easycut...4 sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut easycut 2801 cv-, 3200 cv-, 3201 cv-, 3200...

32
EasyCut Hinattavat lautasniittomurskaimet www.krone.de

Upload: others

Post on 15-Aug-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

EasyCutHinattavat lautasniittomurskaimet

www.krone.de

Page 2: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

TuotevalikoimaAmmattimainen ja monipuolinenMenestystä hienoimmalla suunnittelulla

Luotettava teräpalkkiTäyshitsattu, kiilamainen teräpalkki – erinomainen rakenne ja toiminta

CV-teräspiikkimurskainHuippuluokan rehuaKRONE-tehomurskain säädettävällä vastalevyllä varustettuna

CRi-telamurskainErityisesti sinimailaselle ja apilalleKaksi telaa, kaksi voimansiirtoa – tehokkaaseen käsittelyyn

PoikittaiskuljetinHydraulinen karhotinpeltien hallintaKahden karhon yhdistäminen ja sijoittelu vierekkäinKahdesta yksi!Säästä aikaa ja rahaa

Page 3: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

DuoGrip – painopisteripustusjärjestelmäNiittää tasaisella maahan kohdistuvalla paineella koko työleveydeltä

Sivuun asennetulla vetoaisallaPienikokoinen maantiellä, ketterä pellolla

Keskelle asennetulla vetoaisallaNiittää vasemmalta ja oikealtakeskelle asennetun vetoaisan ansiosta

EasyCut 6210 CVKaksi tehokasta niittomurskainyksikköä limittäin sijoiteltuna: työleveys 6,20 mValtava niittoteho, täydellinen niittojälki

Tekniset tiedotTietoja asiakkailleFaktat puhuvat puolestaan

Page 4: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

4

Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut

EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-,

3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina

erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-

sa. Niitä ei tarvitse koskaan nostaa pois

työstä tai peruuttaa.

EasyCut 3210 CV-, 3210 CRi- ja 4013 CV

-malleissa on keskelle asennettu vetoaisa,

joka kääntyy hydraulisesti traktorin va-

semmalle ja oikealle puolelle. Koneet ovat

ihanteellisia suurikokoisille pelloille.

EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-,

3210 CV-, 3600 CV- ja 4013 CV -malleissa

on V-muotoisilla teräspiikeillä varustettu

murskain. Kääntyvien V-piikkien ansiosta

murskaus on tasalaatuista koko työlevey-

deltä.

Niittomurskaimia ammattilaisille –hinattavat KRONE EasyCut -koneet

Hinattavat lautasniittomurskaimet vastaavat moniin eri

tarpeisiin maan, alueen ja toimintatavan mukaan. Laaja

valikoimamme eri versioita antaa asiakkaillemme valinnanvaraa,

joten he voivat valita omiin tarpeisiinsa sopivimman koneen.

Varusteluvaihtoehtoihin kuuluvat muun muassa

V-tyyppinen teräspiikkimurskain täydelle

työleveydelle levittävällä karhokuvulla,

CRi-telamurskain, poikittaiskuljetin

ja hydraulinen karhotinpeltien

hallinta.

Monipuolinen

Soveltuva

Tehokas

Edullinen

Page 5: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

5

EasyCut 2800 CRi, 3200 CRi ja 3210 CRi

murskainteloilla varustettuina. Täysleveät,

nuolenkärkikuviopintaiset telat limittyvät ja

käsittelevät erinomaisesti palkokasveja ja

muita lehteviä kasveja.

Kahdesta yksi – EasyCut 3200 CV, 3201 CV

ja 3210 CV ovat saatavissa poikittaiskuljetti-

mella varustettuina sekä EasyCut 2801 CV,

3200 CV, 3201 CV ja 3210 CV varustettui-

na hydraulisella karhotinpeltien hallinnalla,

jonka avulla kaksi karhoa voidaan yhdistää

toisiinsa tai sijoittaa vierekkäin.

EasyCut 6210 CV – yksi kone, kaksi eril-

listä teräpalkkia. Keskelle asennetulla ve-

toaisalla varustettu tehokas niittomurskain

tuottaa täydellistä niittojälkeä 6,20 metrin

työleveydellä.

Hinattava niittomurskain

Vetoaisa sivussa

Vetoaisa keskellä

CV-teräspiikki-murskain

Poikittais-kulje-tin (lisävaruste)

CRi-tela-murskain

Hydraulinen karho-tin-peltien hallinta (lisävaruste)

EasyCut 2801 CV EasyCut 3200 EasyCut 3200 CV EasyCut 3201 CV EasyCut 3210 CV EasyCut 2800 CRi EasyCut 3200 CRi EasyCut 3210 CRi EasyCut 3600 CV EasyCut 4013 CV Easycut 6210 CV

Page 6: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

6

Satelliittivoimansiirtomekanismi on KRONE-yhtiön kehittämä, ja sitä on käytetty hyvin ko-

kemuksin eri puolilla maailmaa jo vuodesta 1989 alkaen. Vankkatekoiset, jopa 66-ham-

paiset lieriöhammaspyörät tarttuvat toisiinsa tarkasti ja siirtävät käyttövoiman tehokkaasti

alas lautasiin. Koska suurihalkaisijaiset hammaspyörät pyörivät pienikokoisia hitaammin ja

niillä on monihammaskosketus viereisiin hammaspyöriin, niiden käynti on hiljaista ja toi-

minta erittäin tehokasta, mikä tekee niistä todella pitkäikäisiä. Apuhammaspyörät käyttävät

kukin yhtä lautasta, minkä takia niihin kohdistuu vain vähäinen kuormitus. Koska lautaset

on asennettu sivusuunnassa hyvin lähekkäin, terien niittokaistat ovat reunoiltaan reilusti

päällekkäiset ja niittojälki on tarkkaa.

Yksinkertaista ja tehokasta. Osa lautasten

alla olevista hammaspyöristä on asennettu

koteloon epäkeskisesti. Ne irrotetaan pääl-

tä laakereineen, kun taas päävoimansiirron

suuret hammaspyörät irrotetaan sivulta.

EasyCut – ainutlaatuista KRONE-tekniikkaa

KRONE EasyCut -lautasniittokoneiden niittojälki on siistiä ja

tarkkaa. Koteloitu ja täyshitsattu teräpalkki toimii luotettavasti ja

vuodottomasti vielä monien vuosien raskaan käytön jälkeenkin.

Vankkatekoiset, öljykylpyvoidellut lieriöhammaspyörät takaavat

hiljaisen ja luotettavan

käynnin sekä suuren

kuormituskestävyyden.

Kaikissa EasyCut-koneissa

on leveät kannatinjalakset, jotka

suojaavat sekä teräpalkkia että nurmea.

Kaikkien terien pikavaihtomekanismi kuuluu

vakiovarustukseen.

Jatkuvasti voideltu, täyshitsattu ja täysin vuotamaton teräpalkki

Kiilamainen profi iliTarkka niittojälki

Erittäin leveät, karkaistut kannatinjalakset

Ei sisäohjainelementtiäEi vaaraa tukkeumista

Vankkatekoiset lieriöhammaspyörät Tehokas voimansiirtomekanismi

Page 7: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

7

Tukevat ja täysin vuotamattomat KRONE-

teräpalkit on hitsattu edistyksellisellä ro-

botti- ja CNC-tekniikalla, jotta ne edustai-

sivat korkeinta mahdollista laatua. Onhan

teräpalkki kaikkien lautasniittokoneiden

keskeisin rakenneosa.

Älykkäästi suunniteltua teräpalkkia käyte-

tään välittömästi sisemmän niittorummun

takana olevan kulmavaihteen avulla. Ra-

kenne toimii tukkeutumatta päisteissä ja

kiilamaisilla pelloilla.

Tasainen voimanoton nopeus: Voiman-

siirtomekanismi koostuu vetoakseleista

ja vaihteista, jotka siirtävät voiman tehok-

kaasti lautasiin myös tiheää kasvustoa

niitettäessä ja suuria työleveyksiä käy-

tettäessä. Hinattavien EasyCut-koneiden

päävaihteiston pyörimisnopeus vastaa

voimanoton nopeutta 1 000 rpm.

Kiilamaisen teräpalkin ansiosta EasyCut-

niittokoneilla saadaan muita koneita pa-

rempaa niittojälkeä: lyhytsänkistä laitumilla

ja vähän pitempisänkistä pitkäkortista kas-

vustoa niitettäessä. Kiilamainen rakenne li-

sää säätövaihtoehtoja ja laajentaa koneen

käyttömahdollisuuksia vaikeissa käyttö-

olosuhteissa. Etuna on siisti niittojälki ja

tukokseton toiminta. Toinen KRONE-ko-

neiden etu ovat vankat, kaksoislaakeroidut

lieriöhammaspyörät, jotka on sijoitettu

kauas toisistaan, jotta ne kestäisivät suur-

ta ja jatkuvaa kuormitusta. Karkaistut te-

rälaipat pyörivät vankkarakenteisessa ja

paksuseinämäisessä terärungossa, joka

suojaa teriä kaikilta vaurioilta. Käyttäjä voi

keskittyä korjuutyöhön.

Page 8: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

8

Kuluneet teränkiinnitystapit ja kuluvat osat

eivät ole ongelma KRONE EasyCutille,

koska ne voidaan vaihtaa pareittain. Tapit

voidaan haluttaessa vaihtaa pulteiksi.

Erittäin leveät, karkaistusta teräksestä val-

mistetut jalakset on pultattu teräpalkkiin.

Ne liukuvat kevyesti maan pinnalla ja suo-

jaavat niittolautasia ja nurmen pintaa. Saa-

tavissa on korotusjalaksia, jotka lisäävät

leikkuukorkeutta asennuksen mukaan joko

30 mm tai 50 mm. Niiden avulla päästään

yli 80 mm:n sängenpituuteen.

Erinomainen niittojälki: Terät, joiden pituus

on 112 millimetriä, asennetaan vierekkäi-

siin lautasiin niin, että ne ovat vaakatasos-

sa suorassa kulmassa toisiinsa nähden.

Tällä tavalla terien niittokaistoista saadaan

reunoiltaan reilusti päällekkäiset. Väleihin

on hitsattu pysäyttimet, jotka suojaavat te-

räpalkkia vaurioitumiselta ja takaavat erin-

omaisen niittojäljen.

EasyCut – siisti ja tehokas niitto

Kiilamainen EasyCut-teräpalkki on kehitetty vuosikymmeniä

jatkuneen niittokoneiden tuotannon yhteydessä. Kaikkien

KRONE-lautasniittokoneiden suosio perustuu niiden erinomai-

seen suorituskykyyn, verrattomaan kestävyyteen ja ainutlaatui-

siin myyntivaltteihin. EasyCut-niittokoneet täyttävät asiakkaiden

tarpeet. Pikavaihtoterät, satelliittivoimansiirto ja

SafeCut-murtosokkajärjestelmä yksittäisissä

lautasissa ovat vain muutamia

EasyCut-niittokoneiden eduista.

Pikavaihtoterät vakiovarusteena

Vaihdettavat terätapit ja kuluvat osat

Täydet 360 astetta kääntyvät terät

SafeCut – erillinen murtosokkasuojaus jokaiselle lautaselle

Page 9: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

9

Rajoittamaton pyörintä: Terät ovat vapai-

ta pyörimään 360 astetta. Ne ovat kovaa

kulutusta kestäviä, itsepuhdistuvia ja hyvin

suojattuja eivätkä sotkeudu viereisten lau-

tasten teriin.

Erinomainen järjestelmä, joka takaa, ettei

sokkaan kohdistu kuormaa käytön aikana:

Laakeriyksikkö on lukittu pultin ja kahden

puristusruuvin avulla. Näin sokkien mate-

riaali ei väsy. Sokat murtuvat pitkän käyt-

töajan jälkeenkin vasta, kun suunniteltu

kuormitustaso saavutetaan.

Iskun hetki: Sokka murtuu. Tämä katkaisee

voimansiirron ja pysäyttää lautasen, joka

nousee 15 mm ylöspäin. Näin eliminoidaan

törmäysvaara, eikä viereinen lautanen pää-

se vaurioitumaan.

SafeCut: Uusi vakiovarusteena oleva lau-

tasten murtosokkajärjestelmä tuo ainutlaa-

tuista suojaa ja käyttövarmuutta EasyCut-

koneisiin.

Seuraavanlainen tilanne on tuttu kaikille

viljelijöille – lautanen törmää kiveen, vau-

rioituu ja joudutaan korjaamaan. KRONE

SafeCut tarjoaa parhaan mahdollisen suo-

jan. Se ei siirrä koko törmäyksen voimaa

lieriöhammaspyöriin. Sen sijaan sokka

murtuu, kun järjestelmässä on hetkellistä

ylikuormitusta. Hammasratasakseli jatkaa

pyörimistään, vetää kyseessä olevan lau-

tasen ylös ja siirtää sen pois vaaravyöhyk-

keeltä, viereisten lautasten liikkuma-alu-

eelta. Näin SafeCut estää hammasrattaita

ja lautasia vaurioitumasta.

Page 10: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

10

Teräpalkilla ja murskaimella on sama

vaihteisto, johon kytketään myös kaksi-

nopeuksinen mekaaninen CV-murskaimen

vaihteisto (600 rpm ja 900 rpm).

Raskaaseen käyttöön: EasyCut 3201 CV-

ja 3600 CV -malleissa on erittäin raskasta

kuormitusta kestävä voimansiirtomeka-

nismi teräpalkkia ja murskaimen roottoria

varten. Jäähdytinlamellien ansiosta öljyn

lämpötila pysyy alhaisena, joten kone

toimii luotettavasti tiheitäkin kasvustoja

käsiteltäessä.

Suurella teholla laadukasta rehua: Murs-

kaimen halkaisijaltaan 64-senttinen rootto-

ri takaa hyvän suorituskyvyn ja erinomai-

sen murskaustuloksen. Murskaustehoa

voidaan säätää portaattomasti vastalevyn

avulla.

CV-teräspiikkimurskainKääntyvät V-muotoiset teräspiikit tuottavat laadukasta rehua

Heinän- ja tuorerehunkorjuussa tehokkuus ja laatu ovat tär-

keimpiä tekijöitä. V-muotoisin teräspiikein varustettu, tehokas

KRONE CV -niittomurskain murskaa niitetyn kasvuston tasai-

sesti koko työleveydeltä, jolloin kasvimateriaalin kuivuminen

nopeutuu, pellolla kulkemisen tarve vähenee ja valmistettavasta

rehusta tulee mahdollisimman laadukasta.

Järeä piikkiroottori, halkaisija 640 mm

Vapaasti kääntyvät teräspiikit – voit keskittyä korjuutyöhön

Portaattomasti säädettävä vastalevy

Mekaaninen vaihteisto, kierrosluvut 600 ja 900 rpm

Säädettävä, täydel-le työleveydelle levittävä karhokupu

64 cm

Page 11: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

11

Murskausta koko leveydeltä: V-muotoisilla teräspiikeillä ja vastalevyllä varustettu murskain

toimii koko työleveydeltä ja takaa tasaisen materiaalivirran koko leveydellä ja tietenkin

ihanteellisen murskaustuloksen. Lisäksi ohjainlevyt vievät kasvimateriaalin levitettäväksi

koko leveydeltä, mikä nopeuttaa kuivumista.

Suuri joustavuus: Lisävarusteina saata-

vissa olevissa ohjainlevyissä on tappi-

reikä-kulmansäätöjärjestelmä. Voit valita

kapean karhon kostealla ja pehmeällä pel-

lolla työskenneltäessä ja leveän karhon, jos

tärkeintä on kasvuston nopea kuivuminen.

Leveät vai kapeat karhot:

Tieteellinen tutkimus on osoittanut, että

niitetyn kasvuston levittäminen tehostaa

käymisprosessia ja parantaa rehun laatua

merkittävästi. Samalla kun karhokuvulla

varustettu kone levittää niitetyn kasvuston

leveälle alueelle, se tuottaa myös kevyitä

ja ilmavia karhoja, mikä poistaa vähintään

yhden pöyhintäkerran tarpeen sekä lisää

maidontuotantoa ja vähentää lisärehujen

tarvetta.

Page 12: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

12

Murskausta koko leveydeltä: Täysleveät CRi-telat murskaavat niitetyn materiaalin tasai-

sesti koko työleveydeltä. Telavälin ja puristuksen portaattoman säädön ansiosta murskain

on helppo mukauttaa kulloiseenkin satomäärään ja kasvilajiin. Polyuretaanipäällyste antaa

pysyvän suojan hankaumia ja kulumista vastaan.

Halkaisijaltaan 250-millimetriset CRi-telat

kuljettavat materiaalivirtaa tasaisesti ja

häiriöttömästi, mutta niiden tehontarve on

pieni.

CRi-telamurskain Paras murskain apilan korjuuseen

Hauraat ja leveälehtiset kasvit, kuten sinimailanen ja apila,

voidaan murskata parhaiten lomittaisilla KRONE CRi-murskain-

teloilla. Sinimailasen korjuussa käytetään yleensä tätä nuolen-

kärkikuviopintaisilla teloilla varustettua murskainta, koska se

käsittelee hauraita lehtiä säästävästi, mutta litistää varret, jotta

ne kuivuvat nopeammin ja tasaisemmin.

25 cm Ø!

CRi-telamurskain Paras murskain apilan korjuuseen

Tasainen materiaalivirtaus halkaisijaltaan 25-senttisen roottorin avulla

Pitkä käyttöikä polyuretaa-nipäällysteen ansiosta

Suuri läpimenoteho erillisen telavedon ansiosta

Tasainen murskaus nuolen-kärkikuviopintaisilla teloilla

Page 13: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

13

Nälkäinen: Suurihalkaisijaiset, nuolenkär-

kikuviopintaiset murskaintelat puristavat,

hiertävät ja murskaavat niitetyn materiaalin

erittäin tehokkaasti.

Tasainen veto: Telamurskaimen käyttövoi-

ma kulkee suoraan ja luistamatta vaihteis-

tojen kautta. Alatelaa liikuttavat rattaat on

integroitu teräpalkin vaihteistoon, joka on

vasemman niittorummun takana.

Kaksi telaa, kaksi vaihteistoa. Ylätelaa

pyörittää teräpalkin oikeassa päässä oleva

erillinen vaihteisto. Ylätela pyörii alatelan

kanssa samalla nopeudella.

Palkokasvit ja yrtit edellyttävät erilaista

murskauskäsittelyä kuin heinäkasvit. Kos-

ka CRi-telamurskain käsittelee lehteviä

kasveja säästävästi, se hajottaa kasveja

vähemmän kuin piikkiroottori. Paljon ar-

vokasta proteiinia sisältävät hauraat kasvit

jäävät tällöin ehjiksi, ja tilalla kasvatetun

rehun ravintoarvo pystytään näin säilyttä-

mään parhaiten. Kasvien levittäminen no-

peuttaa niiden kuivumista. Lisävarusteena

saatavissa oleva CRi-murskainmalli täy-

dentää KRONE-niittokonevalikoimaa, jotta

jokaisen maatilan tarpeisiin olisi saatavissa

sopiva kone.

25 cm Ø!

Page 14: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

14

Koneissa, jotka on varustettu poikittais-

kuljettimella, V-muotoiset teräspiikit eivät

vain murskaa kasvimateriaalia vaan myös

syöttävät sen kuljetinhihnalle. Osa piikeistä

on ”suljettuja”, jotta niiden heittoteho pa-

ranisi.

Hävikkiä ei hyväksytä: Kaikissa poikittais-

kuljettimella varustetuissa hinattavissa

EasyCut CV lautasmurskainmalleissa on

V-piikkimurskaimen alla sijaitseva pohja-

levy, joka kerää joka korren karhoon siir-

rettäväksi.

Poikittaiskuljetin ja CRi-murskaintelat ovat

ihanteellinen yhdistelmä sinimailasen kä-

sittelyyn silloin, kun materiaalia ei käänne-

tä tai koota karhoiksi. Materiaali putoaa te-

loilta kuljettimelle, joka syöttää sen koneen

sivulle ilman hävikkiä.

Lisävarusteena poikittaiskuljetinKahdesta yksi!

Hinattavat EasyCut 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi-, 3210 CV- ja

3600 CV -mallit yhdistävät kolme työvaihetta. Ne niittävät ja murs-

kaavat kasvit ja kokoavat ne samalla karhoiksi hydraulisen poikit-

taiskuljettimen ansiosta. Nämä mallit säästävät aikaa, parantavat

työtehoa, vähentävät työvaiheita ja maaperän tiivistymisen vaaraa

ja tuottavat siistiä rehua.

Erillinen hydraulinen voimansiirto

Portaattomasti säädettävä levitysleveys

Kuljettimen automaattinen pysäyttäminen ja käynnistäminen sen noston ja laskemisen aikana

Materiaalivirtaa parantava murskaimen pohjalevy

Page 15: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

15

Tukokseton järjestelmä: 900 millimetrin kuljetinhihnassa on hitsatut poikkielementit, jotka

varmistavat tasaisen materiaalivirran ja tiheiden kasvustojen nopean niiton. Ne myös

muodostavat tasalaatuisia karhoja perässä seuraavan korjuukoneen poimittaviksi.

Tehokkaan hydraulimoottorin ja portaatto-

masti säädettävän kuljettimen nopeuden

avulla voit valita karhon leveyden perässä

tulevalle korjuukoneelle sopivaksi.

Moottori pysähtyy automaattisesti, kun

kuljetinhihna nousee ylös, ja käynnistyy

uudelleen, kun hihna laskeutuu takaisin

työasentoon.

Poikittaiskuljettimella varustetut hinattavat

EasyCut-niittomurskaimet sopivat moniin

eri tarkoituksiin. Monikäyttöisillä koneilla

voi tuottaa leveitä ja kompakteja yksittäi-

siä karhoja, siirtää materiaalin olemassa

olevaan karhoon tai tehdä uuden karhon

jo tehdyn vierelle niin, että perässä tuleva

korjuukone voi poimia molemmat karhot

helposti. Poikittaiskuljetin syöttää kasvi-

materiaalin karhoon materiaalin kosket-

tamatta maata. Näin saadaan puhdasta

rehua ilman hävikkiä.

Page 16: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

16

Tukevat palkit kannattavat poikittaiskulje-

tinta ja takaavat parhaan vakauden raskas-

ta materiaalia käsiteltäessä sekä epätasai-

silla pelloilla ja rinteissä. Palkit siirtävät

yksikön ylös pois tieltä, kun niittomurskain

tuottaa yksittäisiä tai leveitä karhoja.

Ihanteellinen järjestelmä: Yksitoiminen sy-

linteri nostaa poikittaiskuljettimen pois, jol-

loin se kytkeytyy pois päältä. Kun se laske-

taan takaisin työhön, se käynnistyy jälleen.

Käyttömukavuus: Käyttäjä voi muuttaa

kuljetinhihnan nopeutta kätevästi ohjaa-

mosta käsin potentiometrin avulla. Se sää-

tää materiaalin heittoa ja sijoitusta olemas-

sa olevan karhon päälle tai viereen.

EasyCut 32 CV- ja 32 CRi -yhdistelmät

tuottavat kaksoiskarhon yhdellä ajoker-

ralla. Poikittaiskuljetin vie materiaalin joko

etuyksikön tuottamaan karhoon tai sen

viereen. Pöyhintä ja karhotus jäävät pois.

Yhdistelmän käyttö parantaa työtehoa ja

säästää aikaa ja rahaa. Kahden karhon

yhdistäminen on siis hyödyllistä, mikä te-

kee poikittaiskuljettimeen sijoittamisesta

perusteltua.

Page 17: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

17

Pitkät, kääntyvät karhotinpellit muodosta-

vat täydellisiä kaksoiskarhoja tihentämällä

kasvimateriaalin virtausta ja muodostamal-

la karhon siististi sivuun. Pellit muodosta-

vat ilmavia kaksoiskarhoja, jotka noukin

voi poimia helposti.

Molemmat karhotinpellit ovat portaatto-

masti säädettäviä. Niitä ohjaavat yhteinen

kytkentäjärjestelmä ja kaksitoiminen hyd-

raulisylinteri, joka synkronoi toiminnan va-

semmalle tai oikealle.

Karhotinpellit kääntyvät vasempaan tai

oikeaan, ja vetoaisa kääntyy työ- tai kul-

jetusasentoon. Käyttäjä valitsee yksittäiset

toiminnot sähköisellä ohjausyksiköllä.

Uusi, kilpailukykyinen tapa tehdä karhoja:

Hinattavat EasyCut 2801 CV-, 3200 CV- ja

3201 CV lautasniittomurskaimet ovat saa-

tavissa varustettuina pitkillä hydraulisilla

karhotinpelleillä, jotka kaventavat materi-

aalivirtaa ja tekevät siitä kulloisenkin kul-

man mukaan karhon joko vasemmalle tai

oikealle puolelle. EasyCut 2801 CV -ko-

neen tuottamat kaksoiskarhot on helppo

poimia 3,00 metriä leveällä noukkimella

(esim. KRONE BiG X). EasyCut 3200 CV-,

3201 CV- ja 3210 CV -mallien tuottamat

kaksoiskarhot taas sopivat 3,80 metriä le-

veälle noukkimelle.

Page 18: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

18

Säädettävien kierrejousien avulla voi mer-

kittävästi säädellä maahan kohdistuvaa

painetta, joten kone mukautuu nopeasti

ja täydellisesti kaikkiin käyttöolosuhteisiin.

Järjestelmässä on laaja valikoima asetuk-

sia, ja sitä on helppo käsitellä.

Hyvin tasapainossa oleva vedettävä kone,

joka on ripustettu painopisteestään, saa

aikaan parempilaatuista niittojälkeä.

DuoGrip-järjestelmä varmistaa, että ko-

neen vetäminen on helppoa ja rehu py-

syy puhtaana. Järjestelmä suojaa nurmen

pintaa pitämällä paineen tasaisena koko

leveydeltä.

DuoGrip: Suuntaisvivustot jakavat koneen

kuormituksen. Painopisteestään ripustet-

tua konetta ohjaa vivusto sen kummallakin

puolella. DuoGrip-järjestelmä vaimentaa

sivuttaiskuormituksen, vähentää painopis-

tejärjestelmän rasitusta ja tukevoittaa ko-

neen rakennetta.

DuoGripÄlykäs kytkentäjärjestelmä – ainutlaatuista KRONE-suunnittelua

Laadukkaan rehun valmistuksessa erinomainen niittojälki

on tärkeä tekijä. Niittokoneen rakenne sekä sen ripustus- ja

ohjausmekanismi vaikuttavat niittojälkeen. KRONE DuoGrip

ei vain ripusta yksikköä painopisteestä vaan antaa myös

sivustatukea. Järjestelmä ylläpitää painetta koko työleveydellä

ja mahdollistaa erinomaisen vakauden, kevyen painon ja

ihanteellisen sivustaohjauksen.

Kaksoisrunkoon ripustettu hinattava niittomurskainyksikkö

DuoGrip: PainopisteripustusjärjestelmäLisätty sivustaohjaus

Tasainen maahan kohdistuva paine koko työleveydellä

Nopeasti reagoivat jouset tarkkaan pinnan seurantaan

Portaaton maahan kohdistuvan paineen säätö

Page 19: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

19

Nopea- ja helppokäyttöinen: Niittokorkeus

säädetään vivusta. EasyCut 2801 CV- ja

EasyCut 3201 CV -malleihin on saatavissa

lisävarusteena hydraulisylinteri, joka kallis-

taa yksikköä sen ylittäessä uria tai painan-

teita.

Mukautuva: Kaksoisrunkoon kiinnitetty

niittomurskainyksikkö liikkuu ylös ja alas,

joten se välttää esteet ja seuraa maanpin-

nan muotoja. Järjestelmän reaktioita sää-

telee jousitus. Mitä suurempi jousien kireys

on, sitä enemmän järjestelmä reagoi.

Teräpalkin kummassakin päässä on paljon

kääntymistilaa, minkä ansiosta kone so-

peutuu kaikkiin maaperän muotoihin. Kak-

soisrungossa riippuva niittoyksikkö seuraa

maanpintaa tarkasti, tuottaa puhdasta re-

hua ja suojaa nurmen pintaa.

DuoGrip on kaksipisteinen kytkentäjärjes-

telmä, jossa hinattava niittomurskain riip-

puu kaksoisrungossa. DuoGrip-järjestelmä

yhdistää erinomaisen vakauden kevyeen

painoon ja hyvään sivustaohjaukseen pi-

tämällä yksikön täsmälleen painopistees-

sään. Etuina ovat siisti niittojälki, ihanteel-

linen mukautuminen maanperän muotoihin

epätasaisessa maastossa, pitkäikäisyys,

helppovetoisuus, vähentynyt sivuttaisra-

situs ja taloudellisempi polttoaineen kulu-

tus. Hinattavat EasyCut-koneet tehostavat

toimintaasi ja korjuutyötäsi. Ne tuottavat

huippulaatuista rehua ja suojaavat nurmen

pintaa.

Page 20: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

20

Soveltuva: Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetun EasyCut 3200 -mallin V-muotoinen

runko on vankka ja pienikokoinen, mutta silti niin korkea, että niittokoneella on runsaasti

liikevaraa. Painopisteripustettua yksikköä ohjaavien sivuttaisten varsien ja korkean run-

gon ansiosta teräpalkki liikkuu ylös ja alas suuressa kulmassa, joten se välttää esteet ja

niittää siististi epätasaisessakin maastossa. Yksikään korsi ei joudu hukkaan. Vetoakselit

siirtävät voiman järeään kulmavaihteeseen, joka on sisemmän niittorummun takana.

Ihanteellinen niittokorkeus: Niittokorke-

utta voi säätää säätöruuvin avulla. Kone

on helppo säätää nopeasti kulloisiinkin

käyttöolosuhteisiin sopivaksi. Teräpalkin

maahan kohdistamaa painetta säädetään

kiristämällä kierrejousia.

Sivuun asennettu vetoaisa, ei murskainta EasyCut 3200

Etsitkö tehokasta hinattavaa murskaimetonta niittokonetta,

jonka työleveys on kolmen metrin luokkaa? Silloin DuoGrip-

painopisteripustuksella varustettu KRONE EasyCut 3200 sopii

tarpeeseesi. Koneen etuina ovat hyvin vähäinen tehontarve,

erinomainen vakaus, runsas lisävarustevalikoima ja erinomainen

käyttömukavuus.

Helppovetoinen

Ihanteellinen pienitehoisten traktorien yhteydessä: help-povetoinen ja pienikokoinen, vähentää taka-akseliin kohdistuvaa kuormitusta

Kääntövaihteisto kätevä ympäri niitettäessä Kääntyy paikallaan

DuoGrip-painopisteripustus

Vankka V-runko

Korkeudensäätö kätevästi kammella

Page 21: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

21

Helposti ohjattava: Sivuun asennetulla ve-

toaisalla ja kääntövaihteistolla varustettu

yksikkö ulottuu jokaiseen pellonkulmaan.

Vetopää kiinnitetään korkeussäädöllä va-

rustettuihin traktorin vetovarsiin. Tosin jois-

sakin maissa suositaan alakytkentää.

Helppo huoltaa: Suojuksen etuosa kääntyy

ylös, jotta teräpalkin puhdistaminen ja te-

rien vaihtaminen olisi helppoa. Rakenteen

ansiosta teräpalkki ja terät ovat hyvin help-

popääsyisiä.

Kätevän pienikokoinen: Kuljetusta varten

EasyCut 3200 käännetään keskelle trakto-

rin taakse. Kuljetusleveys on alle 3,00 met-

riä, maavaraa on runsaasti, ja enimmäisno-

peus on 40 km/h. Kone on helppo siirtää

työkohteesta toiseen nopeasti.

Murskaimeton, hinattava EasyCut 3200

-niittokone on tehokas ja helppovetoinen,

ja siinä on monia innovatiivisia ominaisuuk-

sia, kuten ainutlaatuinen SafeCut-suojaus-

järjestelmä. Koneen käyttömukavuus on

erinomainen myös pienitehoista traktoria

käytettäessä. Toisin kuin nostolaitesovit-

teinen versio, hinattu versio ei hyödynnä

traktorin hydrauliikkaa eikä kuormita trak-

torin taka-akselia. Koneen kuljetuskorkeus

on huomattavasti pienempi. Kone onkin

turvallisempi rinteissä työskenneltäessä

ja ajettaessa nopeasti kaarteissa. Koska

EasyCut 3200 -koneen kuljetusleveys on

3,00 metriä, konetta voi kuljettaa kaikilla

yleisillä teillä.

Page 22: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

22

Hinattavat EasyCut -niittomurskaimet,

joissa on sivuun asennettu vetoaisa, ovat

tehokkaita koneita, jotka ovat osoittaneet

kykynsä ympäri maailmaa. Pienikokoisissa

niittomurskaimissa on vankka kaksoisrun-

ko ja sivuun asennettu vetoaisa, joka mah-

dollistaa tehokkaan niiton myös ympäri

niitettäessä. Ne edustavat edistyneintä

niittokoneteknologiaa.

Kääntövaihteiston ansiosta päävetoakseli

ei rasitu kaarteissa, mikä pidentää voiman-

siirron käyttöikää. Lisäksi vaihteiston vään-

tövoima auttaa vaimentamaan sivuttaisra-

situsta ja varmistaa hiljaisen kulun ja hyvän

tarkkuuden.

Vakaa: Kun koneet toimivat pehmeäl-

lä maaperällä ja rinteissä, ne liikkuvat

15.0/55-17/10-renkailla. Kulun keveys

suojaa nurmen pintaa. Renkaat on asen-

nettu 3 asteen kulmaan, joten ne pyörivät

tehokkaasti oikeaan suuntaan ja ohjaavat

koko koneen kulkemaan suorassa.

Sivuun asennettu vetoaisa ja murskainEasyCut 2801 CV, 2800 CRi, 3200 CV, 3201 CV, 3200 CRi, 3600 CV

Hinattavat EasyCut -niittomurskaimet, joissa on sivuun asennettu

vetoaisa, ovat tehokkaita koneita, jotka ovat osoittaneet kykynsä

ympäri maailmaa. Pienikokoisissa niittomurskaimissa on vankka

kaksoisrunko ja sivuun asennettu vetoaisa, joka mahdollistaa

tehokkaan niiton myös ympäri niitettäessä. Ne edustavat

edistyneintä niittokoneteknologiaa.

Pienikokoinen

Erittäin ketteräKääntökulma yli 90°

Ihanteellinen ympäri niitettäessä Kääntyy paikallaan

DuoGrip-painopisteripustus

EasyCut 3600 CV: kuljetus-leveys noin 3,40 metriä

Page 23: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

23

Mukava ja nopea: Käyttäjä kääntää ko-

neen hydraulisesti työ- tai kuljetusasen-

toon traktorin ohjaamosta käsin. Sylinteri

on asetettavissa useisiin eri asentoihin,

joten vetävän traktorin koko työleveyttä

voidaan hyödyntää.

Runsas maavara: Yksitoimiset sylinterit

nostavat kaksoisrungon ja niittoyksikön

ylös maantiekuljetusta varten ja karhoja

ylitettäessä. Hana lukitsee sylinterit maan-

tiekuljetuksen ajaksi.

Nopeus 40 km/h: EasyCut 2800 CV/CRi-,

3200 CV/CRi- ja 3201 CV -koneiden kul-

jettamiseen yleisillä teillä ei tarvita mitään

erikoislupaa, sillä niiden kuljetusleveys on

alle 3,00 metriä.

Maksimaalista niittotehoa – avattaessa

pelto, käännyttäessä päisteissä, liikutta-

essa kaarteissa ja kulmissa. Hinattavaa

EasyCut-lautasniittomurskainta, jossa

on sivuun asennettu vetoaisa ja kääntö-

vaihteisto, voi käyttää ympäri niitettäessä

nostamatta konetta pois työstä, peruutta-

matta ja pysähtymättä. Lyhyen vetoaisan

ansiosta nämä lautasniittomurskaimet

ovat erittäin pienikokoisia ja helppovetoi-

sia. Ne ovat osoittautuneet myös harvinai-

sen tehokkaiksi pienillä pelloilla ja seuraa-

vat traktoria tarkasti. Kehityksen kärkeä

edustavat KRONE-lautasniittomurskaimet

kulkevat aina traktorin oikealla puolella.

Page 24: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

24

Tehokkuuden takaa kääntövaihteisto, jon-

ka ansiosta niitto on mahdollista vasem-

malta ja oikealta sekä kääntymisen aikana.

Ratkaisu on ihanteellinen tehokkuuden

maksimoimisen kannalta. Traktorin ja vaih-

teiston etäisyys pysyy aina samana, mikä

pidentää voimansiirron käyttöikää.

Hyödyllinen: Tukijalka taittuu alas ja takaa,

että kone seisoo tukevasti paikallaan. Voi-

mansiirtoakselia ja kaikkia hydrauliletkuja

säilytetään kätevissä pidikkeissä. Sivuttain

liikkuva vetolaite helpottaa koneen kiinnit-

tämistä traktoriin.

Puolen vaihtaminen sujuu helposti ja kä-

tevästi kuljettajan paikalta. Kaksitoiminen

hydraulisylinteri siirtää koneen toiselle

puolelle edestakaista työtapaa varten ja

kääntää sen keskelle traktorin taakse kul-

jetusasentoon.

Keskelle asennettu vetoaisa ja murskainEasyCut 3210 CV, 3210 CRi, 4013 CV

Suuritehoiset hinattavat KRONE EasyCut 3210 CV-, 3210

CRi- ja 4013 CV lautasniittomurskaimet niittävät 3,14 metrin ja

4,00 metrin leveydeltä. Vetoaisa on kiinnitetty keskelle, minkä

ansiosta koneet ovat ihanteellisia edestakaisin ajettaessa.

Molemmissa yksiköissä on murskain

vakiovarusteena. Kaikissa keskelle

asennetulla vetoaisalla varustetuissa

versioissa on täysleveä CV- tai

CRi-murskain.

Niitto vasemmalta ja oikealta

Ihanteellinen ajettaessa edestakaisin

Erittäin ketterä kääntövaihteiston ansiosta

DuoGrip-painopisteripustus

EasyCut 4013 CV: kuljetusleveys 3,86 m

Page 25: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

25

Hihnaton voimansiirto varmistaa, että

käyttövoima virtaa tasaisesti teräpalkkiin ja

murskaimeen vaihteistojen ja vetoakselien

kautta – kahden kääntövaihteiston ansi-

osta. Ylikuormituksen vaarasta ei tarvitse

olla huolissaan, koska voimansiirrossa on

sisäänrakennettu ylikuormitussuoja.

Nopea: Laite nousee ja kääntyy hydrauli-

sesti keskelle maantiekuljetuksia varten.

Maavaraa on riittävästi syvienkin ajourien

ja karhojen ylittämisen varalta.

Pellolta toiselle nopeudella 40 km/h:

EasyCut 3210 CV ja CRi kulkevat keskel-

lä traktorin takana. Niiden kuljettamiseen

yleisillä teillä ei tarvita mitään erikoislupaa,

sillä kuljetusleveys on 3,00 metriä.

Hinattavat EasyCut 3210 CV- ja CRi-

lautasniittomurskaimet ovat osoittaneet

erinomaisen kykynsä pelloilla ympäri

maailmaa – sekä yksin että yhdessä etu-

nostolaitteeseen kytketyn koneen kanssa.

Keskelle asennetun kääntyvän vetoaisan

ansiosta niittäminen kumpaankin suuntaan

on mahdollista.

Työt voi aloittaa pellon toisesta päästä ja

edetä aina toiseen päähän. Rehusta tulee

laadultaan ja kuiva-ainesisällöltään tasais-

ta. Käytössä on koko työleveys myös etu-

nostolaitteeseen kytkettyä konetta käytet-

täessä. Lisäksi pellolla mahdollisesti olevat

eläimet eivät jää saarroksiin, vaan niiden

on helppo poistua pellon sivusta.

Page 26: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

26

Erinomainen maanpinnan seuraamiskyky

– kaksi limittäistä teräpalkkia, ei yhtä koko

leveyden kattavaa. Molemmat yksiköt toi-

mivat erillään toisistaan ja seuraavat kaik-

kia maanpinnan muotoja. EasyCut 6210

CV on kone laadukkaan rehun tuottami-

seen.

Siisti niittojälki: Portaittain sovitetut te-

räpalkit ja limittäiset terät varmistavat

parhaan niittojäljen sekä epätasaisessa

maastossa että kaarteissa.

DuoGrip: Kumpikin niittoyksikkö on ripus-

tettu painopisteestään kaksoisrunkoon.

Maahan kohdistuva paine pysyy tasaisena

koko työleveydellä. Painetta hallitaan jou-

sia säätämällä.

Paras tehokkuus – kaksi niittomurskainta samassa koneessaEasyCut 6210 CV

Keskellä oleva vetoaisa

ja 6,20 metrin työleveys

tekevät EasyCut 6210 CV

mallista yhden markkinoiden

tehokkaimmista hinattavista

niittomurskaimista. Se erottuu

muista koneista paremmalla tehokkuudellaan,

erinomaisella vakaudellaan sekä laajalla

lisävarustevalikoimallaan ja hyvällä

käyttömukavuudellaan. Tehokas CV-niittomurskain

tuottaa huippuluokan rehua.

Keskellä oleva vetoaisa kääntää koneen kummallekin puolelle

KääntövaihteistoValtava kiertoalue

Kaksi teräpalkkiaErinomainen maanpinnan seuraamiskyky

CV-teräspiikkimurskainKaksi nopeutta: 600 ja 900 rpm

Säädettävät, täydelle työleveydelle levittävät karhokuvut

Page 27: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

27

Paras tehokkuus – kaksi niittomurskainta samassa koneessaEasyCut 6210 CV

Korkeudensäätö on nopeaa ja vaivatonta –

kiitos kampien, jotka asettavat niittokorke-

uden portaattomasti ja erikseen kumpaan-

kin yksikköön.

Huippuluokan rehua: Tehokas murskain-

roottori kääntyvine V-muotoisine teräs-

piikkeineen ja mekaanisine vaihteistoineen

murskaa rehun koko työleveydeltä nope-

udella 600 tai 900 kierrosta minuutissa.

Lisävarusteina saatavissa olevat ohjaimet

vievät kasvimateriaalia levitettäväksi koko

leveydelle ja nopeuttavat siten kuivumista.

Oikeaan, vasempaan: Keskelle

asennettu vetoaisa kääntyy hydraulisesti

traktorin kummallekin sivulle. Vetoaisan

kaksitoiminen sylinteri on luotettava

vaikeimmissakin olosuhteissa.

Sinun valintasi – EasyCut 6210 CV niittää

traktorin oikealla tai vasemmalla puolel-

la. Käännä vain vetoaisa toiselle puolelle

kääntyessäsi päisteessä ja jatka niittoa

edellisen niittokaistan vierestä vastakkai-

seen suuntaan. Traktori ei kulje käsittele-

mättömien kasvien keskellä, mikä takaa

siistin ja hävikittömän työtuloksen. Voit

käyttää konetta aina koko kapasiteetiltaan

ja yhdessä etunostolaitteeseen kytketyn

niittokoneen kanssa koko leveydeltään.

Viettävillä pelloilla traktorin on mahdollista

kulkea aina ylärinteen puolella.

Page 28: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

28

Paikallaan kääntyvä: Vetopään yläraken-

teessa oleva kääntövaihteisto (1 000 rpm)

mahdollistaa 90 asteen käännökset ja

suuremmat kulmat samaan aikaan, kun

päävetoakseli ei liiku. Käyttövoima siirtyy

värähtelemättä teräpalkkiin.

Suora voimansiirto: Vaihteistojen sijain-

ti mahdollistaa lyhyet vetoakselit. Tämän

ansiosta voimansiirto on värähtelemätön ja

kuluminen on vähäistä.

Kevyt kulku ja helppovetoisuus: EasyCut

6210 CV -mallissa on vakiovarusteena

suurikokoiset pyörät ja 500/45-22.5-ren-

kaat. Ne ovat osoittautuneet parhaaksi

ratkaisuksi pehmeässä maastossa.

Täydellinen ratkaisuEasyCut 6210 CV

Tekniikan kärkeä edustavan EasyCut 6210 CV -lautasniittomurskai-

men etuja ovat toimivuus, helppokäyttöisyys ja käyttömukavuus.

Kone sopii tehokkaille vakiotraktoreille. Se on menestynyt loistavasti

urakointikäytössä. Vahvan kaksoisrungon varaan rakentuva tehokas

niittomurskain kulkee leveillä renkailla. Se on kone, joka täyttää

poikkeuksellisen kovatkin vaatimukset.

DuoGrip-painopisteripustus

Portaaton maahan kohdistuvan paineen säätö

Vipusäätöinen työkorkeus

Pikavaihtoterät vakiovarusteena

Suuret 500/45-22.5-renkaat niittoon

Page 29: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

29

Suuri työleveys, pieni kuljetusleveys: Ko-

neen voi siirtää työasennosta kuljetus-

asentoon tai päinvastoin vain muutamassa

sekunnissa. Traktorista ei tarvitse poistua.

Rungon ja hydraulisylinterin hallitsemiseen

ei tarvita monimutkaista järjestelmää. Te-

hokkaan niittomurskaimen kuljetusleveys

on 2,99 m ja rengaskoko 15.0/55-17, joten

sen kuljettamiseen yleisillä teillä ei tarvita

mitään erikoislupaa.

Aika on rahaa. Urakoitsijoille ei ole merki-

tystä vain tehokkuudella vaan myös maan-

tiekuljetuksiin kuluvalla ajalla. EasyCut

6210 CV on nopea kone, jonka kuljetusno-

peus on 40 km/h. Vankka alusta, ilmajarrut

ja suurikokoiset pyörät merkitsevät erin-

omaista liikenneturvallisuutta ja käyttömu-

kavuutta. Suuret varoituspaneelit ja valot

lisäävät turvallisuutta päivin ja öin.

Page 30: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

30

Tässä esitetyt kuvat, mitat ja painot eivät välttämättä vastaa vakiomalleja, ja ne voivat muuttua.

Tekniset tiedotHinattavat lautasniittomurskaimet

EasyCut 2801 CV EasyCut 2800 CRi EasyCut 3200 EasyCut 3200 CV EasyCut 3201 CV EasyCut 3200 CRi EasyCut 3210 CV EasyCut 3210 CRi EasyCut 3600 CV EasyCut 4013 CV EasyCut 6210 CV

Vetoaisa kiinnitys sivulle kiinnitys sivulle kiinnitys sivulle kiinnitys sivulle kiinnitys sivulle kiinnitys sivulle kiinnitys keskelle kiinnitys keskelle kiinnitys sivulle kiinnitys keskelle kiinnitys keskelle

Työleveys noin mm 2.710 2.710 3.140 3.140 3.140 3.140 3.140 3.140 3.550 4.000 6.200

Kuljetusleveys noin mm 2.565 2.565 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.410 3.860 2.990

Lautasten määrä 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 10

Niittorumpujen määrä 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4

SafeCut Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste

Pikavaihtoterät Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste

Pultatut terät Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Korotusjalakset Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Murskain V-teräspiikit Kuviopintaiset telat – V-teräspiikit V-teräspiikit Kuviopintaiset telat V-teräspiikit Kuviopintaiset telat V-teräspiikit V-teräspiikit V-teräspiikit

Roottorin halkaisija mm 642 – – 642 642 – 642 – 642 642 642

Telan halkaisija mm – 2 x 250 – – – 2 x 250 – 2 x 250 – – –

Murskaimen nopeus rpm 600/900 850 – 600/900 600/900 850 600/900 850 600/900 600/900 600/900

Murskaimen leveys mm 2.050 2.050 – 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.900 2.500 2 x 2.500

Ohjainlevyt materiaalin levittämiseksi koko työleveydelle Lisävaruste – – Lisävaruste Lisävaruste – Lisävaruste – Lisävaruste – Lisävaruste

Poikittaiskuljetin – – – Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste – Lisävaruste – –

Hydraulikäyttöiset karhotinpellit Lisävaruste – – Lisävaruste Lisävaruste – Lisävaruste – – – –

Rengaskoko/työasento 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 10.0/75-15.3/8 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 500/45-22,5

Rengaskoko/kuljetus 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 10.0/75-15.3/8 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR

Niittoteho, noin ha/h 3,0 - 3,5 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0 3,5 - 4 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0 4 - 4,5 4,5 - 5 7,0 - 8,0

Tehontarve kW/hv 51 / 70 51 / 70 50 / 68 59 / 80 59 / 80 59 / 80 59 / 80 59 / 80 66 / 90 74 / 100 112 / 150

Voimanoton kierrosluku 1 000 rpm Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste

Voimanoton kierrosluku 540 rpm Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste – –

Hydrauliliitännät 1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

3 x kaksitoiminen

Ilmajarrut – – – – – – – – – – Vakiovaruste

Page 31: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

31

EasyCut 3600 CV ja 4013 CV: Kuljetusleveys yli 3 metriä.

Hinattavat lautasniittomurskaimet

EasyCut 2801 CV EasyCut 2800 CRi EasyCut 3200 EasyCut 3200 CV EasyCut 3201 CV EasyCut 3200 CRi EasyCut 3210 CV EasyCut 3210 CRi EasyCut 3600 CV EasyCut 4013 CV EasyCut 6210 CV

Vetoaisa kiinnitys sivulle kiinnitys sivulle kiinnitys sivulle kiinnitys sivulle kiinnitys sivulle kiinnitys sivulle kiinnitys keskelle kiinnitys keskelle kiinnitys sivulle kiinnitys keskelle kiinnitys keskelle

Työleveys noin mm 2.710 2.710 3.140 3.140 3.140 3.140 3.140 3.140 3.550 4.000 6.200

Kuljetusleveys noin mm 2.565 2.565 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.410 3.860 2.990

Lautasten määrä 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 10

Niittorumpujen määrä 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4

SafeCut Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste

Pikavaihtoterät Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste

Pultatut terät Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Korotusjalakset Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste

Murskain V-teräspiikit Kuviopintaiset telat – V-teräspiikit V-teräspiikit Kuviopintaiset telat V-teräspiikit Kuviopintaiset telat V-teräspiikit V-teräspiikit V-teräspiikit

Roottorin halkaisija mm 642 – – 642 642 – 642 – 642 642 642

Telan halkaisija mm – 2 x 250 – – – 2 x 250 – 2 x 250 – – –

Murskaimen nopeus rpm 600/900 850 – 600/900 600/900 850 600/900 850 600/900 600/900 600/900

Murskaimen leveys mm 2.050 2.050 – 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.900 2.500 2 x 2.500

Ohjainlevyt materiaalin levittämiseksi koko työleveydelle Lisävaruste – – Lisävaruste Lisävaruste – Lisävaruste – Lisävaruste – Lisävaruste

Poikittaiskuljetin – – – Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste – Lisävaruste – –

Hydraulikäyttöiset karhotinpellit Lisävaruste – – Lisävaruste Lisävaruste – Lisävaruste – – – –

Rengaskoko/työasento 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 10.0/75-15.3/8 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 500/45-22,5

Rengaskoko/kuljetus 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 10.0/75-15.3/8 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR 15.0/55-17/10 PR

Niittoteho, noin ha/h 3,0 - 3,5 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0 3,5 - 4 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0 3,5 - 4,0 4 - 4,5 4,5 - 5 7,0 - 8,0

Tehontarve kW/hv 51 / 70 51 / 70 50 / 68 59 / 80 59 / 80 59 / 80 59 / 80 59 / 80 66 / 90 74 / 100 112 / 150

Voimanoton kierrosluku 1 000 rpm Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste Vakiovaruste

Voimanoton kierrosluku 540 rpm Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste Lisävaruste – –

Hydrauliliitännät 1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

1 x yksitoiminen1 x kaksitoiminen

3 x kaksitoiminen

Ilmajarrut – – – – – – – – – – Vakiovaruste

Page 32: EasyCut...4 Sivuun asennetulla vetoaisalla varustetut EasyCut 2801 CV-, 3200 CV-, 3201 CV-, 3200 CRi- ja 3600 CV -mallit toimivat aina erinomaisesti – myös kaarteissa ja kulmis-sa

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977.935-0Telefax: +49 (0) 5977.935-339

[email protected]

Easy

Cut g

ezog

en-0

3.13

-FI

KRONE-jälleenmyyjäsi

AjankohtaistaTästä pääset lukemaan tuoreita tietoja KRONElta uusien tuotteiden esittelyistä messukertomuksiin. Täällä pysyt ajan hermolla.

TuotteetVoit hakea tarkkoja tuotetietoja koko mallistosta. Tästä osiosta löydät kaiken mahdollisen videoleikkeistä käyttöohjeisiin.

MyyntiorganisaatioTäältä löydät vaikka japanilaisen tai sinua lähimpänä olevan paikallisen KRONE-jälleenmyyjän, jonka puoleen voit kääntyä.

TyöpaikatHaluatko töihin KRONElle? KRONE hakee usein ahkeria ja motivoituneita työntekijöitä niin maatalouskoneiden kuin ammattikuljetuskalustonkin tuotantoon. Täällä kannattaa aina käydä.

MediakeskusKRONE-tietokanta sisältää tuhansia asiakirjoja, kuvia, testituloksia sekä paljon muuta. Täältä löydät myös tarkat tiedot juuri sinua kiinnostavista KRONE-tuotteista.

TapahtumatHaluatko nähdä KRONE-tuotteita? Täältä löydät tietoa tulevista tapahtumista, missä voit nähdä KRONEn koneita. Näe itse ja vaikutu.

AsiakaspalveluTäältä löydät kaikki tarvitsemasi asiakaspalvelutiedot tehtaan yhteyshenkilöistä KRONE-koneen rahoitukseen. Täältä löydät myös asentajien ja käyttäjien koulutusmoduulit.

LatauskeskusHaluaisitko KRONE-kalenterin työpöydällesi tai hyvän kuvan esitykseesi? KRONE-latauskeskuksesta löydät runsaasti hyödyllistä materiaalia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Käytetyt koneetKRONElla on usein tarjolla laaja valikoima esittelykoneita. Etsi täältä sinulle sopiva KRONE-kone. Ota sitten yhteys paikalliseen KRONE-jälleenmyyjään ja sovi hänen kanssaan yksityiskohdista. OsapalveluAina auki olevasta varaosapalvelustamme löydät tarvitsemasi KRONE-osan milloin tahansa ilman turhaa odottelua. KRONEn maatalouskoneosien Agro-parts-portaalista löydät kaikkien osien osanumeron ja tarkan kuvauksen. Voit tilata osan heti paikalliselta KRONE-jälleenmyyjältä lähettämällä sähköpostin Agroparts-portaaliin.

KRONE-kauppaEtsitkö lahjaa tai keräiletkö pienoismalleja? Jos vastaat kyllä, sinun kannattaa ehdottomasti tutustua KRONE-kauppaan. Tilauksia voi tehdä kaikkina vuorokaudenaikoina.

Tutustu KRONEn maailmaan osoitteessa www.krone.de. Sivuiltamme löydät paljon hyödyllistä tietoa. Voit myös tutustua uutuuksiin ja lukuisiin palveluihimme. Verkkosivuiltamme huomaat, miten monipuolinen KRONE on.

Verkkosivusto