142II. Η κριτική του Cambridge 147III. Η σημασία της κριτικής του Cambridge για τη θεωρία της διανομής 161IV. Η σημασία της κριτικής του Cambridge για την εμπειρική εκτίμηση 166Πρόσθεση βιβλιογραφία173Κεφάλαιο 6. Η εργασιακή θεωρία της αξίας 175I. Τι είναι η εργασιακή θεωρία της αξίας; 175II. Η θεωρία της αξίας του Μαρξ 180III. Η εργασιακή θεωρία της αξίας στην ιστορία της οικονομικής σκέψης 185Πρόσθετη βιβλιογραφία 203Κεφάλαιο 7. Προς μια ανατομή της οικονομικής θεωρίας 205I. Η καταγωγή των στοιχείων της οικονομικής θεωρίας 205II. Από την κλασσική πολιτική οικονομία στον μαρζιναλισμό 210III. Η κεϋνσιανή επανάσταση 216IV. Τελικές παρατηρήσεις 218

TRANSCRIPT

 • 1. I. ;II. ;III. IV.

  2. I. II. III. , IV.

  3. : I. Keynes II. , III. IV. V. KeynesVI. KeynesVII. VII. .

  4. I. , II. III. IV. V. VI. VII. PhillipsVII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

  5. I. II. CambridgeIII. Cambridge IV. Cambridge

  6. I. ;II. III.

  7. I. II. III. IV.

Recommended

View more >