مروری بر کنترل کیفیت خدمات در شبکه های بیسیم نسل...

Click here to load reader

Post on 17-Jan-2016

48 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

در آینده نزدیک بطور حتم شبکه های بیسیم برنامه های بلادرنگ را با نیازمندیهای Qos ویژه ای اجرا میکنند. علاوه بر این مردم دیگر برای دسترسی به اینترنت محدود به مکان مشخصی نیستند و انتقال اطلاعات از میان شبکه های بیسیم ناهمگن بیش از پیش رایج شده است. به دلیل اینکه اتصال باید حفظ شود، تحرک کاربر چالش جدیدی را در لایه شبکه ایجاد میکند.در حال حاضر پروتکل اینترنتی که تحرک کاربر را در لایه شبکه مدیریت میکند MIPv6 است. اگرچه MIPv6 امکان اتصال پیوسته کاربر حین تحرک را فراهم می آورد اما هیچ توجهی به تضمین کیفیت برای برنامه هایی که نیازمند سطح کارایی بالا هستند ندارد. برای جبران مشکلات ناشی از MIP پروتکل FMIPv6 و HMIPv6طراحی شدند که ترکیب این دو پروتکل یعنی F-HMIPv6 ابزار مناسبی برای کاهش قطعی ناشی از Handover در MIPv6 ، همچنین جبران تاخیر و Data loss خواهد بود. مساله تحرک و تامین Qos با ترکیب فاکتورتحرک و مدیریت Qos و ایجاد یک طرح برای اینترنت سیار حل شده است[6] از طرفی شبکه های با سرعت بالا به منابع اختصاصی نیازمند هستند که توسط RSVP صورت میگیرد. بوسیله این پروتکل ،منابع شبکه برای مهیا کردن Qos مناسب رزرو یا آزاد میشوند. مقاله [5]، RSVP بدون وقفه را ارائه میدهد تا مشکلات رزرو منابع را در شبکه های بیسیم حل کند به این امید که کیفیت ارتباط افزایش یابد.نتایج آزمایش در [4] نشان میدهد که پروتکل RSVP، تاخیر بسته ها را کاهش می دهد که البته این کاهش به مقدار ترافیک داده منتقل شده در مسیر رزرو شده بستگی دارد. برای استفاده از RSVP در محیط های سیار و شبکه های بیسیم پروتکل MARSVP طراحی گردید که قابلیت تحرک و سیگنالینگ Qos را در قالب یک عملکرد مجرد اجرا میکند. نکته کلیدی در MARSVP انتقال اطلاعات مخصوص محیط سیار (پیام های BU و Ack های مرتبط) بوسیله شی های جدید تعبیه شده در پیام های RSVP موجود است. یکی از ویژگی های جذاب MARSVP تبعیت از استاندارد RSVP فعلی و نیاز به حداقل تغییرات در گره های پایانی بدون تاثیر بر روترهای میانی است.

TRANSCRIPT

 • (4G )

  Mazmoodeh @ msc.guilan.ac.ir , Afkham . roya @ msc.guilan.ac.ir :

  : Qos

  .

  .

  .

  MIPv6 . MIPv6

  MIP .FMIPv6 HMIPv6

  F-HMIPv6 MIPv6 Handover

  . Data loss Qos Qos [6]

  . RSVP

  . Qos RSVP [5]

  .

  RSVP [4]

  RSVP . MARSVP

  Qos MARSVP .

  ( BU Ack ) RSVP

  MARSVP . RSVP

  .

  - Qos - RSVP MIPv6: (4G) 4

  : -1 .

  mailto:[email protected]

 • Qos . . 4G

  4G .[6]

  .

  3

  .

  . .

  Handover Handover.

  IP Handover

  .

  Handover IP

  IP

  IP (MN ) . .

  MIP IP MIP . (.FA( )HA)

  . IP

  .[6] (CoA )

  3 MN CoA .

  MN . FA . MN CoA MN HA

  HA . MN

  CoA FA .

  besteffort

  Qos . .

  Diffserv Qos Intserv . Diffserv

  Intserv

  .

  . MIPv6

  . Qos Macro Mobility MIPv6

  -Micro

 • Mobility Handover .

  Micro-Mobility . F-MIPv6 HMIPv6

  MIPv6 Handover ( pAR . )

  ( nAR ) HA

  MAP ) CN MN

  . HA ( MN

  HMIPv6 Handover

  ( F-HMIPv6 ) Packet loss F-HMIPv6.

  Qos Qos

  .

  nAR Qos

  RSVP .

  .

  RSVP MIP MIP RSVP .

  RSVP HA .

  IP IP RSVP

  . HA MN Qos Handover . . MARSVP [3] MARSVP

  ( BU Ack) . RSVP

  RSVP MARSVP

  .

  RSVP [5] HMIP

  .

  .

  .

 • -2

  Qos 4G

  . [11][10][9][8]. Qos Handover .

  RSVP Diffserv Qos MIP .

  Handover Qos MIPv6 HMIPv6 [12]

  Micro-Mobility . MIP BU Qos hop-by-hop

  . Qos

  . Handover BU

  Handover

  RSVP .

  Qos PATH .

  . .

  .

  RESV .

  . [13] RSVP MRSVP HA

  FA Handover

  . MSPEC [17] PATH MSPEC RESV RSVP

  .

  MRSVP .

  .

  HMRSVP [14]

  Handover MRSVP .

  Handover .

  .

  [15] MRSVP ( CR)

  MIPv6 CoA CA .

  Qos.

  ( Handover ) HI( FBU (BU nAR

  . Qos

 • Qos MARSVP [18] .

  BU RSVP Ack RSVP .

  MIPv6 RSVP MIP Diffserv .

  ( PBMS ) Diffserv Qos PBMS.

  . ( BB )

  Qos Qos

  BB .

  [16] .

  Handover . 4G

  (NSIS )-3

  Qos .

  .

  NSIS[19] IP

  .

  NSIS. (NTLP (

  NSIS

  . NSIS

  TSL UDPTCP TCP .

  [GIST)[20 )NTLP . NSIS

  .

  ( NSIS (NSLP NSIS Hop GIST

  end to end .

  . NAT/FW NSLP Qos NSLP [21]

  Gateway NAT Firewall .

 • Qos [1] [6] . Handover

  Handover . MIPv6

  -F Micro-Mobility HMIPv6 FMIPv6 HMIPv6

  Handover . MIPv6 Handover

  RFC4110 HI Hack

  . FMIPv6 MAP MAP

  . CR AR CR

  . .

  Handover MAP MAP

  CN HA . F-HMIPv6

  . Qos Qos Qos

  Handover Qos

  . ( nAR( ) RMF )

  Qos. Qos Diffserv RMF

  ( MBAC )

  .

  Qos

 • Qos -F HI/Hack

  HMIPv6 Qos . Handover

  . nAR Qos

  Qos Qos

  .

  Qos

  .

  RMF AR. .

  .

  RMF Qos Diffserv ) (

  ( . AC) MBAC

  AR Qos Diffserv end-to-end

  1 .

  : AR RMF.

  Diffserv Qos: Qos . :

  . Qos

  Handover : .

  [1] -1

  RMF 2 policy

  .

  Diffserv Diffserv )Qos . )policy

  .

  Diffserv

  Handover Qos pAR

  Diffserv nAR Handover .

 • [6][1] -2

  .

  Diffserv Best-effort . Qos

  ( 2( )1 )

  . Best-Effort

  (1)

  i

  i

  (2)

  . Diffserv D

  step

  (( )

  )

  AC ( )

  . Handover ( ) i

  RMF .

  .

  ( classi ) RMF( Ti )

  ) . ( )

  Handover )RMF AR Qos

  AR . Handover . :

  ) MAP F-HMIPv6 (

  COA AR .

 • MAP . HA

  LCOA MAP RCOA RCOA prefix LCOA.

  . MAP

  [3] RSVP MIP

  : MN

  . Handover . IP-in-IP

  PATH IP

  . 4 TIQoS Handover QoS

  . TIQoS MN (MIP ) )RSVP )

  CoA Handover MN. . HA CN . MN CN BU/Back

  Round trip Mobility time (1RTT . )MN

  CN PATH RESV.

  . 2RTT TIQos=3RTT

  . TIQos=2RTT .4G TIQos [3]

  2 IEEE802.21 HMIPv6 FMIPv6 patch

  . :

  -1

  -2Handover

  -3 .

  Qos

  . 4

  : AFMIPv6 HMIPv6 .

  : B F-HMIPv6 IP

  Diffserv .

  Qos: C RMF Qos AC

  .

  : D C .

  RMF . D

 • B:Diffserv A : F-HMIPv6 A +

  + B: C

  + C : D

  3 CN 01 .

  ( HA ) AR 11 MN 2 F-HMIPv6

  4 Diffserv Qos. UMTS

  ( 1 . ) (4 )

  BE ( (23 .

  CN Diffserv

  .CNMN .

  CBR CNDSCP

  . . AR AC

  nAR Par 2 8 pAR MN.

  111 51( 61) Handover .

  . . nAR 132% Handover

  [1][6] 3

  6 .

  7 6 D .

  . A Diffserv

  .

  Handover -6. B

  Diffserv

  .

 • C Handover

  1 AC D .

  Handover

  1 A .

  .

  A -6 Handover

  B,C,D Handover

  .

  7 . Handover 3

  Handover BD

  .

  D 111 B .

  AR MN 3

  Handover C. AC

  . Handover A 3

  -6 1 .

  C D 7 . 3

  51 B . nAR MN

  -7 -6 A .

  [1]1 6

 • [1]1 6

  [1]3 7

  [1]3 -7

  ) NSIS (Next Steps In Signaling

  RSVP NSIS . 4G NSIS

  . 4

  NSIS RSVP :

  UDP RSVP:NSIS UDP TCP .

  RSVP : NSIS

  .

 • NSIS: .

  . NSIS :

  RSVP QoS:NSIS . Intserv

  . Qos ( FMIPv6 HMIPv6 (F-HMIPv6 . MIPv6 Handover

  . Qos Diffserv

  [1] Nuno Vasco Lopes, Maria Joo Nicolau,

  Alexandre Santos, AqoS-Enable Solution for

  Mobile Environments, University of Minho,

  Braga4710-057, Portugal.

  [2] Nuno Vasco Lopes, Maria Joo Nicolau

  Alexandr