Κατερέλος Εισαγωγή Στην Κοινωνική Έρευνα

Download Κατερέλος Εισαγωγή Στην Κοινωνική Έρευνα

Post on 24-Nov-2015

42 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας

TRANSCRIPT

<ul><li><p>1</p><p> . </p><p>, 2002 </p></li><li><p>2</p><p>1. . ................................................................................................................................................... 6 / . .................................................................................................................... 11 / .............................................................................................................. 11 / . ................................................................................................................................ 12 / ......................................................................................................................... 12 / ..................................................................................................... 13 / ...................................................................................................................................... 14 </p><p>1.2. ....................................................................................................................... 14 1.3. .......................................................................... 16 2.1. . .................................................................................. 21 2.2. .............................................................................. 22 2.3. . ..................................................................................... 27 </p><p>2.3.1. . ............................................................................................................................... 28 2.3.2. . ............................................................................................................................ 30 2.3.3.. . ....................................................................................................................... 30 </p><p>3. . ....................................................................................................................................... 31 3.1. . ............................................................................................................. 31 </p><p>3.1.1. . ..................................................................................................................... 31 / . .........................................................................................................................................31 / . .......................................................................................................................................32 </p><p>3.1.2. ........................................................................................................... 33 / . ...............................................................................................................................................33 / . ....................................................................................................................................34 </p><p>3.1.3. . .......................................................................................................................... 35 / . ..................................................................................................................................35 / . .........................................................................................................................35 / . ..............................................................................................................36 </p><p>3.1.4. . .................................................................................................................. 36 / . ..............................................................................................36 / . ....................................................................................37 / . .............................................................38 </p><p>3.1.5. . ...................................................................................................................................... 38 / .......................................................................................................38 / . ....................................................................................................................................39 / . ..................................................................39 / : -. .....................................................................................40 </p><p>3.1.6. . ........................................................................................................................... 40 4. ............................................................................................................................. 42 </p><p>4.1. ............................................ 44 4.1.1. ......................................................................................... 44 4.1.2. : . .......................................................... 46 4.1.3. : ............................................................................................................................................. 46 4.1.4. . ................................................................ 48 4.2. : ......................................... 53 4.2.1. ............................................................................................................. 53 4.2.2. ............................................................................................................... 55 4.3. : ................ 55 4.3.1. ; ...................................................................................... 55 4.3.2. . ..................................................................... 56 4.4. .................................................................................................... 59 4.4.1. ........................................................................................ 59 4.4.1.1. (Checklist) ..................................................................................................... 59 4.4.1.2. . ............................................................................................................. 60 ............................................................................................................................................................61 </p><p>4.4.2. . .............................................................................................. 61 4.4.2.2. ..................................................... 62 </p></li><li><p>3</p><p>4.4.2.3. ............................................................... 63 4.4. . .......................................................................................................................................... 64 4.4.1. . ............................................................................................... 65 : ......................................... 65 4.4.2. .............................................................................................. 68 4.4.3. . ......................................................................................... 69 4.4.4 , .................................................................................... 69 : ................................................................. 70 </p><p>5. ............................................................................... 73 5.1. : ............................................................................ 73 5.2.1. : ................................................................................................... 74 5.2.1.1. . ................................................................................................................ 75 5.2.1.2. ................................................................................................................. 75 5.2.2. : ........................................................... 76 5.2.3. : . ......................................................................................................... 78 5.2.4. : ........................................................................................................... 82 5.2.4.1. . ....................................................................................................... 82 5.2.4.2. . ............................................................................................................................ 82 5.2.4.3. .................................................................................................................... 83 5.2.4.4. . ....................................................................................................... 83 5.2.5. ...................................................................................................... 85 5.3. : ; ............ 86 5.4. : . ............................................................................................ 88 5.4.2. : ................................ 94 5.4.3. : ................................................................. 98 </p><p>5.4.4. ......................................................................................... 101 5.5. : ..................................................... 105 </p><p>5.5.1. : . ................................................................. 106 5.5.2. : .................................................................... 111 5.5.3. : ................................................................. 114 5.5.3.1. ; ........................................................................................................... 114 5.5.3.2. . ................................................................................................. 116 </p><p> ................................................................................................................................................... 117 6.1. ........................................................................................................... 120 6.2. ; ...................................................................................... 122 6.3. ............................................................................................................... 122 6.4. ....................................................................................................... 124 / . ......................................................................................................... 124 / . .............................................................................. 124 / ................................................................................... 125 </p><p>6.5. . .................... 126 / Fisher (1935). .................................................................................... 127 / Fisher. ....................................................................................................................... 127 </p><p>6.6. . ........................................................................................... 129 / . ......................................................................................................... 129 </p><p>6.7 . ............................................................................................................... 132 A/ -:.......................................................................... 132 B/ E -:................................................................................... 132 </p><p>6.8. .................................................................................. 135 6.9. . ................................................................................................................ 138 </p><p>6.9.1. . ............................................................................................. 138 6.9.2. -. ....................................................................................................... 138 6.9.3. Solomon. ............................................................... 139 6.9.4. . ................................................................................................... 140 6.9.5. . ..................................................................................................... 142 </p><p>7. ......................................................................................................................... 143 7.1. . ............................................................................................................... 143 </p><p>7.1.1. .......................................................................................................... 143 </p></li><li><p>4</p><p>7.1.2. .................................................................................................................. 144 7.1.3. . ........................................................................................................ 144 7.1.4. . .................................................................................................... 144 7.1.5. ..................................................................................... 145 7.1.6. . .................................................................................. 147 </p><p>7.2. ............................................. 149 7.2.1. (0). ........................................................................................................ 150 7.2.2. . ................................................................................. 151 7.2.3. ........................ 151 7.2.4. .................................................................................................. 154 7.2.5. . .............................................................................................................. 155 7.2.6. . ................................................................................................................................. 155 7.2.7. . ............................................................................................................. 156 7.2.8. .................................................................................................................... 157 7.2.9. . ................................................................................................................. 158 7.2.10. ....................................................................................................................... 159 7. 2.11. - . .............................................................. 160 </p></li><li><p>5</p><p>: </p><p> : </p><p>1. Helene Chauchat, Lenquete en Psycho-sociologie, PUF, Paris, 1985 </p><p>2. Maurice Reuchlin, Precis de statistique, PUF, Paris, 1976 </p><p>3. Maurice Reuchlin, Les methodes en Psychologie, PUF, Q-S-J, 1969 </p><p>4. Madeleine Grawitz, Methodes des Sciences Sociales, Dalloz, 1986, 7eme ed. </p><p>5. Jean-Michel Hoc, Lanalyse planifiee des donnees en Psychologie, PUF, Paris, </p><p>1983 </p><p>6. Siegel S., Non Parametric Statistics for the be...</p></li></ul>