نامه نوشته شده در سال 2070

Download نامه نوشته شده در سال 2070

Post on 09-Jan-2016

74 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

این داستانی است درباره آنچه که در 60 سال آینده اتفاق خواهد افتاد اگر در مصرف آب صرفه جویی نکنیم... www.mardoman.net. نامه نوشته شده در سال 2070. www ww w www w Wwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w w wwwww ww w w w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w ww - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 60 ... www.mardoman.net

 • 2070www ww w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w w wwwww ww w w w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w ww www ww w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w w wwwww ww w w w www wWwwwww w w ww w wwwwwwwwWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w w wwwww ww w w w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w ww www ww w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww wwwwwww w w w wwwww ww w w w www wWwwwww w w ww w wwwwwwww

 • 2070

  50 85 . .

  .

  .

 • 5 .

  .

  .

  .

 • . .

  . .

 • .

  . .

 • . .

 • . 100% .

 • 8 .

  . . .

 • : .

  .

 • 20 40 . . .

 • . .

 • . . . 35 .

 • . .

 • . . . .

 • .

 • . : !

 • .

 • !

 • .

 • How I would like to go back and make mankind understand ...that we still had time to save our Planet Earth.~~~~ ! . ...

  abycdrmoht kqub zxcvbnmasdfhrwdfghtyuriolepnabycdrmoht kque qwertyuiopjhvr zxcvbnmasdfhrwabycdrmoht kqub qwertyuiopjhvr zxcvbnmasdfhrwdfghtyuriolepnabycdrmoht kque qwertyuiopjhvr zxcvbnmasdfhrwqwertyuiopjhvr zxcvbnmasdfhrwwww.mardoman.net !

  *********************

Recommended

View more >