Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o...

25
Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη Βιολογία Γ’ Γυμνασίου 15 ο Γυμνάσιο Πάτρας Σχολικό έτος 2014-15

Upload: arlap

Post on 04-Jul-2015

408 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15

Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη

Βιολογία Γ’ Γυμνασίου

15ο Γυμνάσιο Πάτρας

Σχολικό έτος 2014-15

Page 2: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 3: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15

Ζωικό κύτταρο

Page 4: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 5: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 6: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 7: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 8: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 9: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15

Φυτικό κύτταρο

Page 10: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 11: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 12: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 13: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 14: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 15: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 16: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 17: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 18: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 19: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15

Βακτήριο

Page 20: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 21: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 22: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 23: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 24: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15
Page 25: Κατασκευή μοντέλου κυττάρου από πλαστελίνη - 15o γυμνάσιο 2014 15