بهار سال 1393

Download بهار سال 1393

Post on 23-Feb-2016

103 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

دوره ادغام یافته تغذیه شیرخواران و کودکان خردسال. بهار سال 1393. مقدمه:. سوء تغذیه بطور مستقیم یا غیرمستقیم عامل مرگ 50% از 10.6 میلیون موارد مرگ سالانه کودکان زیر5 سال جهان بیش از دو سوم مرگ کودکان در اثر سوء تغذیه در یکسال اول زندگی اتفاق می افتد. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1

1393

50% 10.6 5 . WHO UNICEF : : +

6 = + + : : :

: ( ) ( ) . : WHEY:

80%35%WHEY ( ) A

( ): . . . A : . :

: (foremilk): .(hindmilk): .

( ) : .

: 1- : .2- : .

: .

:

: 30 . . . : . .

: : : : .

:

. . . ( )

: nipple shells : : : : : ( )

: . 24 . : :

: : 6 .

. .

:

. . .

( ) . A

:

3-2 6-4 ( ) ( ) 2-1 2-1